Co mohu, nebo mám  dělat, po samotném napojení na Modrobílý plamen Květu života
Pokud jste se nechali napojit na Modrobílý plamen Květu života, jistě se nyní ptáte a co dále. O tom jak postupovat a nebo co dělat, by se dalo povídat jistě dlouho. My se zde budeme snažit pro danou chvíli uvést to základní, co toto přináší a nebo obnáší.
Nyní máte tedy za sebou samotné napojení na modrobílý plamen Květu Života ( MPKŽ) a každý z vás toto samotné napojení nepochybně prožíval naprosto jinak a tak se nedá zde přesně popsat, jak se toto vlastně u daného člověka projeví. Většina z vás, však u tohoto napojení pravděpodobně usnula, pokud jste dostali tu možnost toto na sobě sama prociťovat a mohli jste v dané chvíli být v klidu v posteli. Pokud jste se nacházeli někde v práci, tak jste nemuseli v daném okamžiku vnímat celkem nic i když ani tímto nic, není přesně ono nic myšleno. Jen jsme ve stavu, kdy nevěnujeme věcem kolem sebe pozornost, protože jsme zaměřeni na něco jiného a tak nám docela pochopitelně toto vše, co se v nás samotných děje, uteče. To neznamená, že toto napojení neproběhlo nebo neprobíhá a už vůbec to neznamená, že nejpozději dalšího dne ráno, nebudete na sobě změny pozorovat. A pokud jste se nechali doma napojit jako pár či dokonce včetně všech dětí, pak je nepochybně zajímavé, toto vše kolem a zvláště na těch druhých vnímat, že je něco jinak.V každém případě je zde opravdu pro vás období, kdy se opět naprosto sami musíte rozhodnout, co s tím vším dále, protože je to opravdu jen a jen váš život a tak jako bylo napojení se vašim rozhodnutím, tak i to, jak k sobě budete nyní přistupovat, je a bude jen a jen o vás samotných.
Věříme ovšem tomu, že pokud jste se nechali napojit a prošli jste tímto vším, pak to nebylo myšleno z vaší strany jen jako nějakým pokusem něčeho, ale jste si vědomi, že chcete vědomě přistupovat ke změnám ve svém životě a řídit si jej sami.
Nemusíte opravdu dělat nic a přesto, bude toto napojení na zemskou energií fungovat a nikdo ji nemůže odpojit, protože toto napojení je opravdu trvalé. Může se stát, že přes napojení nebude proudit tolik energie, kolik by mohlo za předpokladu, že se tomuto nebudete nadále vědomě věnovat. To se stát samozřejmě může, to však nikdy nebude znamenat, že do vás jisté množství této energie neproudí, protože jistým způsobem, jak již bylo v minulém povídání napsáno, každý, kdo je na tuto energií napojen, dopomáhá svým dýcháním zároveň k tomu, aby energie proudila u druhých. Zastavit si plně proudění tedy nejde, pokud se nedopustíte nějakého velmi závažného přehmatu či přestupku vůči Zemi, jako takové. Pak by vám toto mohlo a zřejmě i bylo pozastaveno, nicméně, opět to neznamená, že by jste byli odpojeni, ale v době, kdy se srovnáte a srovnají se vaše hodnoty a přístup, pak opět dojde k pozvolnému proudění této energie. Toto je, myslím si ovšem, až takový extrém, že věnovat tomuto dále zde nyní pozornost, je zbytečné. Jen jsme chtěli, aby bylo jasné, že je napojení trvalé, že odpojit ani zrušit nejde, ale může vám být pozastaveno. A samozřejmě, pokud byste se sami z nějakých důvodů zřekli, že toto nechcete a nemáte zájem, aby něco podobného vámi dále proudilo, pak v tomto případě vám toto opět může být pozastaveno. Stalo by se tak z důvodů, že jste toto sami procítili a bylo to vaše přání. To ale opět neznamená, že by jste byli odpojeni.
Jako malý příklad mohu uvést, že necháte napojit svého téměř dospělého nezletilého syna bez jeho vědomí a když se o tomto dozví, namísto, aby vám byl vděčný, bude se tomuto bránit. Ano, pak mu toto z největší pravděpodobností bude pozastaveno, opět však platí, že sám když bude v čase chtít a projde jakýmsi procesem očisty sám v sobě a sám požádá, aby toto bylo obnoveno a bude sám následně vyvíjet úsilí, pak se mu toto obnoví. Nemusí se znovu nechávat napojit, on toto napojení má, jen v něm neproudí tolik energie, protože toto sám a vědomě odmítá.
Myslím si, že k výše uvedenému nyní netřeba více psát a že tomu bylo a bude plně porozuměno.

Takže, co s tím vším dál.

Pitný režim
V každém případě by každý měl v daném období více pít. Stačí jen zvýšit přísun tekutin do svého těla, protože přece jen v našem těle dochází k rozpouštění celé řady různých usazenin a je vhodné a prospěšné, když tomu našemu tělu pomůžeme zvýšeným příjmem tekutin, aby se toto snáze vyplavovalo z těla ven. Tato energie rozpouští bloky ve všech úrovních těla, až po fyzické tělo, takže dochází k celkovému čištění, všeho, co souvisí se Zemí a naším životem na ní. A to nejen v našem současné životě, ale zároveň i v minulých životech. Rozpouští, uvolňuje, vyplavuje a čistí vše, co našemu tělu neprospívá.
Mluvit o věcech
Pokud jste se doma opravdu nechali napojit oba a právě těchto napojení přibývá, což nás samozřejmě těší, pak o věcech doma mluvte. Nemělo by toto vše být nějaké tabu a není nic špatně na tom, pokud se toho druhého zeptám, jak mu je, co cítí, co prožívá a jak to vnímá a podobně. Když budete někde na návštěvě a budete se o podobných věcech bavit, vůbec se nedívejte na to, že někdo se na vás kouká přes prsty a myslí si že jste „blázen“ a nebo se tomu směje či to jen zlehčuje. Vždy se někdo takový v té společnosti najde a nemějte mu to za zlé, ale hlavně si z toho nic nedělejte, protože možná ne dnes a možná se on sám nenapojí ani za deset let, ale jednou ano, protože jiná možnost a jiná cesta není. Je to mnohdy jen jejich postoj a ne všichni, ale celá řada z nich se tak chová právě proto, že mají na sobě entity a přivtělené duše a mají natahaná různá energetická vlákna od všeho a ke všemu. To je ale jejich věc a vy tomu, že někdo něco tedy zlehčuje, nevěnujte pozornost. Také byste k tomu nemuseli však přistupovat tak, že o tomto budete přede všemi mlčet, protože pokud sami na sobě pozorujete věci a změny, pak proč toto nepředat dále. Ne formou přesvědčování, na to nemá nikdo právo, ale formou informace, aby se ten druhý sám mohl rozhodnout a zamyslet se. To jak a proč se tak rozhodne, je už zase jen na něm, vy mu však můžete ukázat směr, protože takto je to správné. Samozřejmě, ne každý bude v té rovině, že by něco podobného sám chtěl, přesto ale má od vás informaci a nikdy vám nemůže říci to, že mu to nikdo neřekl.
A jak to říci dětem
I tohle je docela zajímavá otázka, jak to sdělit dětem. Já osobně na toto neumím a ani možná v dané chvíli nechci odpovídat, protože jsou to „vaše“ děti a pokud se s nimi bavíte o věcech, věnujete jim pozornost, pak víte, jak jim věci sdělit, jak s nimi pracovat. Víte, jedno je ale jisté, věnujte se jim pokud a dokud jsou „malé“ a učme se právě od nich. Děti nám toho dokážou dát více, než si vůbec umíme představit. Tím nechci zde říci, abychom je nad něco povyšovali to ne, jen chci opravdu sdělit, že pokud je kolem sebe máme, pak buďme rádi za to a učme se od nich samotných. Každé z nich, které zde přijde na tento svět, má spojení tam nahoru. Každé z nich vidí a mluví s anděly a jen my dospělí to v nich „zabíjíme“ protože jim nevěnujeme pozornost a nebo se jim smějeme a tím je uzavřeme.
Čas pro sebe sama
Všechen váš čas patří jen a jen vám, přesto se podívejme kolem a každý nám řekne „nemám čas“, změňte to postupně a vyhraďte si alespoň hodinu denně, jen pro sebe sama, nemyslím koukat se na televizi a nebo s někým mluvit. Mám na mysli čas jen pro sebe sama. Toto je velmi těžké, být sám se sebou a vlastně nic nedělat, jen být a nechat myšlenky jen tak. Být sám se sebou, neznamená věnovat se počítači nebo čemukoliv jinému, ale opravdu být jen se sebou sama. A zde bych mohl opět ukázat na děti, podívejte se na ně a uvidíte že chtějí mnohdy být jen samy se sebou, je to přirozenost každého z nás. Koukejte se na ně a budete si myslet že si jen tak hrají, že si povídají s panenkou a podobně, ale opravdu je tomu tak ? Zamyslete se a zjistíte, že oni si povídají s těmi nahoře, s tím světem, který my už dávno nevidíme a hledáme k němu cestu složitě zpátky.
Vlastní očista
Víte, o tom všem, by se dalo psát dlouho a nepochybně se k tomuto vrátíme v čase a i tento článek bude v čase přepracován, až my sami budeme „moudřejší“, nicméně se dostáváme asi k tomu základnímu, co bychom měli.
To, co bychom opravdu měli, je umět, se udržet čistí.
Pod tímto pojmem je zde myšleno, aby na nás nebyly přivtěleny žádné entity a to ani na čakrách a ani v auře. Dále bychom neměli mít v auře žádné přivtělené duše. A hlavně, by pak neměla vést žádná energetická vlákna od nikoho k nám a stejně tak by neměla vést od nás k někomu. Měli bychom také umět zvládnout ty nejzákladnější ochrany sami sebe, nebo spíše kolem sebe sama. Toto jsou jakési čtyři věci, které bychom měli zvládnout k tomu, aby toto vše mělo daleko větší význam, než jen ten, že jsme se nechali napojit. Tudy vede cesta a pokud jste se již rozhodli po ní jít, pak tyto čtyři věci se naučit, protože nepochybně se to následně projeví ve všech oblastech vašeho života.
K tomu abyste se tedy udrželi čistí, toho tak moc nepotřebujete a navíc na toto nepotřebujete žádná školení ani semináře a vynakládat tak jakékoliv jiné další finanční prostředky někam a někomu. Není pro nás problém stále dokola někoho očišťovat od entit, ale je ve vašem vlastním zájmu a posunu se toto naučit. Vy se toto máte naučit, protože to je váš život a patří jen a jen vám a jen vy jste za něj odpovědní. A tak jako dnes každé ráno chodíme do koupelny a věnujeme se tomu, aby naše fyzické tělo nějak vypadalo, tak se máme věnovat i svým ostatním energetickým tělům, která nejsou vidět, ale jsou naší součástí.

Květ života
Tím, že jste se nechali napojit na energii modrobílého plamene, se okolo vašeho těla utvořil obal z Květu života. Tento samotný obal chrání vaše tělo, je pro vás ochranou před vlivy různých negativních energií. Tento obal vás chrání za předpokladu, že vy sami se udržujete v pohodě. Pokud zůstáváte v klidu a v harmonii sami v sobě, nepropadáte negativním emocem, to znamená, že v sobě nedržíte a neživíte energie strachu, zlosti, nenávisti, závisti, apod, zůstáváte stále čistí a jen tak se k vám žádná entita nedostane, protože by neměla co si na vás vzít. Astrální entity se živí pouze z negativních emocí člověka. Pokud se přece jen dostanete do situace, která vás rozčílí, vykolejí a vy zjistíte, že se necítíte tak úplně dobře, což může být příznakem, že se do vaší aury s touto emocí něco negativního dostalo, lze okamžitě tento stav změnit. Uvědomit si jej, procítit a požádat o silnější vědomé proudění energie modrobílého plamene a zároveň požádat o energii bílého božského Světla, která okamžitě začne proudit přes vaši korunní čakru. Tyto dvě energie se propojí ve vašem těle a pročistí vše, co je třeba. K tomuto můžete ještě připojit a tím spustit očistný program "Já jsem", uvedený níže.
A takto se dostanete opět do pohody a klidu a udržíte se sami naprosto energeticky čistí.

I přesto, že jsme v pohodě a vnitřním klidu se často stává, že se na nás někdo napojí, protože naše energie se mu líbí, cítí se s námi dobře a my to na nevědomé úrovni dovolíme. Také se může stát, že někomu chceme pomoci, myslíme na něj, dáme do toho emoce a tím se na něj napojíme a utvoříme takzvaná energetická vlákna. Jsou to vlákna, která mohou být slabá jak pavučina a také mohou být silná jako nějaká hadice, záleží na síle, emocích, a délce napojení. Tyto vlákna jsou běžná, takto se lidi navzájem okrádají o energii, aniž by si toho byli vědomi. Toto  je běžné i mezi partnery, rodiči, přátely, atd. Jsou to nezdravá vlákna a pouta, která nikomu neprospívají, ale ubližují.
Odsekat pouta  mohu v průběhu dne kdykoliv a toto mohu v počátku dělat klidně denně, protože na požádání archanděla Michaela, se toto děje okamžitě a zase bez toho, aniž bych něco uměl a znal. Stačí požádat a  časově se vejdu se do jedné minuty a je jedno kdy. Toto mohu dělat cestou do práce, z práce, kdekoliv a kdykoliv. Jedna jediná minuta denně a nikdy na mne nebude už nikdo napojen a nebude ze mne čerpat mou energií.
Co bychom měli nebo mohli ještě
Nechci říci, že je toho mnoho, ale určitě do těch základů toho patří více, pokud se chci posunout a mám zájem, aby se ten můj život po napojení opravdu vědomě měnil.
Jednou z těch věcí je spustit v sobě a to kdykoliv, já tomu říkám očistný proces a to přes formulku …“Já jsem „  kdekoliv a kdykoliv, cestou do práce, z práce, nebo přímo u ní si dokola opakuji „Já jsem láska, Já jsem světlo „ a to dokola pořád dokola nemám aspoň jiné myšlenky, neutíkají mi, a nevkrádají se mi negativní myšlenky. Perfektně to funguje a sám ještě používám tuto formulaci „ miluji tě , omlouvám se, prosím odpust mi, děkuji ti“. Byla doba, kdy jsem toto mlel od rána do večera, opravdu do zblbnutí, abych zabránil jiným myšlenkám. Takže toto pro sebe můžete dělat a nestojí vás to naprosto žádný čas, protože toto děláte u nějaké jiné činnosti. A klidně si toto začněte opakovat, když se blíží nějaká negativní myšlenka, ať ji nerozvíjíte. A samozřejmě, než večer zavřu oči, tak si tyto formulky mohu taktéž zopakovat a usínám s tím nejlepším, s čím jen mohu.

Poděkovat
to, co bychom ještě mohli udělat, abychom z toho všeho měli ten největší požitek je, poděkovat a požádat o větší přísun energie. Možné a nejlepší je toto udělat, než zavřu večer v posteli oči a nebo ráno při probuzení, takže mne to opět nebude stát žádný čas a udělám opravdu něco pro sebe.
Předkládám malou ukázku ale vy si ji předělejte jak uznáte za vhodné.
Obracím se ke všem světelným bytostem všeho druhu, abych v danou chvíli poděkoval (a) za vše, co jste pro mne v dnešním dni udělali. Děkuji všem, jak nahoře, tak i dole. Obracím se nyní ke svým andělům, aby zvýšili v danou chvíli přísun čisté bílé anergie Lásky a Světla do mé korunní čakry. Nyní každým svým nádechem do mého těla vstupuje více energie z modrobílého plamene Květu života a současně do mého těla s každým nádechem také vstupuje čistá bílá energie Světla a Lásky. Každým svým výdechem posílám energií Světla a Lásky dolů, do samotného středu Země a energií modrobílého plamene Květu života, posílám každým svým výdechem nahoru do Vesmíru.  Každá jednotlivá buňka v mém těle se čistí, léčí a harmonizuje. Všechny odumřelé či nemocné buňky se rozpouští a jsou z mého těla vyplavovány ven. Stejně tak se rozpouští všechny staré a nepotřebné vzorce a jsou z mého těla vyplavovány ven. A toto vše se děje stále po celý den, s každým mým nádechem nebo výdechem……pak už jen pomalu a hluboce dýchejte a pozorujte svůj dech. Nepochybně budete vnímat a cítit energií, která vstupuje do vašeho těla. Časem bude vnímat mnohem více.

Závěr
může se vám toho zdát hodně, co máte dělat, ale není tomu tak a jde jen o zvyk a návyk. Je to každý den jen opravdu pár minut a váš život se tím postupně bude měnit. A to, zda jednou v čase se vydáte po této cestě dále, je už pak jen a jen opět na vás. První zásadní krok jste udělali, když jste se rozhodli napojit se na modrobílý plamen Květu života a opravdu jste udělali pro sebe sama a své děti, to nejlepší, co jste jen mohli. Pokud dodržíte těchto pár pravidel, nepochybně se váš život změní a stále se měnit bude v tom nejlepším slova smyslu.
My vám zde v tuto chvíli, oba s Mílou přejeme jen a jen to, co přejeme sami sobě, protože sobě přejeme to nejlepší.
S Láskou a v Lásce
 
A toto zvládnou i vaše malé děti
                                                              
Sedněte si na židli tak, aby jste měli chodila na zemi, vědomě opravdu zhluboka a pomalu dýchejte . Pak jen stačí v duchu požádat „ žádám, aby energie modrobílého plamene proudila mým tělem v zesílené formě“. Nejpozději po pátém nádechu tuto energií zaznamenáte v chodidlech, jak do vás tato energie vstupuje. Je to většinou pocit, jako byste stáli na horkém ledu. Zní to divně, ale tak nějak to je, protože to je teplé až horké a zároveň studené. Toto opět můžete dělat kdykoliv se vám zachce i u jídla, v kanceláři, v autobuse, v restauraci, kdekoliv. Takže opět vás to nestojí nic a máte to stále sebou, kdykoliv o to požádáte. A toto opravdu zvládnou i vaše malé děti. Věci si děláme složité sami. Přejeme vám jen ty nejlepší prožitky.