Státy napojené na MPKŽ

 
         
název státu datum napojení počet obyvatel zničeno - entit odvedeno Duší
Česká republika 15.1.2018 10 700 000 xxx xxx
Ruská federace 5.3.2022 146 000 000 26 000 000 650 000
Německo 16.3.2022 84 000 000 70 000 000 2 600 000
Polsko 19.3.2022 38 000 000 9 000 000 800 000
Čína 23.3.2022 1 400 000 000 130 000 000 800 000
Izrael 26.3.2022 8 300 000 1 400 000 700 000
Egypt 29.3.2022 101 000 000 38 000 000 180 000
Indie 31.3.2022 1 390 000 000 14 000 000 3 600 000
Itálie 1.4.2022 60 000 000 4 600 000 900 000
Antarktida 2.4.2022 bez stálých obyvatel 350 000 0
Velká Británie 3.4.2022 67 000 000 9 000 000 14 000 000
Austrálie 4.4.2022 25 000 000 8 000 000 4 000 000
celkem cca   3 330 000 000 310 350 000 28 230 000
světová polupace 1.4.2022 7 936 000 000    
 
 
Při čištění bylo odstraněno více jak 26 000 000 entit všeho druhu a více jak 650 000 Duší
 
 
Při čištění bylo odstraněno více jak 70 000 000 entit všeho druhu a více jak 2 600 000 Duší
 
Při čištění bylo odstraněno více jak 9 000 000 entit všeho druhu a více jak 800 000 Duší
 
 
Při čištění bylo odstraněno více jak 26 000 000 entit všeho druhu a více jak 650 000 Duší
 
Při čištění bylo odstraněno více jak 1 400 000 entit všeho druhu a více jak 700 000 Duší
 
Při čištění bylo odstraněno více jak 38 000 000 entit všeho druhu a více jak 1800 000 Duší
 
Při čištění bylo odstraněno více jak 14 000 000 entit všeho druhu a více jak 3 600 000 Duší
Při čištění bylo odstraněno více jak 4 600 000 entit všeho druhu a více jak 900 000 Duší
Při čištění bylo odstraněno více jak 350 000 entit všeho druhu - žádná Duše
 
Při čištění bylo odstraněno více jak 9 000 000 entit všeho druhu a více jak 14 000 000 Duší
 
Při čištění bylo odstraněno více jak 8 000 000 entit všeho druhu a více jak 4 000 000 Duší