Prosba o vyjádření

Dnes to není až tak mé vlastní rozhodnutí zde zaznamenat pár písmenek, v nichž ti z vás, kteří jsou připraveni a mají pochopit, pochopí a ti ostatní v danou chvíli možná jen ztratí nadcházejícím čtením trochu svého času. Což však neznamená, že dříve, či později může být čas, který se jeví jako nyní ztracený, tou nejlepší investicí.

Vážím se svého času, a pokud bych ho měl více, věděl bych jak s ním naložit, ale je to jako s penězi, dejte někomu více a on dříve či později bude chtít ještě více.

Stejně jako času si velmi vážím těch bytostí, které jdou více či méně stejnou cestou. To však neznamená, že ostatními bych pohrdal. Tak tomu není, jen jim nedávám svůj čas.Od jedné z těch bytostí, kterých si vážím, byť jsme se nikdy 

nepotkali, jsem dostal krátký a zajímavý email.

 

Cituji:

7.11.2017 -  0:27

Dobrý den pane Kájo,

můžete se prosím na vašich stránkách vyjádřit k tomuto videu,  které koluje na fb a odrazuje od REIKI, SHAMBHALY atd. Jsou tam i zajímavé dotazy na které prý neví nikdo odpověď

Děkuji a přeji pěkný večer Katka ………..

Z textu jsem vymazal jen odkaz na dané video, a proč jsem tak učinil, nepochybně pochopí právě ti, kteří pochopit mají.

Pisatele si skutečně osobně velmi vážím, proto jsem dané věci věnoval svůj čas a nebylo jej zrovna málo. Navíc jsme dlouze o všem ještě večer diskutovali společně s Radkou.

Dlouho jsem se učil a stále se učím poměřovat stejným metrem, snažím se, abych neměřil jednomu tak a druhému jinak a věřte, že to není jednoduché. To nás nakonec dovede mimo jiné k tomu, že náhody nejsou a za věcmi vždy něco stojí. My máme tendenci věci nazývat náhodami, protože si danou věc neumíme vysvětlit či to náš rozum v dané chvíli nechce jen přijat, že by to tak či onak mohlo být.

Shlédl jsem velmi pozorně dané video a to několikráte a navracel jsem se k němu. Zhlédl jsem i další videa z dané dílny a nestačil jsem se divit, co je možné prezentovat a najdou se stále tací, kteří na to budou koukat s otevřenou pusou a věřit, že tomu tak je. Je to pak jen ukázkou toho, že nesledujeme správně, neumíme si věci vyhodnotit a slyšíme jen to, co slyšet chceme.

Ano, dané video mimo jiné popisuje jak nebezpečné je Reiki, stejně tak Shambhala a další věci. Daný člověk pak nabízí jakési odsvěcení od daných rituálů a podobně. Popisuje, jak energie vždy někomu musí patřit a my vlastně nevíme, komu patří ona energie Shambhaly, Reiki a podobně. Popisuje a snaží se vysvětlit, jak se do nás dostanou jakési symboly a tím se zavazujeme někomu něco plnit a tak dále. Stejný autor pak v jiném videu popisuje, jak on provádí odsvěcení a jak naopak on sám používá „ svou!!!!“ energii na toto čištění. Takže vlastně říká, že dává svou energii ( tím si vás zavazuje – svazuje) a stejně tak jako v jednom videu mluví o symbolech, které jsou nebezpečné (Reiki- Shambhala), tak v jiném po odsvěcení a pročištění sám maluje různě v koutech v daném místě jakési blíže nespecifikované symboly. Jednoduše si daný člověk sám odporuje v mnoha věcech. Sám se staví do role jakéhosi čističe a jeho žena je prezentována jako šamanka. Popisuje, jak se duchovno nedá koupit a sám má ceník na stránkách o spoustě položek a závratných cenách na věcech, které si dnes může doma provést každý sám.

Věnoval jsem tomu čas jen proto, že se mi tohle objevilo v mé poště od bytosti, které si skutečně vážím a na náhody nevěřím.

A nyní se pokusím, pokud to jen trochu půjde, popsat slovy, jak se věci měly a proč to nejsou náhody.

Před několika lety mi bylo dáno, že jsem „objevil“ rituál šesti křížů a na mnoho prožitků a věcí kolem toho nikdy nezapomenu a ani zapomenout nechci, protože to bych musel některými věcmi projít znovu, protože jsem nepochopil.

Dnes v dané chvíli se zde s Radkou mimo jiné denně a to už po dlouhý čas věnujeme pravidelně pročišťování celého katastrálního území České republiky. Věřte nebo ne, není to nic jednoduchého a stále se setkáváme se skutečnostmi a věcmi, které by do našich životů pravděpodobně nevstoupily, pokud bychom se podobnou cestou nevydali. Osobně jsem však věděl, na jakou cestu se vydáváme a než jsme tohle „spustili“, tak jsme strávili diskuzemi desítky a stovky hodin, zda ano či ne. Překročili jsme určitou hranici a odtud již není návratu. Proč, to vysvětlím, až přijde čas, v jiném samostatném článku.

V době, kdy jsme ještě tehdy s Mílou řešili rituál šesti křížů, jsme byli dnes a denně vystavováni různým útokům, a protože jsem tvořil stále nové a nové ochrany, byli jsme my dva vcelku chráněni. Zkoušeli to tedy na nás přes naše blízké (děti – rodiče) a věřte, že to jednoduché nebylo. Zastrašit jsme se ale nikdy nedali, a když byl jeden v úzkých, měl zde druhého jako oporu a tak to šlo dokola. Vždy po každém podobném útoku jsem se osobně zavázal, že toho nenechám a nedám se nikdy zastrašit a z cesty nesejdu. Na webu zde jsou o tom nepochybně zmínky.

To, zda a jak nebezpečné je Reiki, ponechám stranou, osobně bych však nikdy nic podobného nedělal, protože malovat jakési symboly je velmi nebezpečné. I o tom, jak nahlížím na energie Reiki, je zde někde zmínka, ale každý si věcmi musí sám projít, protože jen osobní poznání je věrohodné. Co se týká energií Shambhaly, tak o těchto věcech by mne ani nenapadlo pochybovat a i to jsem již zmínil. Stejně tak jsem zmínil i to, že cokoliv, co je prezentováno nad rámec čtvrtého stupně, je jen byznys těch, kteří mají duchovno jako zdroj příjmů. V podstatě jsem svého času velmi podrobně psal o tom, jaké je duchovno dnes „žumpa“, v jakém bahně se to pohybujeme a jsme v tom až po uši. Bahno se z toho stalo z nějakého důvodu a ty jsou stejné či shodné s naší „politickou scénou“. Nebyli to ONI a nikdy to nebudou ONI. Vždy jsme to jen my. To my jsme to dovolili. To jsme byli my, kdo se na tom všem podílel a podílí. A naše vědomá nevědomost nás neomlouvá a nikdy omlouvat nebude. Přijat to, že tomu tak je, není jednoduché. Kdysi jsem si myslel, že na duchovní cestě jsou tisíce, možná statisíce lidí a mnohým jsem „záviděl“, že chodí po seminářích a podobně. Před dvěma lety jsem už věděl, že věci se mají jinak a ti rádoby duchovní jsou jen zoufalí lidé, kteří hledají. Hledají však na špatném místě, protože hledají mimo sebe sama. Myslí si, že když mají třeba peníze, že je to jako s tabletkou u doktora, že ji spolknou a bude po problémech, ale tak tomu není.

Duchovní cesta je ta nejsložitější a nejtvrdší cesta, na kterou se člověk vědomě a dobrovolně může vydat. Dnes vím, že těch, kdo skutečně jdou za svou vlastní transformací a odpojení se od systému, od této hry, je jen hrstka. Jsou to jen jedinci. Nejsou jich statisíce, ani tisíce, jsou to jednotlivci.

Mnozí to zkusí, ale záhy se vrátí zpět do svého života a jakousi duchovní cestu, o které mluví a myslí si, že na ní jsou, mají ve skutečnosti jen jako únik před sebou sama, před tím, aby něco skutečně řešili a měnili. A to jediné, co mohou opravdu řešit a měnit, je jen sebe sama.

Zpět ale k danému a tomu, proč to nebyla náhoda, že se mi zde objevilo psaní s žádostí o vyjádření.

Den před tím, než se mi v poště objevilo ono psaní, jsme si s Radkou pustili film, který jsme oba před pár lety viděli, ale něco nás k němu přivedlo oba zpět a tak jsme se se zájmem dívali. Nebylo to nic jiného než Metrix.

V prvním díle je scéna, jak Mio jde po ulici a otočí se za ženou v červeném. Ta se vzápětí změní na agenta, je černá a má brýle a míří na něj pistolí. Když jsem se díval na doporučené video, ke kterému jsem se měl vyjádřit, okamžitě jsem tuhle scénu viděl. Věděl jsem, že to není nic jiného, než útok směřovaný k nám. Ke mně a Radce.

Možná v dané chvíli nechápete proč a jak to myslím, tak se to pokusím objasnit, přesto to bude mnohým znít nesrozumitelně a možná bláhově, ale na tom nezáleží. Jak bylo uvedeno, dlouho pročišťujeme republiku, abychom ji mohli napojit jednoho dne na energie modrobílého plamene Květu života. Útokům různého druhu jsme a budeme vystavováni, toho jsme si vědomi. Přes děti se k nám dneska již stěží dostávají, protože znají naše postoje. Byť to zkoušeli v posledních týdnech, ale o tom někdy jindy. Zkoušejí a zkoušet to budou stále, znovu a znovu. Znají naše „slabiny“, znají ty, ke kterým máme blíže, a na které budeme reagovat a podobně. Nepovažujme „entity“ za něco primitivního. Tentokráte to zkusili takto a přes Katku, protože věděli, že se tím budeme zabývat.

Celou dobu, co děláme pročišťování České republiky, zjišťuji, jak málo toho víme a jak málo věcem rozumíme. Teprve teď po mnoha měsících čištění začínám chápat a skládat dohromady ono pročišťování. Myšleno tím, že teprve po dlouhých měsících každodenní práce začínáme rozumět tomu samotnému textu, který je mimo jiné zveřejněn. Tak, jako většina věcí zde na webu, není to můj text. Já jej jen napsal, jak jsem nejlépe uměl dát do slov, co mi přichází.

V jedné jeho části se píše mimo jiné o tom, jak žádáme, aby byly uzavřeny všechny časoprostorové brány.

Tento email s odkazem na dané video nebylo a není nic, než jen časoprostorová brána. Seděl jsem venku včera na schodech a jen tak koukal po obloze a v té chvíli mi blesklo hlavou, jak to vlastně je. Pak jsem jen uvnitř sebe sama slyšel, jak říkají „no konečně jsi to pochopil“.

Přišel jsem zpět dovnitř a vyprávěl to Radce a zároveň ji sdělil, že reagovat na to psaní budu, ale nebudu jmenovat, protože nemám zapotřebí čelit dalším útokům. Ti, kteří jsou na straně tvůrce daného videa, se nezmění, nepochopí, neuslyší a neuvidí. A jediné k čemu dojde je, že budou útočit na nás a věřte, že z toho jsem vyrostl a pochopil, že nemá smysl vysvětlovat a přesvědčovat, kohokoliv kdo slyšet a vidět nechce.

Dnes, to je středa 8.11.2017, jsme jako každý den dělali pročišťování a vše s tím spojené a něco bylo jinak. Dlouhé měsíce si nepamatuji, abychom museli samotné pročišťování dělat čtyřikrát. Nevěnoval jsem tomu ale zase žádnou zvláštní pozornost, protože vysvětlit by se to jistě dalo. Radka již spala, když jsem se zde dnes pustil do psaní a najednou jako blesk z čistého nebe jsem věděl, proč jsme to čistili dnes čtyřikráte. Doslova a do písmene jsem v tu chvíli vykřikl „Já už to vím“ Radku to vzbudilo a ptala se co se děje. Řekl jsem nic, klidně spi, jen už vím, proč tomu tak dnes bylo. Včera jsem pozapomněl vymazat ten odkaz na dané video a tak jsem vlastně nechal otevřenou bránu.

Ihned jsem celý email od Katky vymazal, protože odkaz samostatně vymazat nešel a zároveň jsem to vyhodil natrvalo i z koše.

Jen díky tomu, že mi Katka daný email zaslala, jsem se mohl něčemu přiučit a něco málo zase pochopit a tímto jí za to děkuji.

Pokud jsi, milý člověče, dočetl až sem, děkuji ti za tvůj čas, dal jsi jej však především sám sobě a pokud nebudeš jen konzumní a zamyslíš se nad sdělením, pak pochopíš.

To základní, co bys pochopit měl, je, že jsi to ty a jen ty, kdo se stále v každém okamžiku svého života rozhoduješ. Naslouchej svému vnitřnímu naváděcímu systému. Vždy jsi pod vlivem jedné nebo druhé strany, tak tomu je, bylo a bude, dokud nedojdeš do cíle.

Časoprostorové brány otevíráš ty sám. Nikdo a nic k tobě nemůže, pokud ty sám je nepozveš. Nezabývej se věcmi, se kterými nesouzníš. Vybírej pečlivě komu a čemu dáváš svůj čas. Doma jsi zvyklý dělat úklid, dělej jej pravidelně ve všech svých vztazích stejně tak, jako v počítači. Odstraň vše s čím nesouzníš. Nikdo nikdy tohle za tebe nemůže udělat. Ti shora, stejně jako ti zdola, kteří jsou ve Světle, tě vždy jen povedou. Udělat věci zde v tomto fyzickém světě však musíš vždy fyzicky sám. Staň se skutečným pozorovatelem a nech se vést. Oni tě povedou. Vybrat stranu si však také musíš sám - jednu nebo druhou. Je to tvé právo, je to tvá svobodná volba, je to tvé vlastní rozhodnutí. Vše je tvé rozhodnutí a vše je tvá volba. Říká se, že na tvém rozhodnutí je nejlepší to, že je tvé a že se tedy můžeš kdykoliv rozhodnout jinak. Dej však pozor, člověče, protože jsou věci, které vždy zůstanou již stejné, jsou ale také ty, které se mění.

Děkuji všem našim patronům, děkuji samotnému Kristu, děkuji mistru energie Jednoty a jeho andělům, děkuji samotnému bohu Rá. Děkuji všem, těm jak nahoře tak i dole, že jste naší součástí a stále nás vedete.

S Láskou a v Lásce Kája  

9.11.2017

 

na chvíli jsem se rozmýšlel do které rubriky dané povídání vložit, patří sem, protože pokud by nebala tato rubrika a my se zde nezabývali pročišťováním celé české republiky je velmi pravděpodobné, že bych nedostal daný email a to znamená že by ani nevznikl tento text. V dané chvíli jsem nemohl jinak na daný email reagovat protože..... a pamatuj si člověče.

SLEPÍ A HLUŠÍ PROSTĚ PROZŘÍT NECHTĚJÍ.

Proto se v onom duchovním  bahně budeme ještě dlouho propadat. 

 

Předchozí povídání ........Než půjdeš volit

Následné povídání .......... Pomyslná hranice překročena

Svůj komentář můžete vložit zde .....Prostor pro vás.