Najdi si svou cestu.

 

Navážu zde na předcházející sdělení. Dostalo se k mým uším, že předcházející text je srozumitelný a jasný pro každého jednoho. Byť mne tato informace potěšila, nesdílím podobný názor, protože co bylo v předešlém sdělení zveřejněno, je textem byť srozumitelným, přesto velmi, velmi těžkým pro naprostou většinu těch, kdo hledají. Diskutovat by se dalo o každé jedné větě či odstavci velmi dlouho. Já zde nejsem již dnes od toho, abych s někým kdo je hluchý diskutoval a už vůbec ne, abych kohokoliv o čemkoliv přesvědčoval. Pokud kdokoliv očekává nový příchod Ježíše, klidně může, ale nikdy se tak již nestane. Byl zde, sdělil lidu této země, co sdělit měl, a opakovat či vysvětlovat komukoliv znovu cokoliv již nikdy nepřijde.

Ze samotného daného textu si odnáším mnohé a na základě toho dnes činím to, k čemu jsem byl osobně veden již delší čas, přesto jsem tak nečinil.

Tyhle stránky byly před léty založeny s jasným účelem a jasným posláním. Udělali jsme zde mnoho, pro jednotlivce i planetu jako celek, a přesto to nestačilo k tomu, zastavit ZLO, které se zde šířilo a dnes nabralo podoby toho nejhoršího ZLA, se kterým se kdy toto lidstvo setkalo. To, že toto budeme popírat či si toho nejsme stále ještě vědomi, neznamená, že tomu tak není. Naprostá většina žije v iluzi a nechce vidět věci, které stojí před prahem každého jednoho z nás a klepou nám na dveře. To, jak se věci budou v nadcházejícím čase přesně vyvíjet, je známo jen vesmíru samotnému, protože vše s čím se zde setkáváme, je již dávno stvořeno. Vidět části toho co nás čeká, mohou jedinci po celém světě, kteří mají možnost nahlížet do budoucnosti.

To, co jsme zde naším osobním přístupem a myšlenkami vytvořili, se změnit nedá, tomu všemu budeme jako jednotlivci, rodiny, společnosti a národy vystaveni. Nelze to změnit, protože tohle jsme my sami vytvořili. To, co změnit lze, je začít ihned sít něco jiného a pak v čase se toto může promíchat z části s tím, co jsme vytvořili dříve a věci se mohou postupně a pomalu měnit. Pokud si myslíme, že zde za nás někdo něco udělá, je to opět jen iluze a klidně v ní může každý z nás i nadále zůstat. Přesto nás v čase vesmír jako celek z této iluze na základě našeho nicnedělání probudí. Pokud urychleně nebudeme měnit věci a nepůjdeme jedinou cestou, kterou jít máme a se kterou jsme souhlasili, než jsme zde vstoupili do těchto fyzických těl, pak nás vesmír jako celek z naší iluze velmi rychle probudí a přijdou věci, se kterými jsme se my, jako současné lidstvo, doposud nesetkali.

Možností mnoho nemáme, v podstatě jen dvě. Buďto se probudíme, byť na základě bolesti, zmaru a utrpení, protože tohle bude jen ona sklizeň ovoce, které jsme v čase minulém již zaseli, nebo budeme z povrchu této planety smeteni. To jsou jen dvě možnosti, před kterými dnes jako jedinci a jako lidstvo stojíme. Můžeme to zpochybňovat jak chceme, můžeme tvrdit, že ti co podobné věci šíří jsou blázni. Můžeme cokoliv, ve skutečnosti však na tom zcela nic nezměníme a jen ztrácíme drahocenný čas.

Média všeho druhu nás již celé roky udržovala ve strachu z toho, co bude a jak bude a tím zcela záměrně, aniž by si toho sami byla mnohdy vědoma, snižovala naše vibrace. Tím se dnes mnozí dostali na úrovni, ze které se v podstatě již není ani možné vymanit, pokud neprojdou „šokem“. Nebyl to jen strach posledních dvou let z nějakého covidu a následky toho všeho, čemu jsme jen přihlíželi, nás teprve čekají. Rok před tím nás strašili kůrovcovou kalamitou a celý rok se pozornost věnovala jen a jen tomu. Další dva roky před tím nás strašili nedostatkem vody a řešilo se jen sucho, dešťovka a podobně. Tohle vše nebyly náhody. Stejně jako dnes není náhoda, že zde máme statisíce uprchlíků a jejich děti již chodí do škol a školek a budou se učit ve svém jazyce a již mají své knihy. Tohle vše a mnoho jiných věcí bylo a je připravováno roky dopředu. Nelze přece zajistit knihy v ukrajinštině za týden. Jsme hluší, jsme slepí, jsme naivní a každý den si vědomě necháváme snižovat naše vibrace.

V dané chvíli jsem veden k tomu, abych i já zde ukončil či zcela přerušil některé své činnosti. Veden jsem k tomu již delší dobu, přesto jsem si myslel, že informace nepřijímám správně. Od této chvíle v dané chvíli ruším pro jednotlivce jakékoliv pročišťování jakéhokoliv druhu. Ruším možnost napojit kohokoliv na energie Shambhaly. Jediné k čemu jsem veden, abych ponechal, je napojení na energie Modrobílého plamene Květu života, protože na tyhle energie vás v dané chvíli stále nikdo není schopen na území České republiky napojit. Napojíme na tyhle energie kohokoliv, kdo sám za sebe projde po dobu třiceti dnů pročištěním. Není mou povinností kohokoliv stále pročišťovat od čehokoliv, protože každý dnes může sám. Věci nadále nemohou fungovat způsobem, že k někomu přijdete, sednete si a on za vás něco udělá. Ne, takto to již nebude fungovat vůbec nikde a i tohle z předešlého povídání zcela jasně vyplývá.

Válka, kterou zde jsme schopni zaznamenat v pozemním světě, se odvíjí i nahoře ve světě pro nás neviditelném. Pokud nebude jednotlivec pracovat sám na sobě a nepůjde jedinou správnou cestou, nebude mu pomoženo, protože k tomu není jediný důvod. Vše tohle se jen velmi těžko dává do slov a je jen na vás komu a čemu budete věřit. Faktem však zůstává, že celá esoterika včetně jakéhosi duchovna nebo jak to vše chcete nazvat, se dlouhodobě potýká s tím, že se propadá do bahna. Úroveň všech těch nesmyslů, které vám jsou nabízeny a kterým podléháte, dosáhla míry, kdy začíná volný pád do propasti. Téměř všichni si z věcí udělali byznys a tohle náš vesmír, ve kterém se nacházíme, zastavuje a to ve jménu Krista. V České republice je jen hrstka těch kdo umí. Ti se však neprezentují svými ceníky a nabídkami.

Na těchto stránkách je zaznamenáno spousty textů o pročišťování všeho druhu kdy skutečně může každý sám. Mnohokráte jste byli upozorňováni na byznys nejrůznějšího druhu ze světa takzvané esoteriky a pokud vás dříve nepostihla a neovlivnila média jako taková, tak zde nastoupila esoterika. Co tedy media nezvládla, zvládla ona pokřivená esoterika. V naprosté většině se dnes setkáte jen a jen s byznysem a poutáním pozornosti sebe sama, ale s cestou po které lidská bytost, jejíž součástí je Duše, má jíti, to nemá naprosto nic společného. Nikdo vám neotevře na žádném semináři žádné třetí oko stejně tak jako nikdo vás neudělá šťastnějším či spokojenějším v jakékoliv oblasti života. Pokud máte Duši, ale bohužel většina bytostí se zde dnes pohybuje jen jako hmota bez Duše, pak jste si vše potřebné přinesli s sebou při vtělení na tuhle planetu Zemi.

Nepřišli jste zde proto, abyste hromadili majetky, nepřišli jste zde proto, abyste si užívali. Přišli jste zde proto, abyste se zde učili, sloužili jedinému Stvořiteli, který vše stvořil a vše patří jen a jen jemu. Přišli jste zde, aby na základě vašeho růstu a vámi odváděné práce se mohl rozšiřovat samotný vesmír. Nestane se nakonec nic v žádném našem životě, co by nebylo přáním a vůlí vesmíru, „samotného Krista“, chcete li. Můžete sedět a celé hodiny se modlit, naříkat a prosit, aby se věci změnily, nezmění se nic dokud nesklidíš cos zasel, dokud nezaseješ nové, dokud se ty sám o to nebudeš patřičně a správně starat. V naší malé krásné zemi by se našla jen hrstka těch, co rozumí slovu Láska, ostatní ji budou mít plnou hubu, ale nepochopili zcela nic, neznají pravý význam a nemají sílu podle tohoto slova žít.

To, že v dané chvíli přerušuji zde práci pro jednotlivce, neznamená, že s cestou, na kterou jsem nastoupil, končím. Naopak, budeme se zde se svými blízkými dalece více zabývat energiemi jako celku a pomoci této planetě jako celku. Budeme ještě intenzivněji pracovat proti ZLU a šířit Lásku tam, kde je potřeba.

Čeká nás mimo jiné napojit všechny státy, kde jsou umístěna již v čase minulém energetická místa Jednoty, na jednotný zdroj Modrobílého plamene Květu Života a čeká nás spousty jiné práce. Následně všechna tato místa udržovat ve vysokých vibracích a stále pročišťovat.

Každý z vás má vše potřebné v sobě, s tím zde přišel, takže nepotřebujete hledat nesmyslné kartáře a podobně. Klidně tak žít však můžete, je to vaše volba, jen si dobře uvědomte, zda zvyšujete či snižujete své vlastní vibrace. Pokud se dostane pod určitou mez svého vibračního pole, není z vás již nic než jen smrtelná hmota, která zde není nikomu k ničemu k prospěchu, přesto si můžeš myslet, že máš Duši.

Pokud kdokoliv bude chtít napojit na energie Modrobílého plamene Květu života, je a bude to možné za podmínky, že sám za sebe projde po dobu 30 dnů pročištěním. Zítra zde bude zveřejněno v dané chvíli nejnovější pročišťování, které každý může mimo jiné k sobě sama aplikovat. Opět platí to, co již bylo mnohokráte sděleno, nemusíš nikomu zaplatit ani korunu, všechno můžeš provádět sám pro sebe a za sebe, kdykoliv se ti zachce. Každým jedním přečtením se jednak budeš čistit, děláš něco pro tuhle planetu a hlavně si zvyšuješ své vlastní vibrace.

Přeji všem na jejich vlastní cestě jen to nejlepší.

S láskou a v Lásce

11.3.2022

Předcházející text ..................Soudný den.

Následné povídání ................Pročištění - navýšení vibrací.

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi