Vše pokračuje - 2017

 

Máme zde počátek „nového roku“ spousty lidí se domnívá, protože je nám to takto předkládáno, že něco starého skončilo, a že něco nového pokračuje. Ne, pravda to není, nebyla a nikdy ani nebude.

Nemáte ani ponětí jaká je tohle celé hra, které my zde na této planetě a v tomto těle říkáme život. Budu se však i já zde pro lepší pochopení držet starých naučených vzorců, které nám jsou bližší, než abych zde v dané chvíli a to zcela zbytečně složitě vysvětloval, jak jen se mýlíte.

V podstatě o tomto životě zde toho mnoho nevíme a není to o tom, že bychom nemohli, a nebo že by nám věci byly zase tak ukryté a nedostupné, že se k nim nedostaneme. To, že věci necháme, že jim nerozumíme a že se mnohdy ve věcech plácáme, je jen a jen naše duchovní lenost. Lenost pro sebe sama něco udělat a posunout se v tomto životě dále. Jsme drženi v nevědomosti a myslíme si, že to, co se kolem nás děje a čeho jsme součástí, je Pravda a že takto či onak věci musí být. Ne, nemusí, věci jsou tak jak jsou, protože my sami jsme, jací jsme, a dokud nepřijmeme a nepochopíme, že to jací jsme, můžeme změnit jen a jen my sami, do té doby se nic nezmění.

Přišel zde tedy, jak se říká, „nový rok“ a my jsme mnozí plni očekávání, co že nám přinese, jak se bude vyvíjet a čeho budeme svědky. Ze všech možných a nemožných stran jsem opět slyšel, viděl a dočetl se, jak k nám sestupuje více světla, jak nás andělé milují a jak nás provedou snad dokonce bez zaškobrtnutí tímto novým rokem. Opět čtu, jak můžeme změnit negativní v pozitivní a podobné bláboly, se kterými se ten takzvaný duchovní a ezoterický svět opět předhání v tom počátku nového roku. Napsal jsem v posledním povídání, že se již nebudu v míře, v jaké jsem se v minulém roce věnoval mnohým ukázkám a vysvětlení jaké to jsou bludy a ukázal a prokázal jsem to na mnohých konkrétních příkladech. Kdo nechce slyšet neuslyší a kdo chce kam, pomozme mu tam, jak se říká, a tak ať si opravdu jde nakonec každý kde chce, protože to byla při našem stvoření podstata, že dostaneme svobodnou volbu. Ona svobodná volba zde stále je, jen my jako lidské bytosti již dávno nejsme tím, kým jsme byli na počátku, a došlo u nás k mnohým vážným degeneracím a tím jakoby jsme z jistého pohledu ztratili onu svobodnou volbu, o které je zde stále řeč. Neztratili jsme však nic a stále ji máme, jen po tom co jsme byli a jsme stále manipulováni těmi, které jsme si zvolili, aby nás vedli, jsme dali vědomě moc těm, o kterých jsme ani v nejmenším netušili, kým vlastně jsou.

Naprostá většina z těch, kteří dnes tahají za provázky a jaksi řídí naše životy a vypadají od pohledu jako lidé, lidmi nejsou. To, že jsme mnohým z nich dali či dáváme svůj hlas, byla však naše volba a neomlouvá a nikdy nás nebude omlouvat, že jsme nevěděli, že oni nejsou oni, že jsou někým jiným.

Ne, nezbláznil jsem se, a vím naprosto přesně o čem, jak a proč píšu. Letošní rok si každý může malovat, jak chce, a může si, jak nám Květinka říká, vytvářet vědomě iluze a samozřejmě si tyto iluze může dokola představovat, aby přesvědčila daná osoba sebe sama, že takto tomu bude. Každý kdo si bude dělat iluze a žít v iluzi, že věci budou jinak než jak samo stvoření určilo, žije a bude žít opravdu v iluzi a nebude se stačit divit s čím vším se v nadcházejícím období setká.

Nežij člověče v žádné iluzi, nevytvářej si žádnou iluzi a otevři své srdce, najdi cestu ke svému zdroji, jehož jsi byl na počátku stvoření součástí a spoj se s ním. Pokud tak neučiníš, zahyneš a tvou fyzickou smrtí končí vše. Vědomě ses totiž odpojil od Zdroje, sešel jsi z cesty, nechal ses obelhat a to byla tvá svobodná volba a tvou fyzickou smrtí končí následně vše. Tvá duše se rozpadne v propadlišti, protože ti, kdo se odpojili jednou od Zdroje, zanikají. Nebudeš mít ani onu možnost žádné další reinkarnace. To neznamená, že si zánik prožiješ, bez možnosti návratu, budeš jej prožívat tisíce let a budeš prosit o návrat a další šanci. Nic takového ti znovu dáno nebude. Jen si zkus představit, že jsi ty sám zdrojem, cožpak bys vědomě a dobrovolně přijal zpátky něco, co tě poškodilo, co se od tebe odpojilo? Asi těžko bys něco podobného udělal, a když si to náhodou opravdu budeš představovat, pak si uvědom, že jsi zdroj, nejsi člověk a tak se nepokoušej věci brát osobně a nahlížet na ně jako lidská bytost.

Nevíš nic, člověče, naprosto nic o skučné Lásce Zdroje, toho Zdroje, ze kterého jsi vzešel, a kterého jsi součástí. Součástí jsi však jen do doby, dokud plníš to, oč tě Zdroj žádá a sloužíš mu. Pokud ne, nejsi pro něj nic, naprosto nic, nejsi mu k ničemu. Tohle vše ti zřejmě ještě nikdo neřekl, to se jistě nedovíš na žádné duchovní škole jako je Monada a podobně.

Už ti někdo někdy na podobné škole či na stránkách, o kterých je zde řeč, sdělil, že to nač se v zrcadle díváš nejsi ty, že tohle fyzické tělo nejsi ty, že ty jsi někdo úplně jiný, že tohle tělo je jen nosič a podobně? Už ti někdo z těchto lidí opravdu vysvětlil, kým jsi a proč zde jsi? Už ti řekl, jak se věci mají a jak jednoduše fungují a jak je můžeš opravdu změnit? Ne, neřekl a proč? Odpověď je jednoduchá, stejně tak jednoduchá, jako život sám. Nemusíš v tom všem hledat vědu a nepotřebuješ přečíst jedinou knihu, nemusíš projít přes jediný seminář a nemusíš navštěvovat žádnou školu ani kurzy. Přesto jsi to právě ty, kdo to vše může vědět, pokud pochopíš a staneš se vědomým.

Na tyhle a mnohé další otázky v tomto roce odpovím. Nemám v úmyslu nikoho o ničem přesvědčovat. Mám v úmyslu seznámit každého, kdo je připraven, a kdo bude chtít s tím, jak to opravdu je, s tím kým každý z nás skutečně je, a která cesta vede ke Zdroji. V tomto vás, kteří chcete a jste připraveni naslouchat, seznámím s Pravdou o lidském bytí zde na zemi. Předám každému, kdo bude naslouchat, návod na jeho cestu ke Zdroji.

Věci jsou jednoduší, než se zdají být, jsou tak jednoduché, že je to až šílené. Stále jsme to měli a máme na očích a všichni nám vědomě lhali již od dětských let. Věci nejsou ani tak, jak nás učili rodiče byť v té nejlepší víře, nejsou ani tak, jak nás učili a k čemu nás vedli ve školce. Už vůbec nejsou tak, jak nám říkali ve škole anebo v kostele. Každý kněz a farář byl a je naprosto vědomý lhář. Má školy a je vzdělaný, je dokonale připraven na to, jak předkládat a vyučovat lež. V samotné bibli zůstaly jen střípky Pravdy, zbytek byl předělán tak, jak to mocným v daných dobách vyhovovalo. Vše ti bude odhaleno, pokud ty sám chceš. Chtít však musíš ne rozumem, nýbrž srdcem. Duchovním srdcem.

Protože přišel čas milý člověče a já jsem slíbil, že až přijde tak tě seznámím s něčím, co doposud nebylo zveřejněno, protože jak bylo v době minulé zde psáno, lidská mysl by to nebyla schopna pojat. Dnes je doba jiná a to především v tom, že já jsem se posunul. Posunul jsem se od někud někam, složil jsem některé zkoušky a tak vím, že dnes mi naprosto nezáleží na tom, zda věcem, o kterých zde píšu nebo psát budu, někdo věří či nevěří. V tomto bodě jsem plně dozrál a nezáleží mi na tom, co kdo říká a co si myslí.

Seznámím tě také člověče mimo jiné se vším, co se událo dne 29.9.2016 a jak věci probíhaly. Byl to den, který změnil dokonale moje představy o všem kolem nás, byl to den nebo spíše noc, kdy jsem se probudil, byť jsem nespal, ze spánku. Byla to noc, kdy jsem se setkal osobně tváří v tvář s Démony, jinak to nazvat v dané chvíli neumím, a vše se změnilo. Nebyl jsem u toho sám. Jen stále nevím, zda rituál šesti křížů byl či nebyl horším. V každém případě nemáme ani ponětí o tom, kdo je kdo. Kdo je náš soused či nadřízený v práci, nemáme ani ponětí s kým se na ulici setkáváme, koho pouštíme do bytu. A naprostá většina z nás ani neví, s kým doma sdílí jednu postel, s kým souloží a plodí děti. Věř, nebo ne, je a vždy to bude jen na tobě, ale vím o čem mluvím.

Tento rok, toto období, které přichází, nebude pro nikoho z nás jednoduché a přesto:

Přesto člověče - Pravda je v samé podstatě tak jednoduchá a je osvobozující, není však vůbec lehké ji přijat a řídit se jí, protože zraňuje a bolí. Bez tohoto zranění a mnohé bolesti, však není cesty dopředu, není možné jít dále. Bez poznání a přijetí této Pravdy žijeme v otroctví lží, nejsme svobodní a nepoznáme skutečnou Lásku. Boží Lásku – Lásku Jednoho Zdroje. Zdroje, ze kterého všechno a vše pochází. Nemusíme nic hledat, protože část tohoto Jednoho Zdroje, ze kterého všechno a vše pochází, je v každém z nás. V každém z nás, kdo se vědomě od tohoto Jednoho Zdroje neodpojil.

Přeji ti, člověče, abys nezapomněl, z kterého jsi vzešel Zdroje,kým jsi a čeho máš být součástí. Jen Bohu máš sloužit. Ne však kterémukoliv z těch, co jsou na hradě, ani těm co sedí na obcích či jakýchkoliv jiných židlích, mající jakoukoliv míru moci, kterou jsme jim dali my sami, a snaží se tě ovládat. Nemáš a nikdy jsi neměl sloužit ani těm bohům co si říkají rodiče. Nemáš sloužit žádnému Bohu než jen tomu jedinému. Nemáš sloužit ani se nechat zmást těmi bohy, o kterých ti mluví v kostelech.

Ty sám musíš pochopit a dojít do bodu, kdy poznáš toho jediného Boha. Zdroj, ze kterého jsi vzešel, jehož jsi součástí, a kterému jsi dal slib, než jsi zde sestoupil do tohoto prostoru. Dal jsi slib, že jen jemu budeš sloužit. Pokud chceš tento slib splnit a plnit, musíš se s tímto Zdrojem spojit, a aby se tak stalo, musíš jej nejdříve najít. Hledat nemusíš nikde jinde než jen sám v sobě.

V Lásce a s Láskou Kája

6.1.2017

předchozí povídání     Nic nekončí - 2016

následné povídání      Láska rozumu - Láska srdce

                                   

 

Diskusní téma: Vše pokračuje - 2017

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek