První zasvěcení do 3 a 4 stupně

 

Před časem jsem zde založil novou rubriku a začal se mimo jiné věnovat také Shanballe. Proč tomu tak bylo a co mne k tomu vedlo, bylo již vysvětleno.

V krátkém čase na to jsem také zasvěcoval první bytost do Shanbally a to do prvního a druhého stupně. Bylo to pro mne jistě něco nového a tak také prožitky jako takové tomu plně odpovídaly.

Krátce na to jsem přišel se záměrem, že si zde potřebuji vyzkoušet předávání energie Shanbally dále a zjistit jaké jsou „dopady“ a něčemu se v tomto přiučit, abych se tomuto následně dále mohl také plně věnovat. Vše co jsem si myslel a vnímal se mi potvrdilo a v průběhu celé té „akce“ jsem si tak mohl mnohé vyzkoušet poupravit postupy a pomalu se tak připravovat na rozšíření „služeb“ a to právě v oblasti, posílání energií Shanbally na dálku a dopomoci tak mnohým nejen k osobním prožitkům s danou energií, ale také ke změně svého vlastního života. Tuto službu připravuji a ještě nějaký čas potrvá než ji zde zveřejním. Dnes zde přicházím, abych si zaznamenal další svůj osobní posun a podělil se s vámi o prožitky při zasvěcování do třetího a čtvrtého stupně Shanbally.

Věřím, že mnohé mohou informace obohatit a přispět tak jednoho dne k rozhodnutí že opravdu nadešel čas se svým vlastním životem něco udělat, protože jsou věci, které za nás nikdy nikdo neudělá.

Náhody nejsou a tak bytost ( Radka) kterou jsem měl možnost zasvěcovat jako první osobu do této energie se zároveň stala také prvním koho jsem zasvěcoval do třetího a čtvrtého stupně Shanbally.

Docela dlouho jsem se na to připravoval a hledal jsem ten nejvhodnější okamžik, protože i toto bylo pro mne něco nového. S Radkou jsme se natolik sblížili, že jsme se stali partnery a tak již z toho samotného vyplývalo, že zasvěcení provedu přece jen ve svém prostředí, které je mi samozřejmě nejbližším a kde se cítím mimořádně příjemně.

Když mne jednoho dne před pár dny navštívila, nevěděla že mám v plánu pokud s tím bude souhlasit ji právě zde u mne doma zasvětit do zbývajících stupňů.

Jeden z dnů, který zde strávila jsme jak již z jiných textů jistě vyplývá navštívili kostel zde v Opavě a tím také první energetické místo, které jsme před časem s Milenou vytvořili.

Prožitek to byl i pro mne úžasný, protože jsem pociťoval a všímal si jiných věcí než dříve. Další den jsem Radku informoval, že pokud se na to cítí a je to jejím přáním, rád ji zasvětím zde doma než odjede do zbývajících stupňů Shanbally.

Samozřejmě že neváhala jen s tím možná byla trošku zaskočena, ale byla ráda.

Pustili jsme se do příprav a do „práce“. Sám jsem byl docela ve velkém „očekávání“ jak tomu bude a jak věci budou probíhat.

Osobně jen zcela vyjimečně vnímám při napojování na modrobílý plamen Květu života nějaké energie a prožitky, tedy mimo toho že tuto energií vždy cítím jak k vám prochází přes mé chodidla. Ne jinak je tomu u mnohých čištění a podobně. Vysvětlení je jednoduché, sám se musím docela silně soustředit na činnost samotnou a tak nevnímám povětšinu mnoho z toho jak se věci dějí na druhé straně. Tentokráte to bylo ovšem vše jiné a bylo vše jinak. od samotného počátku jsem vnímal jak do mne energie vstupuje a to již dříve než jsem se samotným zasvěcováním začal. Nepochybně to bylo také zapříčiněno tím, že jsem nás oba před tím ještě očistil od všeho negativního přes samotný modrobílý plamen Květu života.

Při samotném zasvěcování jsem měl neustále pocit jako bych stál uprostřed rozpáleného kruhu a do nohou, nebo přes nohy mi šla velmi silná energie. Onen kruh na kterém jako bych stál se skládal z několika barevných kruhů jako když kolem sebe vytvoříte energetické ochrany v různých barvách. Teplo, které od podlahy sálalo bylo místy až docela nepříjemné a chvílemi jsem váhal zda si třeba nemám přesunout nohy v dané chvíli jinde. Tedy udělat nějaký krok na některou stranu. Tentokráte to byl pro mne velmi silný prožitek a sám nedokážu tohle vše ani popsat. Můžeme o podobných věcech psát dlouze a hledat správná nebo co nejvýstižnější slova, přesto se podobné věci nikdy nedají přesně popsat. Tohle vše se musí prožívat a je potřeba si uvědomit, že každý bude vždy vnímat podobné věci různě a nikdy nebudou stejné.

Chtěl jsem si zde však alespoň těchto pár slov a postřehů zaznamenat, protože tohle byl i pro mne opět jeden z dalších krůčků kupředu a já jsem za to vděčný že jsem mohl být u toho.

Tak jako nepochybuji o tom, že napojení na modrobílý plamen Květu života je jedna z nejlepších věcí, kterou zde máme a kterou pro sebe na své cestě můžeme udělat pokud se necháme na tuto energií napojit, tak nepochybuji o síle a účincích energie Shanbally. Spojení těchto dvou energií obsahuje vše co potřebujeme na naší cestě ke Světlu. Zázraky se však samy nikdy nestanou a vždy zde jde a půjde jen o jakousi naší podporu z hora, vždy však každý náš krok a rozhodnutí musíme udělat sami. Pokud bychom se plně rozpomenuli na to kým jsme byli a stali bychom se vědomými pak bychom nepotřebovali ani napojení na modrobílý plamen ani energie Shanbally. A nepochybuji že jednoho dne se děti našich dětí dočkají toho že se budou již rodit opět se schopnostmi, na které my jsme pozapomněli.

Radka mi v emailu poslala malé povídání o tom, jak prožívala ze svého pohledu sama zasvěcení do Shanbally a tak zde její povídání v plném znění předkládám.

 

Milí zde příchozí, chtěla bych se s Vámi podělit o své vnímání a prožitky při zasvěcení do 3. a 4. stupně Shanbally. Svou cestu k těmto energiím jsem zde na stránkách zmínila již dříve a sice po zasvěcení do 1. a 2. stupně. Tentokrát jsem měla tu vyjímečnou příležitost, že jsem mohla vnímat a procítit celé zasvěcení nikoli na dálku, ale přímo tady a teď při osobním setkání s Kájou. Nebylo možné nevnímat přítomnost a blízkost zasvěcujícího a tak vše mé vnímání bylo touto skutečností nepochybně ovlivněno, bylo mnohem silnější a bylo pro mne velkou "odměnou". Mne samotnou zajímalo, zda mé pocity a vnímání budou obdobné jako při předchozím zasvěcování, vše ale bylo jiné - pro mne milé, příjemné, krásné a hluboké zároveň. Některé pocity i vnímané obrazy lze jen těžko popsat slovy, přesto se o to pokusím. 

Během zasvěcování se střídaly chvíle, kdy jsem vnímala různé pocity v těle s chvílemi, kdy jsem naopak jasně vnímala obrazy či barvy. Nejprve jsem viděla střídavě různé páry očí, většinou krásné, milé a laskavé. Tyto vystřídala nádherná fialová barva, velmi živá, jakoby kruh pulzující od středu směrem ven. Cítila jsem teplo v dlaních, vnímala jsem to jako když sálá z dlaní směrem ven. Byla jsem zvědavá, zda zaznamenám ono šimrání v obličeji nebo jinde na hlavě, jak jsem jej cítila často od prvního zasvěcení. To ovšem tentokrát nepřišlo, ne v podobě, jak jsem očekávala. Vnímala jsem v obličeji jiný pocit, popsala bych ho jako dotek, velmi jemný něžný dlouhotrvající dotek rovnoměrně na celém obličeji najednou. Pak jsem vnímala fialový kruh ohraničený zelenou a smršťující se směrem do středu. Ten vystřídala nádherná modrá barva, kterou jsem viděla úplně všude a později velmi zvláštní černo zlatá barva, něco jako černá s množstvím zlatých jiskřiček, které ji postupně překryly. Vnímala jsem i to, že se mi v průběhu celého obřadu měnil dech. Když jsem pak otevřela oči a podívala se na Káju, viděla jsem nad jeho hlavou cosi co je popisováno jako svatozář, a sice v podobě bílého zářícího kruhu.

Pro mne osobně to byl nádherný zážitek a zároveň další z mnoha krůčků směrem výš. Kájovi patří za to vše můj velký dík 

S Láskou Radka

 

Slovo závěrem

Jen díky tomu, že jsem zde před krátkým časem sám provedl něco jako byla „terapie Shanballou zdrama „ a mnozí z vás mi psali a napsali mnoho zajímavých informací jsem si sám mohl hluboce uvědomit jak se věcí s touto a jinými energiemi mají. Pochopil jsem jak mnozí z toho takzvaného „duchovního růstu“ mají dokonalý byznys a šíří mnohdy opravdu skutečné nesmysly a bláboly. Neříkají pravdu, protože mají strach, že by přišli o klientelu a nebo ji sami neznají, protože přesto, že tvrdí jak dlouho se tím zabývají a jak jsou znalí věcí, tak přesto vše nepíšou mnohdy jak se věci opravdu mají.

Mnoho věcí se nikde nedočtete a každý se snaží je „utajovat“ a mlžit a nebo ani neví o čem vlastně mluví a jak věci na sebe navazují a jak fungují.

Já jsem vděčný za každou vaší informaci, protože mi to pomáhá „vyhodnocovat“ věci jak se mají a zkoušet jak opravdu fungují.

Dostala se ke mne také informace kterou bych za běžných okolností ani nepopisoval protože ji považuji za samozřejmou. Přesto jak jsem zjistil ona tak samozřejmá není a v podstatě opravdu tyto věci nejsou nikde popisovány. Jedna kouzelná bytost řekla, že přesto že terapie Shanballou skončila, tak má pocit jako bych ji tuhle energií posílal každý další den a to vždy když si na to vzpomene. Následně jsem zjistil, že má zasvěcení do prvního a druhého stupně a rázem jsem měl odpověď na stole jak tomu je.

Samozřejmě že tento pocit můžete mít a máte, protože pokud máte zasvěcení tak přece v podstatě stačí jen na energie Shanbally pomyslet a ony poběží a budete je přijímat. Budete a můžete tedy pociťovat tuto energií různým způsobem na sobě sama.

Nikdo vám nemusí držet ruce u hlavy z leva nebo z prava. Ze předu nebo zezadu. Tohle jsou energie a ty běží a fungují a sám prostředník v podstatě „nic“ nedělá než jen žádá. Ano je možné energie posílat tak že půjdou přeze mne a je možné je posílat tak že přeze mne vůbec nejdou a jdou přímo přes vás a tohle je ten nejčistší a nejlepší způsob. A pokud takto jdou nemusí nad vámi nikdo stát jako prostředník, protože nad vámi stojí všichni nanebevzatí mistři, kteří se energií Shanbally zabývají. To že já si budu nad někým stát a držet u něj nějak ruce může jen umocňovat pocit a to jak u přijímacího tak u „dávajícího“ jde však jen a jen o pocit protože tohle jsou energie a ty jdou tam kam mají a kam je pošleme a nebo o to požádáme a to opravdu bez toho aniž bych stál u vás.

Je toho mnoho co nevíme a tak se jen domníváme že tak nebo onak je to správně , většinou stačí použít jen obyčejný selský „rozum“ a zaposlouchat se vlastním srdcem a to nám přesně napoví jak se věci mají.

Takže pokud máte jakýkoliv stupeň zasvěcení pak stačí opravdu jen požádat a mnohdy stačí jen pomyslet a ony energie přichází aniž bychom si to třeba vědomě uvědomovali. Jsou to energie na to nikdy nezapomínejte. Mnozí nemusí pociťovat téměř nic a přesto tomu tak je, časem se věci mohou a nepochybně také změní. Chce to jen stále na sobě pracovat a chce to trpělivost a vůli a tohle vše se musíme sami naučit.

Zjistil jsem také, že ti kdo se zabývají nějakou formou jógy dokážou všechny tyhle energie vnímat daleko lépe než kdokoliv jiný a opět i zde je jednoduché vysvětlení. Ti kdo se věnují józe se dokážou daleko lépe soustředit a zklidnit a pak samozřejmě lépe vnímají energie a to v různých formách a podobách. Od barev přes obrazy nebo dokonce celé příběhy, které se jim odehrávají před očima. Tím nechci říci, že ten kdo dělá jógu je lepším, protože pokud se sami zase jógy účastníte tak víte že je mnoho z těch kolem vás se kterými by jste žádný blízký vztah nenavázali, protože……

Chtěl jsem jen říci že vše je o „tréninku“ a stálé práci na sobě sama. Začněte se věnovat sami sobě protože to je to, to co se vám vždy vrátí a pokud do něčeho a to čehokoliv nestrčím určitý čas pak se výsledek nemůže dostavit. Práce na sobě je nekonečná je však krásná, milující a stojí za to.

Pokud jste dočetli až sem pak vám přeji jen to co sobě sama, protože sobě přeji jen to nejlepší.

S Láskou a v Lásce Kája

sobota 24 října 2015