Borotín - napojení na MPKŽ

 

Celé katastrální území Borotína u Tábora je napojeno na energie modrobílého plamene Květu života.

Dlouho jsem zvažoval, zda je správné zde informovat veřejně o podobných věcech, protože stále v dané chvíli naprostá většina těch, kdo zde do podobných textů nahlédne, neporozumí tomu o čem je řeč a může mne a následně také ty, se kterými sdílím jednu střechu nad hlavou, považovat za podivíny. Zmínil jsem se v posledním povídání o tom, že nás zde navštívili naši duchovní přátelé, a že jsme vedli mimo jiné dlouhé rozpravy také o tom, co se dá či nedá vlastně zveřejnit.

Došel jsem k závěru, že pokud jsem o něčem vnitřně plně přesvědčen a plně tomu věřím, dávám do toho spousty svého času a dělám tyto věci s láskou, pak se nemusím schovávat a nejen mohu, ale mám podobné věci zveřejnit. Pokud tak neudělám, nedám příležitost těm, co jsou připraveni změnit sebe sama a ti zase na základě svých změn nedají příležitost jiným a naše životy jako takové a společnost jako celek se pak nemůže změnit, uzdravit a žít tak, jak bylo a je v Božím plánu.

Vedli jsme dokonce zde doma s Radkou dlouhé rozhovory nad tím co s tím vším, zda mám či nemám věci zveřejňovat, protože z jedné strany mnohým těmto věcem, které jsou neviditelné a nehmatatelné mnozí stále nevěří, ale z druhé strany jsou schopni v případě, že by jim pošla slepice či je potkalo cokoliv jiného, obvinit nás z toho, že za to můžeme my.

Tak jak však plyne čas a do života nám vstupují nové věci a prožitky a toto vše nás někam posouvá, pokud věcem kolem věnujeme pozornost, tak mi do života zde také mnoho věcí vstoupilo a já jsem pozvolna dospěl k tomu, že mi je jedno co si kdo myslí a pomyslí, protože to je jen jeho volba co si myslí a jak koná a já nemám potřebu se komukoliv zde zavděčit a to čímkoliv, ale mám potřebu informovat o věcech a dění kolem. Nebyla to cesta a rozhodnutí jednoduché, ale došel jsem do bodu, že mohu a mám o věcech informovat a psát, protože tak je to správné. Dokonce se může stát a nepochybně se tak v čase i stane, že třeba se zveřejněné věci nemusí líbit samotné Radce a to z jakýchkoliv důvodů, ale pak je to opět jen její věcí. Věci se jí mohou vnitřně dotknout, protože se budou například týkat jejích blízkých a nemusí to být vůbec tak, že by s informacemi nesouhlasila, jen se jí dotýká, že se o nich píše. Toto může nastat, pak má však mnoho možností jak se k věcem postavit a jak je řešit, od toho, že se k věcem vyjádří až po naprostý nesouhlas, který nakonec může vést k jakémusi rozdělení našeho současného společného pohledu a jednotné společné cestě. Tohle vše jsem musel sám v sobě dlouho zpracovávat a dojít až do tohoto bodu, kdy zde sedím a vyťukávám přesně ona písmenka, která mi přichází pod prsty.

Setkávám se v poslední době s mnoha podivnými věcmi kolem sebe a vše se vším nějak souvisí a věděl jsem a vím, že pokud začnu zde opět psát, nebude se to mnohým líbit. Nechci si však nic vymýšlet a nemám potřebu nikoho také ale soudit či posuzovat, přesto na příkladech, prožitcích a věcech, které se dějí kolem, se mohou mnozí zamyslet a tím pozměnit svůj vlastní život. Je mnoho věcí kolem nás, které držíme pod pokličkou a nemluvíme o nich, protože se to týká třeba našich nejbližších a my z pohledu našich starých zažitých vzorců stále bereme ohledy na někoho kolem sebe včetně našich rodičů a nežijeme tak své vlastní životy, ale necháváme si a to mnohdy docela dramaticky do těch našich životů zasahovat.

Děje se tak jen proto, že máme stále v sobě naše staré ukotvené nesprávné vzorce chování a  mnohdy se tak zdráháme něco udělat a to i přesto, že vnitřně vnímáme, že tak by to bylo správně. Bohužel náš starý vzorec, který nám rodiče, škola či společnost jako taková vštěpila je tak silně stále v nás ukotven, že nemáme „sílu“ to ještě v dané chvíli pozměnit.

Osobně jsem se zbavil celé řady starých vzorců a došel jsem do bodu, kdy mi v naprosté většině věcí je jedno o koho se jedná a sdělím věci tak, jak jsou a ne tak, jak by je chtěli slyšet ti druzí. Nemám tedy ani potřebu se chovat tak, jak si přejí ti nebo tamti, chovám se a budu se v rámci možností chovat tak, jak to cítím a vnímám já sám. Cesta až do tohoto bodu nebyla vůbec jednoduchá, mnohé jsem musel, byť jsem nechtěl, opustit, o mnohé jsem přišel a z materiálního pohledu mne to stálo vše, co jsem měl. Dnes vlastním jen sám sebe a našel jsem tím konečně jakýsi vnitřní klid, harmonii a věci kolem vidím a vnímám jinak. Mám díky tomu všemu sebe sama a nelituji ničeho, co mi do života vstoupilo či čím jsem musel projít. Je pár věcí, které bych rád viděl jinak, bohužel je nezměním a musel jsem vše přijat tak, jak to bylo či je. Tohle vše mne tvořilo a vedlo na tuhle cestu, na které se dnes nacházím a pokud jsou věci a jistě jich je mnoho, které nevím, pak jedno vím zcela jistě. Nikdy tuhle cestu neopustím, ať už mi do života vstoupí cokoliv nebo kdokoliv, na této cestě zůstanu, protože to je jediný správný směr.

Nevím, zda někdo z vás může plně pochopit, o čem vlastně píšu a čemu všemu se tímto vystavuji a to nejen já, přesto jsem došel po všech těch prožitcích posledního období do bodu, kdy jsem se rozhodl psát dále a věci zveřejňovat tak, jak jsou, tak, jak mi přichází, tak, jak se s nimi já sám setkávám a tak, jak je vnímám. Tohle vše bez ohledu na to, koho se to jak dotkne či jak si to kdo na sebe vztáhne. Pokud to právě takto nebudu dělat, nepřipojí se časem další a pak zase další a může se stát, že se jako lidstvo dostaneme do bodu, odkud již není návratu a nebude již možná změna.

Byl jsem u toho, když se zde na našem území řešil rituál šesti křížů. Byl jsem u toho, kdy jsme získali přístup k samotným energiím modrobílého plamene květu života. Byl jsem u toho, když jsme čistili a očistili bezpočet bytostí od rituálu šesti křížů. Byl jsem u toho, kdy se rodily samotné entity z rituálu šesti křížů a napadly mnohé a to především státníky ve vybraných zemích a to za účelem, aby strana temna mohla vládnout světu. Byl jsem u toho, když jsme čistili a navraceli duši jednomu z nejmocnějších mužů této planety. Byl jsem u toho, kdy jsme tímto počinem dali tomuto světu v podstatě čas. Čas na to, aby každý jednotlivec pochopil a změnil nejprve sebe, protože ….… Byl jsem u toho, když se vytvářela energetická místa zde na zemi. Byl jsem u toho, když se tvořil očistný program 30 dní se Shambhalou, který v té době neměl a doposud nemá obdobu a jedná se stále o to nejsilnější čištění, které si jen dnes umíme představit. Byl jsem u mnoha jiných věcí. Nic, o čem jsem doposud psal, jsem si z prstu nevycucal a všechny ty věci byly součástí mého života a u všech jsem byl osobně.

To čemu a komu budete věřit je nakonec vždy vaše věc. Už kdysi jsem prohlásil, že pokud někdo nevěří a je přesvědčen, že věci jsou jinak, klidně může podstoupit rituál šesti křížů. Dnes je sice video již odstraněné, to se nám podařilo, přesto onu „kouzelnou“ větu, která to vše spouští mu mohu předat.

Ten výše uvedený malý výčet toho, čeho jsem zde byl a jsem stále součástí, je zde jen proto, abych si sám uvědomil, s čím vším jsem se již osobně setkal a nemám tedy potřebu, aby tomu někdo věřil, protože sám jsem tím prošel a tak vím, jak věci byly. Vím co je a co není možné. Pravdou je, že se člověk s něčím setká a to osobně, je něčeho součástí, běhá mu u toho mráz po zádech, a když to přejde a uplyne byť jen krátký čas, tak si myslí, že to bylo jinak, že to byl sen, že si to vymyslel, že to co viděl, prožil či učinil, že přece nemůže být pravdou, protože to je za hranicí lidského chápání. Setkal jsem se s tím mnohokrát a tak vím o čem je řeč a chápu, že ten kdo neprožil, nesetkal se, nebyl součástí, může pochybovat, může být zaujatý a podobně. Tomu rozumím a nemám potřebu dnes nikoho o ničem přesvědčovat, to, čemu kdo věří či uvěří, je jen jeho věcí, ale neměl by soudit či odsuzovat ty, kteří to vidí jinak, protože toho byli součástí.

To, že jsem zde nějaký čas v poslední době nepsal či nezveřejnil žádný článek, neznamená, že jsem nepracoval. Naopak práce tohoto všeho druhu je čím dále tím více a je čím dále složitější a tak zabírá toto vše mnohem více času.

Před časem jsme zde s Radkou přišli s tím, že vytvoříme projekt či jak to nazvat „Borotín pod Shambhalou“. Je to více než šest měsíců, kdy pravidelně obden byl tento prostor čištěn a naplňován energií Shambhaly. Dlouhodobě jsem se zabýval tím a co dále. Přicházely mi nové a nové poznatky, a protože jsem osobně a nejen já byl stále vystavován nějakým novým entitám a byly zanášeny mimo jiné i do našeho domu, hledal jsem možnosti jak věci změnit a jak chránit či ochránit celá území.

Došel jsem až do bodu, kdy jsem přijal a zpracoval informaci o tom, že je možné napojit na energie modrobílého plamene květu života celý Borotín. Tím bylo samozřejmě možné také celé toto území jaksi očistit od všech entit všeho druhu, které se vážou či vázaly k danému prostoru. Zjednodušeně řečeno to, co běžně děláme s jednotlivými prostory, kdy je napojujeme na energie modrobílého plamene květu života, jsme najednou mohli udělat s celým katastrálním územím Borotína.

A tak se také stalo.

Dne  11.2.2017 bylo celé katastrální území Borotína, kdy před tím probíhalo dlouhodobé čistění, napojeno na samotné energie Modrobílého plamene Květu života a zároveň na čistou bílou energii Lásky a Světla. Všechny entity jakéhokoliv druhu a postavení, které nenašly ve své blízkosti své hostitele, a které tento prostor neopustily, byly na prach spáleny. Byly odvedeny všechny přivtělené duše, které se vázaly k danému území. Bylo očištěno vše ostatní.

Pozor, tohle napojení se týkalo jen území, tedy všech budov a prostor, jak nad zemí, tak pod zemí. Netýkalo se osob samotných a tak žádná osoba také nebyla očištěna či napojena na energie modrobílého plamene Květu Života.

Každá bytost, každý živočich, každá rostlina či nerost, jednoduše vše, co pochází ze samotného prvotního zdroje, má právo pobývat, učit se, žít v čistém prostředí tak, jak jej prvotní zdroj stvořil. U bytostí je to každého samotného věc, jak se sám rozhodne, zda chce či nechce být čistým. Do toho jsem nezasáhl a nikdy bych to ani neudělal. Počet entit, který byl takto odstraněn není důležitý, důležité je, že tohle katastrální místo je od daného data čisté. Bylo zbaveno všech entit a všeho co nepochází z prvotního zdroje či k němu zpět nesměřuje.

Několikrát týdně od doby napojení na energie modrobílého plamene Květu života je toto katastrální území pročišťováno znovu a zvláštní je, že od daného dne, kdy se tak prvně stalo, se zde na tomto území neobjevila jediná entita, která by se zde volně pohybovala.

Tím nechci říci, že zde nejsou, ale všechny, které zde na tomto území dnes jsou, tak jsou připoutány ke svému zdroji, ze kterého pocházely. A přejít na někoho samozřejmě mohou ale jen za podmínky, že daná bytost sama vytvoří vhodné podmínky pro to, aby se tak stalo.

Byl to několikaletý vývoj dostat se do tohoto bodu. V době, kdy jsem zde poprvé psal o energiích modrobílého plamene Květu Života, jsem si něco podobného neuměl ani představit. Byli jsme k tomu však vedeni a dovedeni.

A já chci zde v dané chvíli tímto poděkovat všem těm nádherným bytostem jak nahoře tak i dole za vše co pro nás kdy udělali.

Miluji Vás

S Láskou  a v Lásce Kája

22.4.2017