Napojení ČR na modrobílý plamen Květu života

 

Pohled zpět:

V loňském roce zde byla na těchto stránkách založena rubrika „Přišel čas“. Byla založena, jak bylo popsáno v úvodním povídání a to především za účelem, abychom vás zde mohli informovat o tom, že přišel čas zabývat se věcmi jinak, probudit se ze snu, ve kterém žijeme a konečně začít plnit to, co jsme všichni, kdo přicházíme z Prvotního Zdroje, slíbili, že budeme plnit, než jsme zde sestoupili na tuhle planetu zem. 

V několika článcích jsme vás informovali o tom, že pročišťování celého území české republiky, včetně všeho, co se nachází jak pod zemí, tak nad zemí, započalo. Bylo to 4.4.2017, kdy jsme zde společně s Radkou a všemi těmi kouzelnými bytostmi jak nahoře tak i dole započali toto pročišťování celého území české republiky, protože tak jsme k tomu byli vedeni.

Osobně jsem slíbil, že budu zde toto území pročišťovat každý jeden den a to v různých časech, protože veškerá ona „havěť“ různého druhu, která se zde množí jako kobylky, je zde jen proto, aby nás poškozovala, ovládala a svedla nás s jediné správné cesty, která vede opět domů. Ne všichni, co zde dnes obývají tuhle planetu zemi, mají domov tam nahoře. Mým domovem, mým skutečným domovem, je prostor tam nahoře. Prostor, který zde v písemné formě asi v dané chvíli popsat ani nejde. Zde na této planetě jsem jen a výhradně proto, abych sloužil Kristu. Po mnoha letech hledání si konečně začínám uvědomovat, proč zde jsem, a jaký tento pozemský život má smysl. A z těchto a dalších mnoha důvodů jsem vyslyšel a přistoupil k tomu, že máme začít s pročišťováním tohoto katastrálního území české republiky. Zveřejnili jsme zde v dané rubrice text, na jehož základě jste se kdokoliv a v kterémkoliv čase sami mohli zapojit a pročišťovat tak nejen toto území od všeho, co zde nepatří, ale také sebe sama a své prostory. 

Není dnes mým cílem a záměrem hodnotit kolik z vás a jak často jste se tedy nějakého pročištění tohoto katastrálního území účastnili. Je, bylo a vždy to bude jen na tobě samotném  člověče, kterou cestou se vydáš. Je to tvá svobodná vůle, jen to stále nechceš pochopit a žiješ v temnotě těch nejrůznějších závojů, které sis na své cestě kolem sebe sám vytvořil. Pokud chceš žít v Lásce a stát se Láskou, musíš se sám rozhodnout jakou cestou se vydat. Ne, žádná cesta není zavrhována a podle své vůle se můžeš vydat na kteroukoliv jen sám chceš. Je však jen jedna cesta, která je samotným Prvotním Zdrojem podporována. Možná, že si myslíš, že jsi „šťastný“, že se máš dobře, ale věř, že vlastně ani nevíš, co je to být šťastný a mít se dobře. Nemůžeš to vědět, protože jsi to ještě neprožil. Možná máš auto, dům, bazén a bankovní konto. Můžeš mít i mnoho jiných materiálních věcí, ale to není to štěstí, Láska a vnitřní uspokojení.

Ještě před nějakým časem jsem patřil k těm, kteří nejen prosili za odpuštění, ale taktéž stále odpouštěli a žádal jsem v každé jedné meditaci, aby všem bylo odpuštěno vše to, co ke mně

vyslali a co mne poškodilo. Dnes mohu říci, že neodpouštím. Neodpouštím, protože nemám co komu odpouštět a i kdybych mohl, tak tak neučiním. Neučím tak, protože každý musí sklidit to, co sám kdy zasel a je jedno, co to je. Není možné sít něco a sklízet něco jiného.

Takže abys byl na své cestě spokojenější, šťastnější, vnitřně vyrovnaný a já nevím jak to vše nazvat, musíš na své cestě nejen sít to, co jednoho dne sám chceš sklízet, ale budeš muset na své cestě ještě sklidit i to, co jsi kdy zasel a je jedno v jakém čase. Takže cesta pokud se vydáš na tu správnou, může být a s největší pravděpodobností také bude nejen dlouhá ale i složitá, protože nikdo nemůže sklidit nic z toho, co jsi zasel ty sám.

Tohle vše je na dlouhá povídání a mnohé z toho zde bylo od chvíle, kdy jsou zde tyhle stránky zavedeny, sděleno. Dnes nemám potřebu nikoho přesvědčovat, protože každý na to musí přijít sám. Je jen na tobě, člověče, čemu budeš či nebudeš věřit. Je to tvá volba a já nikoho dnes přesvědčovat nebudu o jeho slepotě a ať věří, čemu sám chce. Osobně si dnes svou víru a poznání vzít nenechám nikým, ničím a za žádných okolností.

Nevadí mi dnes ani to, když zde budou a jsou takzvaní duchovní, kteří si z toho všeho udělali jen jeden velký byznys a sladkými slovy vás přesvědčují o něčem, co není a nikdy nemůže být pravdou. I ona takzvaná celá esoterika, duchovno či jak to vše kolem nazveme, je doslova prošpikováno špínou, lží a nenávistí. Vše se to však tváří sladce a mnozí z těch takzvaných duchovních dokážou své lži a výplody zabalit do tak krásných slov a slibů, že není zas tak velkým problémem jim naletět. Pokud však nejsi schopen, člověče, rozpoznat lež od pravdy, je to především jen tvá lenost. Lenost věnovat svůj čas sobě sama, protože pokud by jsi tak dostatečně dlouho tvořil, jistě bys v čase došel k poznání.

Každý z těch co přišli od Prvotního Zdroje a ještě stále nemají svou duši plně zatemnělou, mají či přesněji mohou mít schopnosti jako sám Kristus. Jen musí touto jeho cestou, která je jediná podporována, sami vědomě a dobrovolně projít. 

Od chvíle, kdy jsem zde založil tyhle stránky, lépe řečeno do chvíle, kdy jsem začal s rituálem šesti křížů a to ještě po boku s Milenou, uběhl docela dlouhý čas a já zde neseděl se založenýma rukama a nečekal na to, že mi jen tak něco přijde. Musel jsem a věnoval jsem tomu všemu dění okolo spousty času. Za poslední dva roky, kdy stojí po mém boku nádherná bytost v podobě Radky, jsme zde udělali mnohé a za ty dva roky by se dalo na prstech jedné ruky spočítat, kolik dní jsme se neúčastnili nějakého pročišťování.

Osobně mi to přineslo mnohé a na otázku, kterou jsem dostal na závěr roku 2017, jaký že byl ten rok, jsem odpověděl, že byl tím nejlepším prožitkem mého života. Nevím, zda by se to dalo vyjádřit slovy, že jsem šťastný, spokojený a naplněný, protože nejpřesnějším výrazem je, že jsem vděčný. Vděčný za každý jeden den toho období. Uvědomil jsem si však, že jsme zde s Radkou oba museli hodně a dlouho sít jen to nejlepší, abychom mohli věci takto vyhodnotit. Museli jsme také oba sklízet z dob minulých a mnohdy to nebylo jednoduché. Museli jsme vytrhat mnoho plevele, aby rostlo na našich zahradách to, co si přejeme a tím je Světlo a Láska.

Současnost:

Dnes zde přicházím, milý člověče, abych tě informoval o tom, že po dlouhých měsících každodenního pročišťování jsme se dostali do bodu, kdy nám bylo umožněno napojit celé katastrální území české republiky na energie modrobílého plamene Květu života. Od této chvíle se mění mnoho věcí a bylo to z naší strany avizováno dlouho, že věci budou jinak. Zveřejním zde zjednodušenou verzi pročišťování katastrálního území české republiky po napojení na modrobílý plamen Květu života a zároveň je to určeno každému, kdo se chce vydat na cestu, která je podporována a sám se chce a bude pročišťovat. O tom, že to funguje, není pochyb, je však jen na tobě čemu budeš věřit.

Od dnešního dne nemusíš nikomu dát ani jedinou korunu za nějaké pročišťování a je jedno zda jde o pročištění tebe sama či tvých prostor, které obýváš či užíváš. Můžeš pročistit i své blízké pokud s tím budou souhlasit a budou se účastnit. Nic na tom není, stačí k tomu jen přistoupit s pokorou, Láskou a vírou v srdci. Z ničeho nemusíš mít žádné obavy, ty jsou naprosto zbytečné. 

Zapomeň, člověče, na nějaká andělská čísla, na jména či hodiny andělů a jiné smyslné nesmysly. Nic z toho nepotřebuješ. Zapomeň na kartáře a jiné zázračné nesmysly, které nedělají nic, než ti jen přinášejí falešné naděje a dělají průvan v peněžence.

To, co má v životě opravdu cenu, máš v sobě a my ti zde dnes předkládáme návod jak. Jak změnit svůj vlastní život. Pokud vydržíš provádět pročišťování po dobu jednoho měsíce a to třeba v různých časech, na tom nesejde, a budeš k tomu přistupovat srdcem, budeš to aplikovat jinak než jako čtení knihy, pak ti garantuji změnu ve tvém životě. Dokud tak neučiníš, nesuď, nepolemizuj, neposuzuj.

Předkládáme ti s těmi nahoře stejně jako s těmi všemi dole možnost. Možnost změnit věci. Můžeš se sám dokonale očistit od všeho, co na tobě ulpívá, zharmonizovat své tělo a nastoupit na správnou cestu. Stačí, když dodržíš toto minimum a budeš se po dobu celých třiceti dnů pročišťovat. Tím zároveň dopomáháš mnohému ostatnímu. Samozřejmě že je to jen jako základ, jako minimum, ale pokud nejsi schopen do sebe investovat pouhých dvacet minut denně, neočekávej, že se něco změní.

Pokud někdo pročistí za peníze tebe, nebo tvé prostory a ty sám nebudeš na sobě pracovat, mohu ti slíbit, že neuplyne ani den a vše bude, jak bylo. Věřit nemusíš, milý člověče, ale vím, o čem píšu a jakou informaci ti zde předávám.

Budoucnost:

O té do značné míry rozhodujeme sami, protože my jsme sami těmi zahradníky. Samozřejmě, že můžeme sklízet i to, o čem si myslíme, že jsme nezaseli, ale to je už jiné povídání a pro tebe by mělo být prioritou, aby ty sám jsi byl čistý, pak a teprve pak budeš připraven pochopit další.

Prováděli jsme zde s Radkou službu jednou měsíčně jako je hromadné pročišťování. Dalo by se říci, že tohle je již minulostí a tato služba postrádá v daném světle své opodstatnění. Přesto tuhle službu nerušíme ani pro tento celý rok. Jen upravíme pravidla. Pročištění se bude konat opět vždy prvního v novém měsíci, jen již nemusí nikdo žádat, jak tomu bylo dříve. Nově bude pročištěn každý, kdo alespoň jednou týdně v libovolném čase provede pročištění sebe sama“ které bude zveřejněno. O dalších změnách ohledně služby Shambhala 30 dní s očištěním a napojení na modrobílý plamen Květu života vás budeme informovat v samostatném článku.

Pokud tě věci zaujaly a rozhodl ses vydat se tou cestou, která je podporována, pak ti přeji mnoho trpělivosti, vůle a víry setrvat.

Samotné napojení české republiky na modrobílý plamen Květu Života.

15.1.2018

V závěru roku 2017 bylo období dlouhé více jak 40 dnů, kdy ani jeden den jsme nezaznamenali, že by byly prostory čisté a každý den jsme odváděli entity. Bylo to nejdelší období, kdy každodenně bylo vše znečištěno. V počátku tohoto roku se situace změnila a já věděl, že přichází chvíle, kdy bude možné toto území napojit na energie modrobílého plamene Květu života.

Stalo se tak 15. ledna 2018 ve večerních hodinách. Od této chvíle je natrvalo toto celé katastrální území české republiky napojeno na samotné energie Modrobílého plamene Květu Života.

Pokud jste pozorní a dokážete si zpětně vybavit některé věci kolem vás, včetně politického dění či jiných zpráv a to především z domova, pak si některé věci, pokud budete chtít, budete umět dát dohromady. Já nemám dnes již zde osobně potřebu ukazovat, co a jak se okamžitě změnilo a jaký byl počáteční dopad tohoto napojení či proč se tak stalo. Nevěřící neuvěří a ten, kdo ví, tomu není potřeba vysvětlovat.

Dopředu jsme nemohli informovat, kdy k tomuto napojení dojde a opět to mělo a má své důvody. Od daného dne samozřejmě denně provádíme čištění daných prostor, a může se to  zdát někomu divné či zvláštní, ale každý den je u čištění vše čisté. Entity všeho druhu včetně všeho ostatního se drží přesně tam, kde mají. To neznamená, že se zde jiné další neobjeví, protože nepracujeme s něčím, co se nevyvíjí a není inteligentní. Osobně zde však znovu stvrzuji svůj slib, který jsem jednoho dne dal při napojování prvního energetického místa zde na zemi. Nesejdu z cesty, na kterou jste mne přivedli.

Děkuji tímto všem těm kouzelným bytostem jak nahoře tak i dole.  

S Láskou a v Lásce Kája 

5.2.2018

 

od této chvíle již nemusíš od nikoho žádat pročištění ani své osoby ani svých prostor, protože plně toto bude fungovat jen pokud tak učiníš sám

pročištění sebe sama - včetně území české republiky najdeš v nové samostatné rubrice 

zde  - dude založena  do 8.2.2018 

Předchozí povídání ........SORY JAKO

Následné povídání ..........Každý sám za sebe.

Svůj komentář můžete vložit zde .....Prostor pro vás.