Čas je tvá cesta.

 

Na počátku roku jsem zde představil novou službu, pokud to takto mohu nazvat. Jiný výstižnější a přesnější název mne nenapadá.

Zároveň k této nové službě bylo sepsáno povídání v podobě několika článků, které jsou dnes zařazeny v samostatné rubrice u této služby.

V počátku jsem sám ani netušil, že podobné články vzniknou, ale stalo se a nepochybně to má svůj důvod a podle zpětných informací, které od vás přicházejí, jste tuto službu přivítali a k pochopení vám dopomohlo právě ono povídání v samostatných článcích.

Dnes zde přicházím, abych se malinko k tomu všemu ještě vyjádřil a to z důvodů, abych nemusel každému z vás odpovídat a popisovat jak budou „věci“ probíhat, byť si myslím, že jsou docela jasné.

Znovu bych zde chtěl upozornit, že sám mám zájem na tom, aby tato služba byla nabízena v co nejdelším časovém horizontu a stejně tak jako nechci zde uvést, že natrvalo, tak zde nechci ani uvádět, že je či bude nějak časově limitována. To vše ukáže až čas, co mi do života vstoupí a jak budu na věci reagovat.

Uvědomuji si, že to co zde v dané chvíli nabízím je na našem „trhu“ a opět nepřesný výraz docela ojedinělé, protože nevím o nikom, kdo by vám nabídl ve 30 dnech, že vás patnáct krát očistí od všech entit, přivtělených duší a odseká všechna energetická vlákna, která směřují od vás k někomu či něčemu, nebo naopak. Cena jedné podobné služby ve smyslu očištění se pohybuje od 600 Kč výše a já zde přicházím a je vám toto nabídnuto celkem 15 krát a to obden, což by nepochybně mělo znamenat, že po dobu 30 dnů můžete prožít a pocítit co je to být opravdu čistý. A to, že nejsme čistí, zde již není snad potřeba vysvětlovat. Navíc je k vám posílána jako podpůrný „prostředek“ samotná energie Shanbally, která nepochybně celý proces posílí a umocní.

Nic z toho co je vám zde nabízeno nakonec nedělám já jako osoba, nýbrž to vždy dělají ti nahoře, stejně tak jako ti dole. Osobně jen mám tu možnost toto provádět. Byl jsem k této službě přiveden stejně tak jako jsem byl zhruba před rokem, tehdy ještě po boku Míly doveden ať už k rituálu šesti křížů, nebo energiím modrobílého plamene květu života. V té době jsme také „museli“ napojit celkem třináct energetických míst Jednoty včetně Opavy. A toto místo bylo pro nás a tím myslím jaksi celou českou republiku odměnou. Bylo sice prvním energetickým místem, přesto to samotný vznik podobného místa v české republice byl a je možná vnímat mimo jiné jako odměnu. Není pochyb o tom, že to nebyla a není náhoda, že takové místo u nás vzniklo.

Stejně tak jak jsem byl veden k výše uvedeným věcem, jsem byl doveden právě k této nově nabízené službě, jak již bylo sděleno v předešlých povídáních. První jakési informace o tom, že něco takového mám udělat již byly zaznamenány v prosinci loňského roku. Oddaloval jsem věci, protože jsem si uvědomoval a uvědomuji, jaký závazek na sebe tím přebírám. Věřte, že je to docela hluboký zásah do „osobního“ života, být naprosto pravidelně v tomto nočním čase k dispozici. Vy sami si můžete dovolit zalenošit, jednou, dvakrát, nebo u toho nakonec nemusíte být nikdy přítomni, protože jde o čištění a energie a ty fungují tak nebo tak, byť výsledek je o poznání lepším, pokud se toho vědomě účastním. Já si tento luxus vynechání nemohu dovolit. Ne tím si absolutně nestěžuji, jen mám potřebu to takto z nějakých důvodů napsat.

Žádný z článků, ani samotná nová služba zde není proto, abych vás o čemkoliv přesvědčoval, že se toho má nebo nemá někdo účastnit.

Tato služba je zde proto, že většina, naprostá většina z nás je s větším či menším množstvím „věcí“ ve svém životě nespokojena, není šťastná a hledá z toho všeho cestu ven.

Sám vím jak je to složitá, dlouhá a bolestivá cesta a proto jsem snad byl k tomuto veden, že ti, kdo jsou připraveni, pochopili a došli k vnitřnímu přesvědčení, že je zde čas něco s tím svým životem a to znamená se sebou sama udělat, řeknou ano změnám k sobě samým a tato služba jim má být ku prospěchu.

Ne neznamená to, že nemůžeme věci kolem sebe a nakonec sebe sama změnit bez podobných věcí jako je tato služba jen je to ještě mnohem složitější a nakonec se každý stejně dostane do bodu, kdy zjistí, že nějakým způsobem se stejně musí čistit.

Vím jaké to je být na věci sám a vnitřně se trápit a soužit. Prošel jsem si tím. Promeditoval jsem stovky a možná tisíce hodin a stejně jsem se nakonec dostal i já do stavu a situace kdy jsem se seznámil s entitami o kterých jsem nevěděl nic a pak jsem se musel čistit. Prošel jsem si mnohými útoky a nejednou mi šlo o život a jen ti na straně světla, andělé a mí průvodci mne uchránili.

Mnohé o tom by mohla vyprávět Míla, protože to bylo období, kdy byla součástí mého života. Jak však čas ukázal jakýsi rozchod, aby šel každý dále svou cestou nám oběma prospěl. Ona dnes dělá věci, které byly pro ní nepředstavitelné i když jsem se snažil a dnes jsou v jejím životě samozřejmostí. Ne jinak je tomu u mne. Jediné co mne mrzí, pokud to takto sdělím je fakt, že vymazala vše ze svých stránek kde jsem já jakýmkoliv způsobem figuroval a tím popřela mnohé z toho čemu věřila a prožila. Nepochybně k tomu měla „důvod“, jaký to však nevím. Jsem však vděčný za to, že jsem mohl být na chvíli součástí jejího života, protože mne to obohatilo a nepochybuji, že tomu bylo i naopak, což dokazuje celá řada věcí, které dnes dělá a před časem si tohle nedokázala ani představit.

Proč se o tomto zde zmiňuji, protože to bylo mimo jiné tím obdobím, kdy jsem se seznámil s entitami, Shanballou a celou řadou jiných věcí.

To bylo ono období kdy jsem seděl od rána do večera a tvořil různé ochrany. Jak však andělé mi jednoho dne zcela jasně  řekli a na ten den a prožitek také nezapomenu „ ONI NIKDY NESPÍ Kájo. Byl jsem v ten den opravdu unavený a chtělo se mi spát. Tím mne stále vedli andělé a moji průvodci k tomu, abych potlačoval únavu a věnoval se dále energiím jak modrobílého plamene, tak rituálu šesti křížů a hlavně a to bylo to nejdůležitější v té době také ochranám.

Dnes vím, že ochrany bez očištění nejsou k ničemu, protože pokud si uděláme jen ochrany a nejsme čistí, pak to svinstvo v nás samých jen uvězníme a může si dělat co chce. Není radno je podceňovat a nepovažujme žádné entity, červy, larvy a jinou havěť jakéhokoliv druhu za něco primitivního.

Zpět však k samotné službě, která se zde nabízí.

To čeho se nám v samé podstatě nedostává a oč nás dokonale opravdu, dokázala strana temna připravit je čas. Čas je to co stojí za mnohým našim utrpením. To že nás připravili o čas a my jsme se nechali z nás nakonec udělalo to, čím dneska jsme.

Změnit věci ve svém životě a změnit sama sebe jde. To co však potřebujeme je udělat si z věcí návyk a to aby se tak stalo chce a potřebuje čas. Ten čas o kterém budeme tvrdit že se nám nedostává. A to je jedna z dalších věcí kde a v čem vám tato služba má být nápomocna.

Máte si zvyknout na to udělat si pro sebe sama čas. Každý den si můžete říci, že od 21:30 je to již jen váš čas a věnovat se sám sobě. Ve 22:00 projdete očištěním a energií Shanbally a to bude celé trvat zhruba 40 minut a následně si můžete už jen tak být ještě nějaký čas.

Jste schopni tak vědomě se sebou sama strávit až dvě hodiny času, který jste doposud možná sobě nedávali. A v liché dny kdy není pročištění to nemáte zanedbávat, nýbrž máte ve stejný čas se opět věnovat jen sobě. Můžete si číst, můžete meditovat, můžete jen tak být se sebou samým a to je velmi důležité naučit se to. Pokud nedokážeme být jen se sebou samým a stále musíme být něčím, nějak zaměstnání či neustále vyžadujeme přítomnost někoho je něco velmi špatně. Pokud sám něco dneska opravdu umím tak je to být se sebou sama. Dokázal bych žít či dlouhodobě být na osamoceném místě neomezeně dlouho. Pokud nedokážeme být se sebou samým, nemáme totiž ten čas si věci uvědomovat zpětně prožívat a hloubat nad věcmi, které nám vstoupili do života a podobně.

Je úžasné mít vedle sebe blízkého člověka a prožívat, cítit a uvědomovat si skutečnou a hlubokou lásku. Je nádherné vést diskuze všeho druhu a poznávat jeho nitro, protože tím poznáváme sebe. Je krásné mít pár blízkých přátel. Je kouzelné sdílet svůj čas s dětmi i mimo rámec společných povinností. To vše však nestačí, pokud si neuděláme čas jen pro sebe sama. Pokud si jej neuděláme, pokud jej nemáme a pokud jej se sebou samým neprožíváme je to náznak toho, že se máme co učit a co měnit protože jsme závislí. Tím že dáváme čas sobě sama nemám zde na mysli, že se koukáme na přihlouplé televizní seriály či sledujeme dramatické zprávy každého dne plné násilí a vražd a jiných negativních věcí ve zprávách v televizi. Mám na mysli a jistě tomu rozumíte zcela jiný čas a jeho prožitek.

Musíme se tedy rozhodnout a opravdu jde k tomu ode dne rozhodnutí přistoupit tak, že toto vše je v podstatě to nejlepší dobro z hora pro nás samotné. Tato služba je zde tedy pro to aby vám byla jakousi „berličkou“ na počátku cesty.

Nejde zde tedy jen o očištění, nejde jen o energie Shanbally. Jde zde o změnu návyků o to vzít si zpět, co nám od narození patří a tím je náš čas. Ten čas, který nám vzali a stále nám jej berou a je jedno čím. Je jedno zda jde o televizi, zda jde o práci navíc, kterou nepotřebuji, ale dělám jen proto, abych si koupil co nepotřebuji. Je jedno zda jde o děti, které nám berou čas. Čas ztrácíme v různých funkcích ve kterých nemusíme být. Stejně tak o něj přicházíme v debatách které nikam nevedou v partnerských hádkách a celé řadě jiných situací.

Pokud si nevezmete pomalu zpět čas, který je váš a který vám patří pak se nemůžete nikdy nikam dopředu pohnout ani o chlup. To není jednoduše možné. Ano můžete mít více peněz protože budete dlouho v práci, můžete znát každý seriál v televizi a vidět všechny správy. Můžete se zabývat stále dětmi a můžete vědět o každé celebritě kdo se kde s kým vyspal. A můžete mnohem více. Musíte se však umět rozhodnout a to nikdo za vás neudělá než jen vy sami. To musíte vy a jen na vás záleží, pro co a jak se rozhodnete.

Pokud se tedy rozhodnete pro cestu, která se vám zde nabízí, jste vítání a já za sebe mohu prohlásit, že vše co zde dělám a dělat budu, budu dělat i nadále s láskou a v lásce.

S láskou a v lásce k sobě, k těm nahoře stejně jako k těm dole a s láskou a v Lásce taktéž k vám samotným.

To jak to nakonec však vše dopadne a jak se dříve či později pozmění váš život je a bude jen na vás samotných.

Jsme pohodlní a leniví a nejraději bychom k doktorovi ať nám dá nějakou pilulku aby se věci změnili a bylo nám dobře. Jsme schopni odsedět si v čekárně celé hodiny, jsme schopni dát za léky tisíce, jsme schopni chodit po nejrůznějších vyšetřeních a tvrdit, že se opravdu chceme uzdravit a tím se vlastně změnit. Jenže si stále myslíme že ti v těch bílých pláštích nám od toho co nás trápí a bolí pomohou nějakou barevnou pilulkou. Bohužel tak tomu není.

Pokud se chceme opravdu změnit musíme pro to něco udělat a zde nabízená služba je jednou z cest na kterou můžete vstoupit a je zde pro vás.

A pokud jste se rozhodli na tuto cestu vstoupit a podstoupit 30 dní se Shanballou s pročištěním, pak toho není moc co musíte.

Stačí napsat a nezapomeňte uvést celé své jméno a datum narození. Objednat či podstoupit zkusit nebo jak to zde v písmenkách sdělit tuto službu můžete kdykoliv nemusí to být od nějakého prvního nebo patnáctého. Kdykoliv kdy projevíte zájem vám obratem sdělím nejbližší termín kdy se vás samotných toto bude týkat a nebo sami můžete napsat od kterého data by jste si přáli první očištění a věci související.

Děti do patnácti let zařadím zdarma pokud  je zapsán alespoň jeden z rodičů. Na počtu dětí v té chvíli nezáleží.

Zcela jistě vás budu informovat o tom, že jsem obdržel vaší žádost a sdělím vám termín prvního „čistění“ pro vás. Po té prosím uhraďte na zveřejněný účet ( upozorňuji je založen nový účet) danou částku.

U samotného „čištění“ nemusíte vůbec nic dělat než se toho pokud tedy chcete vědomě sami účastnit, ulehnout nebo si pohodlně kamkoliv sednout kde vás nebude nikdo rušit.

To zda budete nebo nebudete něco vnímat, neovlivním a průběhy jsou různé. Nemusíte dokonce vnímat některý den nic, ale to neznamená že jste nebyli očištěni a nebo že jste nedostali energií Shanballa. Většinou však vnímat něco budete.

Po posledním pročištění ( tedy po třiceti dnech) vám dám vědět, že toto bylo ukončeno a pokud budete mít zájem budu rád, když v pár větách mi něco popíšete. Pokud budete chtít napsat nějaký ucelený celý článek je to také vítáno, protože světlo máme šířit a není nic lepšího než dát jiným vědět, čeho jsem byl účasten a jak jsem to prožíval.

Pokud jste neprožívali nic a nic se ve vašem životě v průběhu těch 30dnů nezměnilo a vy jste se přesto věcem věnovali, pak i to napište, bylo by to k zamyšlení.

Je jen málo věcí, kterým nevěřím a pokud něčemu nevěřím pak tomu, že pokud se budete po dobu 30 dnů tím vším zabývat, že se nic ve vašem životě a okolí nezmění.

Doufám že jsem zde napsal v takové upovídané podobě a formě vše podstatné a pokud se mi cokoliv v čase vybaví jistě dám vědět, nebo se můžete sami pozeptat.

Ať už využiješ člověče této služby nebo ne, přeji ti, aby sis našel čas na sebe sama, protože  Čas je tvá cesta. Pokud si neuděláš čas a ten nejde najít, ten si vědomě musíš vytvořit, nenalezneš cestu, nic se ve tvém životě nezmění, nedojdeš ke Světlu, protože tvůj čas je počátkem tvé cesty.

S Láskou a v Lásce Kája

5.2.2016

 

Pokud patříte do skupiny těch, kdo o tuto službu má opravdu zájem, chcete toto podstoupit a nemůžete si toto dovolit z důvodů financí, pak nezoufejte a toto mi upřímně sdělte a já vám tuto službu provedu zcela zdarma. Ve vlastním zájmu se toho však nesnažte zneužít.