Nikdy se nevzdávej.

 

V době kdy jsem zde přišel s nabídkou nové služby „ Shanballa – 30 dní s očištěním „ jsem nepředpokládal, že se tomuto tématu v podobě článků budu zabývat hlouběji. Stalo se jak sám pozoruji a tak pro tuto službu zakládám samostatnou rubriku a vše tam bude převedeno.

Když si vzpomenu na prvopočátek jak tomu bylo s touto nabídkou, tak si musím přiznat, že jsem v samém počátku nechtěl tomuto věnovat větší a samostatnou pozornost, protože jsem více pozornosti chtěl a chci věnovat energiím modrobílého plamen. Přesto si uvědomuji, že jsem k samostatné rubrice byl veden od samotného počátku Jen jsem sám toto vnímání nějakým způsobem potlačoval a nepředpokládal jsem, že budu i nadále veden k tomu, abych právě v tomto duchu v podobě „nové služby“ jakýmsi způsobem pokračoval.

Sám jsem napsal, že nevím jak dlouho bude tato služba, pokud to tak nazvu nabízena, protože ani já nevím, co vše mi do  života vstoupí a uvědomuji si stále, že toto je docela náročné a musím tomu docela dost věcí ve svém životě podřídit.

Přesto, že nevím, jak dlouho toto vše bude trvat, dělám toto rád, dělám to s Láskou a přistupuji k tomu s Láskou. Dělám to proto, že mohu a že si každým dalším dnem uvědomuji, jak nutně potřebujeme, aby se k nám dostávali informace a pomocná ruka od těch, kdo mohou něco cokoliv nabídnout.

Nic z toho nakonec sám nedělám, protože to dělají vždy jen a jen ti jak nahoře tak i dole a já je miluji za to vše. Jsem vděčný každý den, za to, že jsem byl po složité cestě životem doveden k věcem, ve kterých jsem našel smysl svého života a pochopil nebo spíše začínám chápat a uvědomovat si, že věci kolem nás jsou opravdu jinak než nám říkali, než nás učili, než nám předkládali.

Jedna z věcí, kterou musíme proto, abychom toto vše pochopili udělat je věnovat čas sobě sama. Ten čas, o který nás vědomě „ONI“ připravují. Vědomě a systematicky a to jen a jen proto, abychom nevěnovali čas skutečně sami sobě a nezačali si uvědomovat, že vše je jinak. Berou nám čas a my jim jej dáváme v různých formách a podobách a berou nám jej jen proto, abychom i nadále byli nevědomí.

Změnit můžeme jen sebe sama, to byl a je název prvního povídání k nové službě, která je zde proto a pro ty, kdo chtějí „něco“ ve svém životě změnit, stejně tak je tu ona služba pro ty, kdo si chtějí jen něco vyzkoušet. Název druhého povídání byl „ Uzdrav sebe sama“ a volně navazuje na povídání první. Byl jsem k tomu tak veden, abych v tom pokračoval a až když jsem věci napsal, jsem si uvědomil jak to na sebe navazuje a jak hluboká je to pravda, protože než sebe sama změníme, tak se opravdu musíme nejprve uzdravit. K tomu, abychom vůbec došli do bodu, kdy se rozhodneme, že se začneme uzdravovat je mnohdy dlouhá cesta, protože nás stále něco a někdo ovlivňuje. V podstatě nejsme sami sebou a nejme tím, kým si myslíme, že jsme. Tato slova jsem jednoho dne zcela jasně slyšel a už jsem se někde v povídání na stránkách o tom zmínil, že nejsme tím, kým si myslíme, že jsme.

Kým, jsme a kdo jsme a co zde děláme, to vše pochopíme nebo se nám začne odkrývat až v době, kdy se začneme uzdravovat a kdy začneme měnit sebe sama.

Dnes zde přicházím s důležitou poznámkou a tu nese v sobě samotný název dnešního povídání a tím je „ Nikdy se nevzdávej“.

Na své cestě se setkáš s mnoha věcmi a věř, že nebudou ani příjemné ani jednoduché a tohle není strašení ani to není myšleno a sdělováno jako něco negativního. Naopak v tomto sdělení je Láska a je sdělováno s Láskou, protože je to jedna  z věcí, kterou si musíme uvědomit, že to nebude lehké. Za sebe mohu prohlásit a to samozřejmě z vlastních zkušeností, že to opravdu lehké nebylo a stále mnohdy není. Přesto si vždy nakonec uvědomím, že jsem dal slib a to nejen těm nahoře ale i těm dole. Dal jsem však také slib především sobě samému. Dal jsem slib, že se nevzdám a navždy zůstanu na straně Světla ať se kolem mne děje cokoliv.

Je třeba si uvědomit a přijat to, že „ONI“ vám nedají nikdy pokoj a stále se budou snažit a zkoušet v době kdy se rozhodnete pro jakékoliv změny, vás dostat zpět na cestu kde jste byli, do podoby ve které jste se nacházeli, protože jen tak z vás mají užitek.

A kdo, že jsou to „ONI“ snad nemusím v dané chvíli vysvětlovat, protože je to ten druh v různých podobách a formách a mnozí nosí i lidské tváře a jsou pro nás viditelní, kteří nemají zájem na tom, aby jste se vyléčili, uzdravili a změnili tak sebe sama.

Je potřeba si opakovat a přijat, že abychom se mohli posunout dopředu a prožívat a žít to co sami chceme, to co je v nás hluboce od Boha zakořeněno, nesmíme se nikdy vzdát ať už na nás „ONI“ budou zkoušet cokoliv.

Ani mne před ještě před pár dny nenapadlo, že bych se mohl setkat s novými útoky k mé osobě a přesto vnímám kolem sebe poslední dny, že se tak děje. Ne nejsou to v dané chvíli útoky na mou osobu jako přímé, protože jen tak se ke mne nedostanou a vědí z minula, že mne nezastaví. Zkouší to a provádějí a předvádějí přes mé blízké a v posledních dnech si to plně uvědomuji, že tomu tak je. Ty, které opravdu miluji a jsou pro mne těmi nejbližšími. Není jich tolik a v podstatě každý z nich v posledních dnech na mne přímo nebo nepřímo již útočil. Vím, jak tohle funguje a vím, že to nejsou oni, že jsou jen využiti k tomu, aby tomu tak bylo. Přesto je to na chvíli člověku líto, zabolí to, nebo to zamrzí a přitom si uvědomuje, že nic na tom nejde změnit než věci nechat být a toho, kdo se nechal ovlivnit pochopit a uvědomit si, že to je jeho život a já sám s tím nic nemohu udělat. Nemohu udělat více než zpětně poslat lásku a přát jim, aby pochopili, uvědomili si. Jsou to byť někdy smutné události, tak z jiného pohledu velmi poučné, tedy pro toho, kdo vnímá, uvědomuje si, věnuje sobě sama čas a zkoumá svůj život. Člověk by mnohdy chtěl v podobných situacích tomu druhému pomoci, jenže to skutečně nejde a už to mám vyzkoušeno mnohokráte.

Jak to funguje a proč tomu tak je, je opět na jiné povídání. Nicméně to právě plně a úzce souvisí s tím, kdo vlastně jsme. Zda opravdu jsme sami sebou a nebo nás „ONI“ ovládají a řídí tak naše životy.

Entit různého druhu je kolem nás spousty, jsou to ne stovky, nýbrž tisíce různých druhů, forem a to s různými zájmy. Ten hlavní však je vždy neměnný a tím je, aby mohli žít z nás z naší energie. Je opravdu mylné domnívat se, že mne se to netýká, že na sobě nic nemám. Jsou bytosti kde tomu tak je, jsou to však opravdu jen ojedinělé vyjímky. To že nás řídí různé astrální bytosti (entity) je dne již vědecky dokázáno.

Nepochybně, protože zjišťuji, že mnozí stále neví co to jsou ony entity a podobně se tomu budu v blízké době věnovat.

Včera jako každý den jsme si s Radkou povídali a nějakým způsobem jsme se dostali opět k oné zde nově nabízené službě. Bral jsem zcela automaticky, že bude s dětmi na seznamu a ona mi začala vyprávět, jak si říkala ještě před pár dny, že nyní toho nevyužije, že když to vlastně je služba, která nějaký čas poběží tak toho využije až v čase. Velmi pozorně jsem ji naslouchal a snažím se o to vždy, když povídá. Najednou jsem si něco uvědomil. Něco co zde nejde tak jednoduše dát do slov a přesto se o to pokusím.

Nechápal jsem to, proč by neměla být na seznamu, protože přece ví, že v podstatě nemusí sama dělat nic. Ony energie fungují i když se tomu nebudeme přímo a vědomě věnovat. Samozřejmě že dopady jsou silnější a lepší když se tomu věnuji vědomě. Není to však podmínka. Řekl jsem ji, nebo jsem se jí snažil vysvětlit, co vnímám a co nechápu a ať si představuje a skládá obraz z toho, co ji nyní povím.

Řekl jsem ji „ něco málo o věcech víme a přesto jsi nebyla sama přesvědčena, že se zapíšeš.“ A nyní si představ situaci:

Sedíš na židli a díváš se před sebe. Uvidíš obraz člověka a v jeho auře uvidíš díry a na něm spousty různých entit a larev všeho druhu. Řekneš  tomu člověku co vidíš a nabídneš mu, že ho toho zbavíš, že jej očistíš aby si uvědomil jaké to je být čistým. Vysvětlíš mu, že v podstatě nemusí on sám v důsledku toho, aby byl čistý a zbaven těch entit a larev všeho druhu nic. On tě vyslechne a poví ti, jsem rád, že zde je taková nabídka a nepochybně ji někdy v čase využiji, ale nyní si myslím, že to nepotřebuji.

Na chvíli se na mne zadívala, pak se usmála a řekla „ ale já to chci, jen jsem ti říkala, jak jsem přemýšlela, že bych to podstoupila někdy jindy „.

Nakonec jsme došli k tomu, že i toto přemýšlení, že nyní „NE“ může být vedeno těmi kterým já říkám „ONI“.

Já neříkám, že na sobě má něco jen říkám a chtěl jsem ukázat, jak se chováme k sobě samým.

Uvědomil jsem si u toho povídání jak vlastně fungujeme, jací jsme a jak jednoduše jsme ovladatelní a jak mimo jiné a nepochybně ovládání také jsme.

Nejraději bychom zde měli něco v podobě prášku, který spolkneme a nemusíme udělat naprosto nic pro to, aby se věci kolem nás a tím v první řadě v nás změnili.

Kdo neprožil pocit a stav jaké to je, být čistý ten nikdy nepochopí o čem je vlastně řeč. Ten kdo to prožil ať již na pár dní nebo delší dobu, udělá vždy vše proto, aby čistým již zůstal, protože zažívat každodenně stavy, kde děláme co vlastně nechceme, kdy se chováme, jak vlastně nechceme není naší přirozeností.

Kolem nás se pohybuje řada bytostí, kteří si myslí, že jsou čistí a přesto nejsou, myslí si to, protože se zabývají třeba nějakou esoterickou službou, mají napojení nahoru jak říkají a přesto tomu tak není. Čistí nejsou a nebyli a napojení jsou jen je otázkou na co a stačí to vše vnímat , pociťovat a zabývat se sám sebou, zkoumat věci a udělat si čas na sebe sama pravidelně a uvidíme, nebo spíše pocítíme, jak se nakonec věci mají a zda tomu tak je, jak je nám prezentováno.

Znám takové, kteří mají zasvěcení do Reiki nebo Shanbally a dmnívají se že jsou čistí, že na sobě nic nemají a jsou o tom přesvědčeni a přesto jejich postoje, názory a chování je tomu na hony vzdálené. Entity různého druhu mají různé chování a projevují se také tedy různě a budou s vámi v mnohém v souladu protože vás potřebují a žijí z vás a tak vám klidně vytvoří představu, jak jsme čistí a jen naše chování, náš přístup a postoj nám může mnohé odhalit, že je tomu jinak.

Tento článek však není o entitách, přesto jsem měl potřebu sdělit, co jsem zde v dané chvíli možná ne příliš obratně sdělil.

Toto povídání, mělo být a je o tom, abychom se nikdy nevzdávali a to ani přesto, že nám mnohdy nebude dobře a budeme si myslet, že se svět kolem nás boří a že nám nikdo nerozumí. Nakonec musíme porozumět jen sobě sama, změnit sebe sama, ale to se musíme nejprve opravdu uzdravit a k tomu vede dlouhá cesta na které budeme vystaveni všemožným nástrahám.

Ať už budeš člověče vystaven čemukoliv a projdeš po jakýchkoliv cestách, nikdy se nevzdávej. Nakonec je z jistého pohledu, každému jedno jak žiješ, co prožíváš a kým jsi, protože ono je to jen tvůj život a jen ty jej můžeš změnit, jen ty rozhoduješ.

Můžeš žít spokojeným a naplněným životem, být uvnitř šťastný a prožívat Lásku k sobě a ke všemu kolem sebe. Můžeš ale také žít v pekle. Je to vždy jen a jen tvá volba.

Služba, která se ti zde nabízí „Shanballa – 30 dní s očištěním“  je zde pro tebe a je mimořádnou příležití, protože můžeš prožít a pocítit mimo jiné to, jaké to je, být nejméně po dobu třiceti dnů opravdu čistý. Navíc můžeš prožívat a žít s energií Shanbally, kterou má nakonec každý v sobě od narození, jen je neaktivní pokud to tak mohu v dané chvíli říci.

Přeji ti, člověče, abys byl čistou bytostí, zbavenou všech entit všeho druhu. Buďme upřímní a čistí ve svých myšlenkách a stejně tak upřímní a čistí ve svých pocitech.

Nikdy se nevzdávej – Uzdrav sám sebe - Změn sebe sama.

S Láskou a v Lásce Kája

3.2.2016