Kontravir

Milý člověče, již jsem se zde vyjádřil, že v dané chvíli se zde nebudu věnovat přímo tématu koronaviru jako takovému, protože v dané chvíli to stále nemá žádný smysl a těch, co zde sejí strach, který je skutečným podhoubím pro podobné viry, je zde všude kolem tebe více než dost. Přesto přicházím, abych zde zanechal pár slov, myšlenek či úvah ve formě semínek, nad kterými se můžeš v dobách, kdy nebudeš sledovat ten tanec kolem koronaviru, zamýšlet.

Svět, jak jsme jej znali, končí a co z toho co jsi zde zasel a co stále přiživujeme, nakonec sklidíš, bude a záleží plně a zcela opět jen na tobě. Žádný bůh s velkým „B“ nesídlí v těch honosných chrámech, které navštěvuješ a říkáš jim kostely či chrámy. Stejně tak žádný bůh se stejně malým „B“ nezasáhne a nezmění nic z toho, čeho jsi v dané chvíli svědkem, a co postihne více či méně každého jednoho z vás či nás. To z vás či nás je jen úhlem pohledu a vysvětlit se to dá různě, to nechám plně na tobě.

Nebýt dnešního článku, projevu, vystoupení či jak to jen nazveme, tvého premiéra, který není mým premiérem, pak by tato slova nevznikla. Nicméně se ptám, co ještě se musí stát, aby ses probudil, až kam to vše musí zajít. Svět jaký je dnes je zcela zvrácený a uznáváš bohužel plně hodnoty, které skutečnými hodnotami nejsou. To, čeho jsi dnes a budeš dlouhodobě svědkem, je však ukázkou mimo jiné toho, že věci mohou být jinak a že nikdo jiný než ty sám, člověče, této planetě zemi neškodí. Podívej se do přírody a uč se z ní každodenně, najdeš v ní vše, co potřebuješ. Pokud budeš vědomý, nepotřebuješ školy ve formě, kterou dnes znáš a uznáváš. Vytvořil jsi koronavir a děsíš se následků, kterým jsi vystaven. Modlíš se, aby toto zlo nezasáhlo právě tebe. Otázkou však je ke komu že se to modlíš a po jaké cestě to tedy jdeš, protože pokud bys žil v souladu s přírodou a měl na paměti vesmírné zákony, pak by zde nikdy nic podobného jako byl rituál šesti křížů nebylo a stejně tak by zde nebyl nějaký koronavir.  Dnes ti satelitní snímky ukazují a dokazují, že příroda si poradí se znečištěním a rabováním různého druhu, které zde lidstvo provádí za účelem obohacování a posilování moci. Opravdu potřebuješ k životu drancovat vše kolem a chovat se způsobem jakým se lidstvo doposud nikdy nechovalo a tím je myšleno po nás potopa, když generace před tebou vždy mysleli na generace další? Kdy pochopíš, že není možné se množit jak kobylky, že není možné stále drancovat vše kolem sebe? Kdy pochopíš, že vlády ti lžou a ekonomiku, jak je to nazýváno, není možné stavět na nekonečném růstu. Žádný strom neroste do nebe a tak vše jednoho dne skončí. Dostal jsi, člověče, příležitost zde být či žít, ale ty zde nejsi pro svůj vlastní prospěch a nejsi zde proto, abys tuhle planetu Zemi zničil. To ti nikdy nebude dovoleno. Pokud nepřijmeš fakt, že se musíš změnit a dění dnešních a následných dnů tě nepřiměje k tomu, abys změnil směr, pak přijde den, kdy onen bůh, ale nyní již ne ten s tím malým „B“ ale s tím velkým, ten skutečný a jediný Stvořitel všeho, který je zároveň obsažen ve všem, tě vymaže z této jedinečné planety, kterou nazýváš Zemí. Ve své nadutosti, domýšlivosti a chamtivosti si můžeš myslet, že jsi vládcem, že můžeš cokoliv, ale to je jen jedna velká iluze. Svět, jak jsi jej znal, končí, to, čeho jsi a budeš svědkem a zároveň součástí, tě dříve či později ve větší či menší formě zasáhne, ať chceš nebo ne. Věci tak ale nemusely být, nicméně nesklidíš nic než jen to, co jsi zasel a pokud chceš sklízet v čase, pokud ti bude umožněno být jeho součástí sklízet něco zcela jiného, musíš začít sázet něco zcela jiného. Je to milý člověče stejně jako tomu bylo kdykoliv v čase minulých. Již několikráte jsme začali hrát tuhle hru zvanou Život znovu. A pokud se ptáš proč, pak je odpověď velmi jednouchá, ale ty ve své naivní dokonalosti hledáš v jednoduchosti složitosti a proto nejsi již schopen ani pochopit onu jednoduchost. Stvořitel, ten který je součástí všeho a je obsažen naprosto ve všem, nemůže nikdy prohrát a nikdy také neprohraje. On ti dal jen šanci být zde, dal ti zcela jasná pravidla a určil ti Zákony, které nesmíš porušit. Myslel sis, že jsi více než On a myslet si to můžeš, ale pak se podívej dnes kolem sebe. Co vidíš, to jsi ty, tohle jsi jako malý stvořitel, který se chtěl vyrovnat a srovnávat s Ním vytvořil ty. Jen ty, ne on.

 Je to, byla to a vždy to jen bude TVÁ VOLBA.  Už to zde na stránkách bylo napsáno, že jsi stále pod vlivem jedné nebo druhé strany a je jen na tobě se rozhodnout, pod čím vlivem chceš ty sám být, je to Tvá a jen Tvá Svobodná Vůle.

Nicméně já se zde vrátím k dnešnímu projevu „Babiše“. Celý krátký záznam zde https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vlada-dnes-probere-prodlouzeni-volneho-pohybu-na-verejnosti-95050?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=clanky-home

Tolik lží, manipulací a politikaření v jednom krátkém sdělení jsem snad ještě neviděl. Pokud je schopen tento člověk, po tom všem co způsobil celkově na politické scéně a ohledně koronaviru nevyjímaje, prohlásit – cituji: „Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost.“ konec citace a myslí to upřímně a vážně, pak by měl okamžitě na svou funkci rezignovat a bez ohledu na to, co přijde pak.  V daném projevu také prohlásil – cituji: „A čím dřív koronavirus společnými silami zastavíme, tím dřív se všichni zase budeme moci vrátit k normálnímu životu.“ Žádný „normální“ život, jak jste jej doposud znali, již nebude. Cožpak jsi skutečně, člověče, tak zaslepený a nevědomý, že nevnímáš už tak otevřenou lež a manipulaci? Stejný člověk také řekl: „Naše vláda samozřejmě maximálně pomůže i těm obcím a městům, které jsou nyní zcela uzavřeny kvůli hromadné nákaze koronavirem a které na to pochopitelně nebyly připravené.“ Celé hodiny dny a týdny by se dalo nad mnohými věcmi diskutovat a rozbalovat ono pomyslné klubko, než bychom se dostali k tomu, proč to tak všechno bylo. Mohli bychom pokládat spousty otázek a jistě by odpovědi byly zajímavé. Snad ale jednu otázku za vše. Proč bylo zcela uzavřeno několik desítek obcí, kde bylo nakaženo pár jedinců a nebyla třeba uzavřena Praha, kde bylo nakažených v dané chvíli stovky? O ano, jsme si rovni, jen někteří jsou si rovnější.

Pokud jsi dočetl až sem, zamyslíš se, pochopíš a budeš souznit se sdělením jako celkem, pak ti v jednom z dalších povídání dám možnost nastoupit na správnou cestu. Dám ti návod na KONTRAVIR a nejen na ten korona. Vždy to však bude jen a jen na tobě, kterou stranou se v daném okamžiku necháš ovládat.

S Láskou a v Lásce Kája

25.3.2020

 

Předchozí povídání ..............Ohlédnutí

Prostor pro diskuzi 2020 ......Prostor pro diskuzi 2020

Následné povídání        ................... Věř nebo Ne.