KONTRAVIR - plním svůj slib.

Přicházím v danou chvíli, milý člověče, abych naplnil slib, který jsem dal. Uběhl nějaký ten čas od chvíle, kdy jsi byl zde informován, že nemá již pražádný smysl dále používat pročišťování české republiky a toto bylo ukončeno. Proč se tak stalo i to bylo vysvětleno. Mnozí si myslí, že zachrání svět a dokonce se o to i snaží, ale za onou záchranou světa se skrývá vždy nakonec jen jejich vlastní prospěch. Pročišťování české republiky a její napojení na Modrobílý plamen Květu života bylo o něčem jiném. Vysvětlovat to však nemá smysl. Ne jinak je tomu v dané chvíli, kdy ti bude předloženo zcela „nové“ pročišťování, ale tentokráte již bez jakéhokoliv pročišťování čehokoliv či kohokoliv jiného nežli těch, co mají skutečný zájem. V pročišťování, které ti zde bude předloženo najdeš taktéž pročišťování svých obytných a užívaných prostor. Můžeš také pročišťovat ty, kteří ti k tomu dali souhlas a sami se alespoň jednou v posledních sedmi dnech tohoto pročišťování budou účastnit.

Není potřeba pročišťovat svět a už vůbec není potřeba, člověče, svět měnit. Ten svět, který je zde na mysli, tuhle planetu zemi, kterou obýváš, nemusíš nijak měnit a nijak k tomuto ději nemusíš ani napomáhat, protože to nakonec bude jen a jen plýtvání tvým časem a tvou energií. Svět, který nyní obýváš, zde byl daleko dříve než ty sám. Byl zde dříve než jakýkoliv tvůj předek byl schopen kde zaznamenat. Stejně tak zde tento svět bude i po tobě jako po té, kdy se vytratí poslední lidská bytost z tohoto světa, pokud to bude potřeba.

Takže, milý člověče, nesnaž se tento svět měnit, nesnaž se vydělávat na tom, že se cítíš odpovědným a přispíváš jakýmkoliv svým činem k tomu, aby se tento svět změnil. On se mění a změní sám a mění se přesně podle toho, jak se měníš ty sám. To, čeho jsi dnes svědkem, například dění kolem nějakého „koronaviru“, je jen ukázkou toho, jak nakonec věci fungují a jak se ten svět mění. Nebýt tebe, člověče, a tvého nízkého vědomí, nikdy bys nebyl vystaven obrazu, který zde dnes vidíš. A co ti musím říci, milý člověče, je, že vidíš jen malý třípek toho obrazu, který jsi stvořil nebo se na něm podílel ty sám. To, co bude v čase následovat, si nedokážeš představit ani v těch nejbarevnějších představách, protože tam, kde tvé představy končí, tak tam to teprve vše začíná. Mohlo by se ti zdát, milý člověče, že jsou to bláboly, a že tě zde někdo straší stejně jako tvá vláda či média. Ne, není tomu tak, ale čemu nakonec budeš věřit je jen a jen tvá věc, protože máš svobodnou vůli. Kdyby ti někdo sdělil před pár měsíci, že se setkáš s tím, co se před tvými zraky odehrává, vysmál by ses mu nejspíš a považoval bys jej za blázna. A přesto jsi toho dnes součástí a jak již bylo několikráte řečeno „dobře již bylo“. Dobře z pohledu rozmaru, ve kterém jsi žil. Dobře z pohledu sobectví, nadřazenosti, povýšenosti a všeho možného ostatního, co nepramení z Lásky. Je zde však na mysli Láska jiná než ta, kterou má drtivá většina na mysli a každý se tím slovem ohání na všechny strany bez rozdílu toho, zda jde o papeže, před kterým se klaníš, či zde v české republice předsedu vlády, kterému jsi u voleb dal svůj hlas. Dnes mu tleskáš a myslíš si, že tato lidská entita, „člověk“ který je někým zcela jiným než kým si myslíš, že je, tě z toho vyvede, nebo že mu jde o tvé blaho.

Lásku dnes bereš, milý člověče, jen jako slovo, ale zapomínáš na to, že slovo, ač se to nezdá, je zbraň a je tou nejzhoubnější zbraní jakou jsi kdy poznal. Byla to slova, která tě v čase měnila, a když se podíváme jen na posledních pár desetiletí, pak to byla ona slova, která tě přivedla do dnešních dnů a dala ti na ústa náhubek a tím to zase jen začíná. Na úrovni vědomí jsi, člověče, jen za ona tři desetiletí propadl hluboko. Tak hluboko, že nejsi schopen rozpoznat dobro od zla. Nejsi schopen rozpoznat temnotu ani tu nejtemnější byť jen od záblesku světla. Tvým předkům nebylo cizí slovo Láska, znali pokoru, dokázali žít v souladu s přírodou a byli vědomě na mnohem vyšší úrovni, než jsi dnes ty. To neznamená, že nebyli ovládáni a že s nimi nebylo manipulováno a to především v době tvých předků ze strany církve, ale ty se svou slepotou a svým vlastním úpadkem jsi dnes manipulován již ze všech stran. Zcela naivně si myslíš, že tento svět potřebuje změnit. Ne, tak tomu není.

Podívej se na ona pozitivní dění, která ti přinesl onen jakýsi tebou vytvořený „koronavirus“. Pokud nejsi zcela zaslepen a dokážeš vnímat, pak vnímáš čistší oblohu, vzduch a dokonce i přírodu. Udělal jsi snad něco pro to, aby tomu tak bylo? Ne nikoliv, neudělal jsi zcela nic. To jediné co se stalo je, že se svět na malou chvíli zpomalil. Zlatokopům všeho druhu sice klesl jejich zisk, ale nikdo neudělal proto, aby vzduch, příroda a obloha byla čistší, nic. Nic než to, že jsi vymyslel onen podvod jménem „koronavirus“.

A pokud jsi neztratil úplně soudnost a máš ještě alespoň malou část vědomí tvých předků, pak pochopíš, že tento svět nepotřebuje zachraňovat, protože ten, koho bys měl zachraňovat, jsi jen a jen ty sám.

Před časem jsi zde byl informován, že tento systém již nelze transformovat, že se musí zhroutit a postavit zcela něco jiného a to něco bude muset mít skutečný základní kámen jménem Láska.

Tví předkové byli vědomější a svět vypadal jinak. Pak přišli zlatokopové všeho druhu, každý chtěl a chce mít moc a dokud zde budeš uznávat církev, jejíž hlavní vůdce „papež“ bude hlásat, že evropa je neplodná a je třeba přijat migranty, aby ji oplodnili, tvé vědomí bude stále více odpojeno a to přesně tak, jak se o to ona organizace snaží po tisíciletí. Pokud budeš podporovat entity jako je předseda vlády a zároveň zlatokop všeho druhu a to včetně klinik na umělá oplození, nemůžeš si myslet, že se posuneš výš anebo že někdy bude svět lepším. Ne, nebude a ani nemůže. V této malé ukázce dvou, zdálo by se zcela odlišných odvětví, jsou shodné prvky. Oba dva mocipáni touží, abyste se stále množili. Jeden proto, aby měl více oveček a z toho více peněz a tedy moci a bude tomu říkat láska k bližnímu a tato falešná láska k bližnímu nás vlastně zabíjí. Druhý pod záštitou šťastné rodiny se snaží oplodnit každou „ženskou“ bytost a to ne pro blaho rodiny, ale jen pro své vlastní obohacení a opět se rozplývá a zaštiťuje to jakousi láskou k rodině. Oba svorně se snaží, aby populace stále a nekontrolovaně jen rostla. Toto vědomá Duše jednoduše neudělá. Jen naprosto nevědomá populace se bude stále jen rozmnožovat.

Nelze dlouhodobě udržet stav, kdy jeden druh na planetě zemi převládá nad jiným druhem a ty nejsi, milý člověče, nic jiného nežli jen jedním druhem této planety, kterou nazýváš Zemi. Je tedy zjevné, že v čase musí přijít ke korekci tvého druhu, protože nakonec jen tak se může zvednout tvé vědomí.

Nu a z toho pak vyplývá, že život je jen hra a tvým protihráčem pro zjednodušení a tvé lepší pochopení na nynější úrovni, není pak nikdo jiný než „vesmírné vědomí“. Stvořitel všeho, nazvat to můžeš pro sebe sama a lepší pochopení jakkoliv. Vždy zde však bude stát proti tobě „někdo – něco“, co nikdy nemůže prohrát. A nikdy je zde myšleno skutečně NIKDY.

Tak jako však na onom „koronaviru“ můžeš a máš hledat to pozitivní, tak i na tomto celém sdělení hledej jen to pozitivní. A tím je, že svět měnit nemusíš a dokonce se o to nemusíš a nemáš ani snažit. To, o co by ses snažit měl a čeho bys měl dosáhnout, je jediné.

ZMĚŇ, MILÝ ČLOVĚČE, SEBE SAMA jen tak můžeš navýšit své vlastní vědomí a jen tak se pak svět kolem změní sám a to naprosto přirozenou cestou, bez jakéhokoliv tvého vlastního či osobního zásahu.

K tomu a za tímto účelem ti, milý člověče, předkládám nové, nazvěme to pročišťování, nejen sebe sama, ale i tvých blízkých jakéhokoliv druhu pokud s tímto budou souhlasit a alespoň jednou v sedmi dnech po sobě jdoucích se tohoto procesu budou sami účastnit. Pročistíš tím celé své tělo, zbavíš se všech entit, jak živé tak neživé formy, které na tobě ulpívají. Pročistíš taktéž všechny své životní a užívané prostory. Pročistíš si čakry a navýšíš své vlastní vědomí. Zda této možnosti využiješ či nikoliv je zcela jen a jen na tobě. Nemusíš však nikomu dát ani korunu, aby se tvůj život od základu změnil, protože vše, co k životu potřebuješ, jsi dostal svým vtělením zde na tuhle planetu Zemi. Pokud využíváš služeb jakýchkoliv takzvaných esoteriků je to tvá věc a tvá svobodná vůle. Nečekej však, že tvé vědomí poroste na základě toho, že budeš absolvovat bezpočet kurzů a bude ti doma na stěně viset řada certifikátů.

Začni využívat a používat energie Lásky z vesmíru a začni se chovat podle platných zákonů vesmíru. Od smrti tě to neochrání, protože to je zcela přirozený koloběh života. Pokud budeš však na sobě pracovat, pomůže ti to přesně podle tvého vlastního přičinění na dobu přicházející. Těžké a složité období, které se v dané chvíli ještě možná ve tvém životě naplno neprojevilo, ale v centrálním vědomí vesmíru je již vytvořeno.

S Láskou a v Lásce

PS: samotné pročišťování  pod názvem Pročišťování a navýšení vibrací bude zveřejněno 24.4.2020

 

Předchozí povídání ..............Ještě pár slov.

Prostor pro diskuzi 2020 ......Prostor pro diskuzi 2020

Následné povídání        ...................Pročištění a navýšení vibrací