Shanballa - Modrobílý plamen

 

Přicházím zde v danou chvíli jen na malý okamžik, abych vás informoval či snad upozornil na různá úskalí a věci se kterými se s největší pravděpodobností setkáte, pokud jste se vydali cestou „ Shanballa 30 dní s očištěním.

Věřím, doufám, přeji si, aby mé sdělení bylo pro vás co nejvíce srozumitelné a přesto si uvědomuji, že tomu tak nemusí být, protože je mnoho věcí, které se nedají dát do slov tak jak je člověk myslí, cítí, nebo přijímá. I já se však učím a tak v čase možná věci, které mi přicházejí a které mám potřebu sdělit snad budu schopen sdělit tak, aby jim bylo porozuměno tak, že z nich budete mít co největší užitek.

Seznámil jsem vás zde v této rubrice s novou službou Shanballa 30 dní s očištěním, která by vám měla pomoci na vaší cestě ke změně a uzdravení sebe sama. I Já se učím a ne vše je mi na počátku přesně známo a proto vás také mnohdy žádám a vyzývám, aby jste se podělili o své prožitky a vnímání, protože každý nepatrný detail může být důležitý a může být přínosem pro další vývoj a náš posun. Za uplynulá desetiletí, staletí a nebojím se říci tisíciletí jsme ztratili z našeho vnímání a toho kde a kým jsme byli mnohé. Jsme zaneseni velmi silnou vrstvou různého marasmu a k tomu ovládáni celou řadou různých entit a nebo jiných pro nás běžně neviditelných „bytostí“ z jiných světů. Není tedy divu, že si mnohdy nevíme rady se svými životy a naprostá většina z nás má větší či menší problémy a to různého druhu, které nám nedovolují žít tak, jak bychom si přáli a prožívat život v radosti, lásce a harmonii.

Pomalu se posouváme nebo spíše hledáme ony cesty ke změně sebe sama a ke svému vlastnímu uzdravení.

V podstatě bychom nepotřebovali energie Shanbally ani energie modrobílého plamene či dokonce přímé naše napojení se na ně. Můžeme k očistě a uzdravení sebe sama dojít i jinou cestou, avšak tyto energie jsou zde dnes pro nás a to proto, aby nám ti nahoře stejně jako ti dole dopomohli k našim změnám a k našemu uzdravení.

Jak jsem již v článcích v této rubrice sdělil, byl jsem veden k této službě a v době kdy jsem vám ji zde představil jsem sám mnohé věci netušil a jiné nesdělil v domnění, že je přece plně chápete a rozumíte jim.

Již krátký čas od spuštění této „služby“ mi osobně ukazuje, že je potřeba a bude potřeba se k popisům a vysvětlování navracet, protože tak, jako se čistíte vy, čistím se i já sám a u toho si uvědomuji, či přijímám jiné nové informace a nebo ty původní, kterým jsem nevěnoval toliko pozornosti mi dávají jiný význam a smysl než na počátku.

Mám v sobě vnitřní nepopsatelnou radost z každého kdo se vydá na cestu změny a jsem potěšen z vašeho zájmu o tuto službu. Z druhé strany je to pro mne jistým „závazkem“ a to především k sobě sama.

Chci zde dnes upozornit na základní věci, které vám možná malinko unikají a které si snad ani sami v dané chvíli neuvědomujete a je a bude potřeba se o nich zmiňovat a navracet se k nim.

Uvědomuji si, že doposud nebylo nikde zcela jasně popsáno, že s energií Shanbally v tomto podání, kterého se mnozí účastníte, dostáváte a jste plně pod vlivem taktéž energie samotného modrobílého plamene Květu života, která slouží v daném případě při každém čištění v daný den k vašemu očištění.

Uvědomuji si, že je potřeba toto sdělit protože jen tak a pak si můžete uvědomit mnohé věci, které se s vámi a kolem vás dějí.

Každý den, kdy tuto „službu" pro vás provádím, jste očištěni a vystaveni v počátku energiím modrobílého plamene Květu života. Touto energií vás očišťuji a teprve po očištění od entit, přivtělených duší a odsekání energetických vláken jste vystaveni a je k vám posílána energie Shanbally.

Jste tak tedy v daný den a nejen daný den ale v podstatě celou dobu, byť v dané dny je to mnohem silnější, pod vlivem dvou zcela výjimečných a velmi silných energií a toto je potřeba si uvědomit.

Prochází vámi tolik energie, že si to ani nedokážeme představit. Právě proto, že námi však tolik energie prochází a jsme dlouhodobě pod jejich vlivem se nám a nebo kolem nás mohou dít různé věci. A ve smyslu různé mám na mysli opravdu různé a každému se může dít a nepochybně také děje něco malinko jiného. Naprosto nepochybuji, že každý kdo se již tohoto účastní na sobě nebo v okolí něco pozoruje. Jen si to možná v dané chvíli neumí sám vysvětlit co že se to děje a proč tomu tak je.

Procházíte dlouhodobým čištěním a to je něco naprosto odlišného od toho, pokud by jste se nechali očistit někde jen jednou, proto na sobě něco vnímáte.

Je to jako s hodně špinavým hrncem, kde se nám něco silně připálilo a tento hrnec dlouho někde ležel a nyní když jsme jej našli tak jsme se rozhodli jej očistit.

Prve jej odmočíme a po čase se uvolní ten nejsilnější a tvrdý nános. Tak bychom si mohli představit to, kdy se necháme někde jednou očistit. Jenže tomu hrnci to nestačí a pokud nebudeme čistit dál,e pak bude použivatelný, jenže stále v něm bude spousty jiných vrstev nánosu, které mu brání v tom, abychom jej plně a správně mohli používat. K tomu, aby se tak stalo, nám nezbývá než jej čistit dále a zbavit se tak další vrstvy a pak další a další až jednoho dne začneme vidět skvrny čistého dna a jednou se očistí plně. Ne jinak je tomu právě s tímto dlouhodobým čištěním, které podstupujete. Je to naprosto a zcela něco jiného než opravdu využít jakékoliv služby a nechat se někde jednou očistit. Ne neříkám, že nám to nepomůže, jen je to jako s tím hrncem. Pokud jej nevyčistíme zcela a budeme jej používat, budou se na něm dále tvořit další a další nánosy, protože je přitahuje ono podhoubí na samotném dně hrnce.

Jde to zde v takovéto podobě jen těžko vysvětlit a přesto věřím, že tomu rozumíte a chápete co vám tímto chci sdělit. Je to totiž velmi, velmi důležité sdělení.

Když toto dlouhodobé pročišťování pochopíme a uvědomíme si, jak to funguje, pochopíme tedy a je to snad nad slunce jasné, že daleko výhodnější a lepší je dlouhodobé čištění než jen jednorázové, kdy odstraníme jen něco.

Když si to uvědomíte jak toto funguje, pak je a bude pro vás zcela pochopitelné, že to má také svou jakousi druhou stránku a právě toto dlouhodobé čištění a pročišťování nám může a zcela jistě také přináší řadu životních situací, které jsou pro nás zcela nové a ne vždy je vnímáme pozitivně. Nevnímáme je pozitivně a to opět ze zcela jasných a jednoduchých důvodů. My jsme nebyli dlouho již čistí a nevíme co toto vlastně znamená a tak ve chvíli, kdy se takto čistíme, se objevují nové a nové věci a prožitky. Můžeme být a nepochybně i jsme či budeme vystaveni tomu, že budeme podráždění a to v různých formách. Nebudeme vědět, co že se to s námi děje, nerozumíme sami sobě a tak bych mohl pokračovat. Ano toto vše jsou však právě dopady onoho dlouhodobého čištění.

Je to jako když někomu, kdo je závislý třeba na alkoholu nebo jídle, najednou toto jídlo vezmete se sdělením, že je třeba tlustý a musí zhubnout a tak nemůže tolik jíst. I za předpokladu, že sám toto tento člověk chce, je vystaven pro něj novým věcem a staré tělo, které se vlastně tím čistí, je vystaveno původním návykům a zvykům a „trpí“ . No a když takto budete trpět pak samozřejmě bude zde ona podrážděnost a jiné různé formy, které mají společného jmenovatele a tím je změna ve vašem vlastním těle.

Opět sděluji, neumím to v dané chvíli lépe popsat, přesto věřím, že tomu rozumíte a aby toho nebylo málo, pak ještě přidám další podstatnou věc.

Pokud jste výše uvedené pochopili, tak pak si představte, že jste se pro tuto změnu sami vědomě a dobrovolně rozhodli a víte oč tedy jde. A nyní si prosím uvědomte, co asi tak prožívají vaše malé děti, které o tom nic neví a jsou tomuto čištění, léčení a nevím jak to ještě nazvat, vystaveni bez jejich vědomí.

Chápete co tím chci vlastně říci. Ne neříkám, že se toho nemají účastnit, naopak mají, protože jen jejich hrnec ještě není tak zanesen jako ten straší. Chci jen říci, nebo spíše upozornit na to, že i tyto děti tím vším pak procházejí a můžete na nich vnímat stejné příznaky. To znamená, že jsou někdy podrážděné, mohou být útočné ve formě, že jsou na vás jako rodiče někdy najednou z ničeho nic nepříjemné. Může se objevit mnoho a to různých forem.

Je to velmi jednoduché vysvětlení k pochopení. Je to jako by jste alkoholikovi sebrali alkohol a on má najednou absťák a alkohol není po ruce a tak se může stát, že jednoduše zčistajasna vybouchne a přitom mu nikdo nic neudělal a my si říkáme proč tomu tak je. Tak zde výše milý člověče jsem ti podal malé vysvětlení.

To je také jeden z důvodů, proč pokud přihlásíte malé dítě, které má tuto službu zcela zdarma, musí být přihlášen také jeden z dospělých. To proto, aby sledoval a uvědomoval si, aby oba procházeli stejným procesem, protože jinak by si naprosto nerozuměli a docházelo by ke konfliktům mezi dítětem a rodičem. Myslím, že to z výše uvedeného je zcela jasné.

Celé čištění tedy probíhá pod sílou a vlivem modrobílého plamene a jste plně této energií vystavováni. Teprve následně po očištění a pročištění je k vám vyslána energie Shanbally, která je samozřejmě naprosto jinou energií než je modrobílý plamen. Pozor u žádné z obou energií nejde o napojení nebo zasvěcení do těchto energií pokud je nemáte. Tyto energie jsou jen k vám použity, aby jste si uvědomili, pochopili, procítili a rozpoznali změny ve svém životě a následně se pak sami rozhodli, zda se chcete nechat napojit na modrobílý plamen Květu života a nebo zasvětit do prvních dvou stupňů Shanbally.

Jasná je totiž jedna důležitá věc pokud projdeme tímto dlouhodobým procesem čištění, které se vám zde nabízí a dále nebudeme sami pracovat na sobě, pak dříve nebo později se ten hrnec zase zanese. Pracovat na sobě můžete, čistit sami se můžete a na energie jak modrobílého plamene Květu života, tak energie Shanbally se můžete nechat napojit nebo do těchto energií zasvětit. To je však na vás a toto rozhodnutí vám ukáže až čas.

Přeji tedy každému, kdo prochází v dané chvíli měsíční očistou se Shanballou a nebo kdo se k tomu jen chystá, aby ve chvíli, kdy je pod tímto vlivem, lépe porozuměl svému tělu a tomu co se kolem něj děje a proč.

Přál, bych si, aby jste správně porozuměli tomuto textu. Není v podstatě ani můj jen se do alespoň trochu srozumitelných slov snažím dostat to, co mi přichází.

S Láskou a  v Lásce Kája

15.2.2016

Radka mne mile překvapila, když mi předala pár řádků jako vyjádření toho co a jak v daném období vnímala a pociťovala a tak její vyjádření, které v podstatě navazuje na výše uvedený článek zde velmi rád zveřejňuji.

 

Chtěla bych se zde dnes připojit několika řádky ke Kájovu článku a sice přispět svou zkušeností a svým vlastním vnímáním "Shanbally 30 dní s očištěním". Díky tomu, že spolu s Kájou mluvíme o prožitcích, pocitech a poznáních z každého dne a mnohé si pak zpětně dáváme do souvislostí, mohu potvrdit sama za sebe, že za pouhý první týden vnímám, že se událo mnohé. Kdybych neměla od Káji zpětnou vazbu a reakci na to, když mu popisuji, co se mi během dne přihodilo nebo jak se cítím, mohla bych si myslit, že jsou to vše jen běžné každodenní události nebo pocity v souvislosti s končícím "smutným" zimním obdobím a probouzejícím se jarem, zjednodušeně tak, jako dříve, našla bych si pro sebe nějaké přijatelné rozumové vysvětlení. Nic se ovšem v životě neděje jen tak a proto i vše co se nyní ve mně nebo kolem mne mění, je jen reakcí na něco. Tím něčím pak v tuto chvíli zajisté jsou obě silné a pozitivní energie. V posledních dnech se tak stává, že se dostávám do situací, nad kterými rozum takříkajíc zůstává stát, protože se vymykají běžnému dříve zaběhnutému normálu a jsou to situace nejen v práci, ale především doma v okruhu těch nejbližších. Vnímám a vidím změny v chování u dětí i u sebe sama a nevnímám je vždy zcela pozitivně, spíš mne celkem vyvádějí z míry. Jsou chvíle kdy mám pocit, že nejen dětem, ale ani sama sobě nerozumím, přesto s odstupem několika hodin či dní si pak musím přiznat, že ve všem tom je naopak jen to nejpozitivnější a ve výsledku nás to všechny posouvá dál. Přijatelným vysvětlením pro mne je skutečnost, že nejsme jako lidé přivyklí dlouhodobému působení energie Shanbally a modrobílého plamene Květu života a nejen naše tělo, ale i psychika na ně reaguje různě. Sama na sobě vnímám častější změny nálad a mimo to i změny na fyzické úrovni v podobě různých bolestí, které mne více či méně obtěžují při každodenních činnostech, ale i tyto mohu být, a zcela jistě jsou, doprovodným jevem dlouhodobého čištění. Když se nad tím vším zamýšlím, docházím k závěru, že nejvýstižnějším vyjádřením onoho postupného čištění každého z nás je skutečně Kájův příměr k zašpiněnému hrnci, nebo pro někoho by mohlo být přijatelnější představit si postupné odkrývání vrstev jako při loupání slupek cibule. Pod každou slupkou se skrývá cosi nedořešeného a nezhojeného a když se s tímto popereme a vyrovnáme, odkryje se další slupka, která skrývá něco nového a mnohem hlubšího a máme opět co léčit. Je jasné, že toto vše je dlouhodobý proces a to, co jsme v sobě zraňovali a tvořili si celá léta, nelze zhojit jednorázově, ale bude to potřebovat čas, který musíme vědomě najít v sobě a pro sebe, aby účinek toho, co je nám nabízeno skrze posílané energie, byl co největší.

 

Na závěr bych chtěla zde zmínit, jak sama vnímám vlastní průběh čištění a posílání energie Shanbally v době, kdy toto Kája zprostředkovává. Protože jsem se účastnila loni terapie Shanballou, samotnou mne zajímalo, jestli to nyní bude podobné nebo v čem případně budu věci vnímat jinak. Pro mne to je tedy nyní zcela něco jiného, zpravidla během několika minut se dostanu do stavu někde mezi bděním a spánkem, je to stav kdy vůbec neovládám tělo, ale zároveň vím, že nespím, byť navenek to tak vypadá. Několikrát jsem zaznamenala přesný moment, kdy místo energie modrobílého plamene působící při očišťování začala působit energie Shanbally. Těžko lze slovy popsat, jak jsem to cítila, zkrátka jsem během vteřiny vnímala, že je to jiné. Zkusila bych to přirovnat asi k tomu, že by tělo vibrovalo na jisté frekvenci a náhle jako "přepnutím" by se tato frekvence změnila na jinou.

 

Sama jsem zvědavá, co přinesou dny příští a upřímně se na to těším. Přesto pro případ, že bych časem skrze jiné prožitky tyto dosavadní odsunula do pozadí, chtěla jsem se zde s vámi takto podělit :-)

 

S Láskou Radka