Ukončeno pročišťování české republiky.

Před několika lety jsme dlouho pracovali na tom, aby nám bylo umožněno jako další krok napojit celou českou republiku na Modrobílý plamen Květu života. K tomuto napojení pak opravdu došlo a stalo se tak 15.1.2018. Od tohoto data bylo a stále je celé katastrální území české republiky napojeno na energie Modrobílého plamene Květu života. Následně bylo zveřejněno zjednodušené pročišťování, kde se zároveň každý jednotlivec mohl sám nejen zapojit do tohoto procesu pro zemi jako takovou, ale hlavně se tímto procesem mohl sám čistit. Zbavovat se všech přivtělených entit na sobě sama a jít tou jedinou správnou cestou, která je centrálním vědomím a samotným Stvořitelem podporována. Žádná jiná správná cesta není a pokud si to kdokoliv myslí, je to jen iluze, jako mnohé dnes kolem nás. Pročišťování bylo „konstruováno“ tak, aby již nikdo nemusel utratit ani korunu za jakákoliv čištění ať už sebe sama či svých jakýchkoli prostor. Vše bylo zveřejněno, protože to nebylo děláno z materiálních důvodů a stejně tak to nebylo tvořeno pro slávu. Bylo to z Lásky a bylo to vše v Lásce, proto nám to bylo umožněno. Celý text pročišťování byl pak zde : https://www.modrobilyplamen-cestakjednote.cz/kazdy-sam-za-sebe/procisteni-i-kazdy-sam-za-sebe/ Bohužel dnes již je zcela zbytečné tento text provádět a myslet si, že bude fungovat. Pročišťování české republiky bylo pozastaveno. Toto pročišťování není „funkční“ ani v podobě pročišťování jen k sobě sama. Jednoduše jsou to v danou chvíli jen slova na papíře. Ne, nikoho nepoškodí pokud si je přečte, ale nikdo nebude žádným způsobem ani sám pročišťován, stejně tak již nebude pročišťována ani česká republika. Takže je mou „povinností“ vám tuto informaci poskytnout, stejně tak jako jsem vám zde poskytl samotné pročišťování.

Jistě si položíte otázku – co že se to stalo. Při správném úhlu pohledu je vysvětlení či pochopení velmi jednoduché. Jen do slov se to těžko zde dává. Dostali jsme před časem tuhle příležitost, protože jsme o ni žádali a věřili jsme, že lid český opravdu touží stoupat vzhůru, jít tou jedinou správnou cestou a žít v souladu. A to nejen s přírodou, ale také vesmírnými zákony. Dostali jsme tuhle příležitost, abychom zvedli své vlastní vibrace jako jednotlivci a následně jako rodina, stát a podobně. Bohužel jsme toho nevyužili. Již před koncem roku jsem vnímal, že pročišťování se nějak změní, jen jsem nevěděl jak. Následně v lednu, když přišli první informace o koronaviru, jsem osobně měl zájem se do věci zapojit a být prospěšný, věřil jsem, že na čas je to opět má cesta. Bohužel mi to nebylo umožněno a bylo sděleno, že ještě nepřišel čas. Tak jsme zde sledovali ten cvrkot v podobě šíření strachu, omezování všeho druhu až po dnešní chaos docela z povzdálí a velmi intenzivně denně se zabývali pročišťováním celé české republiky. Do toho mi vstoupilo jedno „soukromé“ pročišťování, pokud to tak řeknu, bytosti mi blízké, na které mi opravdu záleží. Bojuje s rakovinou vlastně celého těla a je odkázán již na péči „doktorů“. Týden mi trvalo zbavit tuto bytost všech entit, protože se každodenně vraceli. Každý den tomu věnuji intenzivně hodinu a pak vlastně celý den na věci myslím. Zmiňuji to zde pro lepší pochopení, čím vším zde procházíme a nic z toho není náhoda. Do toho všeho jsem si prošel docela složitým obdobím poslední dny, kdy jsem se neuměl vysmrkat, pak jsem měl rýmu, bolela mne hlava, uši i oči. Vlastně celé tělo. Neměl jsem chuť ani čich. V podstatě všechny příznaky „koronaviru“, asi jsem si tím měl na vlastní kůži projít, abych věděl co to je. Nespolkl jsem jediný prášek a nemám to ani v dalších dnech v úmyslu. Strach z koronaviru ani jiných virů nemám. A celou situaci kolem takzvaného koronaviru přestávám sledovat. Nezajímá mne, protože vím. Vím to, čemu naprostá většina nechce porozumět, a nechají se stáhnout do této špinavé megahry.

Zpět ale k jádru věci. Nicméně vše výše uvedené je pro lepší dokreslení situace, která vlastně vyvrcholila 30.3.2020. Byl to večer jako každý jiný a já usedl k počítači, abych začal pročišťování, ve chvíli, kdy jsem došel k části odvádění entit, se nedělo již nic. Tušil jsem, že ten den přijde, ale to se těžko vysvětluje. Zkoušel jsem to několikráte, ale nic. Abych pročistil bytosti, které se účastní pročištění 30 dnů se Shambhalou, musel jsem vynechat jakékoliv pročišťování katastrálního území české republiky a opustit snahu zbavit toto území entit.

Strávil jsem docela dost času nad tím celým a domníval jsem se, že nám bude umožněno jen pozměnit toto pročišťování tak, že budeme pročišťovat jen přírodu. Není to možné. A vysvětlení je zcela jednoduché. Příroda se nemusí pročišťovat, ona to zvládne sama až my budeme na vyšší vibrační úrovni a tedy až se posuneme ve vědomí alespoň na úroveň našich předků.

V průběhu sedmi dní se budou postupně rozpadat všechny ochrany kolem všech bytostí, stejně tak jako kolem celého katastrálního území. To znamená, že 7.4.2020 by se měla česká republika dostat do skutečného stavu. Co to pro nás znamená, je o znalosti samotného textu a formy pročišťování. Není zde nikdo a nic, kdo by katastrální místo české republiky čistil od entit a podobně. Vše bylo ukončeno k 31.3.2020 a dopady se v plné míře začnou projevovat po sedmi dnech.

Nevyužili jsme příležitost a možnost, která nám byla poskytnuta a vědomí jednotlivce a celku stále upadalo. Nacházíme se ve vědomí na velmi nízké úrovni, ale stále jsme ještě nespadli až do onoho bahna. Pokud naše vědomí jako jednotlivců a následně jako celku nezačne vibrovat více a neposuneme se výše, nechá nás centrální vědomí spadnout až na samotné dno. Jednoduše až do bodu, od kterého se už pak musíme odrazit, abychom vůbec přežili.

To, že v nadcházejícím období budeme na úrovni vědomí padat níž, je zcela jasné.

To, že nás budou žrát entity všeho druhu, je také zcela jasné.

To, že to bude vše bolet a to hodně bolet, o tom není pochyb.

To, že cestou dnešní svobody jak ji známe a demokracie to nepůjde změnit, o tom není pochyb.

To, že se vibrace jedinců a národa jako celku jednoho dne zvýší, o tom nepochybuji. Jen je otázkou, kdo z nás se toho dožije.

Nemusíš, milý člověče, věřit jedinému slovu, které je zde uvedeno, můžeš se dále nechat vést cestou rozumu a zcela záměrně zde neříkám svého rozumu, protože je otázkou, zda již dávno nepatří těm, kdo tě řídí, kdo tě každodenně krmí tou iluzí, ve které žiješ a které si plně podlehl.

Bez ohledu na to, kdy se nadechneš naposled, máš jen dvě možnosti. Tvé poslední vydechnutí může znamenat vysvobození, protože jsi došel na vědomé úrovni tak dalece, že se jednoho dne vtělíš do jiného těla, jiné podoby, na jiné jemnohmotné úrovni. Nebo tvé poslední vydechnutí bude bolestné, nezvládl jsi tuhle zkoušku a vrátíš se zde znovu a budeš prožívat toto vše znovu a znovu.

Za sebe mohu prohlásit a již to také bylo napsáno. Ne všichni, co zde dnes obývají tuhle planetu zemi, mají domov tam nahoře. Mým domovem, mým skutečným domovem, je prostor tam nahoře. Prostor, který zde v písemné formě asi v dané chvíli popsat ani nejde. Zde na této planetě jsem jen a výhradně proto, abych sloužil. Sloužil Kristu a tím také přispíval k rozvoji centrálního vědomí.

Je zde tedy konec pročišťování české republiky jako celku, to neznamená, že se nemůžete dále pročišťovat sami a to opět bez toho aniž by vás to stálo jedinou korunu. Pokud budete mít zájem, opravdový zájem, pak zde v následných dnech až prověřím a sám vyzkouším nové osobní pročišťování, jej zveřejním. Budu na věcech dále a intenzivně pracovat, protože jsem jednoho dne dal při napojování prvního energetického místa zde na zemi slib. Nesejdu z cesty, na kterou jste mne přivedli a děkuji tímto všem kouzelným bytostem a to jak nahoře, tak i dole.

S Láskou a v Lásce Kája

3.4.2020

 

Předchozí povídání ..............Věř nebo Ne.

Prostor pro diskuzi 2020 ......Prostor pro diskuzi 2020

Následné povídání        ...................Ještě pár slov.