Shanballa IV manuál stupeň

 
Shamballa 1024 manuál - stupeň 4 (mistrovské zasvěcení)
 •  obsahuje dalších 256 symbolů
 •  silnější napojení na Shamballu
 •  působení energie nanebevzatého mistra St.Germaina
 •  očista pomocí fialového plamene
 •  schopnost zasvěcovat ostatní do Shambally 1024
 
Důležité!
Zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud si neuvědomíte, že veškerá odpovědnost za
váš život je jen a jen na vás a jen vy to vše dokážete změnit, pokud budete chtít. A Shamballa
vám s tím pomůže. Pro každé léčení je důležité mít čistý úmysl.

Poznámky:
Z počátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je
potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s
její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat.
Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si
nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se.
Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespoň pár
minut denně), studováním knih (například o Reiki, čakrách, světelných bytostech) a realizací
nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete.
Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička),
někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v
autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií)
můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás
opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s
energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti,
co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto
velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tz. že
všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se
tomu.
 
 

Nanebevzatý mistr Saint Germain
 
 

Nanebevzatí Mistři jsou netělesné duchovní bytosti, respektive formy duchovních energií.
Mnoho z nich šlo jako my cestou vývoje na Zemi. Během pozemského života však překonali
dualitu a dosáhli Jednoty. Na konci svého života se stali osvícenými Mistry. Někteří z nich
jsou známi dodnes, jako Lao-c', Kuan Jin nebo Kristus. Překážky na cestě jsou jim známy.
Jsou proto láskyplnými a chápajícími učiteli. Pomáhají nám na naší cestě. Stačí je poprosit a
naladit se na ně.

Saint Germain se svojí energií má schopnost transformovat a měnit - ať se již jedná o emoce,
nebo stavy vědomí. Je to velký pomocník pro ty, kteří duchovně pracují a otevírají se vyšším
světům. Tato energie je vhodná pro terapeuty, ale nejen pro ně. Uklidňuje jemnohmotné tělo,
dokáže proměnit jakoukoliv nerovnováhu nižších čaker i všechny emocionální nerovnováhy.
Otevírá možnost léčení a opětovného navázání vztahu ve zničeném či poškozeném přátelství.
Saint Germain nás postupně vede z emocionálního chaosu, způsobeného mnoha emocemi
zároveň, v důsledku kterých jsme uvízli, a osvobozuje nás od něj. Osvobozuje také od karmy
a vede k vnitřní svobodě. Hlavním tématem je svoboda - svoboda od starých myšlenek,
starých vzorců, masek, nutkavosti. Saint Germain pomáhá při léčivých meditacích. Jeho
fialový plamen silně působí při rozpouštění bloků, negací, nežádoucích programů a starých
vzorců, které nám již neslouží.

Meditace Mistra Saint Germaina a fialového světla

Posaďte se pohodlně a poproste vašeho vnitřního Mistra o léčení. Soustřeďte se přitom na
vrcholek hlavy a 7. čakru. Myslete a poproste si o to, že byste chtěli být zbaveni své bolesti,
svých negativních vzorců (můžete jmenovat). Nebo chcete dosáhnout uvolnění, napojení do
vyšších světů, apod. Potom si představujte, jak do vašeho temene hlavy proudí fialové světlo -
fialový plamen, a čistí celou vaši hlavu a pročišťuje 7. korunní čakru. Prší na vás fialové
světlo a jeho kapky - jedna po druhé - vás očišťují a smývají z vás všechny negace. Na závěr
poděkujte svému vnitřnímu Mistrovi. Takto se lze úspěšně zbavit stresu a napětí. Touto
meditací uvolňujete vadné vazby, které zpětně působí na fyzické tělo, a po této meditaci lze
zažít velmi osvobozující pocit. Tělesné nedostatky mají často příčiny, které působí z minulosti
či dávné minulosti a způsobují potom nerovnosti v éterickém těle.

Afirmace
(Když provádíte tyto afirmace, představujte si fialový plamen, který omývá a čistí vaši auru.)
JÁ JSEM bytost fialového plamene! JÁ JSEM čistota, kterou Bůh žádá!
 
 
Zasvěcení ostatních do Shambally 1024

Jak poznat, zda jste na Shamballu (případně na další úrovně Shambally) připraveni?
Lze říci, že každý, kdo po tom touží, je připraven. V případě pochybností doporučuji použít
kyvadlo nebo se zeptat svého vyšší Já či svých duchovních průvodců.
Nikdy nezasvěcujte někoho proti jeho vůli!

Zasvěcení do Shambally
Do Shambally může zasvěcovat jen ten, kdo má všechny 4. stupně - každý 256 symbolů =
1024 symbolů. Tyto symboly jsou telepaticky předávány prostřednictvím zasvěcení naším
vyšším já. Po zasvěcení jsou Shamballa symboly ukotveny v auře zasvěceného na celý
pozemský život. Tím, že nejsou Shambally symboly předávány jednotlivě, ale jako celek,
nedochází k jejich poškození ať úmyslem či chybou. Zasvěcení lze provést pro jednoho nebo
více lidí najednou a to jak lokálně tak i na dálku.

Upozornění!
Zasvěcování byste měli provádět, jen pokud se cítíte být mistry, kteří dokážou pomoci svým
žákům s případnými problémy. Není mistrem každý, kdo dostane mistrovské zasvěcení.
Mistrem se člověk musí stát, to nelze koupit nebo dostat.

Předpoklady pro zasvěcení
 •  Obě strany mají domluvený čas, kdy zasvěcení proběhne a obě provedou požadovanou přípravu (týká se především dálkového zasvěcení) 
 •  Zasvěcovaný je seznámen s tím, co je Shamballa, co mu přinese, atd. 
 •  Zajistěte, ať vás nikdo při zasvěcení neruší (rodina, mobilní telefon, televize, apod.)
Zasvěcení (společná část)
 •  Nejdříve si udělejte pohodlí a připravte meditační hudbu (ne relaxační)
 •  Zasvěcovaný by měl sedět v pohodlné pozici (nekřížit nohy/ruce)
 •  Požádejte vaše vyšší Já o pomoc při zasvěcení (jméno zasvěcovaného)
 •  Požádejte o pomoc anděly, archanděly, nanebevzaté mistry
 •  Přiložte ruce k 7. čakře (u dálkového zasvěcení si toto představte) 
Zasvěcení do 1. a 2. stupně Shambally

Velká Invokace (Alice A. Baileyová)
Nechť z bodu Světla v Mysli Boží proudí Světlo v Mysli lidí.
Kéž Světlo sestoupí na Zem! Nechť z bodu Lásky v Srdci Božím proudí Láska v srdce lidí.
Kéž se Kristus vrátí na Zem! Ze středu, v němž je Vůle Boží známa, kéž účel malé lidské vůle
vede, ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.
Ze středu, jejž lidské plémě zveme, nechť plán Lásky a Světla vzejde a zapečetí bránu, za níž
sídlí zlo.
Kéž Světlo, Láska a Síla obnoví tento plán na Zemi!
 
 • - vyslovte 3x nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Nyní zasvěcuji (jméno klienta) do Shambally 1024 prvního stupně."
 •  dejte ruce jako při dálkovém posílání energie a vnímej, zda energie proudí. Pokud ne, požádejte o povolení vyšší Já zasvěcovaného.
 •  přikládejte ruce jako při (dálkovém) léčení Shamballou (viz.Shamballa 1024 manuál – stupeň 1 – dole kurzívou) 
 •  nakonec si představte, jak posíláte/předáváte všechny Shamballa symboly ze svého čela do jeho čela 
 •  vyslovte 3x nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Nyní zasvěcuji (jméno klienta) do Shambally 1024 druhého stupně."
 •  dejte ruce jako při dálkovém posílání energie a vnímej, zda energie proudí. Pokud ne, požádejte o povolení vyšší Já zasvěcovaného
 •  přikládejte ruce jako při (dálkovém) léčení Shamballou (viz.Shamballa 1024 manuál – stupeň 1 – dole kurzívou) 
 •  nakonec si představte, jak posíláte/předáváte všechny Shamballa symboly ze svého čela do jeho čela.
 
Zavěcení do 3. stupně Shambally

Metatronova afirmace odpuštění

Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl plně rozpoznat božskou bytost, kterou
JÁ JSEM. Odpouštím absolutně každé bytosti a bezpodmínečně, u které jsem cítil, že mi
způsobila křivdu skrze jakékoli myšlenky, slova, nebo činy, skrze všechny časy, místa,
prostory a dimenze mé existence jako vědomí. Každá bytost, která se skrze mne cítila
neprávem zacházena jak myšlenkou, slovem nebo činem, skrze všechny časy, místa, prostory
a dimenze, odpusť mi zrovna tak absolutně a bezpodmínečně. Odpouštím sám sobě absolutně
a bezpodmínečně za provedení jakékoli myšlenky, slova, nebo činu, při kterých jsem cítil, že
jsou nesprávné ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, v kterých existuji.
Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl při přeměnách všech nízkých energií z
viny a ze studu z vnitřku celistvosti mého bytí, ve všech časech, místech, prostorech nebo
dimenzích, v kterých existuji. JÁ JSEM pořád se rozpínající energie božské lásky a
dokonalosti, v tomto přítomném momentě a navždy. Je to tak, a tak to je. Jsem v jednotě s
matkou-otcem-bohem a Vším-Co-Je, ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, v
kterých existuji...
 
 • - vyslovte 3x nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Nyní zasvěcuji (jméno klienta) do Shambally 1024 třetího stupně."
 •  dejte ruce jako při dálkovém posílání energie a vnímej, zda energie proudí. Pokud ne, požádejte o povolení vyšší Já zasvěcovaného.
 •  přikládejte ruce jako při (dálkovém) léčení Shamballou (viz.Shamballa 1024 manuál – stupeň 1 – dole kurzívou)
 •  nakonec si představte, jak posíláte/předáváte všechny Shamballa symboly ze svého čela do jeho čela.
 
Zasvěcení do 4. stupně Shambally

Invokace Fialovéoh plamene Mistra Saint Germaina

Něžná Boží Přítomnosti ve mně, Já Jsem, Slyš mě nyní, když žádám:
Způsob požehnání, o které prosím Svatému Kristovu Já všemu a všem!
Ať se fialový plamen svobody valí kolem světa a učiní vše celistvé. Naplní zem i její lidi,
Kristovým světlem zářícím skrze ně!
Já Jsem ta činnost Boha nade mnou Celistvá rukou Boží lásky, přeměňující nesvárů zdejších
příčiny. V samém jádru jejich, aby nikdo neměl strach.
Já Jsem, Já Jsem, Já Jsem mocná síla lásky svobody povznášející celou zem k nebesům.
Fialový plamen nyní jasně září.
V živé kráse je boží světlo, které nyní a navždy nastaví mě, svět a vše živé věčně svobodné v
dokonalosti Nanebevzatého Mistra!
Všemohoucí Já Jsem! Všemohoucí Já Jsem! Všemohoucí Já Jsem!
 
 •  vyslovte 3x nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Nyní zasvěcuji (jméno klienta) do Shambally 1024 čtvrtého stupně." 
 • - dejte ruce jako při dálkovém posílání energie a vnímej, zda energie proudí. Pokud ne, požádejte o povolení vyšší Já zasvěcovaného.
 •  přikládejte ruce jako při (dálkovém) léčení Shamballou (viz.Shamballa 1024 manuál – stupeň 1 – dole kurzívou) 
 •  nakonec si představte, jak posíláte/předáváte všechny Shamballa symboly ze svého čela do jeho čela.
 
Ukončení zasvěcení
 
 •  Poděkujte svému vyššímu Já za pomoc
 •  Poděkujte andělům, archandělům, nanebevzatým mistrům.
 •  Předejte manuál (případně certifikát) zasvěcenému

Poznámka

Invokace je proces vzývání duchovní energie božstva, aby vstoupilo do vašeho fyzického já,
dočasně se spojilo duchovní a tělesnou podstatu univerzální životní síly, a aby tak vznikla
jedna mocná existence. Můžete vyvolávat jak mužské bohy tak ženské podle toho, jak se vám
to bude hodit.