Vychováni pro válku.

Moudrost a vzdělanost, dvě slova, která jsou od sebe natolik odlišná jako válka a mír. A přesto, že moudrost je v dané chvíli slovem míru a vzdělanost pak slovem války, jsme natolik hloupí, že klademe v naší společnosti důraz na vzdělanost. Ani vzdělanost není jistě od věci, pokud tento přívlastek patří k lidem zároveň moudrým.

V životě každého z nás by měly být chvíle, kdy se pozastaví na té své životní pouti a podívá se zpět, jak věci byly, jak jsou a jaké asi v dalším období budou. Pokud se tedy jen malinko ohlédneme do minulosti, která nám tvoří a vytvořila onu současnost, ve které se v dané chvíli nacházíme, pak uvidíme jediné. Tím je, že jsme žili v jakési iluzi a svět se nám zdál růžový. Růžovým se nám nepochybně zdál v letech oné sametové revoluce, lépe řečeno po této jakési sametové revoluci. Mysleli jsme si, že tam někde za oponou je jiný lepší svět, před kterým nás zde na takzvaném východě zavírají. Byli jsme snad až na výjimky všichni plní euforie z jakési nabyté svobody a myslím si, že ani dnes není nikdo z nás schopen definovat, co že ona svoboda vlastně je. Pokud je či má být svoboda to v čem současné době zde žijeme, pak bychom měli poděkovat a s podobným druhem svobody se velmi rychle rozloučit, protože pokud tak neučiníme, budou z nás otroci v měřítku jaké si ani neumíme představit.

Netřeba být historikem ani politikem a dokonce ani tím vzdělaným člověkem. Stačí být moudrým, umět psát a počítat a pak každý musí přijít na to, že to v čem jsme žili, byl oproti tomu, v čem v současné době žijeme, ráj. Nepochybně se našla hrstka těch, které onen socialistický systém utlačoval, jen si musíme plně uvědomit, proč tito lidé byli utlačováni. Jako ukázkovým příkladem zde může být právě Havel, který údajně byl utlačován a nenáviděn socialistickým režimem. Možná ano, ale každá mince má dvě strany a tak to byl zrovna onen Havel, který byl západním světem podporován a financován. Je zcela zbytečné se o tomto člověku zde rozepisovat, protože dokumentů a to faktických a ověřených, kým že byl a jaký že vedl život, je více než dost.

Podívejme se ovšem do onoho hnízda západu, přesněji do USA, kde to vše začalo a jak tomu bylo a je. Tohle území obývali indiáni. Ti indiáni, kteří utrpěli nemalé ztráty při válečných taženích „bílých“ a stejně tak nemalé ztráty utrpěli tím, že jim běloši přinesli na jejich území nemoci jim doposud nepoznané. Je zcela zbytečné a bylo by zavádějící vyhledávat informace, kolik jich bylo zmasakrováno, protože tehdejší populace byla někde zcela jinde, než je dnes. To podstatné zde je, že USA vzniklo na území indiánů a v podstatě se jednalo o přistěhovalce z celého světa. Nevím, zda slovo přistěhovalec je zde tím slovem nejsprávnějším, protože ze všech, tedy naprosté většiny, se v čase stali bojovníci. Bojovali nejen proti indiánům, ale proti sobě navzájem. To byl onen slavný divoký západ a tak se tvořila Amerika, dnešní USA. Na tom nelze nic změnit ani popřít, protože tak to v podstatě bylo. Už v samém počátku svého vzniku a tohle jsou opět historická fakta, nedodrželi nic, co slíbili. Jednou slíbili indiánům tohle a pak tamto a stěhovali je z jedné rezervace do druhé. Jak krásný výraz rezervace a jak krásný konec pro původní obyvatele. Ano je jistě nepopíratelný fakt, že je chtěli přizpůsobit svému obrazu, své takzvané demokracii a svému slovu svoboda. Je nezpochybnitelné, že tak jak napadali v budoucnu jakýkoliv stát, tak všude hlásali, že je chtějí jen zcivilizovat, dám jim demokracii a svobodu. Válek, které spojené státy americké po světě vytvořili, je bezpočet a v každé zemi nakonec vnikl jen chaos a zmar. Všude kam ony takzvané spojené státy

americké vstoupili, tekla krev a byly hromady mrtvých. Nikdy v celé historii jim nešlo a nejde o nic jiného než kolonizovat a ovládat další a další území a jeho bohatství. Vždy šlo, jde a půjde jen a jen o byznys. Tak jako nedodrželi žádné úmluvy s indiány, nedodrželi historicky v podstatě žádné úmluvy nikde jinde.

Jedna z nejhorších a nejkomplikovanějších situací pro svět jako takový nastala právě v těch letech oné sametové revoluce, kdy to byl tehdy svaz sovětských socialistických republik v čele s Gorbačovem, který umožnil, aby ona železná opona padla, ale písemně nesjednal, že po rozpadu Varšavské smlouvy se nebude NATO rozšiřovat dále směrem na východ k jeho hranicím. Nicméně je historicky prokázáno, že Američané si z nějakých úmluv nic nedělají a že by stejně k onomu rozšiřování došlo. Vždyť nakonec o tom to vlastně v té době vše bylo, o to zde šlo, aby mohli kolonizovat evropské území. Dostat jej pod svůj vliv a následně se přiblížit k hranicím současného Ruska.

Současné Rusko po rozpadu utrpělo obrovské ztráty. Přišli o téměř 40% svého tehdejšího území a vznikly mu nevyčíslitelné ztráty vojenského druhu, protože řada základen, vybavení a fabrik a technické dokumentace zůstala mimo současné území tvořící Rusko. Tento stát, který vyhrál druhou světovou válku, přinesl neskutečné oběti pro každou jednu třeba evropskou zemi, se najednou ocitl velmi oslaben. A nebyl jen oslaben, rázem byl i podveden. Byl podveden i námi samotnými ve chvíli, kdy po rozpadu Varšavské smlouvy jsme vstoupili do pochybného spolku NATO. V Rusku se po čase k moci dostal Putin. Většího politika snad tahle planeta Země nikdy neměla, a pokud by zde nebyl tento muž, pak již dávno by zde nebylo Rusko v dnešní podobě a kdoví co by bylo s Evropou a jak by se nám žilo.

Rovnováha světa, ta rovnováha, ze které opravdu jednoho dne mohla vzejít Jednota, byla narušena. Byla narušována po celá desetiletí a my všichni jsme tomu více či méně přihlíželi a pomohli ať vědomě či nevědomě toto vše, čeho jsme dnes ve světě a zde svědky, vytvořit.

Pokud se najdou lidé, kteří ovládnou kontinent, následně vytvoří stát a jednou z jejich priorit je vychovávat lid své Země pro války, staví fabriky na zbraně a vyvíjí stále větší a silnější, pak se zákonitě musí na druhé straně objevit stát, který bude svůj lid vychovávat pro obranu a bude stavět stejné fabriky a vytvářet co nejlepší zbraně, aby se mohl v případě napadení bránit. Tohle je naprosto logické a nelze o tom ani diskutovat. Uvědomit bychom si měli, že ten stát, který vytváří a vyrábí zbraně pro obranu své země, chrání i nás, byť jsme v dané chvíli v postavení nepřátel. Každou vyrobenou zbraní, každým rublem investovaným do vývoje, brání onu Evropu, která jej opět zradila. Jako jeden z mála mužů si Putin uvědomuje co je rovnováha a proč je potřeba ji znovu nastolit.

Rusko jako takové se vzpamatovávalo z rozpadu své země po celá dlouhá desetiletí. Museli od základu především změnit armádu a byl a je to jen v dané chvíli opět jeho lid, který na to doplácí, protože rozvoj země se mohl ubírat jiným směrem, ale co by pak bylo se světem jako takovým. Jsme slepí a hluší a proto vše co Rusko jako takové dělá pro sebe a svět jako celek, nemáme v ústech pro ně nic než odsuzování a pohrdání. Naše děti jsou k tomu vedeny ve školách a společnosti jako celku, nikde se neučí o historii této země. Nikde se nesetkáváme s fakty a jsme v tak vysokém stupni úpadku, že dovolíme ničit a odstraňovat sochy ruských ochránců a zachránců. Naše děti jsou vedeny špatným směrem a přijde den, kdy na tohle vše doplatíme.

Je smutné, kam až to člověk nechal dojít a nikdy se zde neobjeví, milý člověče, žádný anděl, který by tohle, co jsme si vytvořili, změnil. Nikdy nezasáhne ani sám Stvořitel. Naše informační pole je v dané chvíli zcela zaplněno tím, co jsme zde poslední desetiletí tvořili. A pokud si, milý člověče, položíš otázku, co že jsme to tvořili, pak se podívej jen na poslední dva roky a pak na to, v čem a jak žiješ. V našem informačním poli jsou k dispozici stále všechny možnosti a to, co se stane, ovlivňujeme my a jen my samotní. Nebyli jsme stvořeni pro války a násilí všeho druhu, ale stalo se, tohle jsme si vytvořili a tohle budeme sklízet. Pokud si položíš otázku, zda přijde válka, je odpověď jednoduchá. Válka je zde, je jiná než jakou jsi doposud poznal, a jak to bude dále, se uvidí. To, co jisté je, že jsme se dostali do situace, kdy to vše kolem již není možné transformovat, to vše okolo nás, to jak jsme svět doposud znali, se musí zhroutit. Svět či naše krásná malá Země je jako trám prožraný červotočem a ten již nejde na stavbu něčeho nového použít.

Věř, že neznáš dne, hodiny a ani minuty, kdy se vše může zvrhnout v něco tak pro tebe nepředstavitelného, že to do slov dát ani nelze. Nevíš zcela nic o světě, ve kterém žiješ a o věcech, které se dějí nejen na Zemi, ale i v podzemí či ve vzduchu. Na obloze v obrovských výškách stále létají dálkové bombardéry a v jejich útrobách jsou mimo jiné jaderné zbraně. Pod hladinou moří a oceánů jsou stále ponorky vyzbrojeny stejnými zbraněmi. V dalekém vesmíru, o kterém se ti ani nezdá, létají satelity nesoucí hypersonické zbraně. Dnes nepotřebuje již v podstatě nikdo základny u hranic jakéhokoliv státu. Už dávno to není tak, že nějaký president má u sebe kufřík s nějakým odpalovacím zařízením. Dnes má prst na spoušti celá řada lidí a jednoho dne mohou někomu rupnout nervy. Válku v dnešním světě, jak jej známe, jistě nevyprovokuje žádný stát jako takový, protože moc každého jednoho státu je omezená, je zde však řada tak bohatých lidí a různých korporací, kteří jsou schopni do války na základě svého vyhodnocení zatáhnout kohokoliv a kdykoliv.

Věřit můžeš čemukoliv jen chceš, z toho, co je ti zde předkládáno. Nemusíš věřit zcela ničemu, protože tohle je tvá svobodná volba, se kterou jsi zde na tuhle planetu přišel. Je to tvůj život a já ani nikdo jiný není odpovědný za tvá rozhodnutí a tím tvůj život. Vždy to bude jen a jen tvá volba. Ani soudit tě nebude nikdo z pozemských bytostí, a pokud ano, opět to jsou jen soudy pozemské, které nemají zcela nic společného s posledním soudem. Pokud nemáš Duši, a takových je dnes většina, dříve či později se v prach obrátíš, pokud nemáš Duši a přesto jdeš či půjdeš cestou Světla, je to věc jiná.

A závěrem bych ti chtěl snad jen připomenout, pokud neznáš některé z důležitých sdělení těchto stránek. Před pár lety bylo vytvořeno na této planetě Zemi 13 energetických míst a to na 6 kontinentech. Nejvíce jich bylo v Evropě 7, v Austrálii 1, v Asii 4, a jedno v Antarktidě. Ani jedno energetické místo nebylo vytvořeno na Africkém kontinentu a pozor ani jedno nebylo vytvořeno v Americe. Pokud jsi dočetl až sem, pak si jistě kladeš otázku proč tomu tak je, proč nebyly na dvou kontinentech vytvořena ona energetická místa Jednoty. Odpověď je velmi jednoduchá, tyhle dva kontinenty jednoho dne zaniknou. A pokud si položíš otázku kdy, pak ti mohu odpovědět, snad jen tak, že vesmír jako takový vnímá čas jinak než ty a pro něj nějaký pozemský rok je jako jeden tvůj nádech. A pokud si snad položíš otázku proč, proč mají tyhle dva kontinenty zaniknout, pak ti mohu odpověď snad takto: začni si klást těžké otázky, jen tak a jen pak až si je budeš klást dostatečně dlouho a s patřičnou touhou skutečného poznání a pochopení, budeš znát odpověď.

Přichází výměna lidstva. Z pozemského pohledu potrvá pár století a nic naprosto nic, nebude tak, jak znáš či jsi znal. Očekávej ve svém srdci to nejlepší a připravuj se na to nejhorší. Nezbude ti nakonec nic, než přijat vše co přichází. Odvykl jsi psychické bolesti stejně jako fyzické a to vše je za tvými dveřmi, tím vším budeš muset projít a projdeš. Jen tak a jen pak může nastat změna. A kdyby to někdy vypadalo zle a je možné, že opravdu dojde k nejhoršímu, pak musíš být zlý, musíš být zlý. Zlý jako vzteklý pes. To všechno proto, že když ztratíš hlavu a vzdáš to, pak nebudeš ani žít, ani nevyhraješ. Tak to je.

S Láskou a v Lásce Kája

12.1.2022

Předcházející text ..................2022

Následné povídání ................Ukrajinský byznys

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi