Nedal jsem se zastrašit.

 

Milý člověče, občas se mi dostane také reakcí, jako že jsem utrápený, že mám člověka, který mne opustil a nechce se mnou být, propustit v lásce a podobně. Většinou se jedná o takové bytosti, které si na facebooku přečetli nějaký ten nadpis s úryvkem a měli potřebu reagovat a neměli potřebu se seznámit s textem článku a už vůbec ne s příběhem jako celkem.

Mnohdy se nad některými podobnými úvahami jen usměji a již nemám potřebu a ani nebudu podobné věci komentovat a reagovat na ně, protože mne to stojí čas a úsilí.

Již jsem to zde mnohokráte napsal, že nemám potřebu nikoho poškozovat natož Mílu, se kterou jsem kousek cesty šel. Nebyl z časového pohledu možná tak dlouhým, přesto jsme za tu dobu udělali a prožili toho tolik, že se to mnohým nepodaří za několik životů zde.

Ještě jednou bych zde chtěl sdělit, že jsem Milenu propustil s láskou a v lásce a plně jsem respektoval její náhlé a naprosto nečekané rozhodnutí. To, oč mi v čase po našem „rozchodu“ šlo, bylo dále s ní spolupracovat na našich věcech, protože k tomu jsme se zavázali.

Vše špatné, je vždy k něčemu dobré, se říká a neumím to v dané chvíli ani sám srozumitelně jinak pojmenovat a tak díky tomu všemu. Díky tomu, že se Milena rozhodla jít jinou cestou, mi do života vstoupila žena pro mne s velkým Ž.

Prožívám již rok něco, po čem jsem vždy toužil a jsem vnitřně klidný, vyrovnaný a opravdu šťastný. Nemám potřebu kohokoliv jakýmkoliv způsobem poškozovat či komukoliv cokoliv zlého přát, přesto psát a pokračovat v tomto psaní budu, protože musím a to nejen proto, že jsem k tomuto veden.

Nepotřebuji si vymýšlet příběhy jako mnozí zde na stránkách, nepotřebuji psát o tom, že jedna paní povídala. Jsem zde, abych zaznamenal to, co jsem sám prožil a prožívám a nepotřebuji k tomu souhlas nikoho z vás. Jsem svobodnou bytostí a když říkám svobodnou, pak mluvím o svobodě, o které mnozí z vás nemají ani ponětí.

Vím a jsem si vědom toho, že bych uměl psát krásné texty, plné sladkých slov, které by poutaly pozornost a byly by to texty jistě mnohými vyhledávané. Touto cestou však nepůjdu.

Za poslední roky jsem si prožil své a nejen já, ale i ti, kteří mi jsou nejbližší a jsou mi rodinou. Zaplatil jsem, až příliš vysokou cenu za to vše, kde jsem dnes a jakým jsem dnes. Pokud bych nepsal tak, jak píšu a psal tak, jak si přejí mnozí, nebo nepsal vůbec, pak by to vše přišlo v niveč a já bych popřel sebe sama. To neudělám.

Mimoto jsem dal slib, jak již bylo několikráte napsáno a neporuším jej. Člověk by neměl říkat nikdy, přesto u této věci jsem si jistý. Neporuším, co jsem v jednom kostele slíbil a tak ani nemohu tedy sejít z cesty, na které jsem. Píšu tedy jak píšu a psát tak budu i nadále, bez ohledu na to kolik z vás si to nakonec přečte a kolik z vás se nad tím také zamyslí. Píšu to především pro sebe a pro ty nahoře stejně jako pro ty dole, protože jsem to slíbil. Nemůžeme psát všichni stejně a moje písmenka a slova může tedy každý vnímat pak jako jen jiný pohled na věci kolem. Pokud nám jiný pohled nikdo nepředstaví, pak se nikdy nemůžeme pozastavit a zamyslet. Změnit pohled, názor, vydat se jinou novou cestou. Jak k tomu tedy kdy v čase přistoupíš ty sám člověče, je jen a jen na tobě. Je a bude to jen a jen tvé rozhodnutí. To mé je psát dále a tvůj souhlas nepotřebuji.

Pokud sleduješ tento příběh, milý člověče, pak si jistě pomalu skládáš svůj vlastní obraz toho všeho.

Milena vůbec nepochopila můj email, který jsem ji poslal na základě jejího zastrašování. Nepochopila ani to, když jsem se vyjádřil o tom, že nepokleknu před nikoho mimo Boha. Nepoklekl bych ani před bytostí jako je Matka Mery a to už jen proto, že nemám potřebu podobné bytosti navštěvovat. Proč a kdo je MM o tom někdy jindy, v dané chvíli se do tohoto pouštět nemám zájem. Jen by mne to svádělo z cesty a bralo mi to čas a energií. Nicméně, protože toto jméno bylo zmíněno, tak se k tomuto v čase navrátím.

To co mne na její následné odpovědi zamrzelo a zabolelo, bylo právě to, co ve svém psaní napsala v závěru – cituji

Víš, někdo musí přijít o majetek, o dům, o vše, někdo dokonce i ty své nejbližší, aby se stal pokorným.....

a když je to pořád málo................... tak pak už je na řadě jen zdraví člověka........

 

Zamrzelo to, protože znala celý můj příběh o tom, jak to vše bylo a přesto napsala přesně co napsala. Pak jsem si ovšem v čase uvědomil, že to byl opět jen záměr, že to již vlastně není ona bytost, kterou já měl možnost poznat a že je někým jiným, ještě přesněji, že se stává někým jiným. Dnes  má potřebu zraňovat a jejím cílem bylo, je a zůstane zastrašit, zastavit a následně zničit. Víme, přesněji, věděli jsme s Milenou, jak ONI z druhé strany fungují.

 

Je opravdu v dané chvíli již potřeba si plně uvědomit, že pokud zde používám slovo Milena, už to je zcela jiná bytost, není tou, kterou jsem znal. Je někým jiným, není sama sebou, ale jak to vše je, je  docela těžké slovy popsat, natož pochopit, protože to je opravdu mnohdy za hranicí našeho dnešního lidského chápání.

 

Takže namísto toho, aby nakonec projevila jakýsi soucit, napsala, že je v pořádku, že o vše přicházím a že vlastně mám, nebo musím přijít o mnohem více. Nebylo to fér, ale vesmírné zákony fungují bezezbytku a tak se dnes samotná Milena setkává s exekutory a musela si projít několika exekutorskými soudy za účelem oddlužení.

Může tedy dále psát články o tom, jak si přitáhnout hojnost, když sama ji nemá, protože tak to v tom našem vesmíru nefunguje. 

A nemoci, o kterých se zmínila, že přichází, aby nás zastavily jsou také mnohdy jinak. Nemoci si můžeme způsobovat sami, mimo jiné právě proto, že mlčíme, že neděláme věci jak bychom měli. Jsme jen zhmotněná energie a tak každá naše buňka je zasažena mimo jiné tím, jak myslíme, jak mluvíme, jak jednáme. Můžeme mlčet a věci jak se říká skousnout. No pak se to může projevit jako bolest různého druhu od zubů počínaje, rakovinou konče. A tak se máme stát svobodnými a máme být upřímní k sobě a ne dělat to co se líbí okolí, nebo většině, pokud si nechceme poškodit naše vlastní zdraví.

Bereme ohledy tak na své blízké, na své okolí, že pak se poškozujeme sami aniž bychom si to uvědomovali.

 

Vraťme se však zpět.

Protože se Mileně  nepodařilo mne zastrašit svým emailem a já pokračoval v činnosti dále, nezbylo nic jiného, než přijít s článkem, který napsala pod názvem „Už je na čase, abych napsala“ a který zveřejnila pro vás na svých stránkách, aby zastrašila mnohé z Vás.

Jak tomuto bylo, již víte, pokud sledujete celý tento příběh. Já se rozhodl převzít celý text článku na své stránky a zveřejnit jej i zde, najdete jej pod názvem „než se rozhodneš“, abyste věděli a závěr si nakonec udělali sami.

Než však k tomu došlo, tak jsem Milenu žádal na facebooku, kde článek zveřejnila, aby jej stáhla. Tehdy se pod jejím článkem objevil komentář její kamarádky, že je to nádherný text. Žasnul jsem, jak může někdo, kdokoliv, kdo tomu absolutně nemohl porozumět a neměl všechny informace, něco podobného pod text napsat. Tyto bytosti spadají právě do té skupiny „falešných hráčů“.

Tehdy jsem tedy napsal na fecebbok Mileně zprávu v tomto znění a žádal ji, aby článek odstranila – cituji:

 

 24.5.2016

To že je podobný text, který jsi dnes zveřejnila "překrásný" a podobně napíše jen ten kdo neporozuměl ničemu o čem je psáno. Já u toho byl a nic z toho nebylo tak překrásným jak se v textu zdá. Nevím pod čí vlivem v poslední době jsi, ale tohle není ta Milena kterou jsem znal a které jsem věřil, přesto tě opět použili aby jsi mne zastavila. Až budeš někdy kdykoliv v čase potřebovat klidně se ozvi rád ti pomůžu, Já se nezlobím a nevyčítám ti ani podobné články, stejně tomu nakonec nikdo nerozumí a mi jsi to mohla sdělit jinak. s Láskou a v Lásce Kája

 

Po pár hodinách byl z facebooku článek vymazán i s mým komentářem. Myslel jsem si, že dostala rozum a uvědomila si, že přestřelila, ale jak mi v zápětí došlo, jen neuměla odstranit můj příspěvek, protože druhý den článek opět zveřejnila.

Napsal jsem ji tedy znovu tento text – cituji:

 

25.5.2016

Milá Mileno . Nepoznávám Tě, v době kdy jsem tě znal jsi byla někým jiným a nyní ses nechala svést a snad využít druhou stranou jen, abys pošlapávala to čemu jsi sama věřila a pro co jsi žila. Nevadí mi pokud budeš napadat mne či mne jakkoliv poškozovat. Nezlobím se za to na tebe a posílám ti lásku. Pokud však znevažuješ a šlapeš po energiích vnitřní země a píšeš zde bludy, pak tyhle energie bránit budu a to tak, že zveřejním postupně všechna fakta a informace. Jen naivní člověk uvěří blábolům, které jsi napsala jako dnešní úvod. Stačí když si přečtou na mých stránkách jen úvod a podívají se kdo je pod články podepsán. Všude jsi ty a je to tak jak jsi to tehdy sama chtěla. Dnes z nějakého pro mne nepochopitelného důvodů vše popíráš, ale jsi to nakonec jen ty kdo s tím bude a musí žít. Žádám tě aby jsi věci z internetu stáhla a dále nešpinila něco tak "posvátného" jako jsou energie modrobílého plamen Květu života. V opačném případě se k tomu všemu začnu veřejně vyjadřovat. Nenechám se tebou ani nikým jiným zastavit už jsem ti to před časem napsal. Pokud ty sama budeš kdykoliv potřebovat pomoc, klidně se na mne obrať rád ti pomůžu pokud budu moct. Také se z tebou rád setkám a můžeme si věci vysvětlit a nemusíš se tak zviditelňovat tímto způsobem. S Láskou a v Lásce Kája

 

Opět jej vymazala i se svým článkem a za pár hodin zveřejnila znovu.

Věděl jsem tedy, že toto je marnost nad marnost a tak jsem založil právě tuhle rubriku na svých stránkách pod názvem „Moji andělé“.

Nemusela zde být a nikdy by nic podobného nevzniklo, pokud by právě ona bytost se jménem Milena se nepustila do něčeho podobného a nepropadla se do toho duchovního bahna až na samotné dno. Z tohoto dna se již člověk jen velmi těžko sbírá a protože dnes již vědomě poškozuje mnohé a manipuluje s nimi, ponese si následky hodně dlouho.

 

Podobných bytostí jako je Milena je dnes všude kolem více než dost, internetové stránky jsou jimi doslova zaplaveny. Paradoxem zůstává, že jde mnohdy o bytosti známé, v tom duchovním světě jaksi uznávané a vyhledávané. Právě proto by si každý člověk měl dát velký pozor na to, jakou cestou se vydává, čí a jaké články čte, koho to vlastně žádá o pročištění či jakoukoliv jinou „pomoc“. Nakonec jsme schopni vydávat tisíce za semináře či duchovní školy a ani si neuvědomujeme, že jsme se vydali cestou sebepoškození. To, že jsme si mysleli, že jdeme správnou cestou, nás neomlouvá, protože my jsme se vydali nakonec jen tím směrem, který sliboval jednoduchost a byl pro nás pohodlnější.

 

Před nějakým časem, kdy jsme ještě s Milenou pracovali spolu na věcech, se nás snažili „ONI“ ti z druhé strany všemožně poškodit. Měli jsme plné ruce práce a opravdu jsme se tomu všemu museli věnovat denně, aby se tak nestalo. Já se tomu všemu věnoval po několik měsíců od rána do večera a od večera do rána. Byli jsme v situaci a řešili takové věci, že nebyla jiná možnost. Nakonec, byť někdy jen v hodině dvanácté, jsme vždy na věci přišli a vydrželi. Přežili jsme další den. Andělé, průvodci a mistři, kteří vás učí a vedou, nefungují tak, že si člověk sedne a čeká, až mu věci nadiktují. Nic vám nedají jen tak, bez vašeho úsilí a zájmu a roli hraje spousty věcí.

Tím vším jsme prošli, to vše jsme prožili a zažili a nezastrašili nás a nezastavili nás.

V den, kdy Milena sešla z cesty, a začala se stávat někým jiným, převzala ona tuhle roli zastrašování, zesměšňování, pohrdání.

Snažila se poškodit a zastrašit mě samotného. Nepopírám, že mne nezviklala, ale i tohle, jako doposud vše, jsem ustál.

Následně se milý člověče obrátila tedy k tobě, stal jsi se rukojmím a přes zastrašování tebe chtěla opět zastrašit a zastavit mne. Mělo to mít dvojí účinek, jednak jsi ty sám se měl ode mne odvrátit a pak já toho měl zanechat.

Celý její text je a byl zvláštní a v mnohém si sám odporuje. Z jedné strany jsem měl všeho nechat a vše vymazat a z druhé strany mám psát knihy, které mi andělé budou diktovat a budou mne vést. Nemá to logiku stejně jako mnoho jiných bludů, které se odvážila zveřejnit.

Mnohé z vás zastrašila a mnohé jistě v čase ještě zastraší, proto je zde tohle vše a je to na tobě, jen na tobě samotném člověče.

Nakonec dříve či později pak poškodí jen sebe sama.

Nelituji jediného dne, jediné chvíle, kterou jsem s Milenou prožil. Nelituji ničeho, čím jsme společně v té době prošli. Mnohé jsme se jeden od druhého naučili. Mnohé jsme si předali. Mnohé jsme dostali z hora stejně jako z dola a to jen proto, že jsme se v tomto životě sešli.

Za nic se na ni nezlobím a nic ji nevyčítám, možná tuhle roli jen vzala na sebe, aby zde tohle vše vzniklo a ty člověče ses probudil a začal jsi rozpoznávat. Jak tomu všemu bylo a je ukáže čas. Já zde jsem a budu a pokud budu dýchat a chodit po této planetě zemi, dokud se nerozhodnu vrátit se domů, pak budu plnit vše, co jsem slíbil a k čemu jsem se zavázal.

Nikdo a nic mne nezastaví, je mi jedno kdo a co si myslí, byl jsem u toho, jsem toho stále součástí a tak vím, jak to bylo a jak tomu je. 

 

S Láskou a v Lásce Kája

25.9.2016

 

Pokračování příště

 

Předchozí článek .......... Pokleknu jen před Bohem.

Další článek - pokračování ..... Co nabízím

Diskusní téma: Nedal jsem se zastrašit.

Re

Datum: 29.09.2016 | Vložil: Anton Jančiar

Z celého článku mám najvačšiu radosť, že ste vnútorne kludný, vyrovnaný a naozaj šťastný. Na druhej strane mi je Mileny úprimne lúto / aj to s tými exekútormi /. Vyrovnaný a šťastný som aj ja a to aj vdaka Vám, Kájo. Díky.

Přidat nový příspěvek