Energie - Modrobílý plamen Květu života

 

Pravda je jen jedna, v čase však roste, jako vše. To, jak vidíme věci my, je jen náš pohled na danou věc. Tohle je věta a myšlenka o Pravdě, která je v záhlaví těchto stránek a v době, kdy jsem ji zde vkládal před několika lety, tak jsem si sám ještě ani neuvědomoval její skutečnou hloubku a Pravdu v ní obsaženou.

Dnes po dlouhé a strastiplné cestě, kdy jsem se velmi intenzivně zabýval věcmi mezi nebem a zemí a všechen svůj „volný“ čas jsem věnoval do přijímání informací, sledování a následného zpracování věcí, zde přicházím. Přicházím, abych po tisících hodinách věnovaných sobě a poznání především sama sebe vás mohl informovat o rozsáhlých změnách zde v nabízených službách na těchto stránkách a nabídl vám, kteří sami chcete změnit něco na sobě samých, možnosti, které nám jsou k dispozici.

Díky všem těm nádherným bytostem jak nahoře tak i dole a díky vám mnohým, jsem se mohl propracovat až sem, do bodu, kdy se mnohé ne mění, ale posouvá. Pravda, jak již bylo sděleno, zůstává. Jen její poznání a dopady se posunují v tom čase o poznání dále.

Poslední rok, kdy jsem byl jaksi v ústraní, mimo vliv a dopady televize, novin a jiných médií, dalo by se říci i mimo dění toho hektického života tam venku a kdy jsem měl a mám podporu bytosti, která mi věnovala ze sebe sama to nejlepší co v ní je, jsem se mohl posunout do bodu, kdy lépe rozumím tomu, co mi přichází. Tomu, k čemu jsem se jednoho dne v jednom kostele v Opavě zavázal a stvrdil tak slib, který jsem dal všem těm nahoře stejně jako těm dole, než jsem zde vstoupil do tohoto fyzického světa. Vážím si každé jedné bytosti, kterou jsem za tu dobu potkal, protože pro mne byla každá z těch bytostí obrovským učitelem. Mnozí z nich mne postavili před věci a úkoly, které bych ještě před časem nezvládl. Obstál jsem však a překonal vše, co mi bylo vloženo až do dnešního dne do cesty a to jen proto, že jsem byl přinejmenším tak dobrým žákem, jak oni sami učiteli. S mnohými z těchto učitelů jsem se musel rozloučit a říci jim jasné NE, protože mne sváděli jinam a hledali jen prospěch pro sebe sama. Tohle vše je, byl a i nadále bude náš přirozený růst a já jsem vděčný za to, že jsem rozpoznal po letech hledání alespoň ona základní pravidla této hry zde na zemi.

Posledních několik měsíců bylo naplněno tolika věcmi a poznáváním nového, že by to vydalo na knihu. Ne vždy to bylo jednoduché, ale nikdy jsem to nevzdal a chci zde znovu alespoň takto poděkovat nejen všem těm Světelným bytostem, o kterých zde je řeč, ale znovu i té kouzelné bytosti vedle sebe.

Vím, a dnes si plně uvědomuji, že to, čím jsme spolu prošli a co jsme poznali, byť se nám to z našeho pohledu jeví jako mnohé, je toto vše nakonec jen počátkem. Byly situace, kdy jsem si říkal, že už nechci ani nic více vědět a stejně tak se nechci ani posouvat dále, protože to vše z jistého pohledu tak bolí.  Z jedné strany je to osvobozující, z druhé strany je to svazující, protože to člověka nutí jít dále, protože si uvědomuje, jak málo toho vlastně ví. Z jednoho pohledu se to může zdát zajímavé, že člověk poznává a přichází na věci, které jsou jiným zahaleny. Z jiného pohledu to bere klidný spánek a navazuje „pocit“ smutku, lítosti, beznaděje. Beznaděje cokoliv změnit, cokoliv komukoliv vysvětlit, kohokoliv probudit ze spánku a komukoliv otevřít oči. Sám člověk pak vidí a vnímá, jak je okolí svázáno temnotou a ptá se sám sebe, jak to mohlo tak dalece dojít, kde že jsme sešli z té cesty a nechali se oklamat. Pokládám si otázky, pokládám je nejen sobě, ale i těm nahoře. Jenže než přijde člověk na odpověď, je zde další a další otázka navazující na tu předchozí. A tak se ze života stává jakási skládačka a přicházím na to, jak jsme se mýlili. Jak nás ti, kterým jsme dali důvěru a moc, vedli špatnou cestou a je jedno zda vědomě či nevědomě. Nacházíme se v bodě, kdy je nejvyšší čas věci změnit. Chceme-li však cokoliv změnit, musíme změnit nejdříve sami sebe. Není to vůbec lehká cesta, jak slibují mnozí takzvaní esoterici či duchovně zaměření. Je to velmi tvrdá a bolestivá cesta, ale jiné není, pokud se tedy chceme jednoho dne vrátit domů a splnit zde to, co jsme dávno před tím, než jsme zde přišli, slíbili.

Mohl bych zde jistě psát v podobném duchu dlouze a nepochybuji, že čtení by to bylo zajímavé. Vše by mne však odvádělo od toho, proč jsem zde dnes přišel a co vám chci sdělit a předat. To, jak vy sami nakonec s tím vším naložíte, je a bude opět jen na vás samotných. Jen se, člověče, začni „zamýšlet“ a začni se probouzet. Nemohu nikoho k ničemu nutit a nemám potřebu dnes již ani nikoho o ničem přesvědčovat, ale tu radu ti dát mohu a jak s ní naložíš, je na tobě. Probuď se, zastav se, podívej se zpět. Podívej se, kdo byli naši předkové, co pro nás udělali a nám zde zanechali. Podívej se, co jsme dnes my, kým jsme a co zanecháváme my našim dětem. Pokud to vše uvidíš a procítíš správně, pocítíš to v sobě. Bude to smutek, zklamání, lítost. Těžko to vše správně pojmenovat. To jediné, co v tom neucítíš, je radost a láska z toho, co zde zanecháváme. Z toho, jak žijeme a jak jsme se nechali obelhat. Obelhat všemi, ale především sami sebou. I tohle vše je na dlouhá povídání, ale je zbytečných slov, pokud nejsme vědomí a pokud nechceme věci měnit. Měnit sebe sama.

Osobně jsem se posunul, pochopil, uvědomil si a přijal jsem mnohé a po tom všem, člověče, věř nebo ne, nevyměnil bych to za žádné materiální bohatství, za žádné peníze či luxus. To, co mám v sobě a to, co mi nikdy nikdo nemůže vzít, je mnohem více, než je mi schopen v materiálních hodnotách dát celý svět.

Tuhle „práci“, kterou dělám, tohle vše, co mne naplňuje, nedělám pro byznys, byť většina to tak může u daného druhu činnosti mít. Je mi jedno, jak to mají jiní, dávno se učím nahlížet na věci neosobně a je to osvobozující. Já dnes zde přicházím, abych něco opět změnil a posunul. Nikdy by však k tomu nedošlo, pokud by nebylo těch nádherných bytostí jak nahoře, tak i dole, pokud by nestála zde Radka vedle mne, pokud by nebylo mých milovaných rodičů, kteří mi toho tolik dali a pokud by nebylo mnoho jiných. A já za to vše děkuji.

Dnešním dnem měním mnohé v přístupu k energiím modrobílého plamene Květu života.

Ne, na energiích jako takových se nemění nic. Jsou zde a stále patří k tomu nejlepšímu, co nám kdy bylo předáno. To, co se mění, je jakýsi rozsah a přístup k nim. V době, kdy jsem byl tím, kdo obdržel tyto energie, a posloužily nám nejen k napojení třinácti energetických míst, ale hlavně nám dopomohly tehdy k řešení rituálu šesti křížů, který mnohé velmi poškozoval, jsem netušil, že i tohle se bude v čase rozvíjet. Tyto energie mimo jiné také dopomohly světu jako celku. Bez nich bychom zde již možná nebyli, nebo procházeli skutečným peklem zde na zemi. Díky těmto energiím jsme mohli před časem zasáhnout tam a tak, jak bylo nutné, ale o tom opravdu až možná někdy v čase, protože tohle v dané chvíli není důležité. Již se to stalo a nemám potřebu se zde na základě těch informací ani zviditelňovat, ani se dostávat do diskuzí zda to je či není možné. Byl jsem u toho a prožil jsem to a tak vím, co možné je a co možné není.

Dnes po několika letech práce nejen s těmito energiemi mohu přijít s nabídkou a potvrzením toho, že Pravda se v čase nemění, jen se posouvá.

Energie modrobílého plamene využíváme s Radkou v podstatě každým dnem při službách, které poskytujeme jako je 30dní se Shambhalou. Neumím si dnes představit, že bychom tyto energie zde neměli, protože neměníme se jen my sami. Nerozvíjíme se jen my, ale rozvíjí se i ten neviditelný svět kolem nás a bez těchto energií a jejich vzájemné různé kombinace bychom dnes nedokázali čistit to, co čistíme.

Přišli jsme zde na tento svět, do tohoto prostředí a tento svět, byť si to dnes ani neumíme představit, byl čistým. Přišli jsme zde a dostali jsme, jak se říká svobodnou vůli, a na jejím základě jsme zde časem zbudovali to vše, co se zde dnes nachází. Byli jsme to my sami, kdo tohle vše, co jde i to co nejde vidět, přetvořili do této podoby, kterou jsme dnes obklopeni. Prvotní Zdroj, ze kterého všichni a všechno pochází, tohle místo zde zbudoval čistým a každý se měl v tomto čistém prostředí rozvíjet, vyvíjet a učit. Nestalo se tak a my jsme tohle prostředí naším nevědomím a naší svobodnou vůlí dostali do bodu, kde se nyní nachází.

Každý živočich, každá rostlina a každá bytost má a měla plné právo žít v čistém prostředí. My jsme však onou svou svobodnou vůlí, na kterou se odvoláváme a nic v podstatě zase o ní nevíme, uvrhli toto vše do takového marasmu, že si to ani jen neumíme představit, protože mnohé z toho je pro nás neviditelné. Neznamená však, že to, co nevidíme, není. Ono by se však stačilo podívat jen věci viditelné a musí nám být z toho smutno. A proč se ty viditelné věci kolem nás objevují, je právě dopadem onoho mnohdy neviditelného světa, který nás obtěžuje a ulpívá na nás ve formě entit všeho druhu. Tak, jako si myslíme, že se však rozvíjíme my, tak přesně tak se rozvíjí tahle havěť, která z nás a na nás žije. A proto přicházím osobně se změnami. Celou dobu od doby vzniku energií modrobílého plamene Květu života s tím pracuji a hledali jsme další a další možnosti, jak s tím vším pracovat zde s Radkou, protože jsme k tomu byli vedeni. Dnes tedy přicházím zde, abych mnohé z toho zjednodušil pro vás a nabídl těm, kdo opravdu chtějí, opět to nejlepší, co můžeme.

Energie modrobílého plamene Květu života nově

Dnešním dnem je spojena služba čištění a napojení prostor do jednotné služby – napojení na energie modrobílého plamene Květu života. To znamená, že každá bytost, která projde napojením na tyto energie, bude mít současně plně pročištěny a napojeny své životní prostory a místa, která užívá. Cena se přitom nemění ani nezdvojuje, což znamená, že došlo ke zdvojení služby, ale cena bude jedna.

Od dnešního dne 2.2.2017 nebude nikdo napojen na energie modrobílého plamene Květu života, pokud neprojde službou Shambhala 30 dní s pročištěním.

Tato služba Shambhala 30 dní s očištěním, která je jinak dále samostatnou službou, se tedy od této chvíle stává součástí nabídky napojení na modrobílý plamen Květu života. To tedy znamená, že jsou to tři služby dnes v jedné. Pokud jde o ceny, najdete toto v ceníku, ale v samotném důsledku jde o tři služby pod jednou nezměněnou cenou. Nepochybuji, že i tohle může být přínos pro vás. Plním jen to, co jsem sdělil výše, že tohle vše dnes nepovažuji za byznys. Práce zde s Radkou máme více než dost a v podstatě nevíme co dříve, takže jakési v samém důsledku snížení ceny, není o tom, aby se zvedl jakýkoliv zájem o nabízené služby. Je to jen a jen vstřícný krok pro vás, kdo chtějí něco změnit, jsou na to připraveni a jsou schopni pro to také něco udělat. Cesta to totiž není vůbec jednoduchá a projít třicetidenním pročištěním není lehké. Stačí si přečíst příběhy, které jsou zaznamenány v rubrice „Je to na Tobě“.

Další zásadní změny v nabízených službách v jiném povídání, které připravuji.


Není to, člověče, na nikom jiném než na tobě samém a Buď Vůle Tvá.

S Láskou a v Lásce Kája

2.2.2017

ceník služeb zde ......Ceník služeb

Diskusní téma: Energie - Modrobílý plamen Květu života

nové

Datum: 02.02.2017 | Vložil: Anton Jančiar

Kájo, ste výnimočný človek. Dakujem za článok.

Přidat nový příspěvek