Soudný den.


Dobro a ZLO – dvě slova a dva zcela odlišné světy, které se každým dnem prolínají do našich životů. Bylo je a bude vždy jen a jen na nás, který svět si vybereme. Tahle volba nám byla samotným Stvořitelem umožněna. Byla nám umožněna, nejen pro náš vlastní rozvoj, ale především pro rozvoj samotného vesmíru. Vše co kdy bylo je v něm zaznamenáno a dokonce je zaznamenáno i vše co bude, takže nic zde na naší planetě zemi na které se nacházíš není vesmíru jako takovému neznámé. Jsou jedinci na této planetě, kteří mají schopnost a možnost cestovat v čase a to nejen v čase zpět, ale i dopředu. To tedy znamená milý člověče, že vše čeho jsi byl či budeš ve svém fyzickém těle přítomen se již dávno někde jinde odehrálo. Nejsme zde jako první obyvatelé této planety. Již před námi zde byly jiné civilizace a byly dokonce na daleko větším stupni vývoje než jsme zde nyní my sami. Zanikly a zanikly vlastní vinnou, vlastním přičiněním. To jisté čeká nás pokud se velmi rychle nepoučíme a nebudeme sázet něco zcela jiného než doposud. Stojíme na samotném prahu Soudného dne a je jen a výhradně na nás jak tomu nakonec bude. Pravdou je, že žijeme ve vesmíru a jsou zde v každém okamžiku možné všechny možné varianty je ovšem na nás, kterou si vybereme. Vybíráme ji podle úrovně našeho vědomí a vybíráme ji našimi myšlenkami a našimi činy. Jinak jak již bylo mnohokráte řečeno sklidíme a to zcela bezezbytku jen a jen to co jsme sami zaseli. Není možné sklízet něco jiného. Svět kolem nás se nám může zdát divný a je zcela nepochybně kolem nás mnoho věcí se kterými nesouhlasíme a chtěli bychom je jinak. Bohužel tohle vše čeho jsme dnes svědky jsme někdy v minulosti zaseli, zalévali jsme to a hnojili našimi myšlenkami a činy v nicneděláním v přesvědčení, že tohle či tamto se mne samotného netýká a je mi to jedno. Již před dvěmi lety jste byli důrazně a podrobně informováni, že dobře již bylo. Až na malé vyjímky tomu nikdo nevěnoval pozornost a myslel si, že strom může růst až do nebe. To ale nemůže a přichází Soudný den- Řada z vás starších mluvila o tom, co lidstvo čeká a co přijde, přesto si všichni mysleli, že to postihne až onu další generaci. Mohlo či mělo tomu tak být, bohužel lidstvo v posledních letech napáchalo toliko ZLA svými činy a myšlenkami, že věci a svět se velmi zrychlil. Lidstvo se vlastním přičiněním dostalo do nerovnováhy a nyní přichází doba, kdy je potřeba nastolit znovu, alespoň onu rovnováhu než budete tak moudrými, že jednoho dne, kterého se však ty člověče nedožiješ, bude na této planetě vládnout Jednota. V každém roce přijde na svět pár vyvolených jedinců ,kteří budou postupně měnit chod této planety tak, aby se to co je jí předurčeno naplnilo. Nastává výměna lidstva. Pokud se tak přes veškerou snahu vesmíru nestane bude celé toto lidstvo smeteno. Nezůstane zde nic a nikdo na celá tisíciletí než se tato planeta vzpamatuje z úpadku který jste ji vy současní obyvatelé této země způsobili.
Jak říkáte. Každá mince má dvě strany a tak zde máte dobro a máte zde ZLO. Celá tisíciletí jste si mohli vybrat a jít jedinou cestou, která je správná a která je podporována. Bohužel jste tak neučinili a svými myšlenkami a činy jste přivedli tuhle planetu na samý okraj propasti. Budete tedy sklízet to co jste zaseli, abyste se poučili a ti kteří jsou probuzení či se ještě stihnou probudit, aby v čase budoucím žili a šli jen tou jedinou správnou cestou. V současné chvíli bědujete nad nějakou válkou a řada z vás se modlí k Bohu. Nemusíš se modliti, protože Bůh tě nevyslyší. V časech minulých které nejsou tak vzdáleny jste zažili první a pak druhou světovou válku. Miliony lidí se každý den modlilo a vzývalo Boha, aby zasáhl. Byli jste svědky celá řady jiných válek, za kterými stál především stále jeden a tentýž agresor. Přihlíželi jste a schvalovali zvěrstva, která byla páchána a mysleli jste si, že vás se to netýká, že je to daleko a není to vaše věc. Dnes to máte přede dveřmi, máte zde válku a dalo by se říci, že je to válka mezi Slovany, ale není tomu tak. To vnímáš a vidíš opět takto jen ty ve své ILUZI ve které žiješ a každým dalším dnem ji posiluješ.
To co tobě stejně jako každému jinému kolem tebe, tahle doba přinese si neumíš představit ani ve svých nejtemnějších představách. Byl jsi upozorňován i na to, že přijde doba, bratrovražedná a i ta ti klepe na dveře. Všechno tohle ZLO jsi krmil a nechal jsi jej dorůst do těchto obludných rozměrů. Dnes ve své zatemnělé mysli odsuzuješ ruský lid a jsi pln nenávisti vůči každému kdo k tomu lidu patří. O jak nedokonalá je tvá paměť, člověče. Což už jsi zapomněl komu vděčíš za to, že dýcháš a kráčíš po této planetě. Ano ZLO zesílilo a zesílilo tvou vlastní vinnou narostlo do obludné podoby a bylo a je třeba zasáhnout. Začneš sklízet vše bezezbytku. Čeká tě cesta utrpení, kterou si neumíš ani představit. Tato cesta je však počátkem toho, abys zase začal sít dobro, aby se svět dostal do oné potřebné rovnováhy, než jednoho dne budete tak silní, že ZLO a to jakéhokoliv druhu bude z planety země vyhlazeno. Pokud si myslíš že to možné není, mýlíš se.
Válka které jsi a budeš přítomen se ovšem nebude odehrávat jen v jakémsi fyzickém světě. Ona válka se již odehrává také ve světě duchovním. I na tohle jsi byl upozorňován, abys nepodléhal všelijakým návnadám z nějakého dnes již prohnilého světa esoteriky či jiným pokřiveným naukám všeho druhu. Hledali jste v těchto světech zábavu či naději na všelijaké vaše bolístky a jen hrstka šla a jde skutečnou a jedinou správnou cestou. Desátky zde kdysi byli církevní výsadou a podívej se kým skutečně církev, která se ohání Bohem, Ježíšem či samotným Kristem byla a je. Pokud jsi hluchý a slepý pak já za to nemohu jen ti dám příležitost, abys znovu slyšel a viděl. Rozhodnutí bude však opět jen a jen tvá volba. Pokud se však nerozhodneš správně a nenastoupíš na onu jedinou správnou cestu budeš v tomto boji v této válce smeten. Čekají vás chvíle, kdy budete umírat ve vteřině po tisících a možná milionech i tohle jsi však stvořil a tak to musíš sklidit. Myslíš si že jsem Bláznem a že tě zde jen straším, pak žij dále v této iluzi a čekej, že odejdeš hned v první vlně. Nevěř dále žádným esoterickým vědám a dávno v čase pokřiveným jiným duchovním naukám všeho druhu. Ke svému životu, ke svému rozvoji je nepotřebuješ. Každý kdo šíří podobné bludy a bere si za to desátek, vy tomu zde říkáte ceník, lže, podvádí a nejde cestou, kterou jíti má.
Ani ve světě lidských bytostí dnes není rovnováha, je vás příliš mnoho. Je to jako s tím stromem, který nemůže růst až do nebes jak se říká. Myslíš si, že se můžete množit jak kobylky, že vás tolik mělo či má být. Myslíš si, že každá jedna nová bytost, která má fyzické tělo má i Duši. Pokud si cokoliv z toho jen myslíš, pak se ve všem opět mýlíš.Jen jeden příklad za všechny. Říká se tomu děti ze zkumavky či uměle oplozená bytost, vážně si myslíš že tyto bytosti mají Duši. Odkud by ji vzali kdo by ji jim dal. Tělo neoživuje Duše jak si stále myslíš. Myslíte si že jste více než Bůh a že můžete zasahovat do čehokoliv co vás napadne. Ze všeho jste udělali jen a jen byznys, který se tváří jako dobro, ale opak je pravdou.Žiješ v ILUZI a jsi odpojen od svého Zdroje již tak dokonale, že nejsi schopen najít onu správnou cestu a pokud nejdeš po správné cestě jsi Stvořiteli k ničemu. A přece jen jsi dobrý k tomu, abys šířil ZLO a jednoho dne až ZLO dosáhne hodnoty, kterou již nelze pro nerovnováhu tolerovat začnete sklízet a to proto, aby jste si uvědomili. Je vás mnoho, kteří přišli na tento svět dokonce s Duší, ale již ji nemáš sešel jsi takovým způsobem že náprava již v tomto tvém životě je nemožná a tak tvá fyzická stránka nemá větší ceny než jen hrst hnojiva.
Dovolili jste takový nárůst ZLA ve všech formách a podobách, že přišel čas, abyste dostali šanci rozpoznávat ZLO a bránit jeho vniku, jeho rozvoji, jeho šíření.
Řekl jsem toho více než dost, další slova jsou zde v dané chvíli zbytečná. Nezapomeň však, že soudný den je na samotném prahu tvého domu, tvé země, tvého národa, dokonce i tohoto světa. Všechny varianty jsou ještě možné, záleží na tobě, přesto sklidite vše co jste zaseli, aby se nastolila rovnováha a ty jsi našel onu jedinou správnou cestu.
7.3.2022

 

Předcházející text ..................Ukrajinský byznys

Následné povídání ................Najdi si svou cestu

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi