Pandořina skříňka.

Přicházím zde jen na chvíli v tyto, pro mnohé z vás, sváteční dny. Pro mne osobně je sváteční každý den, kdy se ráno probudím, takže svátky tohoto druhu, které jsou před námi ani žádné jiné, žádným zvláštním způsobem neprožívám.

Jaký byl tento rok pro nás zde, co nám dal či vzal, si jistě vyhodnotím, až přijde čas, myslím si však, že věci budou v rovnováze a tak je to nepochybně správně. Život můj, naší rodiny a mých nejbližších neovlivňujeme jen sami, nýbrž jej bohužel z nějakých docela jednoduše vysvětlitelných důvodů ovlivňuje i jakási širší veřejnost. Přesněji řečeno ti, co nám vládnou. Nenasytní zlojedi, kterým se podařilo v průběhu roku zcela otevřít „pandořinu skříňku“ plnou zla, bolesti a utrpení. Tihle zlojedi by však nebyli na svých místech a nevládli by nám, nemohli by otevřít onu pomyslnou skříňku, pokud by ona širší veřejnost byla na vyšší vědomé úrovni. Kdysi před pár lety jsem se zmiňoval o tom, že se nacházíme až po uši v jakémsi duchovním bahně a byl jsem za daný postoj docela kritizován. Dnes s odstupem pár let namísto toho, abychom se alespoň malinko přiblížili k břehu a začali se z toho marasmu hrabat, tak jsme se potopili ještě hlouběji. Nechci zde napsat úplně, protože to bychom zde již v podstatě nebyli, přesto jsme za poslední roky namísto jakéhokoliv vzestupu zaznamenali propad.

Nestačil jsem se divit jaké názory a postoje zde v síti mohou „lidé“ a to ti, kteří se snad považují za „duchovní“, šířit. Je mi a bylo mi smutno z toho, když jsem se setkával s články popisujícími jak jakýsi koronavirus je počátkem vzestupu do vyšších dimenzí a podobně. Ještě s větší lítostí pak sleduji, jak jsou podobné „články a nesmysly“ přijímány. Nesvědčí to o ničem jiném, nežli o našem sestupu do onoho duchovního bahna ještě níže. Jsme zahlceni informacemi a nejsme schopni odfiltrovat co je „správné a co ne“. Bohužel i všechno toto byl kdysi zájem - umožnit nám dávat obrovské množství informací a zahlcovat nás zprávami všeho druhu a to bez ohledu na to zda jsou či nejsou pravdivé.

Jako úvodní povídání pro rok 2020 jsem zde napsal docela krátký text a vždy, když se k němu v průběhu roku vrátím, si uvědomuji, jaká pravda to byla a pomalu chápu, proč jsem to takto měl napsat. Doporučuji každému se k těm slovům s odstupem času navrátit a nechat v myšlenkách proběhnout ten rok. Pokud se k těm slovům vrátíte a budete je číst znovu, pak je čtěte a vnímejte ne jen jako sdělení, ale jako poselství.

Ve chvíli, kdy se zde začal překotně řešit jakýsi koronavirus, jsem mnohokráte zde chtěl usednout a vyjádřit se k tomu, jen jsem si potlačoval vědomě myšlenky a říkal si, že přece nebudu zde šířit paniku a strach. Dnes vím, že jsem to měl udělat a to ne proto, že bych si s odstupem času mohl uvědomit, jak krásně mi to vše přicházelo a jak jednoduše „odhadnutelné“ to vše bylo, nýbrž proto, že bych měl pro sebe opět jakýsi důkaz toho, že věci jsou zcela předvídatelné, jen my je nechceme vidět. Stejně tak jako si nechceme klást složité a těžké otázky, protože na podvědomé úrovni se bráníme. Bráníme se tomu přijmout fakt a skutečnost, že za to co se kolem nás děje nemůže nikdo jiný než my. Nikdo jiný než my sami.

Už to bude téměř rok, co řešíme virus označovaný jako „coronavirus“. Není pochyb o tom, že nějaký virus zde je. Viry zde byly, jsou a budou vždy. Tenhle ale vznikl lidskou rukou a ti, kdo jej stvořili a ti, kdo jej vypustili, věděli a vědí přesně, co dělají a proč. Na mnoho z těch otázek nikdy však člověk nezjistí pravdivou odpověď, stejně jako na jiné věci, které byly stvořeny lidskou rukou. Napsalo se toho o tomto viru tolik, že každá myšlenka již byla tisíckrát převrácena a tak je zde zcela zbytečné se tématu tohoto viru zabývat.

V samé podstatě je však virus coronaviru zcela a nepochybně virusem blbosti. Naší vlastní blbosti. Jsme lidské bytosti z jedné strany složité a z druhé jednoduché. V každém případě máme, měli jsme a budeme mít naší vlastní imunitu těla a to znamená, že cokoliv se do našeho těla dostane, s tím je schopno se naše tělo vypořádat. Pokud tedy nemáme naši přírodní imunitu zcela rozhozenou naším vlastním přístupem. Ví se to, každý o tom již zcela jistě slyšel nebo četl, že když doktor po vyšetření deseti zdravých pacientů řekl, že pět z nich má rakovinu, aniž to byla pravda, čtyři z nich v blízké době skutečně rakovinu dostali. Uvěřili doktorovi a nemoc si pak svými myšlenkami sami přivodili. A s koronavirem je to úplně stejné.

Šířit paniku, zavřít ekonomiku, školy a podobně a přivést mezi lidi bezmocnost, strach a vzájemnou nesnášenlivost byla a je ona Pandořina skříňka, kterou jsme naplno nechali otevřít. Ti kdo tohle vše řídí, jsou a zůstanou v ústraní, pro nás neviditelní., Nejsou to oni zlojedi na nižších vládních úrovních, všeho druhu. Tihle jsou této hry jen plně součástí a jejich ať vědomým či nevědomým úkolem bylo, je a bude vtáhnout do této hry maximální počet hráčů - „ovcí“, se kterými se bude manipulovat. Při dnešní technické vyspělosti a sběru nejrůznějších dat, které jsou k dispozici, vědí s přesností na několik procent, jak a za jakých okolností bude kdo reagovat, když udělají to či ono, to si prosím uvědomte.

Co je to pandemie? Řekněme například pandemie ptačí chřipky, která zde také již byla – vyznačil se region, dle potřeby pět, deset, padesát kilometrů a vybili všechny opeřence včetně vzácných ptáků. Bez milosti a chovali se tak veškeré státy. Setkali jsme se s tím kdysi také u krav a jiných zvířat všeho druhu. Při španělské chřipce se používali hromadné hroby a vápno. Ne, nějaký coronavirus není pandemie, je to jen a jen virus blbosti. Nechali a nechávají psát kohokoliv na toto téma cokoliv, jen aby se chaos prohluboval, protože tím dělí společnost na menší stáda ovcí a s těmi se pak lépe manipuluje.

To, že zde však pandemie není, neznamená, že nepřijde. To, že virus byl vytvořen lidskou rukou, neznamená, že jej v budoucnu samotná příroda nepoužije pro nastolení rovnováhy na této planetě. Je více než pravděpodobné, že dříve či později se populace významně sníží a zbylí pak dostanou další druhou šanci. Uvědomit bychom si měli, že dlouhodobě nežijeme v rovnováze a že nás zničit zcela, či nastolit rovnováhu, může jen atomová válka anebo právě virus. Dokud zde budou bytosti jako je Putin, je šance na atomovou válku stále nízká, ovšem u viru není zárukou pro lidstvo ani on. Takzvaný virus corona postihl všechny kontinenty během pár měsíců, takže ve válce již jsme.

Ať se věci budou ubírat tak či onak, nemůžeme, a to bychom si měli zvláště intenzivně uvědomovat a stále mít na paměti, sázet salát a sklízet kedlubnu. A v tomto duchu se podívej, milý člověče, co jsme zde a to zcela masivně, téměř rok sázeli. Není možné a zopakuji to raději ještě jednou -není možné sázet něco a sklízet něco zcela jiného. A co z toho jednoznačně pak vyplývá? Sklidíme a budeme dlouhodobě sklízet, co jsme zaseli, to nejde změnit. Takže pokud si kdokoliv myslí, slibuje anebo bude slibovat, že to či ono již přešlo anebo že jej zachrání nějaké očkování, pak ten zlojed opět jen šíří lži zaobalené do krásných slov, aby se zavděčil.Ve skutečnosti mu však o tebe o nás vůbec nejde a i tohle už konečně pochopme.  Pokud jsme tedy mluvili o mrtvých na ulicích, plných mražácích, o chaosu a přeplněných nemocnicích, tak s tím vším se pravděpodobně setkáme, protože tohle jsme stále ve větší či menší míře zcela masivně světově vysílali. Pak se může planeta země dostat do rovnováhy, otázkou jen je, zda si tohle vše konečně uvědomíme a začneme sázet něco zcela jiného. Nicméně co jsme zaseli, musíme v nějaké podobě sklidit a také sklidíme. O tom není pochyb a je to jedna z pravd, o kterých je zcela zbytečné vůbec diskutovat.

Mnozí z vás budou dané dny trávit doma se svými blízkými, přesto nepochybně v nadcházejících dnech přijdou na každého takové ty chvíle, kdy bude bilancovat rok a zamýšlet se nad tím, co a jak bude dále, co přijde, co bude dělat. Nečekejme na to, co nám oni zlojedi přichystají a jak nás dále budou chtít ovládat či omezovat. Bez ohledu na ně začněme se zamýšlet nad tím, co chce naše JÁ. JÁ jako živoucí a svodná bytost, nenechme je, aby ovládali náš život, naše myšlenky, přání a touhy. Je to náš život a my sami jsme jeho tvůrci.

Uvědom si, člověče, že máš skutečnou svobodnou volbu. Máš volbu nechat se vtáhnout do jejich hry nebo žít a hrát sám za sebe podle dostupných vesmírných zákonů. Zlojedi všeho druhu otevřeli onu pandořinu skříňku. Vypustili z ní na nás všechno nahromaděné ZLO všeho druhu. Na samotném dně oné skříňky však něco zbylo. Byla to NADĚJE.

Já ti za sebe sama přeji, člověče, pro nadcházející dny jen to, co přeji sám sobě, protože sobě přeji jen to nejlepší. Nehledej NADĚJI u ZLOJEDŮ – dej naději sám sobě, najdi cestu k sobě sama. Najdi cestu do samotného středu srdce. Poznej, nebo se alespoň přibliž k pravdě a žij podle vesmírných zákonů. Je to však tvá volba ale také tvá jediná naděje.

S láskou a v Lásce v jeden obyčejný a přesto svátečný den,

 Kája

24.12.2020

 

Přečti si znovu      ..........2020

Následné povídání ......... 2021

Prostor pro diskuzi ............Prostor pro diskuzi 2020