Pomyslná hranice překročena

 

Před pár lety, kdy se zde objevil rituál šesti křížů, jsme stáli tehdy ještě s Mílou před rozhodnutím co s tím. Byla to doba, kdy jsem se od ní hodně učil a nepochybuji, že i ona ode mne. Vrhal jsem se do věcí spíše po hlavě a chtěl jsem změnit svět. Nechápal jsem, jak je možné, že lidé jsou tak slepí, hluší a naivní. Myslel jsem si, že to přece každý musí chápat. Dnes vím, že tomu tak není a mnozí nemusí porozumět jediné myšlence a jedinému činu, které činím. Dnes vím, že sdílet cestu a porozumět té, po které jdu, může jen ten, kdo je připraven. Popravdě těch není stále v dané chvíli mnoho. Je to zlomek procenta. Ten zbytek, ona masa, se stále hledá, nebo spíše hledá štěstí a lásku všude jinde, než tam, kde ji mohou najít a kde ona Láska sídlí.

Byla to tehdy pro mne docela složitá a hlavně hektická doba. Byli jsme vystavováni stále nějakým útokům a přes to vše jsme vždy šli dopředu a nikdy se nezastavili. V den, kdy jsem pročišťoval všechny, kdo byli zasaženi rituálem šesti křížů, hromadně a čistil  jsem je, myslel jsem si,že se mi rozpadne tělo. Vzpomínám si, jak mne vše po té bolelo a dával jsem se dohromady několik dní.

Na různé útoky všeho druhu z oné druhé strany jsem si za ty roky zvykl a dnes je zde s Radkou sledujeme v podstatě více či méně neustále. Nikdy jsem nepomyslel na to, že zde někdy přijdeme s něčím, jako je pročišťování celého katastrálního území české republiky. Byli jsme k tomu však dovedeni. Říkám byli, protože nic z toho bych zde bez Radky a její opory nemohl dělat. Věcem mezi nebem a zemí věnujeme v podstatě všechen náš společný čas. Na televizi se nedíváme, snad jen výjimečně tak jednou za měsíc si pustíme nějaký film. V podstatě dnes již každý den bez výjimky děláme nějaké ochrany a čištění.

Přišli jsme zde s pročištěním Borotína, stejně tak s mimořádnou službou Shambhala 30 dní s očištěním a od té doby ji provádíme vlastně každý sudý den. Došli jsme až do bodu, kdy jsem stál před otázkou, pokud to takto mohu nazvat, zda přijat výzvu a pročistit celé katastrální území české republiky s následným napojením na energie modrobílého plamene. Dnes vím, že pokud tento proces nedotáhneme zdárně do konce a nepochopíme všechny souvislosti, nepustí nás to dále. Nepustí nás to k pročišťování Vědomí. Vědomí jak bytostí, tak míst, se kterými jsme spjatí. A pokud neprojdeme pročišťováním a napojování Vědomí na jednotné vědomí, tak nedojdeme k Jednotě. Celé je to proces, který se vyvíjí a objeví se vždy jen jeho malá část a člověk nedokáže nahlédnout za další oponu, dokud neodstraní a nezvládne tu, před kterou stojí.

Protože jsme měli již zkušenosti s pročišťováním míst a různých území, tak jsem se rozhodl, že vstoupím na tu cestu a přijmu to, že máme vytvořit „projekt“, nelze to asi jinak nazvat, a pročistit celé to naše katastrální území. Jak jsem se již zmínil, nebylo a v dané chvíli není možné k tomu přiřadit ani slovensko, natož jiné země a nepochybně to má svůj důvod, který zatím přesně neznám. Toto vše bych nemohl dělat, pokud by vedle mne nestála ona kouzelná bytost v podobě Radky.

Věděl jsem, že to nebude jednoduché a velmi dlouho se toto vše nejen připravovalo, ale i já sám jsem se stále rozhodoval, zda to udělat či to vše nechat být a zabývat se jen sám sebou a těmi, které mám rád. Kladl jsem si spousty otázek, proč do něčeho podobného vstoupit, proč já nebo my, proč to jednoduše už dávno neudělal někdo jiný.

Před každým z nás stále leží nějaké zkoušky a je to proces, který v podstatě nekončí, a když něco zvládneme, tak nám do života vstoupí a jsme vedeni k něčemu ještě složitějšímu. K něčemu, o čem by se nám na počátku ani nezdálo, protože bychom to jednoduše nezvládli a naše hlava, by to jednoduše ani nepřijala.

Vedli jsme dlouhé diskuze zde s Radkou ze všech možných pohledů a kladli si stovky otázek, a když se nám podařilo na nějakou najít odpověď, tak záhy přišly další a další. Jednoho dne jsem se však rozhodl, že to udělám, že přijdu s oním projektem pročištění a „dám“ všem šanci, protože ti, kdo by možná mohli, to neudělají a to jen proto, že jim za to nikdo nezaplatí. A možná právě ani proto to udělat nemohou, protože si z duchovna udělali byznys.

Vše, co má nějakou skutečnou hodnotu, je zde na naší planetě zemi zdarma. Slunce nám zde svítí zdarma, stejně tak měsíc svítí zdarma. Na hvězdy se díváme zdarma. Vzduch je nám k dispozici zdarma, stejně tak by to mělo být s vodou a dalšími věcmi. Jídlo nám naše země produkuje zdarma. To my „lidé“ jsme si vytvořili v naší nevědomosti peníze a ze všeho udělali byznys a stali se plně materiální.

Jsme závislí na penězích a žijeme v iluzi, že čím více jich máme, tím jsme šťastnější a máme větší moc. Pravdou však je, že vše, co si můžeme koupit, vlastně nemá žádnou hodnotu. Tím neříkám, že mnoho věcí nepotřebujeme. Čím dražší věc se nachází kolem nás, tím menší je její skutečná hodnota, pokud nebudeme na věci nahlížet z pozice síly a moci. Kdyby ti, co nás ovládají, nám mohli zpoplatnit vzduch, slunce či mnoho jiných věcí, dávno by se tak stalo. To, že se tak zatím neděje, neznamená, že se podobné věci již dávno nepřipravují a jsme k tomu pomalu a plíživě vedeni. Až si zvykneme, udělají to a to jen proto, aby se opět více peněz z masy „chudých“ přemístilo k bohatým a tím opět nejen oni upevnili svou moc, ale z nás (vás – tebe člověče) udělali ještě většího a poslušnějšího otroka.

To, co má ve skutečnosti skutečnou hodnotu, si za žádné peníze na světě člověk nikdy nemůže koupit. Pochopit to není jednoduché a přijat to a žít v tomto duchu je daleko složitější a cesta je to dlouhá. To, co má však skutečnou hodnotu a vše to, co opravdu k životu potřebujeme, bylo, je a má být zcela zdarma. Nic z toho nám totiž nepatří a nemáme tedy ani právo s něčím podobným obchodovat.

Láska – není jen slovo a není to jen věc – je to něco, co je zcela zdarma a přesto ji má v sobě tak málo z nás. Můžeme mluvit, nebo psát o lásce a přesto to s láskou, tou LÁSKOU, nemá nic, naprosto nic společného. Většina dnes žije v iluzi lásky a každého, kdo chce skutečnou Lásku nalézt, čeká dlouhá a trnitá cesta. Hledat nesmí nikde jinde než v sobě sama.

Přišel jsem v Lásce a do pročišťování celého katastrálního území jsem se pustil s Láskou a dělám to z Lásky a v Lásce a budu v tom všem i nadále pokračovat v Lásce a to i přesto, že jsou mi kladeny do cesty ne kameny, ale mnohdy balvany. Budu ve své práci pokračovat dále a splním, co jsem slíbil, než jsem zde sestoupil na tuhle planetu zemi a to i přes všechny ty útoky, které nepřestávají a naopak sílí. Nikdy nezradím svůj slib, který jsem dal, jednoho dne v jednom kostele, při napojování na energetické místo Jednoty. 

Když jsem zakládal tuhle rubriku, nejen že jsem k tomu byl veden, ale věděl jsem proč to má být vše veřejné a zcela zdarma. Netušil jsem však, že ve chvíli, kdy skutečně začneme čistit toto území, se budou kolem mne dít věci, které se dějí, a náhoda to není. Není to povyšování se nad kohokoli a každý má svůj osobní jakýsi příběh, přesto pokud se člověk vědomě nevydá na podobnou cestu a neprojde si všemi těmi nástrahami, které jej v samém důsledku jen a jen učí, by jen stěží obstál. Přesto každá lidská bytost, které má duši, se jednoho dne bude muset sama a vědomě rozhodnout, kterou cestou půjde dále.

Tím, že jsme se do něčeho podobného, jako je pročišťování české republiky, pustili, jsme překročili jakousi pomyslnou hranici, odkud není návratu.

Entity nejsou nic, co by nebylo inteligentní, naopak, jsou velmi inteligentní a jsou si vědomy toho, oč zde běží a co se zde v dané době děje. Nejde jim o nic jiného než zastavit tento proces a doslova zlikvidovat zdroj, ze kterého toto pro ně zlo přichází. Pokud bychom dnes přestali, ONI (ony entity) by nepřestali a byli by vůči nám ještě agresivnější, dokud by nás nadobro jednou pro vždy neodstavili či neodstranili. Vím zcela přesně, o čem zde píšu, a co zveřejňuji a to toho zatím stále víme tak málo. I toto málo však stačí k pochopení, že přišel čas se věcmi do hloubky zabývat a nenechat se zastrašit nikdy a ničím, co se kolem vás děje. Přesto z jiného pohledu je strach, který má mnoho podob, zase naopak motivací.

Toto pročišťování zabezpečí, aby bylo jednoho dne celé území napojeno na energie modrobílého plamene Květu života, a čím více z vás se do tohoto procesu zapojí, tím lépe. Je úplně jedno kým jste a kde se nacházíte, je jedno zda jste muž či žena, zda čech, slovák, polák či kdokoliv jiný. Toto je o každé jedné bytosti a to nejen žijící na tomto území. Nemusíte skutečně dnes již nikomu dát ani halíř za nějaké čištění nějakých vašich prostor. Pokud se účastníte pročišťování daného území české republiky, pak jsou pročišťovány nejen taktéž vaše samotné prostory, a je jedno kde na kterém území se nachází, jste však zároveň pročišťováni vy sami.

Doposud s něčím podobným, pokud je mi známo, nikdo nepřišel a v dohledné době ani nepřijde. Nepleťte si meditace, které někteří v nějaké víře provádí a zvou k tomu širší veřejnost, s čištěním území od entit a všeho, co jej poškozuje. Srovnávali byste nesrovnatelné.

Toto pročišťování se dotýká každého jednoho jedince, který se nachází či bude kdykoliv v čase nacházet na území české republiky a to bez výjimky. Na každého toto čištění, harmonizace a ochrany působí a působit budou, ať tomu věří či ne. Může to někdo zesměšňovat, může to popírat jakýmkoliv způsobem. Může si o mně samotném myslet, dokonce třeba šířit, co jen chce. Nakonec to bude jedno, protože tohle se dotýká naprosto každého.

Není až tak složité vysvětlit, jak fungují entity a proč se stále objevují nové. To, co je složité, je přijat to, že je toto vše tak jednoduché.

Pozorujte své okolí, pozorujte sebe sama, jak to vše působí a nevěřte tomu, že něco kolem vás je náhoda, protože ty nejsou. Může se stát, že lidé kolem vás začnou tloustnout, i tohle s tím vším souvisí a i tohle je lehce vysvětlitelné. Jen přijat to a pochopit je složité, protože pro samou jednoduchost to odmítáme. Nakonec to ale nejsme zase my sami, kdo to odmítá, ale ti co nás ovládají a řídí.

Můžete pociťovat únavu a to i přesto, že na sobě nic nemáte a jste napojeni na energie modrobílého plamene Květu života. Je to však jiný druh únavy stačí jej sledovat a zjistíte, že tomu tak je. Pochází z něčeho jiného.

Zapoj se, člověče, a staň se pozorovatelem. Jsou to ty nejlepší věci, které můžeš udělat pro sebe, své blízké a pro tuhle planetu zem. Alespoň občas toto pročištění prováděj, protože každé se počítá. My jej zde dnes provádíme s Radkou každý den a došli jsme do bodu, že je provádíme již v různých časech. A to proto, že jsme si ověřili, jak jsou dané entity inteligentní. Když jsme prostory čistili vždy ve stejnou dobu, po čase se stalo, že prostory byly čisté a my měli samozřejmě radost a myslel jsem si, že jsme tedy jen krůček od toho, abychom mohli celé toto území napojit již na samotné energie modrobílého plamene. Byl to však omyl, nebylo nám to umožněno a tak jsme pátrali proč a zkusili jsme pročistit území v jiném čase a najednou čisté nebylo. Entity si zvykly na to, že v daném pravidelném čase pročišťujeme území a tak zjednodušeně řečeno nebyly. Dnes zapisujeme již každý čas, kdy čištění děláme a stejně tak si zapisujeme, kdy bylo, či nebylo čisté. Evidujeme, zda pročišťování jsem dělal já či Radka a věnujeme tomu stále více a více pozornosti, abychom se dostali dále, protože nikdo z těch, kteří nám všem zde pomáhají, jednoduše nepřijdou a neřeknou, udělej to tak a tak. Na vše musí člověk nejprve přijít, najít cestu a teprve pak ti otevřou dveře a dostane se k tobě informace, jak tomu je.

Potřebujeme více energie a v den, kdy bylo pročištění prvně zveřejněno, jsem byl zvědavý na výsledek, nebo spíše průběh, když jej budeme zde s Radkou provádět. Nemýlil jsem se a měl jsem úsměv na tváři, protože v době, kdy jsme pročištění zde dělali my, bylo vše čisté a to jen proto, že se do toho řada z vás zapojila. Ne jinak tomu bylo den následný. Vím a jsem si vědom toho, že každým dnem může a bude ubývat těch, co vstoupí na stránky anebo si vědomě udělají čas, aby se pročištění účastnili, přesto děkuji za každé pročištění, které uděláte, kterého se budete účastnit, protože každý den, každé vaše jedno pročištění se počítá.

Nakonec nepomáháš ani samotnému prvotnímu Zdroji, ze kterého jsi zde přišel, nepomáháš ani nám, ani svému sousedovi, ale jen sám sobě. To si pamatuj. Nikdy nemůžeš nikoho změnit, protože každý sem přišel sám a každý je zde sám za sebe. Ten, koho můžeš, člověče, změnit, jsi jen a jen ty sám. Můžeš zde na této planetě zemi dále ne žít, ale přežívat, žít v iluzi. Můžeš se však také rozhodnout a začít měnit svůj život a nalezneš to, co je mnohým ukryto a přesto to každý má sám v sobě. Cesta to v žádném případě není jednoduchá, a kdo ti říká něco jiného, tomu nenaslouchej, protože lže. V čase se můžeš dostat a nepochybně také dostaneš do bobu, kdy si uvědomíš, že stojíš na skutečném rozcestí a bude na tobě, kterou cestou se vydáš, pokud budeš připraven a uděláš krok správným směrem, bude to ona pomyslná hranice. Projdeš bodem, ze kterého již není návratu.

S Láskou a v Lásce Kája

6.12.2017

 

Předchozí povídání ........Prosba o vyjádření

Následné povídání .......... připravuje se

Svůj komentář můžete vložit zde .....Prostor pro vás.