Ezoterická lež

 

Ano, mé pohledy na věci kolem jsou odlišné od mnohých a někdy si říkám, kde je chyba. Jsou chvíle, kdy si říkám, že to já vidím a vnímám špatně, a že ti kdo nám věci představují a snaží se nás k něčemu vést, a mělo by to vedení být pozitivní, přece jen mají pravdu a myslí to dobře. Ano, jak krásná věta, když někdo vysloví „ale já to myslím dobře“ a přesto výsledek je zjevně jiným. Již dlouho poukazuji na to, že se nacházíme v době, kdy nám „všichni“ lžou a snaží se s námi manipulovat. Poukazuji na věci, že esoterika a duchovní svět, jak to zde na zemi nazýváme, je prošpikovaný sladkými slovy, za kterými není nic jiného než manipulace s námi a lži. Jsou mezi takzvanými duchovními učiteli dnes prokazatelně takoví, kteří naprosto vědomě pracují pro druhou stranu, a my jsme na tak nízké úrovni, že to neumíme prohlédnout. Mnohdy to však nemusí a není naše nevědomost a neznalost, jako spíše naše vlastní duchovní lenost, se kterou se setkáváme. Jsme duchovně líní, protože pokud bychom nebyli duchovně línými, již dávno bychom těm nesmyslům a blábolům kolem nás nevěřili a naše vědomí a tím i náš Duch by se nacházeli mnohem výše, než dnes jsme.

Slýchám stále i v tomto novém roce, jak zde proudí z výšek více a více oné jakési pozitivní energie, jak svět je zahalen do stále větší záře přicházející shora a jak vše se odvíjí tou nejlepší cestou a jak vlastně nás nečeká zde v nadcházejícím čase nic jiného, než právě onen rozvoj, o který se neustále starají jacísi andělé kolem nás a stále jsou s námi, vedou nás, svítí nám na cestu a neustále ve dne v noci nás ochraňují.

Kdo tyhle a podobné bláboly šíří, nemá o hře, která se zde hraje, a kterou hraje každý z nás, ani páru. Nezná ani ta nejzákladnější pravidla této nikdy nekončící hry. Samozřejmě, že jsem již také mnohokráte napsal, že je každého věcí, čím a kým se nechá ovládat, protože to je nakonec jakási ona svobodná volba, která nám byla dána, ale pokud, člověče, neznáš a neseznámil ses ani s těmi základy oné hry, do které jsi zde do tohoto života vstoupil, pak nemůžeš ani mluvit o nějaké svobodné volbě. Je to stále dokola jen opět jakési omýlání něčeho, čemu vlastně nerozumíš a tak jen opakuješ jako opička to, co někde jsi zaslechl a hezky to znělo. Pokud budeš chtít, člověče, udělat něco pro sebe, pak by sis měl začít rozšiřovat své vědomí, protože bez toho nejsi schopen pochopit nic. A aby se tak stalo, a ty jsi mohl vůbec své vědomí začít rozšiřovat, a znovu se napojovat na Zdroj, ke kterému jsi napojen v dané chvíli snad již jen tenkou nití, tak musíš zbořit a opustit vše, co jsi do této doby kdy slyšel o nějakém rozvoji a tom, jak to v tom našem vesmíru chodí.  Musíš poznat, pochopit pravidla a uvědomit si kdo je kdo. Kdo a co je prvotní Zdroj, kdo je či byl Ježíš, kdo je Kristus a proč. Kdo jsou andělé, archandělé a jiné světelné bytosti. Stejně tak musíš ale pochopit, kdo je a jak hraje na druhé straně, kdo je Satan, kdo jsou padlí andělé, co jsou démoni, nebo jiné obludy pracující na opačné straně.

Ne, neříkám, že tohle vše není, a že tohle vše se kolem tebe vyskytuje na každém kroku. Neříkám a nepopírám ani to, že andělé ti mohou být nápomocni, a že Bůh nemůže za jistých okolností zasáhnout, a ty že nemůžeš poznat Boží milosrdenství. Má to však vše jeden základní a zásadní háček. Celé tohle je jakási hra, lépe se to nazvat pro tvé pochopení nedá, a aby se cokoliv z toho stalo, aby stál vedle tebe anděl či jakákoliv jiná bytost, a myslím tím  v dané chvíli ze strany Světla, musíš dodržet pravidla hry, protože oni všichni nahoře dokonale znají a ovládají pravidla hry a nikdy je neporuší. Žádný z těch, o kterých sníš nebo se k nim modlíš či je voláš, aby byli s tebou, neporuší ani jedno pravidlo, které tato hra má. Takže nikdy nestačilo a nestačí, aby sis sednul, meditoval anebo se modlil a zjeví se ti anděl a splní ti přání. Nikdy žádný anděl nad tebou nepozmění energii, která k tobě směřuje, tím myslím nyní negativní a pocítíš celou její sílu a dopad v plném znění, pokud ty sám nebudeš dodržovat ona pravidla hry.

Nikdo z těch, kteří pracují nahoře nebo dole, pro onen jediný prvotní Zdroj, ze kterého vše přišlo, a kterým vše bylo vytvořeno, neporuší jediné jeho pravidlo. Pokud by se tak totiž stalo, tak se zákonitě odpojí od onoho Zdroje a v té chvíli nejsou součástí onoho Zdroje, ale již vědomě pracují pro druhou stranu. A samozřejmě i zde jsou pravidla, byť trochu jiná, ale pravidla to jsou a jsou dodržována oběma stranami. Tahle druhá strana má stejnou hierarchii a dokonce dnes možná propracovanější a je snadné až příliš snadné se na ní napojit a čerpat z ní. V podstatě, jak již bylo mnohokráte sděleno, je na ni napojena většina těch, kteří se považují za duchovní a šíří o sobě, že pracují pro Boha. I tuhle lež jsou schopni vyslovit a i tohle jim onen prvotní Zdroj dovolí. A proč tomu tak je? Odpověď není zase tak složitá, je to až příliš jednoduché, ale bohužel my jsme tak zatemněni, že právě tuhle jednoduchost nechceme a neumíme přijat. Neumíme to přijat a pochopit dnešním rozumem, protože ten není náš, samotný Zdroj s ním nemá nic společného, je součástí fyzického těla a my jsme od samé a ze samé podstaty jen duchovní. Je to tak jednoduché a prosté, ale bohužel až ve chvíli, kdy vše opustíš a zapomeneš na to, co jsi kdy kde slyšel a začneš stavět na nových základech a necháš se vést. Vést svým naváděcím systémem. Ten tě ale nepovede, protože tě ovládá rozum.

O manipulaci v duchovním světě k tobě, člověče, stále mluvím a stále neslyšíš, protože nechceš. Jsi duchovně líný a to není ani sprosté slovo ani urážka. Jednoduše to je jedna ze základních Pravd. Tuhle lenost, jako mnoho jiného, v nás vypěstovali. Kdysi jsme se mohli vymlouvat, že jsme nevěděli, že jsme neměli informace, ale dnes se již, člověče, na nic vymlouvat nemůžeš, a proto pokud nevíš, je to jen tvoje vlastní lenost.

Pokud bys svému dítěti od mala říkal, že červená je zelená, a že zelená je modrá a podobně, pak by to dítě takto přijalo a barvy by vidělo jinak. Jistě to nebude nikdo zkoušet, ale tak tomu je. A ne jinak tomu je se vším ostatním, přebrali jsme a přebíráme jen to, co nám je předkládáno, protože tomu věříme, a protože se ani nezamyslíme nad tím, co nám kdo předkládá a co nám říká. Nepoznáme vlastně obrazně řečeno černou od bílé a bílou od černé.

V předešlém povídání jsem se zde zmínil o politické scéně a ukázku, kdo nám vládne, a dnes se má slova opět jen potvrzují, že neudělá nikdo z nich nic pro tebe, protože jsi mu jedno. Dnes se probíral a sněmovnou prošel zákon Babiš a ten se musí do dvou týdnu zbavit svých firem. Jednak se jich nezbaví, protože vždy budou jeho, takže se nic v samé podstatě nezmění. Nezměnilo by se nic, ani kdyby je přepsal na děti, protože bude myslet v zákonech zase na ně. Co však k tomu všemu řekl mimo jiné je, že všichni kolem jsou podvodníci a lháři, a že on nikdy nic neporušil a ani nemohl, a že nikdy žádné dotace sám neovlivnil. Není tomu přece tak, stačí se podívat na reportáže o čapím hnízdě na seznamu.cz a je zde již dnes jasně prokázáno, že tomu je a bylo jinak, že dotace sice možná sám sobě nepřiklepl, ale systém mu je dal a to přesto, že se vědělo, kdo se za tím vším skrývá. Samozřejmě ne on, protože to bylo na děti, ale všichni věděli, že za tím stojí on. Co jsem ale zde chtěl sdělit je, že dnes také prohlásil, že se tedy bude bránit a to v podstatě jakoukoliv cestou, samozřejmě z jeho pohledu zákonnou. To ale znamená, že nebude dělat nic, co má, a bude jen hledat opět kličky, jak z toho všeho ven. A tohle prosím dělá celá naše politické scéna, oni hájí a vždy hájili jen své zájmy a nikdy ne ty naše. Shlédl jsem celé video, kde se Babiš vyjádřil k tomu, co se událo a děje a neslyšel jsem nic, než jen on a zase on a pak oni a zase oni. Nepadlo ani jediné slovo o nás jako občanech, kterým by měli tito lidé sloužit. Myslí od samotného počátku jen a výhradně na sebe. A zítra tito „lidé“, kteří přes média na sebe hážou špínu a nemají jeden pro druhého slušného slova, mají sedět vedle sebe ve vládě a vládnout. Tvořit zákony a sloužit lidu. Opravdu si to, člověče, umíš představit, že tito lidé jsou schopni vytvořit něco smysluplného a dlouhotrvajícího? Doporučuji shlédnout celé video ….zde https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/lex-babis-plati-poslanci-prehlasovali-prezidentovo-veto-zakon-pujde-k-ustavnimu-soudu-11986

To, co se děje na naší polické scéně a následně pak v celém světě, není nic jiného než temnota. Neumím to lépe zde popsat a v čase zde představím, v jaké spojitosti jsou zde věci s rituálem šesti křížů, proč vlastně tento rituál vznikl a kdo byl cílovou skupinou, kdo měl být a byl řekněme poškozen. Už tehdy jsem zde sdělil, že běžný občan byl jen využit pro to, aby se v něm zrodil nový druh entit pro nás v té době naprosto neznámý a cílem těchto entit byli konkrétné lidé.  Můžeš si myslet a říkat, že politika přece nepatří do duchovního světa, a že se tím nehodláš zabývat a podobně. Ano, to můžeš, jen si pak uvědom, že tihle lidé, co mají na sobě podobu lidského těla, a ty nemáš ani ponětí a zdání co se za touto podobou skrývá, řídí a ovládají tento svět a tedy i tebe. To je pak opět to naše nevědomí, když si myslíme, že tohle vše je něco jiného, a že tohle nemusíme znát a nemusíme tomu věnovat pozornost. Ne, nemusíme a nebudeme tomu muset věnovat pozornost, pokud by to celé fungovalo podobně, jak funguje celý vesmír, nad kterým stojí prvotní Zdroj. Bohužel tak to zde ale nefunguje a má to právě ten svůj účel v celé té naší hře zde, abychom se my sami jako jednotlivci, jako rodina, jako národ a následně jako svět ukázali, jak to myslíme a jak to děláme. A že věci nemůžeme ovlivnit se velmi mýlíme. Byli jsme to my a jsme to jen my sami, kdo tohle stvořil. Nebýt nás zde, tak není ani Satan a jiné hybridní rasy jemu či na jeho straně sloužící.

Včera jsem shlédl nějaké video, které bylo v krátkosti prezentováno asi takto:

Učitel rozdal ve třídě žákům papíry a na nich bylo jen malé černé kolečko. Žáci čekali zadání a tak jim řekl, aby popsali, co na tom papíře vidí. Když sesbíral po čase papíry a vyhodnotil je, sdělil žákům, že všichni obstáli a popsali to shodně stejně, jako že vidí černé kolečko. On jim ale říkal a ptal se, proč nikdo nepopsal to kolem, to bílé. A mělo z celého toho příběhu vyjít to, že se máme vždy věnovat každý den tomu nejlepšímu a prožívat každý den jak nejlépe umíme. V podstatě jaksi popírat ten černý bod. Neumím to video dnes již najít, ale pro mne to není důležité, protože celé to bylo právě ukázkou té skryté manipulace s námi a my tomu stále nechceme rozumět. Pochopil bych přesně opačnou ukázku, kdy bude celý papír černý a bude vprostřed jen jeden malý světlý bod a bude nás někdo vyučovat a vysvětlovat nám, že ať už se kolem nás děje cokoliv, máme vždy ten bílý bod v podobě světla stále vidět, protože jen tak jej pak můžeme šířit.

Ona ukázka videa se v nás snaží vyvolat dojem, že máme popírat skutečnou realitu a nevidět v podstatě onu pravdu, ve které se nacházíme. Já nevidím, že bychom se nacházeli v lepší společnosti než dříve, nevidím, že bychom směřovali tam, kam máme, ale přesto si udržuji ten malý bílý bod jako maják, ke kterému směřuji. Zamysli se, člověče, nad informacemi, se kterými se setkáváš, nebuď jen konzument, nedovol, aby z tebe vytvořili robota. Vnímej to dění kolem sebe, protože jsi jeho součástí, ať chceš nebo ne. Malé dítě neumí po narození běhat maraton, neumí číst ani psát, tohle vše se musí v čase naučit. A my bychom měli na mnohé z toho, co nás naučili, zapomenout a učit se jako ty malé děti. Krůček po krůčku, protože jen tak jsme schopni ne jen dojít dále, ale pochopit ty naše malé kroky a věřte,)

 že to není vůbec jednoduché.

S Láskou a v Lásce Kája

11.1.2017 

 

předchozí povídání       Vědomí - nevědomost - škola

následné povídání         Poznej své spoluhráče

Diskusní téma: Ezoterická lež

Naprostý súhlas.

Datum: 12.01.2017 | Vložil: Anton Jančiar

Pekne povedané, dakujem.

Přidat nový příspěvek