Shamballa 1024 manuál - stupeň 1

 

 •  obsahuje prvních 256 symbolů

 •  odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle

 •  Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická pouta

 •  schopnost léčit ostatní lokálně

 •  schopnost léčit ostatní na dálku

 •  schopnost léčit sám sebe

 •  schopnost posílat energii na dálku

Důležité!
Zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud si neuvědomíte, že veškerá odpovědnost za
váš život je jen a jen na vás a jen vy to vše dokážete změnit, pokud budete chtít. A Shamballa
vám s tím pomůže. Pro každé léčení je důležité mít čistý úmysl. 

Poznámky:
Z počátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je
potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s
její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat.
Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si
nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se.
Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespoň pár
minut denně), studováním knih (například o Reiki, čakrách světelných bytostech) a realizací
nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete.
Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička),
někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v
autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií)
můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás
opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s
energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti,
co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto
velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tz. že
všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se
tomu
Archanděl Michael
Archandělé jsou považováni za nejvyšší anděly v nebeské hierarchii. Byli kromě mnohých
dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů, stali se prvními duchovními
učiteli a vůdci lidí a zároveň dohlíží na anděly strážné. Nečekejte, až vás problém zdolá, ale
volejte je předem. Jsou tady proto, aby nám pomáhali, neodvádíte je od žádné důležitější
práce a navíc mohou být na různých místech najednou. 
 
Michael znamená "Kdo je jako Bůh" a obsahuje v sobě otázku, která - nasměrována na nás
samé - vede k poznání, že máme dodržovat určitá pravidla a vesmírné zákony, protože jinak
opouštíme Boží jednotu a vzdáváme se našeho Božího Já. Archanděl Michael nám pomůže si
uvědomit, že jsme, už jen jako část Boží jednoty, Bohem, a že každý pokus o samostatnost má
za následek bezprostřední "pád". V této silné energii se setkáváme s mnohými tématy ega a s
ohledem na vnitřní boje se navenek odrážejí různé problémy, které se pokoušíme překonat.
Témata, jež se ukazují, obsahují problémy s autoritou a boj o moc. Podíváme-li se přesněji,
zjistíme, že vnější konflikty jsou ve skutečnosti naše vlastní neřešené konflikty v nitru, které
můžeme s pomocí energie archanděla Michaela osvobodit a rozpustit. Tento postup není zcela
bezbolestný. Světelným mečem archanděla Michaela jsou oddělovány a rozpouštěny
disharmonie a tmavé skvrny na naší duši, teprve potom dojde k uzdravení a osvobození se z
karmy. Nechat působit energii archanděla Michaela je základem ke skutečně pravdivé lásce a
skutečnému vnitřnímu míru. Jeho vyzařování mění vědomí moci a autority na láskyplné
vědomí, naladěné na Boží jednotu. Archanděl Michael pomáhá zachovat víru a důvěru v
Boha. I v mezních situacích, kdy je třeba učinit vážná rozhodnutí, i v okamžicích zoufalství a
strachu. Jak často zažíváme, oživují se negativní myšlenkové vzory na základě našich strachů
a nedostatku důvěry v Boha a v nás samé. Archanděl Michael nás seznamuje s možností, že se
můžeme duchovně naladit na to dokonalé tím, že se jednoduše srdcem rozhodneme zůstat
naladěni na Boží sílu, lásku a dokonalost. Tento postup se dá vysvětlit na malém příkladu:
Člověk stojí před obtížným rozhodnutím, které má následně ovlivnit další průběh jeho života.
V myšlenkách předjímá nejrůznější možnosti, jak celá záležitost dopadne, když se rozhodne
tak nebo onak. Základ jeho myšlenek tvoří emocionální, mentální a karmické vzory, které
jsou srovnatelné s dávno překonanými výsledky vědeckých bádání. Přestože pochází z jiného
období, jsou používány v současnosti, což nutně vede k chybným výsledkům. Energie
archanděla Michaela vyjasňuje negativní, překonané myšlenkové a emocionální vzory.
Člověk z našeho příkladu by se nyní měl s důvěrou odevzdat Boží lásce a pravdě. Vyvine
mentální úsilí, které přitáhne Boží podporu, uzdravování a pozitivní změny. Žít v nemoci a
neštěstí, zatímco je vědomí naladěno na Boží dokonalost a lásku, je zbytečné, protože se
člověk nyní naučil spojit se se svým duchovním domovem. Archanděl Michael byl vyslán
sdělovat tuto pravdu. Jeho energie a poselství smiřuje a spojuje nebe a Zemi a odděluje, co
chce zůstat nesmiřitelné. 
 

Afirmace
 • Zbavuji se strachu a důvěřuji vyšší vůli.
 • Ne moje, ale Tvoje vůle se staň.
 • Nic nemá nade mnou moc, pokud to Bůh nepřipustí.

Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická pouta
Já jsem archanděl Michael. Zdravím vás, všechny do jednoho. Je to potěšení a čest být s vámi.
Chtěl bych s vámi mluvit o tom, co znamená být archanděl. Bývaly doby, kdy tu nebylo
mnoho archandělů. Ano, dříve nás bylo jen několik. Nyní se mnoho andělů a archandělů
rozhodlo narodit lidem, mnoho dětí, které se narodily v posledních čtyřech až pěti letech, jsou
z andělské a archandělské říše. Tyto andělé a archandělé, narozeni jako lidé, zakoušejí nově
nalezenou svobodu jak věci dělat. Pochopte, že andělé a archandělé byli vytvořeni Bohem k
vykonání určitých úkolů a při výkonu některých těchto úkolů nebylo příliš svobodné vůle.
Například já, Michael. Mnoho, mnoho lidí ví, kdo je archanděl Michael, protože existuje
mnoho záznamů v křesťanských písmech. Existuje mnoho vyobrazení v kostelech a
katedrálách na sklech, ale mnozí nechápou, ale opravdu to nechápou, jaké je moje místo a
kolik dalších archandělů a andělů je pod mým velením. Dalo by se říct, že já velím mnoha a
mnoha Legiím Světla (Legions of Light), mnoho legií andělů mají za úkol chránit, měnit a
dohlížet na plán Lásky v zaměření na kosmický plán a celé tvoření. Těžištěm kosmického
plánu pro všechny stvoření je samozřejmě integrace Lásky a bezpodmínečné Lásky sama
sebe. Mým úkolem a úkolem mých Legií Světla je ochrana lidských bytostí.

Někteří by rádi věděli: "Proč potřebuji ochranu archanděla Michaela? Proč vůbec potřebuji
ochranu?"
Odpověď na tuto otázku je, že někteří lidé již našli dost Lásky ve svém srdci, nyní
jsou nezničitelní, jsou odolní vůči energii temných bratrů a sester, a tito lidé nepotřebují
ochranu, ale je pravda, že je stále mnoho lidí, kteří ještě potřebují ochranu, která je chrání
před disharmonickými energiemi a energiemi, které je oddělují od Zdroje/Boha. Možná se
ptáte, proč Zdroj/Bůh dovolil, aby existovaly disharmonické energie? Je to proto, že jedině
tak může existovat svobodná vůle. Bůh nás nikdy nesoudí, jen skrze nás získává nové
zkušenosti a Lásku.

 
Je tako mnoho těch, kteří "padli". Ti vytváří disharmonické energie a "vkládají" strach do
srdcí těm, kteří si ještě nenaučili milovat sami sebe. Odtud také strach původně pochází.
Mnoho lidí cítí strach ve svých srdcích při vyslovení slov jako je "mimozemské", "Lucifer",
apod. Když tyto slova působí, oslabuje je to. A je to proto, že tito lidé si ještě neintegrovali
Lásku do svých srdcí a jsou stále v "poutech" karmy.

 
Zákon karmy je jednoduchý. Je to zákon příčiny a následku. Pokud vhodíš kámen (příčina) do
rybníka, vytvoří se v místě, kde se kámen dotknul vody, vlny (následek). To je důkaz příčiny
a následku. Zákon příčiny a následku byl vytvořen proto, aby každý sklidil plody svého
jednání. Tyto plody ovšem ne vždy znamenají odměnu, kterou by sis přál. Nyní je ale možné
požádat o výjimku, o vystoupení z karmy - systému příčiny a následku. Karmická rada
rozhodla, že pokud si to lidé přejí, mohou vystoupit ze zákonu karmy. Nutné je ovšem
porozumět, jak je to možné udělat. Dokud o mě o to nepožádáš, nemohu to udělat, a to proto,
že respektuji tvoje právo volby, tvoji svobodu. Jedině ty se můžeš rozhodnout, zda chceš být
nebo nechceš být v "poutech" karmy. Tyto pouta jsou vlastně energetické vazby, které se
prostřednictvím tvých čaker vážou k jiným bytostem, kterým budeš muset splatit "dluh". Ale i
když splatíš všechny dluhy, nemusí to stačit. Musíš také odpustit sám sobě všechny "hříchy".
Používám slovo "hříchy" a to proto, že jsi to pravděpodobně slyšel od mnoha kněží při jejich
kázání. Tvrdí ti, že jsi vzešel z hříchu, což je v mnoha ohledech pravda, ale ty ses nenarodil
proto, že tě Bůh nemá rád a že chce, abys tu trpěl. Narodíš se zde opět proto, že tato planeta je
tvoje škola. Každý život se snažíš naučit něčemu novému nebo si stále opakuješ lekci, kterou
stále nezvládáš. Je to jen tvoje rozhodnutí, zda chceš být pracovitý žák nebo líný žák. Tak
nebo tak na konci cesty tě čeká poslední zkouška (smrt) a zde si uvědomíš, co nebylo správné,
co by ses rád naučil a pak se opět vracíš na tuto planetu to realizovat.

A tak jak se vracíš na Zemi, učíš se nové zkušenosti, učíš se vyvážit energie. Je důležité
rozumět tomu, že není žádoucí dělat druhým lidem věci, které sám nechceš, aby druzí dělali
tobě. Někteří studenti setrvávají déle, někteří si "zakoupí" výletní jízdu a někteří rovnou
"naskočí" do expresu. Bůh nikoho neodsuzuje. Bůh je soucitný a odpustí vám všechno. Pouze
ty v sobě držíš všechny své "hříchy". Když půjdeš za knězem a vyzpovídáš se mu, on ti nikdy
neřekne o tom, jak dosáhneš svobody skrz vyvážení všech energií. Takže bratři a sestry na
Zemi, je čas odpustit sám sobě! Nyní je čas opustit všechny pocity viny, protože co je to
hřích? Hřích je něco, co vás drží, je to pojem, který jste si jako lidské bytosti udělali, je pocit
viny. Nyní je ale čas zrušit všechny smlouvy, spojení ... všechny sliby chudoby. Nemá smysl
se tvářit, že jsi připraven pro bohatý život, když stále trváš na slibech chudoby. Nemá smysl
tvrdit, že jsi připraven přijímat Lásku, když ses rozhodnul, že ji nechceš, protože dokud tento
starý slib nezrušíš, nemůžeš udělat nový. Tyto sliby jsou zapsány v Akašské kronice, ve tvé
vlastní knize života. Snaž se pochopit, že jen ty jsi vytvořil tyto blokády a jen ty se můžeš
rozhodnout je zrušit.

Nyní, když mluvíme o energetických poutech, uvědom si, že pokaždé, když někoho fyzicky,
mentálně nebo citově zraníš, vytvoříš tím energetické vazby (pouta). Mnoho lidí si
neuvědomuje, že tyto vazby mohou trvat i několik tisíc let, a to z důvodu neschopnosti
odpustit sám sobě. Také si mnoho lidí neuvědomuje, že když se s někým spojí pohlavním
stykem, vytvoří také energetické vazby (pouta) skrze kořenovou čakru. Není nic špatného na
tom, když si lidé dopřávají sex. Není ale žádoucí provozovat sex bez lásky, protože tím se
vytváří energetické vazby (pouta), které je nutné vyřešit/odstranit. Nyní si projdeme
vizualizací v meditaci, kde ti ukážu, jak tyto pouta odstranit tak, abys tím zrušil všechny
bariéry, které ti brání prožít zdravý a bohatý život plný lásky. 
 
Meditace na odstranění karmických pout

Zaměř svoji pozornost nad svoji hlavu, ke Zdroji. Jsem si jist, že víš, jak máš dýchat. Vždy se
zhluboka nadechni, pak na chvilku zadrž dech a zase vydechni. Nádech, zadržení dechu i
výdech by měly trvat vždy stejně dlouho, ať už spíš, jíš, pracuješ, … Čím déle bude správně
dýchat, tím více budeš schopen vnímat energii, která se ti tímto dostává do těla.

Dýchej tak dlouho, dokud neuvidíš/neucítíš modré světlo přicházející skrz korunní čakru.
Tato elektricky modrá barva je barva energie, s kterou já pracuji a kterou používám na
odstranění karmických pout. Můj meč, který používám, má také barvu elektrické modré.

Nyní se zaměř na svou korunní čakru a nech ji prostoupit energií Lásky a Světla. Já, archanděl
Michael, odstraňuji všechna tvá karmická pouta ke všem ostatním tak, že jsi od odteď volný a
můžeš se nyní vědomě rozhodovat (SEKÁM). Tvoje korunní čakra nyní září bílým světlem a
všechna pouta, která byla k němu připojena, jsou pryč.

Nyní se přesuň k 6.čakře a podívej se do ní, uvidíš a ucítíš všechny sliby, které jsi udělal.
Jasnozřivost není proti Bohu, a proto nejsi zlem, když jsi jasnozřivý. Nyní tě uvolníme z pout
energií, ke kterým jsi připoután z důvodů násilné smrti umučením, utopením a uhořením
(SEKÁM). Nyní cítíš, jak se tvé třetí oko otevřelo a jak je nyní v harmonii. Nyní můžeš svým
třetím okem opět vidět. Opět proto, že dříve jsi toto oko používal. Dříve toto oko nesloužilo
jen pro „vidění“, ale i pro cítění a komunikaci. To bylo v době, kdy ještě neexistovaly jazyky.
Nyní si představ, jak aktivuješ toto třetí oko. Představ si třetí oko plné energie barvy
elektrické modré. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Já jsem nyní aktivoval mé
třetí oko! Mou schopnost channelingu, na kterou mám od narození právo, nyní vyžaduji a
přijímám!“

Nyní se přesuň k 5.čakře. Pokud potřebuješ kašlat, kašli. Kašel pomáhá čištění. Mnoho lidí
má bloky v této čakře. Nech nás vyčistit zbytky všech slibů chudoby, slibů mlčení a
energetických pout k těm, ke kterým jsi promluvil. Energií strachu, slibů mlčení, které jsi
udělal, když jsi přestal říkat pravdu o tom, jak úžasné jsou energie Lásky a Světla a osvícení.
Já archanděl Michael nyní sekám tyto pouta, která tě drží (SEKÁM)! Cítíš svobodu v této
čakře, cítíš, jak je aktivována. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Od tohoto
momentu budu říkat své pravdy a budu předávat své znalosti všem, kteří to potřebují!“

Nemá ale žádný smysl „předávat“ své pravdy a znalost těm, kteří o ně nežádali nebo je
nepotřebují. To je dělá rezistentní. Blokuje je to od prožívání Lásky. Přesto není správné
nikomu nutit své názory, a proto to nedělej.

Nyní se přesuň ke 4.čakře. Zde odstraníme pouta se všema, které sis myslel, že miluješ, ale
láska byla založena na strachu a závislosti. Sekám pouta se všema, kteří tě citově zranili,
údajně láskou. Cítíš, že se tvá srdeční čakra otevřela. Cítíš Lásku proudící skrz tebe. Ve své
mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit pouta, která mě svazují.“
Já archanděl Michael je sekám svým mečem (SEKÁM)! Tvé srdce je volné. Cítíš lásku
proudící skrz. Jsi Láska.

Nyní se přesuň ke 3.čakře. To je místo, kde držíš své emocionální věci. Všechny vzpomínky
na ublížení, neuvolněný vztek zaměřený na tebe a vztek tebou zaměřený na ostatní
emocionální manipulace a kontrolu, to, co jsi udělal ty ostatní a co ostatní udělali tobě. Ve své
mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Nyní jsem připraven na odstranění citových pout,
nyní jsem opět připraven přijmout vlastní sílu/moc svobodné bytosti, nyní jsem připraven
přijmout suverenitu/nezávislost svého energetického těla!"
(SEKÁM)! Já archanděl Michael
sekám všechny tyto pouta.

Nyní se přesuň ke 2 čakře. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Nyní jsem
připraven odstranit se všemi všechna psychická pouta, odstranit všechny zbytky zneužívání
a odstranit všechny zbytky špatného zacházení s kundaliní energií. Jsem připraven
svobodně milovat, svobodně si užívat vlastního lidského těla, lidského těla milujícího
svobodnou osobu, se svobodou projevu/vyjádření!“
Cítíš tyto pouta a cítíš, jak zmizela
(SEKÁM)! Já archanděl Michael sekám všechny tyto pouta.

Nyní se přesuň k 1.čakře. Kořenová čakra je úložiště strachu a hněvu. Je to také místo, kde
„přebývá“ kundaliní energie. Mnoho lidí má blokády v jejich kundaliní energii a nemohou ji
zvýšit, protože mají příliš mnoho strachu. Strach z používání vlastní energie/síly, strach stát se
pánem sám sobě, pánem energie, pánem svého osudu. Ve své mysli prones tuto
afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit všechny pouta z mé kořenové čakry
(SEKÁM)!“ Já archanděl Michael sekám všechny tyto pouta.

Snaž se pochopit, že se není potřeba bát při odstraňování těchto pout. Mnoho lidí se bojí, že
díky odstranění pout dojde ke ztrátě spojení se svými blízkými, ale to není pravda. Odstranění
těchto vazeb ti umožní vyrovnat karmu a mít vztah založený na bezpodmínečné lásce místo
závislosti, strachu nebo kontroly. Já Michael nyní odstraňuji všechny tyto pouta. Já je
odstraňuji, ale ty s tím „musíš“ souhlasit. Pokud by sis s tím nesouhlasil, nemohu nic dělat.
Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit všechna karmická
pouta a všechny sliby chudoby jsou zrušeny
(SEKÁM)!“

Nyní je čas přestat potlačovat emoce. Doba, kdy sis myslel, že potlačování emocí vede
k osvícení, skončila. Ve své mysli prones tuto afirmaci/prohlášení: „Jsem připraven odstranit
všechna pouta
(SEKÁM)!“

Nyní já archanděl Michael sekám všechny zbývající pouta a všechny energie, které tě svazují.
Nyní jsi opět svobodný a bez jakékoliv karmické „zátěže“. Ve své mysli prones tuto
afirmaci/prohlášení: „Já přeměňuji všechny zbývající pouta a omezující energie ve světlo!“
Vítej do života zproštěného karmy.

Nemysli si ale, že když jsi nyní bez karmy, že to znamená, že to je navždy. Je to jen na tobě,
zda zůstaneš volný (bez karmy) nebo zda se znovu chytíš do karmických pout. Výběr je na tobě
a tuto volbu provádíš ve svém každodenním životě. Snaž se myslet na to, že jsi nyní bez
karmických pout a mysli na to při každém svém činu, pokud tak chceš zůstat. Základem pro to
je nikoho nesoudit a projevit bezpodmínečnou lásku. Pokud uděláš něco, co víš, že není
správné, nemusíš se bát, stačí mě (archanděla Michaela) opět požádat a já ti rád zase
pomohu.

Mám pro vás k dispozici Pilíře Lásky. Kdykoliv budeš mít pocit, že nedržíš lásku ve svém
srdci, že strach vstupuje do tvé mysli, že na tebe nespravedlivě někdo vyvíjí nátlak či
jakoukoliv jinou negativní energii, neváhej a požádej mě o Pilíř Lásky: „Archanděli Michaeli,
obklop mě Pilířem Lásky!“ Dokud mě nepožádáš, nemohu ti pomoci, protože respektuji tvou
svobodnou vůli.

Channelováno prostřednictvím Hari Das Melchisedechova, 10/29/98, Mt. Shasta, CA
(přeloženo).
 
Jak léčit někoho se Shamballou 1024

A) Lokální léčení klienta
 •   Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší jepožádat konkrétní  anděly/archanděly/nanebevzaté mistry)
 •  Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Budeme nyní léčit (jméno klienta) se Shamballou 1024".
 •  Požádejte svého klienta, aby si sedl na židli a zavřel oči (lépe se pak může soustředit na své pocity).
 •  Přiložte ruce k 7.čakře na několik minut a vnímejte tok energie.
 •  Přiložte ruce k uším na několik minut a vnímejte tok energie.
 •  Přiložte jedu ruku k čelu, druhou k týlu hlavy na několik minut a vnímejte tok energie.
 •  Přiložte obě ruce k 6.čakře a představujte si tok energie z rukou do čela pacienta - tím se přenáší symboly k léčení. 
 •  Přiložte obě ruce k zátylku hlavy - ruce tam nechte, dokud vám "něco" neřekne, že je konec.
 •  Poděkujte všem bytostem za léčení.
Léčení je vhodné provádět pouze mezi čtyřma očima. 
 
B) Dálkové léčení klienta
 •  Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly/nanebevzaté mistry)
 •  Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Budeme nyní léčit (jméno klienta, adresa nebo datum jeho narození) se Shamballou 1024".
 •  Dejte ruce do stejné pozice jako při dálkovém léčení Reiki (např. dlaněmi od sebe a představujte si, jak energii posíláte z rukou klientovi) a vnímejte tok energie.
 •  Pokud energii necítíte, požádejte vyšší Já léčeného o povolení léčení. 
 • Pak si představte kroky označené kurzívou z Lokálního léčení klienta a všechny je dálkově proveďte.
 •  Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Tímto bude (jméno klienta) léčen se
Shamballou 1024, dávejte mu léčení tak dlouho, jak bude potřeba."
 
 •  Po skončení léčení se zeptejte, za jak dlouho můžete klienta opět léčit (pomocí kyvadla, tabulky, apod.).
 •  Poděkujte všem bytostem za léčení.

C) Léčení sám sebe
 •  Najděte si klidné místo, kde můžete nerušeně sedět nebo ležet
 •  Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly/nanebevzaté mistry) 
 •  Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Chci být nyní léčen se Shamballou 1024 v nejvyšší možné míře, kterou mohu dostat a přeji si ji dostávat tak dlouho, dokud to bude třeba."
 •  Proveďte kroky 3,4,5 z Lokálního léčení klienta na sobě.
 •  Dejte energeticky silnější ruku na své čelo a vnímejte / užívejte si tok energie.
 •  Poděkujte všem bytostem za léčení.

Energeticky silnější ruku poznáte, když sepnete ruce - palec, který je nahoře určuje, která ruka
je silnější.
 
 

D) Programové léčení sám sebe
 
 • - Najděte si klidné místo, kde můžete nerušeně sedět nebo ležet
 •  Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto léčení (nejlepší je požádat konkrétní anděly/archanděly/nanebevzaté mistry)
 •  Vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Chci být, až o to požádám, léčen se Shamballou 1024".
 •  Pak si představte kroky označené kurzívou z Lokálního léčení klienta a všechny je dálkově proveďte (místo klienta si představte sebe).
 •  Poděkujte všem bytostem za léčení.
 •  Až budete chtít naprogramované léčení spustit, vyslovte nahlas nebo s jasným úmyslem v duchu: "Jsem připraven, léčení může začít."

Toto jsou jen základní možnosti, které máte. Nechte se vést vaší intuicí a vymyslete si vaše : )

 

 zpět na úvodní stranu....... pokračování ....... manuál II stupeň