Vnímej to kolem

 

Zastav se na chvíli, ztiš svou mysl a vnímej to kolem sebe, člověče.

Všechny veřejné prostory a prostranství Borotína, kde jsme nepotřebovali souhlas majitele k čištění, jsou více jak měsíc pod vlivem energií nejen Shambhaly, ale také dalších energií, jako modrobílého plamene Květu života a dalších, kterými se tyto všechny prostory pročišťují.

V době kdy jsme s touto službou zde s Radkou přišli a spustili jsme tento „program“ jsem netušil, že se již v tak krátké době zde vrátím do této rubriky, abychom vás informovali o stavu. Sám jsem se na počátku domníval, že proces to bude velmi zdlouhavý a budoucnost mi jistě dá za pravdu. Přesto jsme se zde setkali s řadou překvapení a dospěli jsme k celé řadě zjištění a tak bych velmi rád zde alespoň v krátkosti o některých věcech informoval. Uvědomuji si, že není vůbec jednoduché tyto věci dát v písemné formě do srozumitelné podoby, protože toho všeho o tom, co se kolem nás děje a jak to vše probíhá v tomto neviditelném světě, víme stále málo.

Nedochází nám souvislosti a v podstatě jak jsme se sami přesvědčili, ani nikdy na počátku jako celek nedojdou. Věci pochopíme jen, když se vydáme na onu cestu a věci budeme realizovat. Jen tak a ne jinak nám budou přicházet jiné nové navazující informace a to přesně podle toho, jak je potřebujeme a jak jsme připraveni je přijat, vnímat či začleňovat do svých životů. Celé je to pozvolný postupný proces a každý z nás toho může být účasten.

Tak jako v samotném počátku a při prvním pročištění bylo všech entit zde na tisíce a v dalších dnech tento počet rychle upadal, stalo se něco, co jsem já osobně neočekával a zatím se s tím tedy ani nesetkal.

Při posledním pročištění, které jsem pro Borotín dělal, mne překvapilo, že jsou prostory, které čistíme od entit, přivtělených duší a vší jiné havěti, čisté. V ten večer, kdy se tak stalo, jsem dlouho neuměl usnout a zabýval se tím, jak je to možné. Několikráte jsem věci překontroloval a to z různých úhlů pohledu a vždy vycházel výsledek stejný. Tím bylo, jak již bylo sděleno, že dané prostory jsou čisté. Nebylo tam nic a nenacházelo se tam tedy nic, co by tam nemělo být. Pozdě večer mi to pak přišlo a já to pochopil. Neumím dát jinak do slov, že jsem tu informaci přijal. Bylo sděleno, že po určitém čase a za jistých okolností dojde následně již k jakémusi samočištění. Zjednodušeně řečeno, po všech těch pročištěních a ochranách, které jsou zbudovány, se toto již dostalo do stádia, kdy při běžném a malém oslabení či napadení jsou tyto prostory schopny samopročišťování. To však neznamená, že zde cokoliv končí, naopak pokud jsme do toho všeho dali tolik energie, je potřeba nadále toto vše udržovat a pročišťovat. Rozdíl je snad jen v tom, že již nás to nestojí tolik úsilí a energie, kterou můžeme dávat do věcí jiných. Jinak se však jedná o veřejné prostory a ty jsou mnohem náchylnější k tomu, aby na nich cokoliv ulpělo anebo, aby do nich kdokoliv cokoliv přitáhl. Čistit se tedy musí a budou nadále, a jak bylo již někde uvedeno, je to práce, která nemá konce, pokud jednoho dne chceme dojít do určitého bodu.

Jeden z důvodů, proč toto vše zde nyní uvádím je právě ona skutečnost, že sám jsem osobně netušil, že se něco podobného stane a že proces zde bude takto rychlý. Je to pro nás docela důležité sdělení a proto zde o tom informuji.

Další následné pročištění, které bylo, jsem požádal Radku, aby jej provedla, abych si sám ověřil, zda jsem se v něčem nemýlil. Výsledek nebyl překvapením a ani v následném pročištění se nic nenacházelo na jakémkoliv veřejném prostranství či budovách, které můžeme pročišťovat bez svolení kohokoliv.

Pro nás je to velmi pozitivní informace a sděluji ji zde právě proto, že by to kdokoliv z Borotína mohl tedy již zaznamenat, že něco se mění či změnilo.

Pozorovat by to mohl z jistého pohledu každý rodič, který má ve škole děti, protože i ta je veřejným prostranstvím a i ta je tedy pravidelně pročišťována.

Není možné věci sdělit a srozumitelně vysvětlit v jednom jediném článku, navíc těm, kdo se energiemi nezabývají, nic moc o tom neví, anebo to dokonce popírají. Samozřejmě že ta skupina, která cokoliv z toho přímo popírá, je tou skupinou, ke které v dané chvíli nemluvím, neoslovuji ji a ani k ničemu nepřemlouvám. Tato skupina bude muset ujít ještě kus cesty sama, aby se dostala na své cestě o kousek dále a projevila zájem o toto vše. Nepochybuji však, že dříve či později k tomu dojde, protože nakonec jiná cesta není.

Ona druhá skupina, která je ochotna naslouchat a nezpochybňuje přímo cokoliv kolem energií a je na té úrovni, že je přístupná novým věcem, by mohla některé věci již sama tedy pozorovat.

Uvědomme si a je třeba to zde docela zdůraznit, že každý prostor, který je očištěn a pročištěn, se stává energeticky jiným. Má jinou energií a zcela nepochybně toto na vás působí. Ať si to uvědomujete či nikoliv, je tomu tak.

Je zde jen otázkou, jak takové prostory na nás působí. Čistě teoreticky a zjednodušeně bych zde mohl říci, že se v podobných pročištěných prostorech nemusí řada z vás cítit dobře a můžete prožívat jakékoliv stavy. Působit to však může a bude na každého jinak.

Pokud to převedeme například na budovu městského úřadu, může se člověk, který je zaměstnancem cítit nesvůj stejně tak, jako jinému zaměstnanci tam může být lépe. Ani jeden si přitom neuvědomuje co se děje a přitom je to jen změna energií kolem nás, kterou nevidíme. To neznamená, že ji nedokážeme vnímat. Ten, kdo bude zjednodušeně negativní, na toho toto „nové“ prostředí bude působit nepříjemně a projevy mohou být různé. Od nesoustředění se v práci až po nějaké běžné zdravotní problémy. To vše je pak jen ukázkou toho, že by se měl nad sebou zamyslet, protože něco právě na něm samotném ulpívá a právě tomu něčemu není v těchto čistých prostorách dobře a takto to přes naše tělo dává najevo. Zaznamenat ony změny v takovéto budově může také každý občan, který tam vstoupí. Projeví se to opět různě a nelze to vše zde srozumitelně popsat.

Vraťme se ovšem zpět k naší škole, protože zde by se to mohlo týkat opravdu většího okruhu lidí a mohly by být změny již pozorovány.

Děti se nachází v jiném (čistém) prostředí a zcela nepochybně právě toto prostředí na ně působí. Jak, to je jedna velká otázka. Ovšem protože to jsou děti a neměly by být tak „zaneřáděny“ jako my dospělí, tak by se měly cítit ve škole lépe. Sami to však ještě určitě nejsou schopné rozpoznat ve škole samotné. Rozpoznat či pozorovat změny by mohli již rodiče doma, pokud se dětem věnují. Děti doma mohou být a zcela nepochybně jsou jiné a to proto, že se doma nachází v jiném prostředí než v samotné škole, kde tráví celé hodiny. Mohou být uzavřenější než dříve a jaksi se těšit do školy, do jiného prostředí. Těch variant, možností a situací je mnoho a nelze je ani všechny zde pojmenovat a vyjmenovat. Ani my zde jsme si právě toto působení školy jako takové, myšleno budovy, která je dnes čistá a v tomto stavu ji budeme udržovat, neuvědomovali. A to je také jeden z mnoha důvodů, proč se zde o tom zmiňuji.

Samotní učitelé jsou na tom stejně jako oni pracovníci na městském úřadě. Jsou dlouhodobě vystaveni působení jiných energií, než na které byli zvyklí. I u nich se toto vše nějak, a nevím jak přesně, začíná projevovat. A opět to může být v různé formě a bude to mít různý průběh.

Nevím, zda by to šlo vyhodnotit v jedné třídě, i když popravdě nepochybně ano, jen výsledek by nebyl tak přesný. Nicméně ředitelka školy má nepochybně k dispozici, anebo si jej může vytvořit, průměr známek za celou školu. Bylo by zajímavé porovnávat jednotlivé stejné měsíce za uplynulý rok a za tento rok výsledky nepochybně budou jiné. Záměrně zde neříkám, že budou lepší, protože byť žáci se mohou lépe soustředit a učit, tak samotný učitel může nové prostředí a energie vnímat „negativně“ a to se může projevit na jeho přísnějším hodnocení. V každém případě by zde v čase bylo porovnání docela zajímavé.

Vzhledem k tomu, že bylo pravděpodobné, že se informace o tomto projektu jako je „Borotín pod Shambhalou“ nedostanou ihned ke všem a mohlo by trvat celé roky, než se s tímto každý občan seznámí, tak byly před týdnem rozneseny dětmi letáčky do každé domácnosti. Z naší strany jsme tedy s Radkou udělali maximum, co jsme mohli proto, aby se o věcech vědělo a diskutovalo. Jak s podobnou informací nyní kdo naloží, je na každém z vás. Máte však k dispozici vše, abyste se zamysleli nad svými životy a nad tím, zda nepřišel čas s tím něco udělat.

Neočekáváme s Radkou nic a tak můžeme být maximálně jen potěšeni. Ti kdo nás budou posuzovat či odsuzovat, pro které zde budeme či již jsme za podivíny, ti nás rozhodit nemohou. Pokud některým již nestojíme ani za odpověď na pozdrav, není to náš problém a jen se nad podobnými nesmysly usmíváme, protože podobní lidé ubližují jen a jen sami sobě. Náš život zde na této planetě zemi nefunguje tak, že jednoho dne poprosíme anděly či Boha a ti za nás něco, cokoliv udělají. Už bychom podobným blábolům věřit neměli.

Zákony vesmíru jsou jasné a neměnné. Mimo jiné říkají, co zaseješ, jednoho dne sklidíš. Není možné zasít kukuřici a sklidit žito. A sklízíme a budeme sklízet všichni. Za sebe, za rodinu, za společnost, za stát, za svět. Nepřijde žádný anděl ani kdybychom jej prosili a nezastaví migranty, nezmění se nic, pokud věci nezměníme v sobě sama.

S Láskou a v Lásce Kája

22.11.2016

Než jsem tento článek zveřejnil proběhlo další pročišťování a opět byly některé veřejné prostory velmi zaneřáděné. Je to pro nás samotné jen ukázka toho jak se věci mohou během chvíle zcela změnit. Najděte si čas zastavte se a vnímejte věci kolem sebe. Lze se naučit vnímat energie, lze se naučit je rozlišovat a není na tom nic složitého.To co opravdu potřebujete je vědomě se zastavit a ztišit. 

Diskusní téma: Vnímej to kolem

samočistenie - aj ked malé a dočasné

Datum: 19.11.2016 | Vložil: Anton Jančiar

Je to skvelá informácia, to samočistenie. Ale kedže zákony vesmíru sú nemenné, tak nikdy žiadne miesta na zemi nebudú večne čisté. Tak ako v tej triede. Stačí, ak prídu deti z rozhádaných rodín / nebodaj týranie, šikana, problémy rodičov / a chtiac nechtiac si do školy prinesú zlú energiu. A očakávať, že po celý rok tam budú chodiť žiaci, učitelia a zamestnanci, návštevy len s čistými energiami, radosťou a šťastím asi naivné.

Přidat nový příspěvek