Přeji v dané chvíli všem příchozím opravdu to nejlepší, Lásku, Světlo a klid v duši. Pokud ses dostal až sem člověče, pak to jistě má nějaký důvod. Možná tě zde přivádí jen samotná zvědavost. Je jedno, z jakého důvodu přicházíš. Pokud zde však chceš opravdu vnímat to vše, co se zrovna zde chystáme sdělit, pak si zabezpeč na chvíli klid. Nesuď, neposuzuj, jen velmi pozorně čti a přijímej informace, které ti zde zrovna předáme.
Toto povídání bude celé docela zvláštní, protože zde nyní zveřejníme docela podrobný postup napojení, na modrobílý plamen Květu Života a to se vším, co toto obnáší. Jak již bylo napsáno, pravda roste a tak ti zde předkládáme pravdu, na které se nic nezměnilo, jen se posunula dále. Zveřejňujeme toto, protože bys měl mít přehled, jak to vše probíhá a také, abychom to stále nemuseli psát do jednotlivých emailů. I nám to nakonec ušetří čas a ten můžeme věnovat jiným věcem, jako je například škola zde na stránkách, kterou připravujeme.
Než se sami rozhodnete, že se chcete napojit na modrobílý plamen Květu života, tak si velmi pozorně přečtěte celou tuto rubriku, protože tam naleznete vše potřebné. Při nejlepší vůli nemůžeme a také nebudeme každému odpovídat na jednotlivé dotazy, protože vše potřebné, je zveřejněno. Pokud se objeví jakýkoliv mimořádný dotaz, pak jej zařadíme do kolonky otázky a odpovědi a bude tak zodpovězen jednou pro vždy.

Potřebujeme od Vás.
Když jste se tedy sami rozhodli napojit se na modrobílý plamen Květu života, pak to, co od vás potřebujeme je, abyste nám předali jméno a datum narození. Samozřejmě, že v případě více osob, všechna data od všech, včetně dětí, které případně chcete napojit. Pokud vám to nedělá problém, uvítáme také kraj a případně nejbližší okresní město. Tato informace je jen pro nás a není nezbytně nutná.
Termín kdy vás napojíme
Protože jde opravdu o docela zásadní rozhodnutí a změnu ve vašem životě, protože toto je trvalé napojení a my vycházíme z toho, že v dané chvíli se nechávají napojit lidé, kteří tomuto opravdu věří, pak se snažíme, abyste toto mohli nějakým způsobem procítit. To znamená, že se snažíme vyhovět v tom, abychom toto napojení prováděli v době, kdy vy máte klid a můžete toto nějakým způsobem vnímat. Většinou je to čas ve večerních a nočních hodinách. Samozřejmě, že toto není podstatné, protože celý proces očištění a napojení běží i když budete v práci, jen na každého toto opravdu může a působí jinak a je vhodnější když je dotyčný informován.
Platba
Po dohodě, kdy vás napojíme, je vhodné zaslat platbu na náš účet. Nicméně, ani toto není v dané chvíli podstatné a důležité pro nás a my nečekáme až platba dorazí a nemáme důvod, si před napojováním, toto také ověřovat. Víme, jak funguje vesmír a víme, že na vše je „zákon“ takže pokud někdo z jakéhokoliv důvodu částku nepošle, aniž by nás informoval, nemusíme dělat nic, po nikom to žádným způsobem nevymáháme, ani jej neupozorňujeme, protože to, co zasel sklidí.
Vaše samotná příprava.
Nemusíte dělat vůbec nic. Dokonce tomuto nemusíte věnovat žádnou pozornost a přesto se to vše děje, probíhá a v dalších dnech, to nepochybně v různých formách zaznamenáte. Můžete se však v dané době posadit, ještě lepší je si lehnout, pokud to opravdu chcete vnímat a prožívat a jen volně dýchat. Myšlenky jakéhokoliv druhu jen tak nechat plynout, nic nehodnotit, ničím se nezabývat. Může se stát a stává se to, že u tohoto usnete, nic se neděje a vše, je v naprostém pořádku. Je vhodné a doporučujeme se před tím napít, protože tímto pomůžete svému tělu, aby se lépe čistilo.
Doba celého procesu se pohybuje různě, většinou se však jedná o čas, který se vejde do jedné hodiny, od doby, kdy ulehnete, protože pokud vám sdělíme čas, začínáme přesně, máme dopředu vše přichystáno.

Co děláme my za pomocí těch druhých.
Zapálíme si šest až osm svíček, dle potřeby. Již u tohoto procesu jsou k nám povoláni naši čtyři patroni, kteří dohlíží nad celým průběhem pročištění vašich těl, celkovém proléčení a samozřejmě nad následným samotným napojením, na modrobílý plamen Květu života.
Našimi hlavními patrony jsou u celého procesu – archanděl Michael – Ježíš Kristus – Thovt – Panna Marie.
Musíme očistit a zkontrolovat, zda tomu tak je. Nemůžeme mít u sebe žádnou duši, entitu, ani mít ke komukoliv jakékoliv energetické vlákno. Připravíme si tužku, papír, kyvadlo, tekutiny.
Musíme prověřit, zda k vám nebyl někdy praktikován rituál šesti křížů a nebo zda, jste jej sami k sobě neprováděli. Pokud ano, je postup pak zcela jiný, ale tím se zde nebudeme zabývat. Musíme si taktéž zabezpečit klid a nyní přichází teprve po všech úkonech čas a hodina, kdy začínáme. Vy v tuto chvíli již právě ležíte či sedíte, nebo jste kdekoliv, na tom nezáleží, ale v tuto chvíli začínáme. Může se stát a stává se, že již v této době našich příprav, pokud jste vnímaví, toto nějak pociťujete. Vaše tělo to již ví.

Začínáme přesně.
Prověříme, zda jsou s námi naši patroni a průvodci a požádáme, aby byli povoláni další, kteří jsou k celému procesu potřební. Seznam je dosti obsáhlý a není důvod, zde všechny jmenovat a podrobně popisovat, co který z nich dělá.
Je proveden náš slib a mimo jiné je žádáno, aby nebylo vytvořeno nic, co není v souladu s Vesmírem, vnitřní Zemí a nebo Jednotou.
Toto je velmi důležitá ochrana nejen pro nás samotné, abychom se nezapletli do něčeho, co není v souladu, ale taktéž je toto mimo jiné ochrana pro vás. Z toho pak také vyplývá, že není vykonáno nic, co není v souladu.
A následně se právě může stát, že někoho nejde napojit. Toto se však nestalo u tohoto napojování, kde můžeme, jak již bylo zmíněno, napojit kohokoliv, ale u napojení na Jednotu, již bude rozhodováno naprosto individuálně a u někoho toto půjde provést za pár týdnů, od napojení se na modrobílý plamen Květu života a u někoho to může trvat měsíce. K tomu se však dostaneme až u samotného napojování se na Jednotu.

Pokračujeme dále
Nyní je požádáno, aby byly kolem vašich těl a to na všech úrovních, vytvořeny ochranné a energetické obaly a to opravdu v různém uskupení, přesně podle toho, jak nás toto naučili a jak nám toto bylo předáno. Celkem je těchto ochranných a energetických kruhů vytvořena opravdu celá řada. Jsou použita zrcadla a různé meziprostory, které se následně vyplňují energií Jednoty. Toto uvádíme opravdu jen pro samotnou představu, jak to vše probíhá.
Celou řadu těchto věcí již na sobě vnímáte, že se něco děje.

Dále
Nastává docela zásadní část, kdy musíme požádat o doprovod do samotného vnitřku naší duté Země, přicházíme do síně Amenti a žádáme, abychom kolem vás mohli vytvořit, takzvaný ochranný obal samotného Květu života. Po schválení, že je toto umožněno, je kolem vašich těl vytvořen tento ochranný obal samotného Květu života.
Následně se kolem tohoto obalu vytváří ještě další ochranná vrstva a to z důvodu,, aby se nic v danou chvíli nemohlo dostat k vám dovnitř.
Povoláváme sluneční anděly, kteří tvoří nedílnou součást celého procesu a ochrany kolem vás.
Následně je povolán Mistr energie Jednoty a jsou touto energií zaplněny meziprostory, které byly vytvořeny kolem vašich těl. I toto má svůj význam a bez této energie bychom dnes nikoho nemohli ani napojovat.

Samotné napojení na modrobílý plamen Květu života
Teprve nyní, po všech těchto opatřeních, můžeme žádat tam dole, aby bylo možné vás napojit na samotný modrobílý plamen Květu života. Po schválení jste na tento zdroj napojeni. Nic se však stále neděje a energie ještě neproudí, to začne až za malou chvíli.
Přichází chvíle, kdy se žádán archanděl Michael, aby vás napojil na ten nejčistší zdroj čisté energie Lásky a Světla. Toto je velmi důležité, protože energie Země je tak silná, že by jste to neustáli a proto se tato energie ve vás míchá s energií zhora. Toto napojení však není trvalé a má různou intenzitu a to přesně podle toho, kolik toho tělo snese a potřebuje. Toto je věc, kterou opravdu naprosto každý vnímá jinak a může vám být v nadcházejících dnech velmi různě. Je to dopad toho, kdy si vaše tělo zvyká na energií země a znovu opakujeme, energie Vesmíru, která v dané chvíli do vás proudí, je dočasná a sama po čase ustane, přesně podle toho, jak které tělo potřebuje.
Pokud malinko odbočím, pak toto spojení by totiž již bylo napojení na Jednotu a to není možné, proto se vesmírná energie sama odpojí. Je tam v dané chvíli jen proto, abyste ustáli změny ve vlastním těle, protože nikdy jste doposud účinky energie Země nezaznamenali. To, co jste sbírali a nebo vnímali, byla vždy jen energie z povrchu země a ne napojení.

Vše je připraveno a můžeme dýcháním rozproudit energie.
Toto je velmi důležitá fáze celého procesu, kdy každým svým nádechem, nyní nasáváte do sebe energií modrobílého plamene a ta ve vás začíná proudit. Stejně tak, každým svým nádechem, do vás vstupuje energie Vesmíru a ve vašem středu se toto míchá a tříští na malé částečky a ty zaplavují celý samotný obal samotného Květu života. Při každém výdechu, pak posíláte energie opačným směrem. To znamená, že vesmírnou posíláte do samotného středu modrobílého plamene Květu života a tu z plamene Květu života, zase do Vesmíru. A toto se děje s každým vašim nádechem a nebo výdechem, po celý den.
K tomuto všemu je velmi nutné dodat a nebo si spíše uvědomit, že toto celé funguje navíc tak, že každý, kdo je na tento zdroj opravdu napojen, tak svým dýcháním napomáhá zároveň k tomu, aby energie proudila v dostatečné síle a množství v každém dalším, kdo je, byl, či bude někdy napojen. Chápete to, jde tedy o první energií, která je, dalo by se říci kolektivní a kde jeden neustále dopomáhá druhému.
V této fází již tedy energie vámi proudí a dochází k čištění vašich těl, tím také k jakémusi samoléčéní. Pomalu se začínají rozpouštět ve vašem těle všechny mrtvé či nemocné buňky a jsou z těla vyplavovány ven. Harmonizuje se každá jednotlivá buňka ve vašem těle a tím tedy celé vaše tělo. Je to energie života, zbavíte se časem celé řady běžných „onemocnění“ způsobených právě nedostatkem energie země. Samozřejmě, že se s touto energií dále má pracovat, protože nic není jen tak.
Nyní, když vámi tato energie již proudí v plné síle, přichází další kroky a to je očistit vaše tělo od všeho, co tam nemá co dělat.

Odvádění entit
Pro svou potřebu si zjistíme, kolik a kde máte na čakrách nebo v auře nějaké entity, pokud je tam máte a toto je opět jistým procesem následně odvedeno. Tento proces se provádí, ať tam entity jsou nebo ne. Není pro nás důležité o jaký druh jde, nezkoumáme to a není to důležité ani pro vás. Jednoduše je všechny odstraníme a to tak, aby z tohoto světa zmizely a to nadobro. Tento proces může být dosti náročný, protože může zde jít o vteřiny, kdy se odpoutají, stejně tak může jít o dlouhé minuty. Může se však jednat o druhy, které se odvádějí, než se pustí, celý dlouhý čas. Toto nejvíce ovlivňuje celou dobu čištění a napojení na modrobílý plamen. A informace pro vás. Je jen málo těch, kdo na sobě nějakou entitu, nebo myšlenkouvou formu, byť malou, nemá. Je to jedna z naprosto základních věcí, o které musí člověk dbát, aby je neměl, pokud se chce někam posunout dále. O tom, ale na jiném místě.
Odvedení přivtělených duší
Na řadu nyní přichází další vaše očištění a tím je odvedení všech přivtělených duší z vaší aury. Nemají tam co dělat, nepatří tam a je potřeba je odvést tam, kam patří. Opět nezkoumáme o jakou duši, jde protože ani toto není podstatné, jednoduše tam nepatří a musí pryč. V opačném případě mohou tyto duše velmi ovlivňovat váš život. A toto je druhá naprosto základní věc, kterou si musíte udržet čistou, jinak se o nic ani nesnažte, protože naprosto nevíte, kdo vám řídí váš život. A opět je jen málo těch, kteří se drží v čistotě a naprostá většina je kolem sebe má a mnohdy ne jednu.
A přichází závěr v čištění a tím je

Odstranění všech vašich energetických vláken a pout.
Jde o jednu z věcí, kterou běžně nemůžeme vykonávat k druhé osobě, protože toto je, jako vše, jeho volba, co k sobě pustí a jak se chová. Vše toto, pokud bychom něco dělali samovolně, je považováno za zásah do vašeho života a tak nikdy neuděláme nic, co není v souladu a navíc Vesmír neudělá nic, co není v souladu. Máme zde dokonalé ochrany, pro tyto věci. U tohoto napojení vám však tato pouta odsekat můžeme a tak takto také vždy činíme.
Za pomocí archanděla Michaela jsou odsekána všechna pouta, směřující k vám, od něčeho nebo někoho a to na všech úrovních, dimenzích a časech a stejně tak jsou odsekaná veškerá pouta, která směřují od vás, k někomu nebo něčemu.
Toto je další z absolutních základů jakéhokoliv pohybu směrem dopředu za Světlem. Pokud si neudržíte tělo oproštěno od všech vláken, opět nemáte ani ponětí, kdo je na vás napojen a kdo váš život řídí.
Nyní jste očištěni a můžeme přistoupit k odstranění všech ochranných a energetických kruhů, které již nejsou kolem vás potřeba, protože ve vás již bude a je dostatek energie, která proudí a to, ať už ze samotného modrobílého plamene Květu života a nebo přímo z Vesmíru v dané chvíli.

Poslední fáze
Odstranili jsme všechny nepotřebné kruhy a znovu provádíme s vámi celé dýchání tak, abychom vám dopomohli rozproudit nové energie, na které jste napojeni.
Závěr
Rozloučili jsme se s našimi patrony a celou řadou dalších bytostí, které se na tomto celém procesu podíleli. Všem jsme poděkovali a celý proces je v tuto chvíli ukončen.
Vy jste naprosto čistí a jste napojeni na to nejlepší, co se v dané chvíli, na této planetě Zemi nachází a na co napojeni můžete být.
Rádi jsme se zde s tebou člověče, podělili o celý průběh tohoto složitého procesu napojení, na modrobílý plamen Květu života. Udělali jsme to proto, abys věděl, co toto vše obnáší a přináší a jaké že jsou jednotlivé kroky. Udělali jsme to také proto, abychom opravdu nemuseli každému jednotlivě věci vysvětlovat. Potřebujeme a chceme se věnovat jiným věcem a tak tímto získáváme také trochu toho času navíc.
Připravíme vám ještě článek, jak se chovat po napojení a čím se můžete setkat. Vše toto sice už bylo nějakým způsobem sděleno, my to však zopakujeme opět tak, aby tomu bylo dokonale porozuměno. Navíc vám doplníme nějaké příklady ze samotné „praxe“.


28.března 2015
...Pravda je jednoduchá a jasná. Není k ní třeba složitých meditačních cvičení či pravidel.
 Kosmická moudrost je čistá a zářivá. Avšak pochopení těchto moudrostí vyžaduje čistého a jasného ducha, 
a ochotu otevřít se oněm učením, aniž byste k tomu na poradu přibírali lidský rozum. 
Ať tato slova osloví vaše srdce a naplní vašeho ducha. Ať vás moudrost, již zde najdete, 
osvobodí z pout této roviny bytí a umožní vám vystoupit do vyšších sfér.
 Ať se tak stane!
V hluboké lásce Thovt