psáno a diktováno pod vedením Thovta 

Vítám zde Tebe, stejně tak vítám i Tebe. Tato slova nejsou jen pro některé, tato slova jsou pro všechny bytosti, které pocházejí ze Světla a nebo k němu směřují. Je jedno zda věříš v Boha, ve Vesmír, Anděly, či dutou Zemi, protože to vše jedno jest. Je jedno s kým, z těchto svér budeš mluvit a kdo bude tvým průvodcem, protože my jsme v Jednotě a každý ti odpoví stejně. Vždy se ti dostane stejné odpovědi, pokud jsi ovšem čistý a správně naladěn.
Dlouho se mezi vámi šíří věta, kdy říkáte, že co jest nahoře, je i dole. Po celá staletí ji mezi sebou šíříte a stále jste ji nepochopili, jak je myšlena. Zcela záměrně, jako vše, bylo i toto pozměněno, abys nikdy člověče, nedošel k cíli, který hledáš a stále nenacházíš.
Správné znění ve vašem jazyce bude znít takto :
 „ Vše co jest dole, jest jako to, co jest nahoře
a vše, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole,
aby dokonány byly divy jedné věci“.
 
Toto jest správné znění a poselství ukryté před tvým zrakem. Velmi hloubej nad touto větou a pak musíš přijít na to, že je vše jinak, než sis myslel.
Dole, není to dole, které je ve tvé mysli, je to to dole, o kterém nemáš ani ponětí. Neposuneš se ve svém životě, ty ani ty, dokud nepochopíš a nepřijmeš toto jako nový základ toho, o čem ses až doposud učil, nebo jsi četl. Přichází chvíle, kdy bys měl zbořit vše, co jsi doposud vystavil a pokud se chceš, opravdu chceš posunout dále, pak nezbývá než začít stavět na nových základech. Je třeba opustit mnohé myšlenkové formy, které jste si jeden druhému po celé generace předávali a začít znovu. Ne, není to složité, jde to vytvořit během zlomku času a nová cesta se ti bude člověče, rychle otevírat.
Jsi a vždy to budeš jen ty, kdo si sám vybereš, kterou cestou jít a kudy povede tvůj směr. Nikdo a to opakuji, nikdo, není odpovědný ani za zlomek tvého života. Jsi a budeš to vždy jen ty sám. A tak už pochop, že toto je jen o tobě a na tobě, kudy ty sám se vydáš.
Kája s Mílou zde již napsali dosti slov o tom, jak tomu bylo a jak tomu bude nadále. Každé slovo bylo váženo na miskách vah a každé slovo je pravdou, ať tomu věříš, či nikoliv. Nikdy tě nikdo, oni stejně jako my, nebudeme přesvědčovat, čemu máš a čemu nemáš věřit. Na to si musíš, člověče přijít sám, protože toto poznání je nesdělitelné. Na zemi se v dané době vyskytuje více Světla a Lásky, než tomu kdy bylo, přesto žijete stále a dlouho tomu tak ještě bude, v dualitě. A tak se na zemi také vyskytuje daleko více temnoty, než kdykoliv dříve. Je to věčný boj mezi světlem a temnotou a nikdy tomu nebylo jinak. Jen dnes je temnota temnější a daleko zákeřnější. Je neviditelná, je nehmatatelná a to proto se věcem kolem, jen těžko věří. Nemluvím zde o temnotě, kterou vidíš, se kterou se setkáváš každý den a stále ji šíříš a podporuješ. Toto vše, jsi však stvořil ty sám, člověče a my do tohoto děje nikdy nezasáhneme. Bůh nezastavil ani jednu z válek, kterou jste vytvořili, protože to byla tvá volba, že bude. Stejně tak jako dnes, kdy se temnota projevuje, jako nikdy před tím. Nezasáhneme, nezměníme to, protože toto jsi vytvořil ty, stejně jako ty a jen vy sami toto můžete změnit.Ty,stejně jako TY.
Dali jsme vám v danou chvíli vše a více toho nikdy již nebude. Máte modrobílý plamen Květu života, máte energií Jednoty. A nyní to už bude jen na tobě samotném člověče, jak se rozhodneš a kudy se ty sám vydáš.
To, co vám ještě můžeme dát a máte to od nás stále k dispozici je, že tebe, stejně jako tebe, povedeme a budeme učit každého, kdo opravdu chce a má zájem. Těch, kteří vám mnohé mohou předat a to v různých formách je na planetě zemi více než dost. Pozor však na koho se obrátíš, komu a čemu budeš věřit. Ne, není to zase tak jednoduché a od toho jsme zde, abychom ti dopomohli najít správný směr. Zda tak učiníš, budeš se řídit radami, které ti sdělujeme, či se vydáš jiným směrem, je nakonec člověče, opravdu jen na tobě.
 
Ne vše, co se ukazuje tobě jako světlo, světlem skutečně je a rozpoznat to, je jen na tobě.
Ó ano, rituál šesti křížů, ať je ti příkladem.
 Dlouho, velmi dlouho si poneseš, člověče následky za to, co jsi stvořil, co šíříš a čemu podléháš.
Je to však, jen tvá volba čemu věříš a co do svého života zaséváš. 
Podívej se na „hrůzy“ co jsi stvořil, které podporuješ a myslíš si, že Já, Bůh, Michael, Ježíš, či kdokoliv jiný, je z tvého světa odstraní nebo zastaví. 
O ne, člověče, to vše byla a je tvá volba, tvá cesta a tvé rozhodnutí. 
Pamatuj zákon, my máme na všechno. 
Na všechno my máme zákon. 
Platí věky a na věky věků zde zůstane. 
Nezměníš jej žádným svým pozemským jednáním. 
Tyto zákony neoddělují chudé od bohatých, hloupé od chytrých. Neoddělují ženy od mužů. 
U těchto zákonů není omluvy, není polehčující okolnost. 
Je to zákon a je zde pro všechny a na všechno. 
To si člověče - dobře pamatuj.
 
Míla s Kájou zde založí na těchto stránkách malou školu, kde vám předají přes nás základy k tomu, co potřebuješ. Naprosté jednoduché a jasné základy, které změní tebe, změní tvůj život, navedou tě správným směrem, pokud je dodržíš. Všechny informace jsou a budou zdarma, nepotřebujete navštěvovat žádné semináře, stejně tak, nepotřebuje si nechávat dělat různé výklady karet a jiné věci, které nyní praktikujete, kterým stále podléháte a domníváte se, že právě toto, nebo toto ti pomůže, že to změní tvůj život a posune tě to dále. Ne člověče, stále jsi nepochopil, že nic z toho nepotřebuješ. Stejně, tak nepotřebujete brouzdat po různých stránkách a číst hromady nesmyslů a zcestných informací. Ó ano, najdeš mezi nimi i to správné zrnko, mnohdy je však zašlapáno v tom nánosu prachu, kterému ty se věnuješ a pak již nerozpoznáš světlo od temnoty. Musíš být ostražitý a naučit se to rozeznat. Říkáš oni řekli, oni napsali.Ty však nejsi oni. Ty jsi TY a oni nenesou odpovědnost za to, čemu ty věříš, čemu jsi podlehl. Řeknu to ještě jinak, ve tvé řeči, ONI nejsou odpovědni za to, že hraješ automaty, Oni nejsou odpovědni za to, že kouříš, Oni nejsou odpovědni za to, že sis vzal půjčku a dnes neumíš splácet, Oni nejsou odpovědni za to, co čteš, ONI nejsou odpovědni za to, čemu a jak, věnuješ svou pozornost, do čeho dáváš svůj čas, Oni nejsou odpovědni, že zde máte viditelnou temnotu ve formě terorizmu. To jen ty sám, to jen ty člověče. Jsi to nakonec jen Ty, kdo toto vše šíří a kdo to tak, nebo tak, podporuje. Ano, Oni se dočkají a oni budou sklízet, co zaseli. Na vše je zákon člověče, přesto oni nejsou odpovědni za to, co děláš, jak žiješ a čemu věnuješ pozornost.
Všechna tvá snaha  je k ničemu a nakonec tě to člověče, vždy vrátí na začátek, dokud nepochopíš, dokud se nanaučíš, dokud nepřijmeš.
V posledním článku ti bylo sděleno, že ti poodkrýváme základní a zásadní tajemství mezi nebem a zemí. Nemám zde však na mysli tu zemi, po které kráčíš a kterou jen využíváš pro své přežití. Mám na mysli tu zemi tam dole. Dnes jsem zde již napsal na počátku větu, nad kterou by ses měl zamyslet. Nyní k tomu ještě něco málo dodám, tvými slovy, abys lépe porozuměl.
 
Obýváš a přežíváš na povrchu této země.
 Nikdy jsi s ní nebyl ve skutečnosti spojen a na ní napojen. 
Naučil se využívat jen věci na povrchu. Bral a bereš energií ze stromů, rostlin všeho druhu. 
Bereš a využíváš vodu, stejně jako jiné nerostné suroviny. 
Toto vše, jsou však jen energie daného druhu a polož si otázku, odkud je oni berou.
Ano člověče, je to tak, toto vše, je plně napojeno na vnitřní zemi a berou a čerpají odtamtud.
 Nikdy nedostaneš ze stromů a jiných věcí na povrchu to, co máš, pod nohama, po čem šlapeš a na co se můžeš napojit. Je to však a to znovu opakuji a zdůrazňuji jen tvá volba, čemu uvěříš a kudy tvá cesta povede.
 
 
Dokud nebudeš napojen na vnitřní zemi a nebudeš čistý, můžeš se věnovat duchovním věcem a směrům, jakým jen chceš, a přesto tě to nikdy neposune. Po čase budeš jen zmaten a nikdy nebudeš vědět, kdo z tebou hovoří, na koho jsi napojen a od koho čerpáš informace. Pokud se chceš posunout, pak je to jistě správný směr a já ti dnes znovu říkám :

„ očisti se od entit všeho druhu,
 očisti se od všech duší, které máš přivtěleny v auře, 
odsekej všechna pouta směřující k někomu nebo něčemu, stejně tak i naopak„ ,
dokud toto neuděláš, pak je ztráta času hledat anděly a hledat Světlo. 
Jedna z těchto věcí tě vždy bude ovládat a svádět, nikdy si nemůžeš být jistý, jak to opravdu je. 
Tři věci, které tvoří základ jakékoliv cesty. 
Bez toho jen plýtváš svým časem a točíš se v kruhu.


Je jedno, kdo tě očistí, komu se svěříš, dokud se toto pod našim vedením nenaučíš sám. Pozor však na to, co jsem řekl, ne všechno je Světlem, co se za něj vydává.
A pokud chceš opravdu postoupit, myslíš to vážně, pak se nech napojit na modrobílý plamen Květu života, protože to je nakonec jediná správná cesta a volba. Vše roste, roste i pravda, byť je jen jedna a tak to, co bylo doposud, dnes už nestačí, dostali jste se do bodu, kdy vám bylo dáno to nejlepší a opakuji znovu, nic více v tomto směru už nikdy nepřijde. 
Ano, cest je mnoho a vždy bylo. O pravdách se Kájo, také u vás říká, že je jich mnoho a že každý ji má ze svého pohledu. Ne člověče, není tomu tak. Pravda je jen jedna a i ta roste, tak jako roste Vesmír sám. Vždy je však jen jedna. A já jsem ti zde tuto pravdu člověče, předložil a je jen na tobě, jak s ní naložíš a čemu uvěříš.
Napojením na modrobílý plamen Květu života, do tebe bude proudit energie země, od které jsou všichni odpojeni. Ano, je zde v dané chvíli, už pár tisíc těch, které Kája s Mílou napojili, ale to je jen počátek a napojit se má každý, kdo to myslí vážně. Ne všichni, na této planetě zemi se někdy napojí, ne všichni pocházejí ze Světla a nebo k němu směřují. Naštěstí, v dané chvíli nevidíš, jsi slepý a hluchý, protože pokud by jsi viděl a slyšel, zbláznil by ses z toho, kdo všechno vedle tebe žije. Přijde však čas, kdy i toto sám rozpoznáš. Tato cesta je však dlouhá a základy, které ti k tomu předáme, nestačí. Přesto tě to posune a ukáže ti to tvůj vlastní směr.
Ano, nové bytosti budou časem přicházet již ve svém DNA a tou informací a s tímto napojením. K tomu však vede ještě dlouhá cesta, přesto se tak již děje, i toto zde již je.
Napojením si můžeš vyléčit spousty běžných civilizačních nemocí , které nejsou způsobeny ničím jiným, než nedostatkem právě zemské energie. Vůbec, ale vůbec ji nikdo nevyužívá, nikdo ještě před pár týdny na toto nebyl napojen. Dali jsem vám to jako dar, jako odměnu a kdo bude chtít, ten požádá a napojí se.  Napojením se pročistí celé tvé tělo a stále se bude čistit podle toho, jak s tím sám nakonec budeš pracovat, protože přesto, že toto je napojení trvalé, není to tak, že nic nemusíš. Nemusíš, pokud nechceš, přesto můžeš . Můžeš od základu změnit svůj život. A o tom je napojení, na modrobílý plamen Květu života.
Pokud dodržíš pár jednoduchých pravidel, které ti archanděl Michael, nebo Ježíš, předloží ve škole, která se zde připravuje, pak do tří měsíců se zcela změní tvůj život a pohled na věci kolem. Budeš se umět sám očistit, nebudou na tvých čakrách žádné entity, nebudou ve tvé auře se zdržovat jiné duše, které tě ovládají a řídí tvůj současný život, aniž by sis to uvědomoval. Budeš umět používat ochrany, budeš umět čerpat i energií Jednoty a to přesto, že na ní nebudeš napřímo napojen. Budeš umět mnohé, ale vše je zde jen o tobě. Jsme zde, člověče a vždy jsme zde byli, nikdy tě neopustíme, ale do tvé volby a tvých rozhodnutí nikdy nebudeme zasahovat, protože to je a vždy bude, jen tvůj život. A Já, ani Bůh, ani Ježíš, Panna Maria a nikdo na koho by sis vzpomenul a koho občas k sobě voláš, není a nikdy nebude za tvůj život odpovědný. A přesto tu všichni jsme člověče, jsme zde pro tebe i pro tebe. Na to nikdy nezapomeň, stejně tak jako nezapomeň na nic z toho, co zde bylo právě tobě sděleno.
Kája s Mílou jsou na cestě Lásky a Světla, jsou v Jednotě a mohou ti zde předat mnohé. To, ke komu a čemu se nakonec sám uchýlíš, je však jen tvá volba, člověče.
Už mnohokráte jsem dostal od tebe Kájo, otázku, zda povyšováním je, když řeknu, nebo sdělím druhým, co umím, v čem jsem dobrý a kdy a v čem se na mne mohou obrátit.
Ne, toto není povyšování, byť mnoho je těch, kteří to takto vidí. Pokud někdo něco ví či umí a nesdělí to druhému, k čemu to je, komu to prospěje. Víš přijmout to, že něco vím, něco umím, není jednoduché a říci to druhým, je v jistém slova smyslu, pokora. Pokud se daná bytost nebude nad druhé povyšovat, pak má sdělit a podělit se, to je správná cesta, i to je Jednota.
Nejsme zde naposled, a tak si něco necháme na příště. Už nyní je v těch všech slovech více, než se dá jen jedním přečtením pochopit. Toužíte číst, hledáte informace a chcete záruky. Nasáváte do sebe vše, jako houba, ale k čemu vám to vše je, když nerozeznáte Světlo od temnoty.


S Láskou pro tebe člověče Thovt
26.března 2015
 
Vynalož svou námahu na získání Světla na cestě Života.
Snaž se být Jednotou se Stavem Slunce.
Snaž se být jedině Světlem.
Udržuj svou myšlenku na Jednotu Světla s tělem člověka.
Věz, že všechno je Řád z Chaosu zrozeného do Světla.
Ať splyne vaše Duše ve Velkolepé Esenci.
Jednotou, Velkým Světlem, nechte být vědomí.
Zavolejte mě, když mě budete potřebovat.
Použijte moje jméno třikrát v pořadí:
Čikitet, Arelič, Vomalites.