Láska - rozum - čin a vědomí

 

Mám tě rád – mám vás ráda – jak často tohle slýcháme z našeho okolí anebo dokonce toto sami používáme. Používáme tato slova a jejich různá spojení a myslíme si, že tímto ukazujeme a prokazujeme druhému lásku. V těchto slovech však nemusí být nic, naprosto nic co souvisí či se přibližuje alespoň k tomu, jak bychom my zde na zemi měli vnímat či prožívat lásku.

 Již bylo řečeno, že onu Lásku, kterou k nám vysílá samotný Zdroj, a které máme stále plná ústa, že tu jen tak nepoznáme a jsme jí přes veškerá naše přesvědčení, že tuhle lásku k někomu vysíláme, na hony vzdáleni. Mohli bychom a měli bychom však krůček po krůčku prožívat alespoň skutečný vrchol čisté lásky, které jsme či bychom měli být schopni zde na zemi. V každém případě je toto vše možné, ale to bychom museli ona slova, a není tím myšleno jen slova lásky, vytvářet v srdci a museli by vycházet ze srdce a bohužel toho naprostá většina z nás v dnešní době, kterou zde prožíváme, nejsme schopni.

Je totiž opravdu rozdíl zda slova, a to jakákoliv, vyjdou ze srdce z našeho jakéhosi středu řekněme, kde sídlí část onoho jednoho Zdroje, ze kterého všechno a všichni zde na zemi pocházíme anebo jsou tato slova zformulována v hlavě, v přední části našeho mozku, kde prokazatelně a jednoznačně nesídlí nic a nikdo jiný než opět kousek samotného Satana. A pokud tomu nevěříte, jde to docela přesně zjistit a můžete toto zkoušet a pozorovat na sobě sama každý den a každou chvíli. Nejde o nic jiného než o práci na sobě sama a nikdo jiný tohle za vás nemůže udělat.

Kdysi dávno, a v samé podstatě to není až tak dávno, naši prarodiče a jejich rodiče byli ještě ve velké míře napojeni na Zdroj, aniž si to možná uvědomovali. Nebylo to tím, že chodili více do kostela naopak, do toho pokud by tolik nechodili, dostali by se ve svých životech mnohem dále. Přesto tito naši předkové měli napojení na Zdroj mnohem větší než my dnes a stačilo jen pár desetiletí a propadli jsme se jako jedinci, společnost a svět hluboce do duchovního bahna a dnes nás tohle bahno stahuje stále více a více dolů.

Za jejich slovy – mám tě rád – mám vás ráda - se skrývala ještě opravdová láska a byli schopni se tihle lidé mnohdy rozkrájet, aby nám vyhověli a nic neočekávali, jen chtěli a toužili, abychom my byli spokojeni a viděli v našich očích ty jiskřičky. Neříkám, že tak tomu bylo všude a u všech a je mi jedno, jak to u koho bylo. Tohle zde zmiňuji pro tebe, člověče, pro uvědomění si jak věci byly, jsou a jak mají být. Říkám to, sděluji ti to, připomínám ti to a znovu tě s tím seznamuji, aby ses ty měl možnost se pozastavit, zamyslet a rozjímat nad tím, jak to bylo a jak tomu je dnes. Zmiňuji to, aby ses zamyslel a stal se pozorovatelem kolem sebe, aby sis začal do morků kostí uvědomovat co, jak ti kdo říká a z čeho to pochází, zda ze srdce či z rozumu.

Naše babičky ono napojení měly, aniž si to možná uvědomovali, dnešní svět tohle napojení, ke kterému se musíme vrátit, pokud chceme opravdu něco změnit, nemá. Z celého silného napojení, které jsme jako jednotlivci měli, které jsme měli následně jako jednotlivé státy a podobně, zůstaly jen nitky. Vše se vytratilo a tak nezbývá než toto napojení rychle obnovit, protože pokud se tak nestane a času moc není, pokud už nejsme přímo za hranicí možného návratu, se toto vše v našich životech projeví. Ono se to již projevuje, jen jsme tak slepí, že to nechceme vidět. Nechceme si připustit co je korán a co se zde kolem nás všude děje. Nechceme vidět, uvědomit si a přijat, že tohle je z něčí strany, a není těžké určit s čí strany, vědomé a cílené. Není těžké dojít k závěru proč se tak děje a jaký má být na konci výsledek. Za našich dědů a babiček by se toto nikdy nemohlo stát. Byli jsme tak arogantní, že jsme si mysleli a možná stále myslíme, že můžeme cokoliv a že Bůh a peklo není. Neumíš si ani představit jak se mýlíš. člověče, pokud nevěříš, že tohle v čem se nacházíš, je hra.

Hra, které říkáme život zde na zemi, se ale nehraje jen zde na zemi, ona se hraje na všech rovinách a úrovních, které si jen umíš představit a ještě mnohem výše, stejně tak jako níže. Ona hra se hraje v celém vesmíru. Hraješ ji ty, stejně tak ji hraje tvůj manžel, či partner, kterého vedle sebe máš. Stejně tak onu hru, která má počátek tam někde nahoře, což si ze současného vědomí neumíš ani představit, hrají všichni kolem. A účastníky této hry jsou všichni, na koho si jen vzpomeneš od andělů, přes různé archanděly, ale také zase na druhé straně jsou to entity jakéhokoliv druhu a postavení, stejně jako Reptiliáni, Šediváci a jiná havěť všeho druhu hrající na opačné straně. Pokud nepoznáš a neseznámíš se ani se základními pravidly této hry, tak nemůžeš nikdy vyhrát. Budeš jen fňukat, jako když hraje nějakou hru malé dítě a stále prohrává, protože nechce pochopit a poznat pravidla dané hry. A nakonec ti nepomůže ani to, že samotná pravidla poznáš a budeš s nimi obeznámen, protože ti bude chybět ještě zkušenost a praxe.

Tak bych mohl v povídání o tom, kde se nacházíš a jak tomu je, pokračovat dále, ale vnímám, že jsem malinko odbočil od tématu dnešního povídání a tak se navraťme zpět.

Zpět k lásce – rozumu – činu a vědomí.

Nebudu se zde zabývat samotným pojmem esoteriky, duchovní cesty a podobných názvů, protože to by vydalo na dlouhá povídání. Ty člověče, bys měl pochopit a přijmout v základě než se dostaneš ve svém uvědomění dále a pochopíš proč tomu tak bylo a je, fakt, že všechny tyhle jakési obory a hezky znějící názvy jsou dnes prošpikované těmi z té druhé strany. Hru esoteriky a duchovna jak ji  známe, ovládá dnes Satan. Ano, může to znít divně a může ti mráz běhat po zádech a můžeš si o tom či o mně myslet sám co jen chceš. Pokud chceš hodnotit rozumem, který sám je pod vlivem Satana, můžeš tak dělat a je to jen tvá volba. Stejně tak ale můžeš vše, co jsem až doposud sdělil a s čím vším tě ještě seznámím, vnímat srdcem a alespoň na chvíli se snažit být napojen na svůj vnitřní naváděcí systém. Pak a jedině pak objevíš a zjistíš, kdo zde šíří Pravdu a kdo hraje na čí straně, onu hru. Jako vše, milý člověče, je i tohle na tobě a jen ty opět sám za sebe budeš a můžeš rozhodnout.

V posledním povídání jsem napsal, že ONI (to jsou ti na druhé straně) zabalí všechno možné do hezkých a laskavých slov a nebudou či nemusí ani útočit a jak se zde říká pomlouvat, ale budou mluvit o lásce a spojení s bohem. Budou vědomě lhát a používat slova láska či bůh a nic naprosto nic jim není svaté. To, proč jim věci nejsou svaté, je také jednoduché pochopit, ale to až někdy v jiném povídání, kdy ti odhalím a sdělím, proč Bůh jako takový nikdy nezasáhl do žádné války a nikdy nezměnil žádné utrpení lidstva. A nikdy to, člověče, ani neudělá, je mu jedno, zda ty sám či tvé dítě skončí na drogách anebo zda muslimové zaplaví tuhle zem. Je mu jedno zda ty či tvé dítě dnes zemřeš či zda tě potká nějaké neštěstí. To, proč mu to je „jedno“ pochopíš, až pochopíš pravidla hry. Dokážu si plně představit, jak to zní a jak se tváříš, ale pokud chceš znát Pravdu, pak nesmíš zavírat oči a musíš přijat věci tak, jak byly stvořeny. Nahoře jsi to plně chápal a rozuměl jsi tomu. Zde dole jako bys na vše zapomněl a tak přišel čas si to připomenout a stát se opět vědomým. Až tohle vše, člověče, pochopíš, přijmeš a stane se to vše tvou vlastní součástí, pak pochopíš co je to skutečná Láska. Pak a ne dříve pochopíš, co je to bezpodmínečná Láska. Pak a jen pak se ti začnou otevírat jedny dveře za druhýma a bude jen na Tobě, kolika z nich ještě budeš chtít projít, protože čím větším množstvím projdeš, tím vědomějším se staneš.

A slovem vědomým se dostáváme k závěru dnešního povídání a také k objasnění, a pokud jsi připraven to pochopit, také k uvědomění toho proč naše prababičky, když vyslovily slovo láska a řekly nám, že nás mají rády, to myslely upřímně, vážně a všechna tato slova vycházela především z jejich srdcí. Dnes nám duchovní svět a esoterici budou mluvit o lásce a budou nám vlastně lhát a budou jen obhajovat podobnými slovy sami sebe. Rozdíl poznáš, protože vnímáš, že tahle jejich slova vychází z hlavy a ne ze srdce. Samozřejmě když zde zmíním esoteriky a ty co se nás snaží vést jakousi duchovní cestou a mluvím o tom, že při slovu láska z jejich úst jsou to lži, manipulace a vědomě šířené zlo, pak stejně tak to platí na kohokoliv vedle vás. Je jedno, zda jde o bratry, sestry, rodiče, přátele. Naprostá většina mluví jen z hlavy a není to nic jiného než jen hra s námi a je a bude jen a jen na nás samotných, zda tohle budeme přijímat anebo s tím něco uděláme. A že s tím dělat mnohé můžeme je fakt, jen to nechceme vidět, protože si myslíme, že jim nějak ublížíme, když to budeme řešit či na věci ukazovat.

 Neuvědomujeme si přitom, že pokud to neřešíme a dovolíme těm kolem nás, aby se tak chovali, ubližujeme jen sami sobě. Tak si vyber, člověče, je to na tobě jak budeš ve svém životě postupovat, protože tohle je a bude tvůj život až do doby než se zde tvé tělo rozpadne. Než se tak stane, však můžeš zde na zemi prožívat dobu utrpení a strádání, plnou křivd a ponižování všeho druhu, ale je to jen tvá volba, že jsi tohle dovolil. A pokud se ptáš, jak to tedy můžeš řešit a dokážeš již rozeznat, co jde ze srdce a kdy k tobě tví blízcí mluví z hlavy, když ti říkají mám tě rád, je odpověď co s tím a jak se zachovat naprosto jednoduchá. Odpoj se. Odpoj se od těchto lidí (zdrojů) bez ohledu na to v jakém jsou k tobě vztahu, protože toto tě poškozuje. Pravdou však je a vždy bude, že ne toto, ale ty sám se poškozuješ, protože si vědomě tohle napojení udržuješ.

Naše prababičky napojení, to čisté napojení, měly a byla radost pobývat v jejich blízkosti. To, co našim babičkám chybělo, bylo větší či širší vědomí. Byly mnohdy jednodušší nebo jak to říci, ale byli to milující lidé, protože měli a byli napojeni na Zdroj. Jen neměli v té době příliš možností rozšiřovat vědomí, nebylo tolik knih a především četli v bibli, ta byla téměř v každé domácnosti. V té době díky našemu malému vědomí jsme nemohli dojít ještě do bodu, kde jsme dnes. Do bodu kdy víme, pochopili jsme a vidíme to, jak nám lžou a lhali. Je jedno, zda to bylo v kostele, televizi či ve škole. Lhali a lžou v podstatě všichni, co mají moc na nás působit. Lhali vědomě a mocní nad nimi věděli, proč je k tomu vedou. Ty bys měl mít, člověče, dnes větší a rozšířenější vědomí, pokud jsi alespoň malinko někdy napojen na Zdroj a tak bys měl být schopen tohle vše rozpoznat.

Já ti přeji, člověče, abys dokázal vnímat, kdy slova Lásky k tobě přichází ze srdce a kdy z hlavy. A přeji ti, abys našel sílu se od každého jednoho zdroje, kdy slova Lásky přicházejí z hlavy, odpojit. Věř, že to není vůbec jednoduché, že je rozdíl pochopit a udělat

 

Pokud jsi nepochopil význam a hloubku tohoto textu, vrať se na počátek a čti znovu, ale už ne hlavou. Pokud tohle nepochopíš a nepřečteš si to tedy znovu a nestrávíš nad tím tolik času než to pochopíš, uvědom si, ke které straně máš blíž, kdo má z tebe větší radost, zda ten ze kterého pocházíš a pro kterého bys měl pracovat a ke kterému bys měl směřovat anebo ten druhý.

Je to tvůj život a je to na tobě, člověče, a přestože Já zde ti přeji jen to,

 co přeji sám sobě, protože sobě přeji jen to nejlepší, je mi jedno kterým směrem a na kterou cestu se ty sám nakonec vydáš, protože vím, po které kráčím Já sám.

S Láskou a v Lásce Kája

8.1.2017

předchozí povídání      Láska rozumu - Láska srdce

následné povídání        Co je na mě tak špatného

 

Diskusní téma: Láska - rozum - čin a vědomí

re

Datum: 09.01.2017 | Vložil: Iva

Děkuji Kájo za Vaše psaní,ve Vašich článcích jsem poznala hodně mých blízkých přátel. Tak nějak jsem si to myslela a vy jste mi to potvrdil a hlavně pořádně otevřel oči. Děkuji za vše Iva

Re: re

Datum: 09.01.2017 | Vložil: Kája

Přichází mi toliko věcí v poslední době a já mnoho z nich neumím dát stále do slov a prezentovat je zde, mnohdy tak aby jim bylo všemi porozuměno. a tak jsem rád, že tohle osloví a zamyslí se nad tím v dané době alespoň pár jedinců. každý ať si vezme co z toho potřebuje. Věci a je jedno jaké zde vkládám opravdu srdcem a ze srdce a tak jsem si vědom že tomu většina v dané chvíli ani neporozumí, ale přesto každý může je to pro každého a každý by měl pokud chce zmenit něco v sobě sama. nemáme ani ponětí kdo kolem nás žije a s kým žijeme a stýkáme se mnohdy my sami a přesto tyto "lidi" nazýváme rodinou, blízkými a nebo přáteli. Tak jako domovem mi může být jakékoliv místo kde se cítím dobře, tak rodinou mi může být kdokoliv. Rodina nemusí a není náš bratr setra rodiče. Rodina je ten koho si vybereme ne ti které jsme sdědili nebo dostali. ale to je vše o dlouhých diskuzích a vysvětlování. je to a bude to nakonec vždy o změně sebe sama protože jen pak pochopíme. je to a vždy to bude o neosobním JÁ JSEM.
s Láskou a v Lásce Kája

re

Datum: 08.01.2017 | Vložil: Anton Jančiar

Kájo, aj ja stále chápem a rozumiem, len niekedy je odpojiť sa ťažké. Ved človek musí chodiť do roboty, musí sa stretávať s rodinou atd. A ezoterika a duchovno, kde vravia o láske? Ved aj my sme prešli 30 dnovým očistením pomocou shambaly. To je tiež ezoterika a tiež je najvačšia energia láska. A reiky? Z 5 príkladovzacitujem 3
dnes budem konať čestne a poctivo
dnes budem milý ku všetkým bytostiam
dnes budem vdačný za všetky milosti

Re: re

Datum: 09.01.2017 | Vložil: Kája

Nikdy jsem neřekl, že celá takzvaná ezoterika je špatná a že všichni v ní pracují a jsou ovládání tou druhou stranou. je třeba se naučit rozlišovat a poznávat srdcem. Shambhalu si zde nemůže přivlastňovat žádné esoterické skupiny a už vůbec si nikdo zde na zemi nemůže přivlastňovat energie modrobílého plamene které přišli výhradně z hora s jasným cílem. a stále o tom všem neví ani ti kdo tím vším prošli vše dokonce ani já a to patřím k těm, kdo tuhle energií zde přijal. stejně tak nevíte stále vše o rituálech šesti křížů a jejich dopadech. nevíte jak věci byly jaké následky to vše přneslo a podobně. byly to věci a jsou to věci za možností dnešního chápání a přesto část informací v tomto roce zřejmě zveřejním a je mi už jedno kdo se s tím jak popere a kdo čemu bude věřit. Reiky není v té podobě jak je předávána čistá a vás jsem již Antone upozorňoval že máte zkusit ji na nějaký čas vůbec nepoužívat a nepochybuji že se posunete záhy dále. musíme vědět na co jsem napojen a kdo mne ovládá protože konat čestně a poctivě může i ten na druhé straně a tak jako slib a závazek pro Krista to může být slib a závazek pro Satana
s Láskou a v Lásce Kája

Re: Re: re

Datum: 09.01.2017 | Vložil: Anton Jančiar

Kájo, áno na istý čas som sa prestal venovať reiki, tak, ako ste mi odporučil. Jednak pre vaše odporučenie a potom hlavne preto, že som šťastný, spokojný a zdravý a tak mi to ani netreba. Ale či s tým pracujem, alebo nie, tak som vlastne natrvalo napojený na reiki, shambalu a na energiu modrobieleho plamena kvetu života. Ale poslúchnem vás a prestanem s tým. Dúfam, že sa posuniem dalej.

Pořád chápu a rozumím

Datum: 08.01.2017 | Vložil: Pavel

Děkuji za tvé články, osobně jsem ti řekl, že kdyby měly být jen pro mne, piš je. Rozumím všemu, cos napsal, mám radost, žes to napsal. Jen když si použil naše babičky a prababičky, vzpomínám si, jak často používaly přísloví a čím víc si to uvědomuji, tak zjišťuji, kolik pravdy v těch příslovích je.

Re: Pořád chápu a rozumím

Datum: 09.01.2017 | Vložil: Kája

Nemusíš děkovat Pavle - píšu to zde především pro sebe sama, protože tím si mnohé ujasňuji z toho co mi přichází. Samozřejmě že jsem rád a opravdu rád, pokud si pak dá někdo tu "námahu" a seznámí se s textem. Je mi však dnes jednono po těch poznáních, kterými jsme si zde s Radkou v posledním roce a zvláště posledním období prošli, zda kdokoliv v sobě sama něco změní či nikoliv. Ty naše babičky byly opravdu naplněné láskou jen neměli příliš rozvinuté vědomí a využili toho právě ti na druhé straně když je v kostelech převraceli na svou víru a vykládali nesmysly. Přišlo mi, pochopil jsem proč nikdy Bůh nezasáhl a proč tak nikdy ani neudělá, ale k tomu se dostanu v nějakém článku. ONI to ale všechno vědí a proto se děje zde s námi na zemi to co se děje. Přijde však změna přijde jakýsi restart, nebo jak to nazvat. na této planetě zůstane jen pár lidí z pohledu dneška a vše se začne hrát znovu, protože Bůh nikdy nemůže prohrát a ani neprohraje. je to osvobozující poznání ale zároveň děsivé. někdy už nemám zájem vědět více, protože, ale to je na dléhá povídání a tak se na vás zase někdy těším.
s Láskou a v Lásce Kája

Přidat nový příspěvek