Rozšíření služby.

 

Přicházím zde v danou chvíli, abych vás informoval o změně ve službě Shambhala 30 dní s pročištěním.

Jak plynul čas a mé JÁ moji průvodci  zdokonalovali a postupně jsem přicházel k jiným věcem, které tak následně mohu nabídnout vám, širší  veřejnosti, dostal jsem se do bodu, kdy jsem byl doveden ke službě Shambhala 30 dní s očištěním.

 

Byť na tom z jistého úhlu nezáleží, přesto jde o službu, kterou zde jak mi je známo nikdo nenabízí. Každý kdo nabízí nějaké očištění od entit a podobné „havěti“ toto nabízí jako jednorázovou „službu“ za určitý poplatek.

Já byl doveden do bodu, kdy jsem tuhle službu zde měl nabídnout jako 30 denní pročištění se Shambhalou, která je nesrovatelná s jednorázovým pročištěním.

Každý kdo chce skutečně nastoupit vědomě cestu změn a bude se účastnit podobného dlouhodobého čištění a to vědomě, ten nepochybně zaznamená změny kolem sebe a tím v sobě sama.

Protože řada bytostí se této služby účastnila a přesto neměli zájem se podělit a to z jakéhokoliv důvodů zde s ostatními tak, aby blíže popsali jak věci kolem sebe prožívají a co se v jejich životech vše mění, byl jsem veden a doveden k tomu, abych vytvořil zde na stránkách skupinu příběhů, těch z vás kdo se budou chtít podobného pročištění účastnit a to zdarma, avšak podmínkou bude, že se zde na stránkách podělí, jak věci na ně samotné působí.

Vznikla tak zde skupina bytostí, kteří se přihlásili a souhlasili s tím, že se podělí o své zkušenosti a prožitky s tím spojené.

Vím, že toto je opět jeden z mezikroků pro mou další práci, kterou dlouhodobě připravuji a jsem jako ke všemu i k ní veden.

Tak jako vy i já se stále učím a nepochybně mi k tomu dnes dopomáhají i vaše příběhy a prožitky, které píšete.

Byť mám kolem sebe mnoho ochránců a průvodců všeho druhu, tak na vše člověk nakonec musí přijít sám. Oni nefungují způsobem, že vy by jste si sedli a oni vám nadiktovali jak se máte chovat a co máte dělat a jak udělat tohle nebo tam to. Člověk na to musí přijít sám a teprve pak získáte jen jakýsi souhlas že ano tak tomu je, to je správná cesta, to je v souladu a podobně. Nikdo nemůže očekávat od nich žádný manuál a tak vše k čemu člověk nakonec dojde je popravdě dosti pracně a „tvrdě“ odpracováno.

Nejsou to hodiny, ani desítky či stovky hodin je to nekonečná a soustavná práce .

Mám zájem na tom, aby tedy když už takovou práci dělám, se toto vše dostalo k širšímu okolí a měli tak z věcí požitek všichni ti, kdo hledají a jsou připraveni ke změnám.

Mimo jiné díky právě vašim veřejným záznamům jak věci prožíváte jsem si uvědomil a navíc mi bylo opět potvrzeno, že tohle vše „nestačí“ že je potřeba a bylo by vhodné jít do větší hloubky a nabídnout těm kdo opravdu chtějí něco více.

Už dlouho si uvědomuji, že čistit jen sama sebe v podstatě nestačí, protože co nám pomůže, když my jsme čistí, ale zdržujeme se ve svých domech a bytech, které jsou na tom stejně. Jsou zaneřáděny jako my.

V mnohých se nachází nejen přivtělené duše a entity, ale jsou v nich havěti daleko ohavnější, které nám doslova ničí naše životy. Můžeme se tedy v našich domech a bytech setkat nejen pak s ještěry různého druhu, ale najdeme tam i šediváky a to ani jedno z toho není již opravdu žádná sranda a tím nikoho nestarším. Jednoduše tomu tak je. Jsou zde byty a domy, ve kterých jsou otevřeny vstupní brány pro ně a podobně.

Z tohoto důvodů nestačí, abychom se čistili sami, ale je potřeba aby byly očištěny také naše domy a byty.

Tato služba je však zařazena jako samostatné čištění a nebo dokonce napojení na modrobílý plamen Květu života, které je pak trvalé.

Nejsem dnes majetnický a nedělám tohle vše, abych zbohatl, přesto z něčeho žít musím a člověk nemůže věci mnohdy jen tak obdržet zdarma protože k nim pak nemá vztah.

Octl jsem se před pár lety v situaci, kdy jsem hledal pomoc a prosil o pomoc a dokonce tehdy bych si nechal klidně vykládat i karty jen abych dostal nějaké informace, které budu vnímat pozitivně a udržím se tak nad vodou. No nenašel se nikdo, kdo by mi výklad nebo jiné věci udělal zdarma a na mnohých stránkách jsem našel zprávu, že kdo nemá peníze ať o pomoc ani nežádá.

Už jen z tohoto důvodů jsou ceny u „služeb“ které nabízím velmi nízké a stále dělám mnoho věcí zcela zdarma. Očistím od čehokoliv kohokoliv, kdo o to požádá a jednoduše na to nemá. Nedělá mi to problém jen každý si sám musí opravdu uvědomit zda má či nemá požádat o podobnou laskavost, protože vše se nám může  a také vrátí.

Malinko jsem odběhl od tématu a to jsem si myslel, že zde jen napíši fakta, ale asi to takto mělo být.

Chtěl jsem říci, že si díky vašim příspěvkům uvědomuji, že očistit je potřeba své byty a domy a tak přicházím s tím a samozřejmě není to jen tak, protože jsem opět k tomu byl doveden, abych právě službu 30 dní pročištění se Shambhalou rozšířil.

Rozšiřuji tuto službu tedy zároveň taktéž o pročištění vašich bytů a domů. To znamená že každému kdo se bude této služby účastnit bude taktéž od této chvíle čištěn jeho prostor, kde přebývá.

Tyto vaše prostory budou čištěny vždy od sedmého pročištění včetně a pak každým dalším čištěním až do konce celého „procesu“.

Toto je z důvodů, abyste si ten stav mohli uvědomovat. Pokud by k pročištění došlo chned nebyli by jste schopni vnímat ony změny, které očištěním prostor přichází.

To znamená že vaše prostory pokud se budete služby účastnit budou čištěny a udržovány tak čisté jako vy. Budou zbaveny všech entit, duší, ještěrů, šediváků a jiné havěti. Budou v nich uzavřeny a zrušeny všechny časoprostorové brány pokud se tam nachází.

Zjednodušeně řečeno budou čisté tak jako vy a to od sedmého pročištění včetně až dokonce. To znamená že budou pročištěny celkem 9 krát.

Uvědomte si prosím tento velmi vstřícný krok k vám všem, byť jsem k tomuto veden, nejsem povinen to dělat a píšu to jen proto, abyste k věcem tedy přistupovali velmi odpovědně.

Tohle vše vám, mohu zde nabídnout protože mohu, protože nelpím ani na věcech ani na lidech.

Mohu vám to nabídnout protože neočekávám a pokud s tímto přicházím pak protože „sloužím“ a chci sloužit Kristu.

 

Upozorňuji, že nejde tak jako u pročištění 30 dní se Shambhalou o zasvěcení přímo do Shambhaly či o napojení vás na modrobílý plamen Květu života. Stejně tak nejde tedy o napojení vašich prostor na modrobílý plamen Květu života. Jde o dokonalé pročištění vašich prostor a udržení jejich čistoty v rámci a v době služby 30 dni se Shambhalou.

 

K tomu, aby proběhlo a bylo v činnosti pročišťování tvého domu či bytu nepotřebuji nic více, než mám, protože se toto od této chvíle stává součástí tvé objednávky a rozhodnutí se tohoto účastnit. Pokud se tedy pro tuto službu od dnešního dne rozhodneš, souhlasíš zároveň s pročišťováním tvého bytu, domu či prostoru, který obýváš jako součást služby Shambhala 30 dní s pročištěním.

 

Ti z vás kdo v dané chvíli prochází již pročištěním a jsou v různém stádiu , to znamená máte za sebou různý počet pročištění, těm z vás pak stačí, abyste v danou chvíli vyslovili tichý souhlas že s tímto souhlasíte a o tato také žádáte. Co zjednodušeně znamená že mi nemusíte psát že o toto žádáte. Stačí když to v duchu vyslovíte.

 

Milý člověče, dostává se ti tak zcela mimořádné a skutečně naprosto ojedinělé služby pokud sám vědomě chceš růst a změnit svůj vlastní život.

Věř tomu, že nepotřebuješ žádná drahá školení, nepotřebuješ navštěvovat žádné takzvané duchovní školy, protože nakonec vše co hledáš je jen a jen v tobě.

 

Ti, kteří hledají a chtějí změny ve svém životě většinou nejsou těmi, co by měly finance nazbyt a tak semináře různého druhu, školení a školy, kde se platí ze jeden den tisíce a trvají mnohdy týdny, nebo rok a déle nejsou nakonec zaměřeny na tebe. Jsou jen byznysem pro ty, kteří je dělají a vedou.

 

Překládám tedy a přicházím z touto mimořádnou nabídkou, jako odpověď právě na tyto různě předražené a různorodě zaměřené semináře či školy a je na tobě samém člověče k čemu se rozhodneš a jakým směrem se vydáš.

 

Pokud ses účastnil, účastníš, či v čase budeš účastnit této služby „ Shambhala 30 dní s pročištěním“ a byl jsi spokojen, zaznamenal jsi změny pak šiř tuhle myšlenku a službu dále. Mělo by ti záležet na tom, aby co nejvíce bytostí bylo stejně tak čistých jako ty, aby co nejvíce prostor stejně jako „lidí“ bylo pak napojeno na modrobílý plamen Květu života.. Měl by jsi vědomě šířit to, o čem sám ses přesvědčil, že je dobré a že funguje, protože tak dopomáháš nejen sobě, ale také těm okolo sebe.

S Hlubokou Láskou k Tobě člověče Kája

12.5.2016