Shanballa manuál II stupeň

 
Shamballa 1024 manuál - stupeň 2
 •  obsahuje dalších 256 symbolů
 •  silnější napojení na Shamballu
 •  schopnost čistit prostory od negativní energie
 •  důraz na vyjádření Já jsem
Důležité!
Zasvěcení samo o sobě nemá velký přínos, pokud si neuvědomíte, že veškerá odpovědnost za
váš život je jen a jen na vás a jen vy to vše dokážete změnit, pokud budete chtít. A Shamballa
vám s tím pomůže. Pro každé léčení je důležité mít čistý úmysl.

Poznámky:
Z počátku používejte Shamballu pouze několik minut. Jedná se o velmi silnou energii a je
potřeba nechat "tělo" si na ni zvyknout. Až budete na tuto energii více naladěni, budete si s
její prací více jisti, můžete postupně délku působení Shambally prodlužovat.
Léčení Shamballou může nastartovat léčebné procesy, které trvají až několik dní. Pokud si
nejste jisti, zda léčení skončilo, použijte kyvadlo či podobné nástroje a zeptejte se.
Další zlepšení svých nových schopností získáte především každodenní praxí (alespoň pár
minut denně), studováním knih (například o Reiki, čakrách, světelných bytostech) a realizací
nových poznatků a zkušeností, které díky tomu naberete.
Iniciace/zasvěcení je něco jako řidičský průkaz. Všichni umíme řídit (dokonce již od malička),
někdo lépe, někdo hůře. Ti z nás, co se rozhodnou, že chtějí řídit auto, se objednají v
autoškole. Tam nám řekne lektor, co je správně a co je špatně. Pak si to (práci s energií)
můžeme procvičit. A na konci všeho dostaneme řidičský průkaz (certifikát), který nás
opravňuje řídit (pracovat s energií). Ale již nic neříká o našich schopnostech řídit (pracovat s
energií). Pouze ti, co řídí svědomitě a často, se stávají skvělými řidiči. Přesto je možné, že ti,
co řidičský průkaz nikdy neměli, umí řídit mnohem lépe, protože od malička řídí a mají proto
velkou praxi. Vědí, co mají dělat i bez toho, aniž by měli na to průkaz (certifikát). Tz. že
všichni máme možnost pracovat s těmito energiemi, jen se stačí rozhodnout a věnovat se
tomu.

Jak vyčistit byt (prostory) od negativní energie?
 •  Zaujměte pohodlnou polohu a uvolněte se.
 •  Požádejte anděly, archanděly a nanebevzaté mistry o pomoc při tomto čištění
 •  Představte si, jak se vaše tělo naplňuje láskou a čistotou (bílé světlo) a vy toto světlo vysíláte do tmavých míst bytu. Tento byt je čím dál tím víc plný světla.
 •  Až budete mít pocit, že je váš byt dostatečně "čistý", přestaňte a nezapomeňte poděkovat.
Poznámka: Sami si můžete najít pro vás lepší metodu, nechte se vést vaší intuicí.

Náš svět
Všechny problémy na tomto světě jsou způsobeny nepochopením toho, kdo jsme. Proto
mnoho lidí jedná pouze ve svém zájmu, aniž si uvědomuje, že tím škodí sobě i ostatním.
Protože nevidíme všechny souvislosti jasně, je těžké se rozhodnout správně i v případě, že se
o to snažíme.
Lidé mají pocit, že jim někdo neustále ubližuje, že jim nepřeje štěstí, že je jejich život těžký a
přesně "vědí", kdo za to může. Bohužel si neuvědomují, že odpovědnost za jejich život mají
pouze oni. A pouze oni jsou schopni ho změnit. Změna jejich životů k lepšímu nastane přesně
v ten moment, když si uvědomí, že oni jsou tvůrci svých životů. Ne ostatní, nikdo jiný, pouze
oni. A tím se my všichni společně podílíme na tom, jaký je náš dnešní svět.

Já jsem
Vyjádření "Já jsem" patří k nejsilnějším nástrojům, které máme a které nás spojují s
nejvyššími silami tvoření. Slovy "Já jsem" neoslovujeme své EGO, ale své nejvyšší vědomí a
tím se stáváme aktivními tvůrci svých životů. Čím více porozumíme tomu, co slova "Já jsem"
znamenají, čím více je budeme používat, tím více budou působit a tím lépe dokážeme vědomě
ovlivňovat události okolo nás. Jen si představte, co by se změnilo, kdyby všichni byli zdraví?!

Slova "Já jsem" je důležité používat vědomě, protože při nevědomém užívání si tím můžete
způsobit mnoho problémů. Například častým užíváním "Já jsem nešťastný." na sebe neštěstí
opravdu "přivoláte" - doslova si neštěstí vytvoříte, aby se mohlo vaše Já realizovat ve
vybraném vyjádření. Proto má pozitivní náhled na problémy velice přínosné působení,
protože si neříkáte ty špatné věci, ale pouze ty dobré, čímž nemůžete nic zkazit.

Aby vyjádření "Já jsem" působilo požadovaným způsobem a co nejsilněji, je nutné naše přání,
prosby, žádosti či povely vyslovovat (není nutné nahlas) s patřičným respektem, láskou,
pokorou, důvěrou a silou/vírou. Čím více budete věřit tomu, co děláte, tím více a rychleji to
bude fungovat.

Pokud se budete snažit o zneužití učení o "Já jsem" pro své egoistické nebo komerční účely,
pro ovládání lidí či jiné podobné aktivity, počítejte s tím, že aktivujete zákon odplaty, kterému
nelze uniknout.

Jak "Já jsem" funguje?
Vyslovím-li slovo „“, Bůh mě okamžitě uslyší a zareaguje tak, že si na mě posvítí
světelným kuželem - na mě, stojícího uprostřed kosmické tmy ve vesmíru - nyní ale stojícího
uprostřed Jeho světelného kuželu. Přitom se na mě tázavě zahledí.
Vyslovím-li slova „Já jsem“, pak Bůh pokývne hlavou a řekne: „Tak copak chceš, mé Boží
dítě, čím ti mohu posloužit? Splním ti vše, co budeš chtít, ať je to pozitivní či negativní. Proto
se ovládej a chtěj ode mě jen to pozitivní. Neboť je ti dáno do vínku, abys vtiskl mým čirým
energiím vše, po čem tvé srdce touží. Musíš to jen vyslovit po těchto dvou slovech „
JSEM“. To od tebe očekávám, neboť konám rád pro své děti.“
Po těchto dvou slovech „Já jsem“ musí tedy následovat vyslovení toho, co chceme - neboť
Bůh nám splní vše bez ohledu na čas a prostor v souladu s naší svobodnou vůlí, osobní
zodpovědností, které budou pod kontrolou našeho sebeovládání.

Vědomé užívání "Já jsem"
Před každým vědomím užitím "Já jsem" se posaďte a zaujmete meditativní pozici. Není nutné
si zlomit nohy, snažte se, aby vám tato pozice byla pohodlná, a vy jste se mohli uvolnit.

Uvolněte se a 3x (začátečníci 7x) pomyslete na slova "Já jsem" a snažte si je procítit při
každém nádechu a výdechu.
Pokud chcete, můžete si při tom vizualizovat na šesté/modré a na čtvrté/zelené čakře světlo.
Měli byste pocítit na 6. a na 4.čakře jemný láskyplný pocit. Tímto oslovením voláte své
Nejvyšší Vědomí - Já jsem.
Nyní jste připraveni pronést mantry "Já jsem" dle vašich přání.

Příklady manter a afirmací "Já jsem"
Já Jsem Přítomnost
Vyřknu-li tuto větu, pak předávám od tohoto okamžiku žezlo vlády nad svým světem,
životem, rodinnými záležitostmi, pracovními poměry Nejvyšší Inteligenci. Ta nás vede
životem v souladu s naplněním našeho životního poslání. Poměry a záležitosti, situace,
okolnosti, ve kterých jsme dříve těžko nacházeli řešení, se nyní řeší jakoby samy. Co šlo dříve
ztuha, jde náhle hladce. Získáváme nové přátele, nepřátelé mizí z našeho života nebo se mění
v přátele. Ovlivňuji naším vyzařováním naše široké okolí, aniž bychom ovlivnili jejich
svobodnou vůli.

Afirmace důvěry
Já vím, že Vše působí plnou silou. Já plně ovládám, tu dokonalou činnost mého mocného Já
Jsem. Já Jsem ta vítězná Přítomnost mého mocného Já Jsem. Já Jsem ta síla proudící ze srdce
božího do tohoto mého vzývání. Já Jsem právě teď mé věčné osvobození od vší lidské
nedokonalosti. Já Jsem to tvoření čisté lásky boží.

Afirmace na celý den
Já jsem ta nařizující, řídící Přítomnost, která dnes dává vše přede mnou do pohybu a já velím
pro všechno mé konání dokonalý mír, harmonii a (všechny vlastnosti, které by mi mohly být
užitečné toho dne).

Afirmace odpuštění
Já jsem zákon odpuštění a ten mocný stravující plamen, který nyní stráví všechny mé minulé a
dnešní omyly, jejich příčiny, záznam, paměť i následky, vše nechtěně ale i chtěně a
nedokonale stvořené, za co je zodpovědné mé vnější já a já prosím vroucně o odpuštění
zejména těch mých chyb, které vedly k (určitému zdravotnímu problému, životní situaci....). A
já prosím, aby mi byla dána moudrost i síla, abych tyto chyby více neopakoval.

Tímto uvolníme karmické zatížení, transformujícím fialovým zářením. Při vyslovování těchto
slov můžeme ucítit v různých částech těla bolestivé napětí, které nám dává najevo, kde se náš
prohřešek usadil a že jsme k odstranění našich potíží použili správná slova. Po této afirmaci je
doporučeno se obklopit zářivým bílým světlem.

Afirmace tvoření
Já Jsem ta zázraky působící Boží Přítomnost ve všem, co bych chtěl/a mít uskutečněno. Já
Jsem cokoliv, co si přeji být nebo vytvořit! Já Jsem naplněná činnost a nesoucí síla každé
pozitivní věci, kterou si přeji!

Afirmace sebeovládání
Já Jsem dokonalý klid a harmonie mého těla a mysli.

Afirmace spojení s Bohem
Já Jsem ta vítězná Boží Přítomnost, já poroučím, této Já Jsem Přítomnosti dokonale a
neustále vládnout nad mou myslí, mým životem, mým světem (zdravím, financemi, vztahy,
směru života).

Afirmace pro získání energie
Já jsem ta mocná elektronová energie, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé
mysli a těla nyní a neustále.

Afirmace peněz
Já jsem to bohatství Boží, které proudí do mých rukou a mně slouží a nic tomu nemůže
zabránit!

Afirmace pro pohodu v bytě, ve škole, na pracovišti
Já jsem ta dobývající Přítomnost, která velí dokonalý klid, mír, spolupráci v tomto bytě, třídě,
na tomto pracovišti.

Afirmace krásy
Skrze inteligenci a krásu v každé buňce, z nichž jsi stavěn, ty poslechneš můj povel a staneš se
každým způsobem zářivě krásným - v myšlence, slově, cítění a formě. Já Jsem ten oheň a
krása.

Afirmace hubnutí
Já jsem ta Přítomnost, která upraví mou chuť k jídlu na dokonalou pro mě míru, která mi
zaručí dokonale štíhlou postavu a dokonalé zdraví.

Meditace světla (meditace, která vám pomůže s prožíváním učení "Já jsem")
 •  Pokud možno provádějte ráno a večer (15-30 minut) - pokud vydržíte, zažijete zázraky!
 •  Zaujmi svou oblíbenou meditační polohu.
 •  Představ si, jak je tvé tělo zahalené do oslnivého bílého světla (cca. 5 minut).
 •  Poznej/vychutnej si pocit spojení mezi vnějším Já a tvou Mocnou Světelnou Jiskrou v tobě.
 •  Představ si své srdce jako zlaté slunce: "Radostně se oddávám nyní hojnosti té Mocné Přítomnosti, tomu čistému Světlu!"
 •  Pociťuj jas tohoto světla v každé tvé buňce tvého těla (cca. 10 minut).
 •  Ukonči meditaci příkazem: "Já jsem dítětem Světla, Já miluji Světlo, Já sloužím Světlu, Já žiji ve Světle, Já jsem Světlem ochraňován, osvěcován, zabezpečen, podporován, Já žehnám Světlu!"
Poznámka
Nikdy nezapomeň: Budeš tím, o čem přemýšlíš.
A protože všechny věci pocházejí ze Světla, tak je Světlo tou Nejvyšší Dokonalostí a
Ovládáním všech věcí.