Putin - můj duchovní přítel.

Zcela nepochybně je jen pár jedinců, kteří tyhle stránky znají od samotného počátku a ví tedy mnohem více, než kdokoliv nově příchozí. Mnohdy musel být čtenář velmi pozorný a vnímavý, aby dokázal přijmout informace mu přicházející a musel umět číst i mezi řádky. Nebyl, není a je velmi pravděpodobné, že nikdy nenastane ten čas, aby věci byly sděleny opakovaně a tak srozumitelně, že je příchozí bude schopen přijmout, natož pochopit. Nikdy nebylo ani důležité sdělovat všechny věci komukoliv tak, jak byly či jsou, protože to v samé podstatě není a nebylo důležité. Navíc není mnoho těch, kteří by to skutečně byli schopni přijmout, pochopit a nebylo a není potřeba si zde vytvářet negativní odsuzující energii jen na základě toho, že daný jedinec nejenže není správně naladěn, ale není na dané úrovni v tuto chvíli věci přijmout. Musíme přijmout to, jak jsou v daném čase věci předkládány a pro věci, které se odehrály v minulosti, či ze kterých se tady a teď tvoří budoucnost, nejsou podstatné. Nejsou podstatné z pohledu, že by to jen dotyčné odvádělo od podstaty věci ve smyslu, jak věci jsou v daný čas a co je potřeba vytvořit proto, aby se v čase budoucím pozměnily.

Článek dostal jednouchý název „ Putin – můj duchovní přítel“. Jistě by se mohl nazývat jinak, přesto žádný název by přesněji nevystihoval to, čím pro mne osobně samotný Putin je. Ne, nikdy jsme se osobně nesetkali na fyzické úrovni a přesto mi osobně je mnohem více než jen přítelem. A pokud zde budeme mluvit o přátelství, není zde myšleno přátelství fyzické.

Tyhle stránky byly jednoho dne založeny a ti, kdo je sledovali a sledují, tak docela přesně znají jejich obsah i to, čemu se po celé roky věnovaly a proč. Někdy věci pochopíme až s odstupem let. Až v době hodně budoucí nám střípky skládačky zapadnou přesně tam, kde a jak mají. To je mimo jiné ona jedna a jediná Pravda, která se však v čase posouvá a roste. Nemění se, jen se v čase budoucím posouvá, a řekněme to srozumitelněji, roste. Tak jsem si i já kdysi myslel, že vím přesně, proč tohle vše vzniklo a co mám udělat. Dnes s odstupem času vím, že toho zde máme udělat ještě mnohem, mnohem více a Putin toho všeho byl a stále je součástí.

Před pár lety, kdy se řešil rituál šesti křížů, jsme věděli s naprostou přesností, proč vnikl a koho to přesně mělo poškodit. V té době jsme také zde obdrželi energie Modrobílého plamene Květu Života. Nic z toho všeho nebyla náhoda a nic z toho všeho nebylo vůbec jednoduché. Byly to časy, kdy jsem neznal nic než jen tuhle práci a věnoval jsem tomu veškerý svůj čas. Tím nemám na mysli volný čas, nýbrž skutečně veškerý. V té době ještě za spolupráce s Mílou, jsme toho stihli vytvořit mnoho. V podstatě vše podstatné, co bylo třeba. Odstranili jsme rituál šesti křížů, podařilo se nám vytvořit všechna energetická místa Jednoty, ke kterým jsme byli přivedeni. U toho jsme zároveň pročistili od entit šesti křížů celou řadu bytostí, které si tohle na sebe vztáhly, a samotný rituál jsme v podstatě zrušili.

V té době jsme také od entit tohoto druhu pročistili a očistili právě Putina. Jak jsme se k tomu dostali a proč to vše muselo takto být, není v samé podstatě důležité a nemám ani potřebu detaily či podrobnosti zveřejňovat. Tohle zde píšu jen a výhradně pro pochopení, proč je mi Putin tak blízký a to především v jiném než tomto fyzickém světě. Vše jsme tehdy dělali s jasnou vírou a přesvědčením, že Putin, tak jako každý jeden z nás, zde má svůj úkol a čeká jej úkol extrémně složitý. Celé roky se o něj v té duchovní rovině, či jak to nazvat, staráme, celé roky jej čistíme a posíláme mu energii, protože jsme věděli, že jeho čas přijde a svět jej bude potřebovat. Zde je asi na místě zmínit, že ne tento svět, jak jej známe, ale svět, který má být vytvořen až porazíme ZLO.

V Rusku jako v jediném státě byly vytvořeny dvě místa energie Jednoty a ani to bezpochyby nebyla náhoda. Za ZLO se před časem daly považovat energie nehmatatelné a neviditelné, pro nás to byl a stále ještě je neviditelný svět, byť jsou na světě jedinci, kteří tohle vidí. V současné době však ZLO všeho druhu zesílilo a je viditelné již ve fyzické formě. Když budeme hovořit o době současné, není zde myšleno dnes nebo včera. Vesmír nerozlišuje čas jako my zde na Zemi, a proto se některé věci jen těžko dávají do slov, byť jedinec sám ví naprosto přesně, co chce sdělit. Věci, kterým čelíme dnes kolem sebe, jsou věcmi a událostmi, kterými jsme měli procházet až za řadu desetiletí a mnozí z nás se toho v daných fyzických tělech neměli vůbec dožít. Bohužel se věci kolem zrychlily a nabraly rychlý spád. ZLO zesílilo a dnes jej máme všude kolem sebe. Kdo není slepým a má alespoň kousek zdravého rozumu, ten dokáže rozpoznat a procítit kde je temnota a kde Světlo, kde je dobro a kde ZLO. Rusko ani sám Putin nestojí na straně ZLA, naopak. Rusko nezačalo tuhle pozemskou válku. Rusko tuhle válku přišlo jen dokončit, očistit řekněme v dané chvíli jisté území od naprostého ZLA a dát tímto příležitost všem státům Evropy a těm, kde jsou vytvořena místa energie Jednoty, aby se jejich lid probudil ze slepoty a iluze, ve které žijí. ZLO, kterého jsme dnes svědky, nevzniklo jen tak, vytvořili jsme jej my sami. Každý jeden z nás na tom všem má svůj podíl. Větší nebo menší, na tom v podstatě nezáleží. Naší lehkovážností, slepotou, strachem a jinými negativními jevy v nás samotných jsme tohle vše dopustili. Nyní se Putin zvedl a vstoupil do otevřeného pozemského boje, aby začala očista. To, čeho jsme nyní svědky, je počátek. Je to očista a neskončí to, dokud Evropa a Slované neprojdou plně touto očistou. Nebude to jednoduché a nebude to lehké. To, co přijde, si neumíme ani představit, protože to ještě lidstvo nezažilo. Může se to zdát komukoliv z příchozích absurdní, ale pak bude procházet peklem v nadcházejícím období jen proto, aby se probudil.

Nic, naprosto nic, se v našich životech nestane, co nechce sám Kristus. A tak si můžeme myslet, že přece tohle co se děje by nechtěl, tohle přece by nedopustil. Ne, on to nechtěl a bylo nám Ježíšem vše předáno, jakou cestou máme jít, a která je podporována. A u toho či k tomu nám byla dána ona svobodná volba, že se můžeme sami podle své vlastní vůle rozhodnout, čí cestou půjdeme a komu budeme sloužit. My jsme se každým naším jedním dnem rozhodovali a volili jsme, kterou cestou půjdeme. Věděli jsme, co chceme a jak chceme žít, ale nic z toho co jsme dělali, nebylo tou správnou cestou. Nic z toho nesloužilo Kristu a tak stojíme na prahu dění, kdy začíná sklizeň. Sklizeň toho všeho, co jsme kdy zaseli a sklidíme to vše bezezbytku. Ne, to opět není strašení a nemusí být člověk vzdělaný, aby pochopil, že co zaseje, to musí sklidit. Již dlouhý čas je zde člověk i na těchto stránkách na mnohé upozorňován. Dlouhý čas jsou mu nabízeny různé podpůrné prostředky pro zdokonalení sebe sama. Jenže člověk je bytost líná a tak si myslí, že za peníze si koupí vše. Ne, nekoupí. Boha – Krista – Světlo – Stvořitele – Lásku, nazvi to, jak jen chceš, však věci zůstanou neměnné a za žádné peníze nic z toho nekoupíš. Můžeš v čase darovat jiným peníze a myslet si, že pomáháš, že tvoříš dobro, ale nejsi schopen rozeznat, co je a není dobré či správné. Je to však pro tebe většinou jednodušší a pohodlnější a ukolébáváš se v přesvědčení, že ty jsi ten dobrý. Jen dávej pozor, abys svými činy nepáchal ještě větší ZLO. Nevědomost tě totiž neomlouvá.

Několik dní po té, co Putin vstoupil na Ukrajinu, jsem nevěděl co s tím, přesto o to intenzivněji jsme jej zde pročišťovali a posílali energii. Poté jsem přijal informaci, že to vše již začalo, a že válka se nebude odehrávat jen v naší fyzické rovině, ale stejný boj se odehrává v podstatě v celém vesmíru, který jsme i my sami „zašpinili“. Přijal jsem informace, že máme Rusko a následně všechny státy, kde byla vytvořena místa energie Jednoty, napojit na energie Modrobílého plamene Květu Života, a tak se i se samotným Ruskem stalo a další státy budou následovat.

Je velmi složité a těžké dnes přijít k těmto všem textům a plně se orientovat, přesto pokud se zde objeví někdo z nově příchozích, má možnost. Má možnost se svým životem něco udělat. Je to však jen a jen jeho volba. Již nemám potřebu kohokoliv přesvědčovat či vysvětlovat, protože hluchý zůstane hluchým a slepý, slepým a ten, co žije po celou dobu v iluzi, se může probudit jen ve chvíli, kdy všechna ona slova, která byla sdělena, se stanou realitou. V každém případě, kdo nepůjde správnou cestou přesto, že jeho fyzické tělo stále má Duši, bude smeten, stejně tak jako všichni ti, co Duši nemají. Evropa jako celek a Slované musí projít ohněm, aby povznesli opět Ducha svého a SVÉ ZEMĚ.

Putin bojuje proti ZLU, které jsme celá desetiletí seli a svým postojem vykrmovali. Jeho armáda vstoupila na území jiného státu, protože jsme mu nedali již jinou šanci. Nebojuje za sebe, bojuje za svou zemi, za skutečnou svobodu a bojuje na nás, za Evropu a Slovany. Putin jako jedna z bytostí plní bezezbytku svůj úkol, který mu byl dán, než se zde vtělil do tohoto fyzického těla. Není sám, protože každý zde máme svůj úkol. Zřejmě to pochopí jen jedinci, ale ani žádná smrt není náhodná i tyto bytosti měly svůj úkol, se kterým zde přišli a než se zde vtělily, tak tento úkol přijali. Věděli, co a jak se bude odvíjet a přesto zde přišli. Mnozí třeba proto, aby v tomto fyzickém světě ve fyzickém boji zahynuli a dali tak příležitost ukázat jiným, co jsme dopustili, co jsme vytvořili.

Putinova vojska vstoupila na území jiného státu, mají v rukou zbraně a jsou nuceni zabíjet. Nelíbí se to ani Putinovi, ani jeho vojskům, ani lidem žijícím v samotném Rusku, přesto konají to nejlepší, co mohou a z duchovního pohledu o tom není diskuzí a pozemský pohled známe.

Zlo všeho druhu a všemožných podob sundává masky a každý ukazuje svou pravou tvář. Tohle ZLO se snaží vnutit ti, abys vnímal Rusko a samotného Putina jako agresora. Mnohokráte jsi zde byl upozorněn, že jsi stále, každý okamžik svého života, pod vlivem jedné či druhé strany. Tvou vlastní volbou člověče je, na kterou stranu se přikloníš a komu budeš posílat energii, protože každým okamžikem, každou myšlenkou ji vysíláš, aniž si to uvědomuješ. Vysíláš svou energií nejen myšlenkou, ale i svým činem. Ne každý čin, který konáš, byť si z rozumu myslíš, že je správným a podporuje „dobro“, opravdu dobrým je. I dobrý čin z výplodu tvého rozumu může tvořit či posilovat ZLO. Je a bude vždy na tobě, kterou stranu tedy budeš podporovat a posilovat. Tvá volba to je, jen si polož, člověče, otázku, zda ten život, který žiješ, je tvůj nebo patří Mně.

Ať se rozhodneš v jakémkoliv okamžiku jakkoliv na jedno nikdy nezapomeň. Jako lidstvo zde nejste první a každé před vámi zaniklo vlastním přičiněním. V samé podstatě tuhle hru zvanou Život můžeš vyhrát jen a jen, pokud budeš hrát podle mých pravidel. Stvořitel, který tohle vše stvořil je jen Jeden a nikdy nikdo nic jiného než toto nestvořil a nikdy, a to opakuji znovu, nikdy také nikdo nic jiného nestvoří. Ano, snažíte se o to, jenže marně. Dokonce si myslíte, že můžete ovládat život tím, že se děti budou rodit uměle nebo že skutečné ZLO může jednoho dne ovládnout planetu a tuhle Zemi. Mýlíš se naprosto ve všem a pamatuj si, že jako lidská bytost, pokud máš Duši, můžeš jen a jen vytvářet. Vytvářet však můžeš jen z toho, co bylo Stvořitelem Stvořeno. Pokud máš Duši a tvé vědomí je alespoň na tom nejnižším vývojovém stupni, pak si uvědom, že jako lidstvo stojíte před samotným prahem svého zániku. Ber tohle varování vážně, vážněji než jsi kdy co bral.

V minulosti jsi každým dnem rozhodoval, jaký bude dnešek, dnes a každým dalším dnem rozhoduješ, jaká bude vaše budoucnost. Je to na tobě, člověče – rozhodni se však správně.

18.3.2022

Energetická místa jednoty byla vytvořena již v roce 2015 a ani jedno nebylo a není na území USA tohle území bude jednoho soudného dne zaplaveno za všechna ta zvěrstva a ZLO všeho druhu, které amerika, po celé planetě Zemi napáchala. Ona doba je mnohem blíže než si kdo myslí. Svět se bude nyní turbulentně měnit.

Předcházející text ..................Pročištění - navýšení vibrací.

Následné povídání ................připravuje se

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi