Jedni, nebo druzí.

 

Jedni, nebo druzí, andělé, nebo entity, nebe, nebo peklo. Světlo nebo Temnota. Různá přirovnání, dvě strany jedné mince, nebo jedné naší planety země. Vyber si, na které straně chceš být, která na tebe bude působit a pod vlivem které budeš, nebo jsi.

Je velmi pravděpodobné, že informace zde nyní uvedené jsou pro tebe nové, nebo sis je jen plně neuvědomoval a přesto tomu tak je.

Hluboce se nad tím vším opravdu zamysli a dej tomu všemu dostatek času, protože tohle ti nikde ve škole neřeknou a přesto tomu tak je.

Každý den, každou hodinu a každou minutu našeho života tě někdo řídí a jsi pod něčím vlivem a je velmi pravděpodobné, že si toho nejsi ani vědom.

Ne nemluvím zde nyní o vlivu televize, ani o vlivu našich nadřízených či společnosti jako takové. Mluvím a budu zde nyní mluvit o dvou stranách, které tě, vedou, ovládají, řídí, nebo využívají. Nazvat tyto strany můžeme opravdu jakkoliv, ale vždy zůstane pravdou, že na jedné straně stojí Světlo a na druhé nalezneme Temnotu.

Osobně budu zde Světlo nazývat anděly, byť to nejsou jen andělé, kteří se na této straně nacházejí. Druhou stranu nazvěme entitami a opět je to velmi široká škála těch, kdo nebo co se pod tímto pojmem ukrývá.

Trvalo to velmi dlouho, než jsem si uvědomil, jak a proč to takto funguje, ale dnes už to vím a stále na každém svém kroku při jakékoliv příležitosti se mi toto vše jen potvrzuje.

Máme různá těla jak je jistě známo ne jen to fyzické. A to je to, v čem to celé vězí. Ti na straně Světla nebo Temnoty toto nemají. Jsou éteričtí a k tomu, aby se jakýmkoliv způsobem prosadili, něco předvedli, nebo provedli v tomto našem fyzickém světě, k tomu nutně potřebují naše fyzická těla.  A to je jeden z důvodů proč se snaží dostat do naší přítomnosti a proč vlastně stále jedna, nebo druhá strana se v naší přítomnosti nachází. Mohou se střídat a můžeme být každou chvíli pod vlivem jak andělů, tak entit. Rozhodujeme o tom však jen my sami a to je potřeba si uvědomit. Toto je naše skutečná svobodná vůle, která nám byla ponechána, abychom se sami rozhodli na které ze stran se budeme nacházet a kterou stranou se necháme v dané chvíli řídit, vést, nebo ovládat.

Ani na malou chvíli se nestane, abychom nebyli pod vlivem andělů, nebo právě entit.

Andělé se snaží na nás působit a vedou nás výše a entity se snaží nás stále ovládat, protože jsme pro ně jakousi potravou a stahují nás dolů.

To jak toto celé funguje a jak je toto  řízeno je nakonec, když to člověk pochopí a uvědomí si tak jednoduché a jasné, jen jsme si to neuvědomovali. Nepozorovali jsme to na sobě ani kolem sebe, protože nám nikdy nikdo neřekl jak se věci mají a co máme sledovat, či pozorovat.

Neuvědomovali, nebo si stále ještě neuvědomujeme, jak tento fyzický svět ve kterém se nyní nacházíme funguje a proč tak funguje.

O tom proč tak funguje, kdo jej vlastně stvořil a jak byl vytvořen, někdy jindy, až v době a ve chvíli kdy plně pochopíme a uvědomíme si, že jsme pod stálým vlivem a v podstatě nic není jen naše zásluha. Vždy a to naprosto za vším co učiníme jsou buďto andělé, nebo právě ony entity o kterých mnozí nechtějí slyšet.

Je to věčná a na této planetě zemi nekonečná „hra“ a je opravdu naší svobodnou vůlí, na které straně chceme stát a kým se necháme vést, nebo naopak ovládat.

Jsem vděčný, těm nahoře stejně jako těm dole, že mne přivedli k tomu, abych zavedl onu službu 30 dní očištění se Shamballou, protože mimo jiné to byl pro mne velmi poučný měsíc, kdy jsem mnohé pochopil a věci na které jsem hledal odpovědi se najednou jako střípky do skládanky začaly objevovat a přicházet.

Ano byť se to může zdát některým z vás podivné, přesto jsem si já sám neuvědomoval, že tomu tak je, že jsem stále vlastně pod vlivem andělů, nebo entit, že nic z toho co děláme, není jen tak. Některé souvislosti a věci se zde jen těžko v této formě vysvětlují, přesto ti z vás, kdo jsou připraveni toto, co vám zde právě sděluji, jistě pochopí.

Pokud toto pochopíte, nebo alespoň přijmete, že na tom něco je a začnete pozorně  sledovat to co se kolem vás děje pak si uvědomíte a uvidíte, nebo spíše sami pocítíte, kým jste vy sami, nebo ti kolem vás ovládání. Zcela jednoduše můžete sledovat kdo vás nebo ty kolem vás v dané chvíli řídí. A věřte nebo ne, život se pro vás v danou chvíli stane jednodušším a snazší, protože nebudete mít potřebu se na ty kolem vás zlobit, když si uvědomíte, že to vlastně nebyli ani oni, kdo vás naštval urazil a nebo něco provedl, ale že tyto osoby, bytosti, byly a nebo stále jsou jen pod vlivem té opačné strany. Bude vám jasné, kdy je, nebo vás samotné ovládají andělé, nebo entity jakéhokoliv druhu.

Pokud jsem pod vlivem andělů, nejde se zlobit na ty, kteří jsou pod vlivem druhé strany.

Až si toto vše a je to v podstatě velmi jednoduché uvědomíme, že jsme stále pod vlivem jedné nebo druhé strany, pak je jen malý krůček k tomu, abychom si uvědomili, že vlastně stále se musíme čistit. Dokolečka dokola se musíme čistit. V podstatě po zbytek našeho života zde na této planetě zemi, protože na nás toho uplívá tolik a to v různých podobách a formách, že není možné toto očistit na jedno nějaké posezení a nebo po jednom měsíci. Dokonce vám bude jasné a dostanete se podstatně dále, protože pochopíte, že není také možné, aby z vás někdo sundal nějakou karmu nebo její část a spoustu jiných podobných nesmyslů, které se zde dnes v duchovní oblasti nabízejí jako na běžícím pásu. A z celého tohoto se stává jen hluboká a smrdutá žumpa. Pochopíte a zcela jasně uvidíte a uvědomíte si kdo, že to mnohdy je na oné druhé straně. Pocítíte, sami, že nejsou pod vlivem andělů, byť se tak tváří a na široké veřejnosti vystupují. K tomu však vede docela dlouhá a složitá cesta, protože se musíte naučit vnímat to jemné co k vám přichází ze strany andělů a nepřijímat to hrubé čím se nás snaží stále ovládat naše entity.

Pokud podstoupím jakékoliv očištění u kohokoliv kdo tuhle „službu“ nabízí a nebudu se sebou a na sobě sama pracovat, dále, pak je jen otázkou času kdy se opět na mne něco přilepí. To co prožijete při prvním pročištění a nebo to co se změní kolem vás po takovémto čištění je jen dopadem „služby“ andělů k vám na neurčitou dobu, protože to opravdu nefunguje a nikdy zde ani tak fungovat nebude a nemůže, že se jednou za svůj život necháme očistit od někoho a mám klid. Na sobě musím pracovat sám to za mě nemůže nikdy nikdo vykonat ani kdyby se rozkrájel. Nejlépe to snad uvidíme na svých blízkých, ať rodičích dětech nebo partnerech, kdy víme, cítíme a vidíme, že jdou nesprávnou cestou a že by věci měli dělat a udělat jinak, ale nejsme schopni za ně sami nic udělat. Můžeme jim být jen podporou, nebo oporou to je však vše co můžeme. Věci na sobě nebo spíše v sobě musí oni nakonec vždy pozměnit sami. To co se my sami musíme naučit a k čemu nás nakonec i oni andělé povedou pokud budeme vnímat tu jemnost a nenásilnost jejich vedení je také to, že my sami se máme jen naučit přijímat rozhodnutí těch kolem nás, protože to je jejich život a oni si toto takto vybrali. V jiné dimenzi, na jiné úrovni našeho bytí to je a bude jiné, zde se však nacházíme v tomto hmotném světě a působí zde obě strany a jen my sami si opravdu vybíráme a to na základě našeho vlastního růstu. Ne každý je stejný a ne každý je třeba v dané chvíli tak dalece jako my sami. To neznamená, že by byl horším, nebo my sami lepšími. Jen je v dané chvíli někde jinde a bude vždy nakonec jen na něm samotném kdy a za jakých okolností udělá jaký krok. Je na něm zda chce jít cestou Světla a nebo Temnoty. Nikdy nám to nikdo nevysvětloval, nikdy nás o podobných věcech neučili a přišel čas se tomu všemu věnovat. A proč, na to nám opět odpoví jen čas.

Už jsem se o tom někde zmínil, že andělé mi jednou řekli „ nejsi tím, kým si myslíš, že jsi“ a stále to mám na paměti a dnes tomu rozumím po těchto informacích mnohem více a lépe jak to bylo myšleno a to je jen začátek našeho poznávání toho kým že vlastně jsme a proč tu jsme a kam kráčíme a tak bych mohl pokračovat.

Jedna z bytostí, která taktéž již nyní prošla Shamballou s 30dením očištěním mi po té napsala,

Hezké poledne Kájo:-)
Za ten měsíc se toho událo docela dost,ale trochu spíš pro mě v tom negativním směru. Mám v práci kolegyni s kterou se mi moc dobře pracuje.
No a někdo zařídil aby nás rozdělily a my už spolu nepracovaly.Neseme to obě docela špatně. V noci se mi zdály prapodivné sny z kterých jsem se budila.

Vždy si sny docela pamatuji ,ale tyhle ne jen vím,že mi z nich nebylo dobře.A k tomu nesnesitelná únava. Ale vzpoměla jsem si na Váš článek s cibulí jak se odlupují vrstvičky……….

Byl a je to krásný ukázkový příklad toho jak věci kolem nás a v nás samotných nakonec fungují. Občas se nám v průběhu dne nebo týdne něco nepříjemného přihodí a my máme pocit únavy, ale jen krátkodobé únavy a přesto v nás zůstane dlouhodobě pocit této únavy a když se nám to několikráte opakuje máme pocit že jsme unaveni stále. Je to však jen náš mnohdy zkreslený pohled na krátkodobé únavy a pak je zde otázka kdo a co tuto únavu způsobilo. My se neptáme sami sebe jak že to s námi je, co je za tím, jaká druh únavy to je a podobně. Vše to házíme do jednoho pytle, protože naši našeptávači nespí a stále nám něco podsunují. Někteří napsali že se cítili po čištění spíše unaveni než blaženě. Samozřejmě že taký stav je pochopitelný a je dokonce přirozený, protože po sauně, nebo horké koupeli se také budete cítit unaveni. Tělo se čistilo a chce odpočívat. Mnozí u čištění usínáte, ale vždyť i toto je naprosto normální, protože opět tělo se čistí a je „unavené“ je mu však příjemně, takže si nemusíte dělat výčitky, že jste něco prospali, naopak by jste měli jásat nad tím že věci fungují. A sledujte otázky, kdo vám je pokládá, kdo vám podsouvá tyto různé stavy třeba únavy. Jste to vy sami? Opravdu? Aa nebo za nimi stojí jistí našeptávači a kdo jiný je onen našeptávač než nějaká entita, vzorec chování a kdo stojí za vzorcem chování, kdo chce, aby jste takto reagovali, kdo z toho má prospěch a proč.

Uděláme si čas sami na sebe a nakonec z toho nemáme radost, ale jsme spíše rozmrzelí a přenášíme to na druhé. Proč asi, kdo nám předkládá ten pocit, myšlenku, že jsme to neměli dělat, že se stejně nic nezměnilo ani nezmění a že jsem měl raději něco pořádného dělat a věnovat a starat se o druhé. Kdo za tím vším stojí.? Andělé ? Klidně si tom můžete myslet, přesto za tím vším stojí ona druhá strana a tou jsou skutečně entity různého druhu a postavení.

Oné paní dali pryč dlouholetou kolegyni, ale kdo a proč se tak stalo. Stalo by se toto pokud by neprocházela očitou a změnami, které ať si to my sami neuvědomujeme působí na i druhé. Entity se nikdy nevzdají, nemají zájem na tom přijít o svou potravu a jen tak se nás vzdát a tak působí okolo nás je to propracovaný systém a dokonalý řád.

Nikdy se nedozvíme, zda by byli rozděleni, pokud by paní neprocházela očistou. Co je však pravděpodobné je, že na někoho ve fyzickém světě kdo měl tu moc tyhle lidi rozdělit působily jiné entity aby se tak stalo a aby byla a to především dané paní poškozena, protože jen tak když se budu trápit mohu být potravou pro ty na druhé straně. Daný pán co měl tu moc je rozdělit možná, ani neví proč se tak stalo, protože důvod se vždy najde, když je potřeba.

Můžeme se nepochybně setkat se špatnými sny a jinými věcmi. Jen je potřeba se na věci podívat jinak než doposud, věnovat se sobě a klást si mnoho otázek. Ovšem jinak než jsme byli doposud zvyklí a naučení. Entity se nikdy nevzdají a tak se nám mohou ve snech objevovat a to v různých formách. Ne nedostanou se k vám v takové chvíli. Jste pod ochranou a máte kolem sebe ochrany. To však neznamená že to entity nebudou zkoušet. Naopak budou, protože o vás nechtějí přijít. Potřebují vás. A andělé mnohdy tyto věci, přes všechny ochrany záměrně propustí a i toto má svůj důvod. Učí vás tím. Mimo jiné tomu, že ona druhá strana zde stále je. nic se vám však nestane. Jednoho dne každý druh entit odpadne, když jej přestaneme živit. U některých to může trvat déle, ale nakonec odpadne každá. Některé přejdou jinde a některé zahynou, protože přišli o svou potravu.

Paní jsem věci vysvětlil jak jen jsem mohl a její odpověď mne samozřejmě potěšila, přesto že mnoho z těch poděkování patří především těm nahoře.

Napsala:

Milý Kájo,
ani netušíte jak krásně jste mně pohladil po duši.Máte naprostou pravdu ve všem co jste napsal,dívám se na vše z jiného úhlu.Potřebovala jsem človíčka jako jste vy,máte krásný dar. Vše jste mi vysvětlil a já jsem to pochopila.
Děkuji za to,že jste a jsem Vám velmi vděčná za Váš vstup do mého života.

Podobných věcí a situací je celá řada.

Naprosto běžně můžete prožívat podobné věci ve svých osobních životech v bližších a srozumitelnějších podobách. Můžete mít za sebou „šťastný“ rozvod a po letech jakéhosi klidu kdy vše nějak funguje a nejsou žádné zvláštní neshody, otevřete email a tam vám váš (e) ex sděluje, že mění ze dne na den dohodnuté a zaběhlé podmínky bez udání bližších důvodů a bez předchozího upozornění. Zkomplikuje vám znenadání váš současný život a chce vás vlastně poškodit. Kdo myslíte, že za tím stojí a jak se to asi tak stalo.

Můžete ty věci s úsměvem na rtu sledovat jen co dočtete tento článeček jak kdo působí a kdo jej vede či ovládá.

Samozřejmě, že se setkáte když toto budete sledovat s opačným jednáním a přístupem, kdy po takovém již měsíci čištění, nebo práce na sobě, se najednou objeví ve vašem životě zcela opačné věci a zjistíte, že vám ti okolo vás nabízejí pomoc, že jsou jiní, že se dějí věci které byly před časem nemožné. A to je opět jen proto, že z vás jde jiná energie, která mění nejen vás samotné, ale přitahuje a mění i ty kolem vás samých. A opět nejlépe je to pozorovat na těch nejbližších a dětech.

Andělé zde byli, jsou a budou a jsou zde k našemu každodennímu růstu a jsou zde k naší pomoci. Jenže my jsme již tak zavšiveni entitami, že je neslyšíme, nevnímáme jejich vedení a upozornění. Entity různého druhu a forem jsou zde proto, aby nás poškozovali, protože z toho žijí, jsme jim jakousi energetickou potravou. Jinou než kterou známe my jako fyzickou, ale přesto je to potrava.

Andělé zde jsou také s námi stále a i oni nás, nebo naše těla potřebují, protože i oni rostou a to opět na základě toho, že my je dokážeme vnímat a naslouchat jejich vedení. Mají z toho radost a učí se zdokonalují se a rostou s námi.

Vyber, si tedy člověče tedy svou stranu, to je opravdu jedna z našich skutečných svobodných rozhodnutí, která máme a která nám byla dána a ponechána. Sám se rozhodni kterou stranou se necháš vést. Nikdy nezapomínej však, že jedna nebo druhá stran tě vede. Je jen na tobě, která kdy a na jak dlouho.

Já přeji každému, aby jej vždy vedli andělé, aby chvíle kdy je někdo pod vlivem entit, byly ojedinělé a vzácné a velmi krátké.

S Láskou a v Lásce Kája

14.3.2016

To co musíme, abychom nebyli pod vlivem entit je stále se čistit, čistit, čistit. Opět jedna ze známých jednoduchých formulek je .

Miluji Tě

Omluvám se

Prosím odpust mi

Děkuji TI.

Byla v mém životě různá období a byla i taková, kdy jsem si toto opakoval celé dny, týdny, měsíce. Od rána do večera. Když nic jiného tak jsem tímto nedovolil, abych myslel na věci, které mi velmi opravdu velmi znepříjemňovaly život. A je to možná jedna z těch „afirmací“ nazvat to můžeme jakkoliv, která mi zachránila život.