Věř nebo Ne.

Pokud budu při dnešním vědomí společnosti kohokoliv přesvědčovat o tom, že věci a to jakékoliv se mají jinak, zaujme vůči mně obranný postoj a bude ještě urputněji bránit svou představu. Takové jednání a přístup nepochází z našeho vědomí, ale z našeho mozku. Už dávno jsem tedy ustoupil od tohoto návyku, který je silně zakořeněn v každém z nás. Dnes nepřesvědčuji naprosto o ničem ani své vlastní děti a tak nemám potřebu tedy přesvědčovat kohokoliv z širší veřejnosti.

Vše je vždy o každém jednotlivci, aby se sám rozhodl a sám byl či se stal pozorovatelem. To vše neznamená, že se nemohu vyjádřit k mnohým věcem. Znamená to také, že svým dětem mohu říci svůj pohled na danou věc, ale plně respektuji jejich vlastní rozhodnutí a názor, a to i v takových situacích, kdy bych se já dnes choval zcela jinak. Poznání jako takové, a už o tom bylo také psáno, je nesdělitelné a nejde přenést z jednoho na druhého. Každý musí k tomu poznání v podstatě dojít sám a bolest, kterou prožije na této cestě je pak zcela jen jeho vnitřní bolestí, za kterou se však skrývá skutečné poznání. To však ovšem jen a výhradně za předpokladu, že jsme již na cestě, kdy skutečně ze srdce a ne z hlavy toužíme pochopit, poznat a rozpoznat.

Mnohokráte zde bylo také napsáno, že pokud vám kdokoliv z oněch takzvaných „duchovních“ či jakýchkoliv esoteriků a šarlatánů všeho druhu bude tvrdit, že poznání a změna vlastního života není bolestivá a že vy sami nemusíte nic, je to lež. Tihle „lidé“ vám lžou a to zcela vědomě, stejně jako celá dnešní politická scéna a stejně tak, jako ta tohle dělá pro vlastní obohacení, je tomu u těchto šarlatánů všeho druhu. Pamatuj si, člověče, a vryj si to do paměti, že bez bolesti není poznání a bez poznání není růst.

Žádný jedinec nebude plně připraven na samostatný a soběstačný život pokud neprošel pády a svou vlastní bolestí. To, co se v daném období kolem nás děje a čeho jsme svědky, je něco z čeho bychom se jako lidé měli každodenně učit, protože vše s čím se zde dnes setkáváme, je zde vlastně pro naše poznání. To, že se dnes setkáváme s nějakým „koronavirem“ není náhoda, protože ty nejsou. Když pomineme to, že byl stvořen člověkem, neměli bychom pominout to, že sám tento „virus“ je ve skutečnosti jen pouhým podhoubím pro něco mnohem horšího.

Ve světě jako takovém existuje spousty virů a jak již také bylo řečeno, je možné je nazývat entitami, protože je to v podstatě totéž. Pro pochopení však musíme změnit náš úhel současného pohledu.

Stvořitel je jen jeden a vědomí, myšleno jeho vědomí, je také jen jedno a nakonec to i to jedno jest. Bohužel po celá staletí je zde na zemi skupina lidí, řekněme lidských entit, které sice nosí lidskou podobu, ale to neznamená, že pochází z této naší civilizace. Pokud toto vše necháme stranou, pak si uvědomme, že tato skupina se po celá staletí a tisíciletí snaží ovládnout tento svět. A nejen tento, ale i toto můžeme ponechat stranou. Na čase jim naprosto nezáleží, protože všechny věci se dědí z generace na generaci.

Nejde o koronavirus ani žádný jiný virus, kterých je mnoho, jde jen o světovou moc. Začni se dívat jinak a začni si střípky skládat dohromady. Kdysi dávno jsme byli vědomě ovlivněni, abychom pomáhali takzvaným rozvojovým zemím, že jsou tam chudí, umírají hlady a nezaslouží si to. Byl to jeden velký podvod jako celá řada dalších, které postupně přicházely až do dnešního stavu. Elity nepotřebovaly nic jiného, než aby se „lidstvo“ a to zcela konkrétní, množilo jako kobylky. Vše bylo pod záštitou různé humanitární pomoci a nejrůznějších spolků. Když se přeneseme v čase, pak přišla uměle vyvolaná migrace a oni to jednoduše umí. Mají své lidi dnes v každé zemi, v každé vládě a řídí doslova všechno. Vytvoří se lokální války a vytvoří se uprchlíci. Zcela záměrně se posílají do Evropy. Než k tomuto kroku ale dojde, je potřeba Evropu sjednotit, aby ovládání bylo jednoduché a tak se vytvoří konec studené války a založí se evropská UNIE. Dovezou se sem miliony nevzdělaných uprchlíků se zcela jinou kulturou a o to jde. Každý stát měl či má nějakou svou historii a kulturu a tu je potřeba zničit a sjednotit a hle ono to jde. Naši předkové byli z našeho dnešního pohledu možná nevzdělaní podle dnešních kritérií a hodnocení, ale měli něco, co se u nás již vytratilo a to byl zdravý selský rozum. Co se stane, když slijete barevné jednopruhové tekutiny všeho druhu, které mají svou historii a kulturu do jedné obrovské sklenice. Vnikne nějaká nová neidentifikovatelná barva. A o to zde šlo a jde. Jednotná barva, nová kultura, nové zákony, nový řád. Je to přece tak jednoduché, ale protože se nám to předává po kouskách, protože oni mají čas, tak my to přijímáme. Nesmíme také v tom všem pozapomenout, že dnes už je nás mnoho. Můžeme se podívat na různé slumy kolem velkých měst a říkáme si „bože jak to vypadá, v tom bych nežil“ a je nám jich líto. Otroků nám také bylo líto, ale jak se doba mění a jak říkáme „modernizuje se“, stejně tak se jen modernizuje otrokářství. Cožpak si myslíš, člověče, že nejsi otrokem? Pokud si to myslíš, pak to vychází z rozumu, ale věř, že tvé vědomí to tak nevidí a to ani přesto, že bude na hodně nízké úrovni. A ty slumy, ty se také jen zmodernizovaly, úplně stejně jako to otrokářství. Podíváme se na města, kde kdysi byly nízkopodlažní domy, dnes na jejich místech stojí výškové budovy a mrakodrapy a pokud se zadíváš jiným pohledem na některou „krásnou“ fotografii“, kde jsou ony barevné mrakodrapy, není to nic jiného, než moderní slumy. Dnes už víme, že je nás mnoho a přesto budeme tvrdit a protiřečit si a to opět jen z rozumu, že se máme množit, abychom uživili další generaci důchodců. Dnes jim již zcela otevřeně dáváme v médiích každodenně informace různého druhu o tom, že jsou zde přítěží. A to si říkáme lidé. Ano možná jsme lidé, ale s tak nízkým vědomím, že jsou z nás jen ovce.

A koronavirus nám do toho všeho v dnešní době zapadá a přikládá nám další střípek toho, proč a jak to bude dále.

Koronavirus jako takový není a to, oč zde běží, je jen podhoubím. Vyvolat strach a paniku, vytvořit totální chaos, přeskupit moc a být silnějším než kdykoliv jindy. Být takovým tím stvořitelem ovšem s malým „s“, ovládat, mít moc. Moc nad tvým životem, moc nad tebou samým. Oni už ji dávno mají, jen ji chtějí posílit a ty sám jim v tom pomáháš.

Lékaři či vědci budou věci nazývat viry a podobně my jim říkáme entity, ale vždy jde nakonec o zcela stejné věci. Jsou to „záškodníci“, kteří se na nás živí, a kteří zde jsou za účelem poškození a to jakéhokoliv druhu. Kdy už konečně pochopíme tu jednoduchost, že tak jako ovce, králík, koza či kráva je zde z našeho pohledu pro naši obživu, že my sloužíme virům a to různého druhu pro potravu. Viry a entity jedno jest. Až to pochopíš, člověče, pak se můžeš posunout o kousek dále. Jsme schopni pochopit lékaře a vědce, když bude mluvit a ukazovat na obrázku jak virus vniká do našeho těla a jak se množí a napadá náš organismus, v podstatě se na nás živí. Takže když je vir a entita jedno, pak si to umíš představit lépe o čem je řeč a jak se věci mají. Jenže tak, jak fungují viry a entity, tak zcela stejně pak funguje ona vesmírná energie. Ta se do našeho těla dostává úplně stejně a úplně stejně „napadá“ naše buňky, jenže za účelem pozitivním a léčebným. Jedná se v samé podstatě skutečně o naprosto jednoduché věci a my bohužel stále hledáme v jednoduchosti složitosti, a proto věci nedokážeme pochopit, protože náš rozum nám říká, že přece to nemůže být tak jednoduché, přesto to tak jednoduché v samé podstatě je.

Zažil jsem komunismus a byl jsem svými rodiči na život v něm velmi dobře připraven a v podstatě mi nevadil. Za daného režimu bychom se pravděpodobně s něčím podobným nesetkali, a pokud ano, pak by si s tím systém razantně poradil. Bohužel dnešní demokracie a svoboda slova i vyznání brání tomu se s podobnými věcmi vypořádat. Ona svoboda a vše, co k dnešní moderní demokracii jaksi patří, je jen iluze, která nám byla vštěpena a kterou jsme přijali. Uvěřili jsme, že vše je dobré, že se máme tak dobře jako nikdy a že vše záleží na každém jednotlivci.

Koronavirus by se však bez tebe, člověče, nemohl nikdy šířit. Dovolil jsi, aby byl vytvořen tento chaos a strach. Strach, který se každým dnem šíří a dnes již dosáhl takových rozměrů, že svět již nebude nikdy jako dříve. Novoroční přání pro tento rok bylo v duchu toho, že dobře již bylo, a že bychom si měli vážit každého dne a prožívat jej jak nejlépe jen umíme.

Bylo také v jiném textu napsáno, že „koronavirus“ je možné porazit a může každý jeden z nás. Bylo sděleno, že je potřeba jej VYHLADOVĚT.

Tento virus, tuhle „entitu“, vytvořil člověk stejně tak, jako rituál šesti křížů, který měl jasný cíl. V době kdy jsem se tím zabýval, jsme těchto entit zbavily naprosto každého a to bez výjimky. Našli se takoví, kteří byli jedovatí a odsuzovali, že vyděláváme na lidském strachu, že vše je jen výmysl. Reagoval jsem na to také v jednom z článků kolem rituálu šesti křížů, že pokud se najde kdokoliv, kdo si to chce na sobě vyzkoušet a zpochybňuje věci, ať se přihlásí. Nenašel se nikdo, kdo by to podstoupil. Prvotním spouštěčem rituálu šesti křížů bylo video. Po urputném boji bylo docíleno toho, že toto video zmizelo z internetu. Koronavirus je na tom obdobně, jsou zde mimo jiné videa, které jej spouští. Koronavirus má s rituálem šesti křížů mnohem více společného a v době kdy jsme toto intenzivně řešili a já byl opravdu unavený, bylo sdělováno a i to je zveřejněno: „Kájo, nespi, ONI také nespí.“ Rituál šesti křížů jsme společnými silami zvládli, ale byli jsme upozorňováni na to, že přijde něco mnohem horšího.

Dobrá zpráva je, že na všem je vždy něco pozitivního a ze všeho se můžeme a máme učit. Dobrou zprávou je, že entity v podobě koronaviru, jsme schopni zcela vyléčit. Má to jeden háček a to, zda se to povede, záleží na Tobě, milý člověče. Každý z nás může v sobě spustit KONTRAVIR a zbavit se nejen tohoto viru jednou pro vždy. Jak, o tom někdy příště, ale pokud dokážeš číst mezi řádky, pak už víš.

Naprostým základem je vyhladovět jej a stát se imunním.

S Láskou a v Lásce Kája

1.4.2020

Předchozí povídání ..............Kontravir

Následné povídání        ...................Ukončeno pročišťování české republiky.

Prostor pro diskuzi 2020 ......Prostor pro diskuzi 2020