Láska rozumu - Láska srdce

 

I tento článek, nebo povídání, by se dal nazvat různě, protože vždy to bude jen slovo. Slovo, které se skládá nejen z písmenek, ale také z myšlenek či energie. A opět to můžeme nazvat, jak jen chceme, protože zde na zemi používáme slova jako sdělovací prostředek a nikdy nikdo neurčil a nevytvořil a ani neumí stvořit či vytvořit žádný přesný manuál, co které slovo bude a musí přesně vystihovat.

Setkáme se s řadou pouček, které budou znít moudře a vznešeně a všechny ty poučky a moudrá slova, jak to nazýváme, se skládají z písmen. V těchto písmenkách je ukryta myšlenka a sdělení, které daný jedinec přijal, zformuloval do slova a vyslovil. Je to energie, která nás má k něčemu, nebo na něco upozornit. Tato původně myšlenka, kterou jsme zaznamenali a vložili do slov, v sobě nese skutečně energii a o tom není pochyb.

Je ovšem otázkou, kdo tuhle myšlenku vyslovil a kdo ji čte. Ten, kdo myšlenku vnesl do slov, byl na určitém stupni vývoje, byl na své duchovní cestě někde. Ten, kdo myšlenku přijal, byl také někde, ovšem je otázkou kde, zda výše či níže. Tím nechci říci, že někdo je v dané chvíli lepším nebo horším, jen že je každý z těchto dvou někde úplně jinde a o to zde jde.

Jde o to, že slovo jako takové, které nám bylo v prvopočátku dáno jako DAR, protože jinak jsme se domluvit neuměli, má stejně jako vše zde na zemi svou protiváhu a obsahuje vždy obojí energií. Každé sdělené slovo se dá přetočit, v každém slově můžeme nalézt to, co sami chceme a tedy slovo je z jistého pohledu velmi mocnou zbraní.

Slova mají v sobě takovou moc a sílu, že se kvůli slovům zabíjelo a vedli se války. Pokud se ztišíme a zamyslíme se, pak zjistíme, že je rozdíl v tom, odkud to slovo přišlo.

Je rozdíl, zda slovo k nám přijde z hlavy tedy z rozumu, anebo přijde stejné slovo ze samotného středu srdce, tedy ze Zdroje. Pokud chceme porozumět slovům správně, musíme velmi pozorně vnímat, kdo k nám slova vysílá a z čeho vychází a navíc musíme vnímat jak, tedy čím my sami slova přijímáme, zda rozumem, nebo právě srdcem.

Pokud k nám někdo bude mluvit z rozumu a my ona slova budeme vnímat srdcem, budeme mu rozumět, ale zároveň budeme vnímat a cítit, že tento člověk nám lže anebo nás chce obelhat. Přesto my sami k němu budeme a můžeme mluvit slova ze srdce, ale on, protože vnímá rozumem, nám neporozumí a bude si mlít tu svou písničku a naopak doslova nás obviňovat, že jsme to my, kdo mu nerozumíme, a že lžeme, a že jej nemáme rádi a podobně.

V loňském roce jsem zde napsal článek o tom, že v každém okamžiku jsme ovládáni jednou nebo druhou stranou, a že záleží jen na nás, kterou stranou se necháme kdy vést.

Přesně podle toho, pod vlivem které strany jsme, bude mít stejné slovo naprosto jiný význam a smysl. Jako snad ten nejlepší příklad si zde můžeš, člověče, představit právě tolik omílané ve všech pádech a významech slovo láska.

Slovo láska by se dalo říci a mnozí to tak vidí, že má jen jeden význam a je tohle slovo zvláště pak v takzvané duchovní terminologii považováno za čistou lásku a podobně. Bohužel tě zde, člověče, velmi zklamu, slovo láska pokud je použito a vysloveno z hlavy, tedy z rozumu, není v něm nic jiného než jen negativní energie. A vůbec nepochybuji, že ses sám s tímto mnohokráte setkal a při falši, která je dnes mezi námi, tak jsme slovem láska ovlivňováni ve všech pádech a přitom v něm není ani za mák upřímnosti. Nenajdeme za tímto slovem nic než rozum a tedy nic než faleš, lež a manipulaci s námi.

Dokonce, i když vnímáme, že slovo láska přichází z našeho srdce, a každý ten okamžik již prožil, to není ani zdaleka ona Láska s tím velkým a nezaměnitelným „L“, o které mluví Kristus.

Kristova Láska, Láska Prvotního Zdroje, je něco čemu jsme na hony vzdáleni a jen občas se k ní přiblížíme a to jen někteří z nás. Naprostá většina nemá ani ponětí co tohle slovo Láska myšleno ze strany prvotního Zdroje znamená. A věřte, že až jednoho dne se setkáte s tím, co skutečně tohle slovo Láska v podání prvotního Zdroje znamená, budete „zděšeni“. I já byl zaskočen a nechápal jsem. Chvíli jsem na toto zjištění koukal, nevěřícně kroutil hlavou a pak jsem se musel nad tím usmívat. Jak je to v samé podstatě jednoduché a prosté. Pochopení slova Láska tak, jak je skutečně myšleno, je zdrcující ale osvobozující zároveň. Je to prosté a jednoduché, tak jednoduché a tak srozumitelné, že my zde naší lidskou myslí to nedokážeme pochopit a přijat že tomu tak je, protože jsme si vytvořili prostředí, které je v každém ohledu překombinované, přetechnizované a nesrozumitelné.

Až pochopíte, co slovo Láska znamená u samotného Zdroje, ze kterého všichni pocházíme a jehož jsme či bychom stále měli být všichni součástí, pokud jsme se sami vědomě neodpojili, a přijmete tohle poznání a ukotví se ve vašem středu, tak pak a jen pak můžete mluvit o Lásce Kritovské, či Lásce prvotního Zdroje.

Do té doby si, člověče, pamatuj, že nejsi tím, kým si myslíš, že jsi. Pamatuj na to, že tohle fyzické tělo nejsi ty a pokud ti tohle někdo bude tvrdit, že ty jsi tohle tělo, tak utíkej od něj daleko pryč, protože ti nic nemůže předat, ničemu tě nemůže naučit a nikdy tě v ničem nemůže ani obohatit.  Ve svém vývoji je mnohem níže než ty. To však neznamená, že je horším, to ne, jen je níže. A zamýšlej, medituj také vědomě nad tím, co ti nyní ještě sdělím a také není mnoho těch, co ti tohle poví.

Říká se, že v tobě má své sídlo Bůh. Říká se, že se máš obrátit k sobě sama či do sebe sama a nalezneš, co jsi hledal. Říká se, že nemusíš hledat nikde nic zvenčí, že vše je v tobě tedy i právě ten Bůh. Ano zůstaneme u toho, že tomu v samé podstatě tak je. Je to však jen část pravdy a o té druhé polovině se záměrně a vědomě nemluví. Žijeme v dualitě a byli jsme duálně také stvořeni, mluvíme zde o Bohu jako o světle, ale co s tou druhou polovinou. Co s tou temnotou, kterou zde zastupuje sám Satan. Proč o něm nemluvíme, proč se nezeptáme, kde sídlí a jakou má moc, jakou vede on sám hierarchii. Pokud chceš hrát člověče hru zvanou život a pokud chceš být úspěšný, měl by jsi znát, vědět a plně si uvědomovat s kým hraješ a jak on sám vlastně hraje. Jaká má pravidla, kým a jak byla stvořena a proč. Ne, nemám v úmyslu tě zde ničím strašit, protože k tobě mluvím a přicházíme ze srdce. Jsi součástí prvotního zdroje, milý člověče, a řekněme, že kousek toho Zdroje sídlí v Tobě samotném, ale zároveň ti zřejmě nikdy po celý tvůj život zde nikdo nesdělil, že v Tobě také sídlí kousek Satana.

Už víš, co se ti zde dneska snažím polopaticky sdělit, tak polopaticky že polopatičtěji to snad už ani nejde. Pokud nejsi úplně zatemněný a alespoň občas k tobě ještě problikne kousek toho světla ze Zdroje, protože se tím snaží tě probudit, pak jsi musel zde v tomto povídání a sdělení zcela jasně pochopit, že onen Satan pak sídlí ve tvé hlavě.

Proto, milý člověče, je to buď Láska srdce a ta je čistá a nebo láska s malým „l“, láska rozumu a ta je zatemněná, byť to samozřejmě člověk žijící z hlavy nikdy nepozná, nepochopí a nepřijme. Je a byla to však jeho volba a nikdo to nezmění a nic s tím neudělá, pokud ten co žije v hlavě a z hlavy sám nebude chtít.

Nebylo mým úmyslem zde mluvit o těch dvou, ale pokud jsem chtěl objasnit sílu slova jako dar, pak jsem pro lepší pochopení zvolil tuhle možnost.

V samotném duchovním světě a tím mám na mysli ty, kteří se tím zabývají, je naprostá většina těch, kteří budou používat ona různá sladká slova, budou mít plná ústa laskavých a sladkých slov. Dokonce se nebudou štítit spojit laskavá slova a mluvit o lásce ve spojení s bohem. Dělají a říkají to z hlavy, stačí se jen zaměřit, procítit to, vnímat a uvědomovat si. Tito takzvaní lidé mluví laskavě a mluví s láskou a mají toho plná ústa, ale jen proto, aby obhájili sami sebe. Nebudou na vás útočit, nebudou vás odsuzovat ani kritizovat, protože to by ukázali svou pravou tvář a Satan se nechce ještě projevit.  Mluví a budou k vám mluvit s láskou a o lásce k bohu, ale všímejte si, že mluví z hlavy. Pokud a dokud se nenaučíte toto rozpoznávat, nepřijmete to, že vy nejste tohle tělo a neuvědomíte si, že Satan sídlí ve vás stejně jako Bůh, nepohnete se z místa.

Výše uvedená slova by neměla být pro tebe, člověče, pokud jsi připraven poznat, rozpoznat a pochopit, jen slova, nýbrž nauka. Pravda, která se k Tobě v této podobě v dané chvíli dostává, protože přišel čas věci začít měnit.

Není vůbec jednoduché se z místa pohnout, protože to je skutečně velmi, velmi bolestivá cesta ale jiná nevede k poznání a zpět ke Zdroji. K tomu, aby nám (těm) co jsou opravdu připraveni a myslí to vážně něco se sebou sama udělat, bylo pomoženo, byly nám zde dány jakési podpůrné prostředky. Ne náhodou zde přišly energie modrobílého plamene Květu života a ne náhodou jsme se dostali do fáze, že můžete pokud sami chcete, projít 30 denní očistou se Shambhalou. Ty sám se však musíš, člověče, rozhodnout. Neříkám, že to nejde zvládnout ještě jinou cestou, musíš ji pak ale sám nalézt, nalézt způsob jak se očistit od všeho na svých tělech a jak se vydat dopředu, jak se udržet čistým. Tohle píšu jen pro připomenutí toho, že zde tato možnost stále je. Nikoho již dnes nemám potřebu o ničem přesvědčovat, protože je to zbytečné, ale připomínat mohu, mám a budu, protože jsem se zavázal složit Bohu.

S Láskou v srdci a stejně tak ze Srdce Kája  

7.1.2017

předchozí povídání        Vše pokračuje - 2017

následné povídání          Láska - rozum - čin a vědomí

                                         

Diskusní téma: Láska rozumu - Láska srdce

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek