Poznej své spoluhráče

 

Na život zde na Zemi bychom také mohli z jistého pohledu nahlížet jako na život ve vězení. Ocitl ses, člověče, někde, kde jsi sice vstoupil dobrovolně a s jasným cílem a záměrem, ale při vstupu do této dimenze jsi řekněme na to vše zapomněl. Pozapomněl jsi nejen na to, že tento vstup zde byl tvou svobodnou volbou, ale pozapomněl jsi na mnoho s tím společného. Nyní se nacházíš zde a nevíš si s mnohým rady, tvůj život je jako na houpačce. Střídají se ti v tom životě různé výhry a prohry, pokud se to dá takto zjednodušeně pro pochopení nazvat, a neuvědomuješ si, že jsi vstoupil do hry.

Hledáš smysl svého života a života vůbec. Máš hlavu plnou otázek, plánů a cílů a život kolem se neubírá, jak bys chtěl. Narážíš na mnoho překážek, nacházíš se v nefunkčních anebo v polorozpadlých vztazích všeho druhu. Došel jsi tak dalece, že se nestýkáš s rodiči, nebavíš se sousedy, kamarádi jsou povrchní a přátelé tě zradí v době, kdy to nejméně čekáš. Jsi ve hře, milý člověče, a není z ní uniku. Odejít jen tak dobrovolně z tohoto světa ve víře, že smrtí vše končí, je opět omyl. A pokud si tohle vše uvědomuješ, pak zjistíš, že jsi zde nejen ve škole, ale zároveň je tohle tvým vězením a ty ať chceš nebo ne, musíš hrát. Musíš hrát tuhle hru zvanou život a snažíš se, jak nejlépe umíš, a přesto to nestačí. Narážíš stále na překážky, jako by ti nikdo nerozuměl a máš pocit, že onen život tě nemá rád.

Ne, člověče, přesto, že si tohle vše můžeš takto uvědomovat a na věci v podobném duchu takto nahlížet, věci se mají jinak. Nepochopil jsi, stále sis neuvědomil, proč jsi zde a do tohoto okamžiku ses neprobudil. Je mnoho těch a z pohledu toho, jak to kolem vypadá, se zdá a tohle zdání neklame, že většina se z tohoto snu ani neprobudí. Dříve než si totiž uvědomí, jak se věci mají, a že tohle vše okolo tebe je jinak, než tě učili a říkali ti, tě spolkne temnota. Ona temnota, které jsi zde, aniž si to opět uvědomuješ, stále vystaven, tě doslova spolkne a tvé vědomí opustí ten bod, na který ses měl napojit, udržovat s ním kontakt a rozvíjet jej a tak se stát vědomým. Protože jsi nepochopil, tento bod se z tvého vědomí vytratil a pokud se vytratil zcela, pak není návratu a ty se stáváš nevědomým.

Pokud se tak stane a ty budeš nevědomým, nic se pro tebe nezmění zde na této planetě zemi, protože o tom ani nevíš, jsi nevědomý a neuvědomuješ si to. Jsi nevědomým, a přesto se pyšníš několika tituly. Žiješ z pohledu tvého bohatý život, máš dům, bazén, auta a vše co si jen dokážeš pořídit za peníze a přesto nejsi šťastný a jsou chvíle, kdy bys tohle vše vyměnil za něco jiného. Za jakýsi vnitřní pocit skutečného štěstí a lásky. Nemůže se tak stát, protože jsi odpojen od Zdroje a jsi nevědomý. Dnes je nevědomá většina i z těch, kteří nemají tituly a vzdělání, jsou nevědomí z jiných úhlů pohledu a stalo se jim to jinak, vždy se to však přihodilo jen vlastní leností, chtíčem, závistí chamtivostí a já nevím čím vším. Vždy jsi na počátku svého dnešního nevědomí stál ty. Ty sám, člověče, a jen ty sám ses tak rozhodl. Byla to tvá volba, nikoho jiného a nikoho za toto nemůžeš ani soudit či odsuzovat. Byl jsi to totiž ty, kdo se rozhodl sestoupit sem a byl jsi to ty, kdo si vybral tyhle rodiče, tohle prostředí a místo. Věděl jsi, do čeho jdeš, a proč a mělo a má to stále svůj důvod.

Jen jsi pozapomněl, člověče, na tu základní a zásadní věc a tou věcí je, bylo a vždy bude, že jsi zde, abys rozvíjel svého Ducha, tím také například Ducha rodiny, skupiny a státu. S tím, jak rozvíjíš svého ducha, rozšiřuješ své vědomí, které je opět napojeno a propojeno se vším směrem nahoru a to až k samotnému zdroji. Jedna věc je si to vše uvědomit a druhá věc je pak tohle vše uvést do praxe a žít zde na této zemi podle tohoto principu.

To proč se nám nedaří a náš život není, jakým bychom si přáli, má jednoho jmenovatele a tím jsou pravidla oné hry. Pravidla, která stvořil ten, ze kterého vše zde na této zemi pochází, ať už živého či mrtvého. Za vším najdeš jen jeden Zdroj. Tento Zdroj také, protože byl na počátku jediným, určil sám pravidla, podle kterých a jak se zde bude hrát.

A ještě zřejmě nikdy ti nikdo zde zcela jasně neřekl, že ona pravidla jsou nastavena tak, že ten, kdo je zde prvotním Zdrojem, nemůže nikdy prohrát. A proč tomu tak je, bylo a bude, na to musíš přijít, člověče. Odpověď je velmi jednoduchá a historie nám to už ukázala, že prvotní Zdroj nikdy neprohraje. Je schopen tuhle hru ukončit a začít znovu a dříve nebo později to klidně udělá tak, jako tomu bylo již v minulosti. Satan tedy vyhrát nemůže, jen na čas to tak může vypadat, jako se tomu děje dnes na této planetě.

Naprostá většina z těch, co zde dnes obývají tuhle planetu, je nevědomá a většina z této většiny je již plně, natrvalo a nezvratně odpojena od Zdroje, přesto samotný Zdroj nemá stále potřebu zasáhnout a ty hledej v sobě sama odpověď proč. Seznam se a pochop pravidla této hry a můžeš posilovat onen prvotní Zdroj. Můžeš mu být prospěšný a jen proto jsi zde. Tohle jsi slíbil, člověče, a pokud tohle neuděláš a neděláš, nemá a nemůže mít nikdy o tebe zájem.

Abys mohl tuhle hru hrát, musíš pochopit nejen pravidla hry, ale musíš poznat ještě své spoluhráče. Aby poznal své spoluhráče, musíš poznat a pochopit sám sebe. Abys poznal sám sebe a tím své spoluhráče, ať už na jedné či druhé straně, a pochopil pravidla hry, musíš se stát neosobní. A stát se neosobní je jeden z nejtěžších úkolů a zkoušek, které před tebou stojí. Až pochopíš co to je být neosobní a až se staneš neosobním a budeš jednat jako neosobní, pak se ti budou postupně otevírat všechny dveře, o které požádáš. Stane se tak však, až se ty staneš neosobním, ne dříve. A až se staneš neosobním, stal ses skutečným služebníkem Božím, plníš to, co jsi slíbil, než jsi zde přišel a předložil jsi Zdroji jasný důkaz. Předložil jsi mu důkaz svým neosobním přístupem k životu a pak a jen pak ti budou k dispozici všichni andělé v nebi. Dostane se ti všeho, co potřebuješ a nic ti nebude upíráno, pro tvůj další rozvoj a vývoj zde.

Pokud všemu tomu, co zde bylo až doposud sděleno, nerozumíš, nemusíš zoufat a myslet si, že jsi horší než jiní. To, co bys však měl, je věnovat se od této chvíle ve větší míře sám sobě, protože jsi zde přišel za sebe sama, nepřišel jsi zde v doprovodu svých rodičů, bratrů, či sester. Nepřišel jsi zde ani v doprovodu přátel sousedů či známých. A stejně tak ani s nimi neodejdeš. Přišel jsi zde sám za sebe, člověče, přišel jsi zde nahý. Sám za sebe také odejdeš a stejně tak odejdeš nahý. Zamysli se tedy nad tím, jaký je skutečný smysl tohoto života zde a rozhodni se konečně, kterou cestou se vydáš a komu budeš sloužit. Nemůžeš mít dva pány, jen jednoho si vyber, ale vybírej správně. Právě jsem ti sdělil proč.

Žádná setkání nejsou náhodná, náhodou není ten, kdo je ti partnerem, ani ten, kdo je ti sousedem. Náhodou nejsou tví rodiče. Stejně tak není náhoda nikdo, s kým se setkáš. To, kde se nacházíš, není o náhodě, stejně tak není o náhodě to, čím procházíš, jak žiješ a co prožíváš. Říká se, že to vše je jak má být, ale nemusí to být pravdou, člověče, protože pokud by ses kdykoliv v čase rozhodl jinak, pak tahle hra se bude také odvíjet jinak. Setkáváš se však jen s tím a prožíváš jen to, co prožít máš. Je však na tobě jak se k věcem postavíš. Život ti bude do cesty stavět překážky, ale ve skutečnosti to jsou zkoušky.

Nezavírej oči, pokud ti do života vstupuje něco, co tě poškozuje a pozorně sleduj, kdo za tím stojí a co ti to má říct a dát. Vždy se zachovej tak, jak to vnímáš ze svého samotného středu srdce. Neřeš věci rozumem, který ti do toho stále bude vstupovat, protože rozum patří tomu na druhé straně hry. Musíš se naučit rozpoznávat a vnímat, a pokud se setkáš se zlem, staneš se jeho součástí, pak se neotáčej na druhou stranu, protože tímto svým jednáním dopomáháš zlu, aby se páchalo a bylo šířeno. V rámci svých možností a schopností máš zasáhnout, protože tím říkáš zlu, že zde se mu dařit nebude a druhou stranu tím rozvíjíš a podporuješ.

Staň se neosobním, člověče, a nerozlišuj kdo je kdo. Neomlouvej špatné skutky tím, že tohle je mi neznámý člověk tak zasáhnu a tohle je moje dítě, soused či rodiče tak budu mlčet. Tohle děláš, člověče, právě proto, že jsi osobní. Konej, jako bys sám byl tím Zdrojem, buď jako on neosobním. Jemu je jedno, kdo je kdo. Nezáleží mu na tom, kdo je čí sestra, bratr, soused, rodič či přítel. Přistupuje jednotně a stejně ke všem. Přistupuje stejně ke všem, protože je neosobní. Proto nikdy nezasáhne do našich válek a jiných sporů, je mu to jedno. Dal ti svobodu, člověče, a dal ti volbu. Onu svobodu a volbu, jíž máme všichni plná ústa a tak co jsme si zde zaseli, to si také bezezbytku sklidíme. A pokud to bude znamenat další světovou válku či jakoukoliv jinou pohromu pro lidstvo, nechá to být. Nechá to být, protože je neosobní, nemá k nikomu vztah a to ani přesto, že tě miluje. Počká, jak si s tím poradí tvá svobodná volba. V samém důsledku však prvotní Zdroj nikdy neprohraje. Zdroj ti není ničím zavázán, stejně tak nejsi ty zavázán ničím ke svým bratrům, sestrám, rodičům či sousedům. Nejsi zavázán nikomu, kdo pro tebe kdykoliv v čase udělal nějaký dobrý skutek a dnes se chová jako nevědomý. Nikdo nemůže těžit z něčeho, co udělal pro sebe, druhé či tento svět kdysi před časem dobře, pokud z této cesty jednoho dne sešel. Nevědomý si nikdy nemůže uvědomit, že je nevědomým a nikdy nepřizná, že on je tím, kdo se mýlí a že on je ten, kdo pochybil a mýlil se. Není horší ani lepší, je jen nevědomý. Tobě musí být jedno, o koho jde a musíš přistupovat k těmto lidem neosobně. Jen tvůj osobně neosobní přístup je tvou osobní cestou ke Světlu. Na to nikdy, člověče, nezapomeň. Není to cesta vůbec jednoduchá. Je dlouhá, trnitá a velmi, velmi bolestivá. Je to daň za to, kde jsme se jako společnost dostali a pokud se chceme ještě vymanit a změnit svět, tak aby sám Zdroj nemusel zasáhnout, pak není jiné cesty než být neosobní.

Čím více se budeš stávat neosobním, tím lépe se ti bude rozpoznávat kdo je kdo a jak to myslí. Bude jedno, zda jde o tvé blízké, sousedy či politickou scénu. Poznáš, kdo je kdo, na kterou stranu patří. Poznáš každého svého spoluhráče, kým je a nenecháš se oklamat.

Udělej si chvilku pro sebe, člověče, a zkoušej to, jaké to je být neosobní. Prožij si to a podívej se na to. Vybav si situaci, jak někdo z tvých blízkých, ať už sousedé, bratr, sestra anebo rodiče, tě stále v něčem omezují, zasahují ti do tvého života, anebo tě pomlouvají a ty se trápíš a necháváš to být. Doma to řešíš jedině tak se svým partnerem a nechápeš, proč tito lidé, tví blízcí, tohle vše dělají. Řešíš to jen ve své mysli a říkáš si, vždyť jim nic nedělám, tak proč ke mně tak přistupují. Uvědom si, jak bys, člověče, tohle řešil, pokud by za tebou přišla známá a podobné věci by ti vyprávěla. Věděl bys, jak má postupovat a jak to řešit. Věděl bys to, člověče, protože bys k věcem přistupoval neosobně. Zde, protože se jedná o tvé blízké, se budeš sám jen trápit a říkat si proč se tak chovají, proč tohle dělají, když já jim nic nedělám. Bude se tak dít tak dlouho, člověče, dokud k tomu nezaujmeš neosobní přístup, protože ve chvíli, kdy tento neosobní přístup zaujmeš, a to bez rozdílu toho, zda jde o souseda, bratra, sestru či rodiče, řekneš sám sobě „A DOST“. Odpojíš se a to zcela vědomě a s Láskou od těchto bytostí, protože dokud to tak neuděláš, stále se ti toto bude do života vracet. Povídat by se o tom zde dalo dlouze, ale každé povídání má někdy svůj konec a to třeba jen na chvíli, abychom se po čase k němu mohli vrátit. A tak, milý člověče, tohle povídání zde v danou chvíli končím. Poskytl jsem ti mnoho informací, aby ses mohl zamyslet a rozvíjet sebe sama.

Sám za sebe bych si přál a přeji ti, abys nastoupil onu cestu neosobního života, protože přes všechna trápení a těžkosti, kterými musíš na této cestě projít, je tohle cesta osvobozující. Je to v podstatě jediná cesta k poznání Pravdy a napojení se na samotný prvotní Zdroj. Ten Zdroj, ze kterého sice všichni pocházíme, ale ne všichni se k němu navrátíme. A to je opět jeden ze zásadních klamů a lží naší esoteriky a duchovna jako celku. Je to klam samotného Satana a jeho přívrženců. Cožpak je možné, abych byl vědomý, sloužil Bohu a jednoho dne jsem sdílel stejné místo tam nahoře, jako ti co loupí, vraždí, znásilňují naše děti, ženy a naší duši. To snad nemyslí opravdu nikdo vážně, že se tito lidé navrátí k onomu Zdroji, ze kterého pochází. Nevěř tomu, člověče, že sám Zdroj je tak naivní a hloupý, že by poškozoval vědomě od samotného počátku sám sebe a své celkové vědomí tím, že k sobě vezme tuhle různou havěť, která jeho čisté vědomí poškodí.

Bůh je milující, ale znovu zde opakuji, o této jeho Lásce nemáš ani ponětí. Není falešná a nerozlišuje kdo je kdo, Bůh je od samého počátku neosobní. A v tom je celé kouzlo. Pochopíš jej až se neosobním staneš. Dříve nemůžeš mluvit o Lásce Boží, protože nic o ní nevíš, nepochopil jsi a neznáš pravidla, této hry zvané život. Co jsi kdy byl ochoten číst a s čím jsi byl ochoten se maximálně seznámit, jsou většinou bludy o andělích, kteří stále nad tebou stojí a ochraňují tě. Byl jsi ochoten a schopen číst smyslné nesmysly duchovní nauky, kterou ve velké míře ovládá sám Satan a to jen proto, že on dnes nemá problém mluvit o andělích nebo bohu a to jen proto, aby tě zmátl. Je to však tvá vina a byla to jen tvá volba, že se tak stalo. Pokud ještě nejsi zcela nevědomým a nepodléháš plně pod jeho vliv, pak stále máš šanci tohle změnit. A tak se rozhodni konečně, člověče, na které straně stojíš, anebo chceš, po tom co víš nyní, stát.

 

S Láskou a v Lásce Kája

13.1.2017

předešlé povídání       Ezoterická lež

následné povídání      Začni si klást otázky

Diskusní téma: Poznej své spoluhráče

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek