Prožitek z prvního pročištění ČR.

Bylo srpnové pondělí, jeden z mnoha krásných slunečných dnů letošního léta. Přesto byl tento den v mnohém výjimečný. Ten večer byl úplněk a věděli jsme s Kájou již delší čas, že to je ten správný den pro první pročištění území celé České republiky. Obloha byla jako vymalovaná, nikde ani mráček a slunce příjemně hladilo. V podvečer jsme ukončili práce venku dřív než jindy, abychom byli ve správný čas připraveni a ničím nerušeni pro samotné čištění.

Při každém čištění ( každý jeden den ) nám hoří v pokoji velká svíčka, chtěla jsem ji i tentokrát připravit a zapálit a cosi mne přivedlo k tomu, že jsem sáhla po nové svíci modré barvy, kterou jsem koupila někdy na jaře, když mne přímo oslnila v obchodě. Samotnou mne překvapilo, jakáže barva mne to přitáhla, ale věděla jsem, že to má svůj význam a že její čas přijde. Až do tohoto dne stála v rohu na mém stolku. Zapálila jsem ji a ostatní nechala na Kájovi. Předpokládala jsem, že se při čištění aktivně zapojím, protože to jistě bude zdlouhavá práce, ale těsně před začátkem mi Kája řekl, ať zatím jen vnímám a pokud bude třeba, dá mi pokyn. Seděla jsem na židli u počítače vedle něj a snažila se zcela zklidnit mysl a nevnímat tělo. Chvíli jsem vnímala, jak mi jakoby záměrně přichází různé rušivé myšlenky, které jakoby mi chtěly odvést pozornost a zaměstnat mne. Vědomě jsem jim nedávala pozornost a ustaly. Jakoby vzdáleně jsem slyšela slova, která Kája četl a v jistém smyslu je prožívala. Když přišla fáze čištění od entit, cítila jsem v těle nepříjemné sevření, možná jako ve chvíli úzkosti. Ten pocit jsem vnímala jako mi nepříjemný a věděla jsem hned, že souvisí s pročišťováním. Po čase náhle rychle odezníval a začalo mi být velice lehko a příjemně. Viděla jsem před sebou siluetu ještěra, byl otočený přímo ke mně a vnímala jsem, že ho od spodu postupně pohlcují plameny. Postupně silueta s plameny splývala až zmizela. Věděla jsem, že v tu chvíli je vše očištěno, začala jsem sledovat Kájova slova a ta mi vše potvrdila, protože čištění od entit právě ukončoval.

Přišla fáze odvádění přivtělených duší a vůbec mne nepřekvapilo, že jsem ji vnímala podobně. Nejprve opět ono sevření v břiše a pak rychlý ústup a uvolnění. Tehdy jsem viděla jakousi bránu – zlatý zářivý kruh a vněm něco jako dveře tvaru kapky. Okolo zlatého kruhu se pak střídaly vždy modrý a další zlatý kruh. V tu chvíli jsem si vzpomněla, že se v čištění mluví o odchodu duší světelným tunelem. Vzdáleně jsem opět vnímala, že Kája právě odvádění duší ukončuje. Čištění všeho ostatního bylo pak klidné.

Další obraz jsem viděla až ve fázi zaplnění prostoru energií Shambhaly, kdy jsem viděla velice silný proud zlaté energie směřující shora dolů. Nebyl to proud v smyslu pramen směřující k nějakému bodu, ale naopak silná záře se spoustou pramenů směřujících dolů v obrovském měřítku a ploše.

To vše jsem vnímala jakoby zcela mimoděk v naprosto klidném stavu. Někdy je různých vjemů mnoho a já si jen snažím zapamatovat, co cítím, vidím nebo jinak vnímám a často až když vše Kájovi popisuji, teprve mi dochází skrytý význam. Takto jsem tedy vnímala první čištění území naší republiky.

Radka  

Můj krátký komentář

Nechtěl jsem sám psát ve svém povídání o tom, jak Radka prožívala samotné čištění, a čekal jsem, až sama k tomuto pár písmenek napíše. Samozřejmě že i mi o všem po prvním pročištění vyprávěla a vedli jsme na toto téma dlouhý rozhovor. Byla to krásná noc, jen je škoda, že do slov se toto vše nedá vepsat.

Než jsme v ten večer s prvním pročišťováním započali, byl jsem přesvědčen, že se toho sama bude plně účastnit a to tak, že texty budeme „číst“ společně. Ve chvíli, kdy jsem si vše přichystal a byl jsem připraven na samotné pročišťování, jsem si ještě chtěl ověřit, kolik entit se volně v prostorech nachází. Na přesné číslo si již nevzpomínám, ale bylo jich mnohonásobně více. To, co se nakonec odvedlo, spálilo či odstranilo, nazvat to můžeme jakkoliv, byly již jen ony entity, které se nepřivtělily zpět ke svému hostiteli. To znamená k bytosti, ze které pochází. Většina z těch, co mají na sobě nějaké entity a nepracují sami se sebou na pročišťování, mají kolem sebe mnoho jiných entit, které nejsou na nich přímo přivtěleny, protože je daná bytost nedokáže uživit. Patří však k dané bytosti a jakýmsi způsobem se podle potřeby na ní střídají.

Číslo volně se pohybujících entit, které jsem slyšel a které mi vyšlo, bylo pro mne v první chvíli alarmující a v tu chvíli jsem také vnímal, že se celého pročištění má Radka účastnit jen jako „tichý“ pozorovatel, pokud to takto mohu nazvat.

Uvědomil jsem si proč a vybavila se mi plně situace, kdy jsme ještě v době, kdy zde na zemi byla Milena, společně pročisťovali postižené hromadně od rituálu šesti křížů.

Také byla jako tichý pozorovatel a vnímala to dění, která já vnímat neuměl. Vybavily se mi myšlenky a celá ta situace jak mi tehdy bylo. Vzpamatovával jsem se z toho po tom pročišťování několik dní a měl jsem pocit, že se mi rozpadne celé tělo.

Neměl jsem zájem na tom, aby toto případně prožívala Radka a tak jsem uposlechl, co jsem vnímal, a jasně jsem jí sdělil, že pročištění toto první vytvořím sám a ona bude „jen“ tím pozorovatelem. Protože se však jednalo opravdu o ohromné číslo, řekl jsem jí, že pokud to nepročistím po nějakém čase tak ji vyzvu, aby mi pomohla.

No a jak to vnímala, popsala sama. Ve chvíli kdy mi popisovala ještěra, kterého viděla jak jej pohlcují plameny jsem pochopil, že jsme v danou chvíli tím, co přinášíme, čím jsme se rozhodli zabývat a co jsme jako úkol přijali, překročili určitou hranici (mez) odkud není návratu. Více o tom napíšu v samostatném povídání. V dané chvíli jsem měl jen potřebu doplnit informace, které považuji za důležité pro jakýsi obraz pro ty, kteří mají zájem a chtějí věci lépe pochopit.

Každý jedinec se do celého procesu může nyní zapojit, a pokud pro sebe chce něco udělat, měl by tak učinit, protože nečiní jen pro sebe, ale pro všechny kolem.

Nebojte se o věcech mluvit a šířit je. Ten, kdo je připraven, bude naslouchat a po čase se může připojit. Ten, kdo není připraven, vám naslouchat nebude anebo se přímo bude smát, posmívat či vám klepat na hlavu. Nic si z toho nedělejte, nic se jim nesnažte vysvětlovat, je to zbytečné. Sami si nejen přečtěte celý proces pročišťování, ale zamyslete se nad celým tím obsahem a pak pochopíte, že ten, kdo se nakonec jednoho dne bude ne smát, ale usmívat, budete vy ne ONI. Můžete sledovat na těchto „bytostech“ pod jakým vlivem jsou a co to s nimi dělá.

Připoj se, člověče, a neboj se šířit tuto informaci, protože je mezi námi mnoho těch, které to zajímá, jen podle jejich pohledu ve tváři to nepoznáš a nikdy bys to do daného člověka neřekl. Stále se bojíme o mnohých věcech mluvit. Klidně o tom mluv, když nic jiného, tak poznáš kdo je kdo, komu se vyplatí dávat svůj čas. Nedávej čas těm, kteří si tě neváží, kteří tebou pohrdají, kteří nemají pro tebe slušného slova a je jedno zda jsou to tví rodiče, bratři či sestry. Běž dál, protože Jednota je něco více než příbuzenské vztahy.

Přeji každé jedné bytosti jen to nejlepší a každé, ať je na své cestě jak dalece chce, posílám každý den jen to nejlepší. Jak s tím kdo naloží je už nakonec jen na něm samotném. Láska je více než cokoliv jiného. Jen je málo těch, kdo ji poznali, kdo ji opravdu mají v sobě.

S Láskou a v Lásce Kája

23.8.2017

 

Pokud se sám účastníš pročišťování české republiky, nebo máš otázku, můžeš svůj pohled prožitek emoce či jak to vše pojmenovat zapsat alespoň pár řádky do dané rubriky, nebo poslat emailem. Jistě nás to zajímá a každá informace je důležitá.

Předchozí povídání ........Krok druhý samotné pročišťování ČR

Následné povídání .......... připravuje se

Svůj komentář můžete vložit zde .....Prostor pro vás.