Shambhala - Shambhala 30 dní s očištěním

 

V těchto dnech je tomu právě rok, kdy zde byla poprvé nabízena nová služba „Shambhala 30 dní s očištěním“. Za tu dobu v podstatě nejde ani spočítat kolik bytostí tuto službu využilo, protože byly chvíle a situace, kdy jsme toto nabízeli zcela zdarma. Došli jsme dokonce až do bodu, kdy jsme zde vytvořili skupinu těch, kteří souhlasili, že tímto projdou a budou každý den u tohoto pročištění zapisovat své poznatky jaksi v přímém přenosu. Jsem vděčný, že jsme k tomuto byli dovedeni, protože to nejen nám dalo mnohé, ale každý z vás se s jednotlivými příběhy může seznámit a opravdu to doporučuji každému, kdo má o podobnou službu zájem. Ti, kdo z této skupiny měli zájem, následně pokračovali dále přes vše, co je zde nabízeno.

Shambhala 30 dní s očištěním je jedna z mála „věcí“, se kterou se zde my setkáváme a pracujeme s ní v podstatě téměř denně. Za tu dobu jsem měl tu možnost zaznamenat, přijat a následně i zapracovat do této služby nějaké změny. Tato služba je tedy dnes z jistého pohledu na zcela jiné úrovni, než tomu bylo v počátku. Není to o tom, že by před rokem, kdy se začala nabízet, nebyla „dokonalá“, jen tak, jak se měníme my, tak se mění vše kolem nás a vše je v neustálém pohybu. Nezdokonalují se tedy jen energie, či samotný postup nebo jak to nazvat, zdokonaluje se i celý onen neviditelný svět kolem nás. V poslední době jsme se setkali s entitami jiného druhu, na které ani energie samotné služby 30dní se Shambhalou nestačily a nestačily ani žádné kombinace všeho, co jsem běžně prováděl. Musel jsem použít jiné postupy a čistili jsme zde tuhle havěť celé hodiny, než se podařilo je odpoutat a zničit.

Tahle setkání s jiným druhem entit a mnoho dalších věcí, které se v čase udály, nakonec vedly ke změně průběhu i při samotném čištění Shambhala 30 dní s očištěním. Ne vše jde jednak zde popsat slovy a pak to ani není podstatné pro vás samotné. To, co jsem tím chtěl vlastně říci je, že daná služba jako taková běží a poběží dále, protože stále není nic lepšího. Žádná jednorázová pročištění nemohou nahradit sílu a hloubku toho, když bytost projde pročištěním po dobu 30 dní. To snad nemusím dnes nikomu ani vysvětlovat.

Protože jak bylo řečeno, vše se vyvíjí a vše je v pohybu a po mnohaletých zkušenostech víme, jak se k některým věcem postavit jinak a lépe, byl změněn i celý postup, který již byl zde před pár dny prezentován a tím je samotné napojení na energie modrobílého plamene Květu života. Nikoho, kdo neprošel službou Shambhala 30 dní s očištěním na tyto energie nenapojím, protože daná bytost není dokonale a do hloubky pročištěna a tím nemusí vše proudit tak, jak by mělo. Aby však nedocházelo k navýšení cen, tak byly ceny zároveň upraveny tak, aby celá nová služba byla nejen podstatně širší, ale i dostupnější pro každého, kdo je připraven a sám opravdu chce něco ve svém vlastním životě změnit, protože nemůžeme pozměnit nic, než jen sami sebe.

Aby bylo vše, co se zde na stránkách nabízí v podobě služeb jaksi zharmonizováno, tak právě proto zde dnes přicházím znovu, abych o těchto dalších změnách vás plně informoval.

Jak již bylo řečeno samá podstata služby Shambhala 30 dní s pročištěním se nemění a zůstává opravdu tím nejlepším pročištěním, kterým může kdokoliv z vás projít a zbavit se tak všech entit, přivtělených duší a všeho ostatního ať již živé či neživé formy, co nepochází ze Světla a ani k němu nesměřuje. V této službě je dnes také plně zahrnuto očištění od jakýchkoliv prokletí, které kdy bylo k dané bytosti, prostorům či věcem, které užíváte, provedeno. Jsou v této službě rušeny a zrušeny všechny vazby, které vás mohou jakkoliv poškozovat anebo ty, které nesměřují k vašemu růstu.

Nejsou to sice věci pro vás podstatné, jak se toto vše provádí a ani to v podstatě nelze dát do slov, ale došlo i k posunům ve smyslu, že dnes je v této službě taktéž plně využíváno Bílé tekuté krystalické Světlo. Všechny vaše prostory, věci a vy sami jste u čištění tímto Světlem (energií) taktéž zaplněni a naplněni. Byly taktéž upraveny či zesíleny všechny potřebné ochrany. To však nikdy neznamená a znamenat ani nebude, že by se k vám po pročištění nemohlo někdy něco (cokoliv) dostat. Dostat se cokoliv k vám a to v jakékoliv formě a podobě může kdykoliv, kdy pro toto vy sami vytvoříte vhodné prostředí a podmínky a to se může stát ve zlomku „vteřiny“. To znamená, že se k vám může cokoliv dostat, kdy svým jednáním a chováním vytvoříte či vytváříte pro tuhle „špínu“ vy sami vhodné podmínky. Stejně tak se k vám může přes jakékoliv ochrany a čištění dostat „něco“, kdy to Světlo jako takové záměrně k vám propustí, to jsou právě ony případy, kdy my sami se občas s něčím setkáme a má nás to jen upozorňovat na „něco“. U nás osobně snad na to, že si máme uvědomit, že se nevyvíjíme a nerozvíjíme jen my sami, ale taktéž se vyvíjí a rozvíjí i entity jakéhokoliv druhu a postavení. Dokonce se objevují zcela nové, které byly doposud v podstatě neznámými druhy. Jednu takovou jsme zrovna o víkendu v Praze na místě samém čistili. Jde o entitu zvanou NIČITEL a nezabírá na ni ani pročištění touto službou se Shambhalou. Na místě jsme museli přijímat nové informace jak se k věcem postavit, než se nám podařilo toto sprovodit ze světa. Nepochybně se k této entitě v některém z článků vyjádřím a popíšu vše, co je známo, jak se toto projevuje, jak útočí a proč nese název NIČITEL.

To, že se zde zmiňuji o nějakých nových entitách, neznamená, že bych vás zde chtěl strašit, sděluji to jen jako prostou informaci, že stále nevíme v podstatě nic o tom neviditelném a nehmatatelném světě kolem nás. Někde kdysi dávno, když jsem snad řešil rituál šesti křížů, jsem se zmínil o tom, jak jsem byl unavený a chtělo se mi spát a zcela jasně jsem slyšel „Kájo nespi, oni také nespí“. A stále se to jen potvrzuje. Není to o tom, že bych se sám vyžíval v nějakých entitách a setkal jsem se s názory a kdysi to říkala i sama Míla, když zde ještě obývala tuhle planetu, že všude vidím jen entity a nechtěla o podobných věcech psát, že to není přece o šíření Světla. Jen těžko jsem vysvětloval, že tohle je o šíření Světla, a že někdo to dělat musí, říkal jsem, že ono Světlo šířím více než ti, kdo píšou sladká slova o andělích. Věděla, že tomu tak je, jen také věděla, co lidé raději čtou. A tohle zrovna není ono. Věděla stejně jako já, co entity dokážou a přesto se s tím nechceme zabývat, protože... Zjednodušeně zavíráme oči, nechceme si to ani připustit, že tomu tak je či by mohlo být, protože nás ovládá strach a to je ono. To je ale na dlouhá povídání.

Takže, milý člověče, na samotné podstatě služby Shamhala 30 dní s očištěním se nic v samé podstatě nemění, jen se jaksi upravuje směrem do hloubky a tím vlastně rozšiřuje. Dokonalá tato služba byla již před rokem, kdy jsme zde s ní přišli a v té době ani nemohla být nabízená jinak. Museli jsme dospět do bodu, kdy pochopíme některé věci a otevřou se nám tak jiné další a širší možnosti. Je to opět plně o tom, že Pravda je jen jedna, v čase však roste a to jak vidíme věci my, je jen náš pohled na danou věc. Nádherná „věta“ a je v ní obsaženo mnohé. Mimo jiné právě to, že vy sami můžete dnes vidět věci jinak, nemusíte souhlasit s ničím, co zde děláme, nemusíte se věnovat naprosto ničemu a žít tak, jak žijete doposud. Budete mít svou pravdu a klidně se jí můžete držet, pokud je vám v tom dobře. Pro tebe však, člověče, v té chvíli nic z toho, co se zde nabízí, dnes ještě není. To neznamená, že to v čase nebudeš právě ty sám, kdo bude vyhledávat právě tuhle či podobnou službu. Pokud tedy nejsi dnes ještě připraven a tvé kroky vedou jiným směrem a oči se dívají stejně tak jinde, nic z toho zde neposuzuj, jen jednoduše odejdi a nech věci být. Pro tebe zde, člověče, dnes ještě nejsem, nejsi připraven, nemáš víru a čas bychom ztráceli oba. Jsem zde dnes pro ty, co opravdu sami chtějí a jsou připraveni a věřte, že to jde poznat. V každém případě to pozná daná bytost sama na sobě. Pokud totiž kterákoli bytost cokoliv z toho všeho popírá a nevěří a ptá se, jak to můžu vědět, jak to můžu dokázat a má spousty jiných podobných otázek, není připravena. Pokud sama bytost neprojeví hluboký zájem JÁ chci, pramenící ze srdce, není připravena. Pokud bytost není schopna tomuto všemu a tedy sobě věnovat čas a pozornost a není schopna si o věch přečíst a je jich zde dost o tom všem v daných rubrikách, není připravena. A pokud, člověče, nejsi připraven, nepřišel tvůj čas a je zbytečné tedy utrácet své peníze a náš čas. Byli již takoví, které jsem odmítl, protože přes jejich JÁ chci, nechtěli. Nejsem zde pro ty, co nechtějí a jen si myslí, že tomu tak je. Nejsem zde pro každého a přece ano, jsem zde pro každého, kdo je připraven, tomu jsem připraven pomoct. Ne každý asi tato slova pochopí, přesto tomu tak je a nic na tom dnes již v daném čase měnit nebudu. Já jako fyzická bytost nedělám v samé podstatě nic než jen to, že žádám, protože vše nakonec dělají ti nahoře stejně jako ti dole. A ty nelze oklamat, neočistí a neodstraní nic jen proto, že žádáme, jen proto, že my to tak chceme. Nemají potřebu komukoliv cokoliv nikdy dokazovat. Neukončili žádnou válku, přestože jsme žádali. Neukončí ani zamoření migranty a přesto můžeme žádat. Nezasáhnou do ničeho nikdy, pokud nepochopíme a nejsme připraveni. A prosit, modlit se a žádat můžeš, člověče, jak chceš.

Tolik ke službě Shambhala 30 dní s očištěním a nyní mi dovol, člověče, ještě pár slov k Shambhale  jako takové.

Ve službách, které zde jsou na stránkách nabízeny, je v nabídce také zasvěcení do Shambhaly 1024 a to od prvního do čtvrtého stupně. I zde přicházím se změnou. Měníme ode dnešního dne ceny za tuto službu. Důvodů je více a opravdu není důležité je zde uvádět. Měníme cenu tak, aby opět byla i tato služba pro vás dostupnější.

Co bych chtěl však k samotnému zasvěcení do Shambhaly říci je, že i zde platí vše, co bylo řečeno nejen v tomto povídání, ale i v předchozím, kdy jsem zde vysvětloval nový přístup k energiím modrobílého plamene Květu života.

Přestože při samotném zasvěcení do kteréhokoliv stupně Shambhaly je součástí jakési pročištění a očištění, nelze, jak již bylo řečeno, jakékoliv jednorázové pročištění srovnat s hlubokým třicetidenním pročištěním. Není to ani o tom, že byste nebyli v dané chvíli při jednorázovém očištění pročištěni, jde o to, že v době trvání třiceti dnů jsou již kolem vašeho těla vytvořeny takové ochrany a proces čištění je z jakéhosi pohledu ve fázi až samočištění. Opět jen těžko se to zde vysvětluje a nechci nikoho zde o ničem přesvědčovat a ten kdo tomu má porozumět, jistě porozumí. Chci tím jednoduše říci, že pokud bych já měl či mohl komukoliv něco ve formě čištění dnes doporučit a stále se na to v podstatě ptáte, pak bych řekl, že projít službou Shambhala 30 dní s očištěním je základ. Do služby napojení na energie modrobílého plamene toto bylo mimo jiné právě proto zařazeno. Do služby při zasvěcení to zařazovat jako základ nebudu, protože je to na vás samotných, jak se rozhodnete.  Je to váš život a je to vaše volba. Možná, když se však podíváte na ceník, pochopíte více.

Přeji všem připraveným jen to nejlepší a těm, kteří připraveni v dané chvíli nejsou, přeji zcela upřímně, aby se tak dříve či později stalo. Čím dříve, člověče, tím lépe, protože vždy nakonec bude platit Buď Vůle Tvá.

S Láskou a v Lásce Kája

7.2.2017

 

předchozí článek - povídání o změnách při napojení na MPKŽ .......... Energie - Modrobílý plamen Květu života

rubrika je to na Tobě - zde se můžeš seznámit s celou skupinou účastníků jak to vše bylo ...........Je to na Tobě.

odkaz na rubriku informace kde je ceník služeb .............Ceník služeb

Diskusní téma: Shambhala - Shambhala 30 dní s očištěním

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek