Déšť a meditace

 
neváhal jsem moc dlouho použít pro tuhle chvíli a tento text, právě tento obrázek byť by někdo mohl říci, že se sem nehodí. Naopak v něm je všechno nejen onen déšť o kterém je meditace za déšť. Je v něm mnohem více je to jen otázkou vnímání, protože v tomto obrázku je to, oč nás Bůh žádá či co nám doporučuje. Nemusíme meditovat ani se modlit v dohodnoutou hodinu, protože náš život má být celým dnem jednou meditací a modlitbou. Zároveň má to vše být láskou. A k Bohu pokud budeme přistupovat jako k milence, pak budeme šťastní my i on. A nemusíme prosit ani meditovat o déšť, bude opět naší přirozenou součástí. Ano v tom obrázku je vše a je v něm ona Láska, která nám všem tolik chybí. Vidíš ji ? Cítíš ji ? Prožíváš ji ? Uvědomuješ si ji ? Pokud není v tobě nikdy ji nikde nenajdeš a přesto ji všichni hledají. Nikdy nemůžeš nikomu dát co nemáš, dokonce ani Bohu ne.
 
 

Déšť a meditace

 
Už je to pár dlouhých dnů, co jsem vnímal, že bychom měli společně něco s tím počasím udělat. Chtěl jsem, zvažoval jsem nějakou veřejnou a masívní meditaci. Pravdou je, že jsem nakonec po zkušenostech, které jsem zde za poslední měsíce díky všem „duchovním“ bytostem nabyl tak neučinil. Uvědomil jsem si, že by to ne mohlo, nýbrž skončilo úplně stejně jako se vším o co jsem se zde snažil. Před očima jsem měl obraz toho kolika lidem, kteří vlastní stránky a zabývají se tedy něčím kolem duchovna napsal, oslovil je vlastně se spolupráci a výsledek. Téměř nulový, protože každý si myslí, že díky spolupráci, kdy třeba jen zveřejní odkaz na stránky sám přijde o svůj „byznys“ a že jej to vlastně v samém důsledku poškodí. Jiní do toho pletou osobní důvody. výsledek je stejný, hlavně , že jsme ale duchovní a plná ústa máme toho jak vše děláme s láskou a v lásce. Jak druhému neuubližujeme a podobně.
Ne nestěžuji si zde na to že, bych neměl práci nebo mi vadilo co se zde v tom našem pomyslném duchovním rybníku děje jen se snažím nyní opět věci nazvat pravým jménem a malinko ukázat jak tomu je a proč vlastně nechceme spolupracovat, proč se tomu všemu bráníme.
Osobně klidně zveřejním kohokoliv na svých stránkách a dnes dokonce na požádání pokud to bude jako výměna odkazů klidně i Kytičku, nebo ty, kteří zveřejnili či šířili věci ohledně šesti křížů. A proč bych to dnes s klidným svědomím udělal, je to jednoduché, každý si nakonec najde jen to co jemu samotnému vyhovuje a na co je připraven. Takže nic zde není proti ničemu. Bohužel je zde celá řada těch, kteří se cítí dotčeni tím, že napíšu o kartách jak to vidím jak mi osobně toto přichází. V podstatě se však nic neděje a vše jde dále, protože ti co jsou kde jsou a nejsou připraveni jít dále se budou nadále točit kolem karet a to až do doby než přijdou na to sami, že toto nikam nevede. Stejně tak ti co chtějí číst zbloudilé chanelingy, kde každý jen trochu rozumný člověk musí jednoznačně vyčíst, že jde o smýšlenosti,  se tím dále budou zabývat bez ohledu na to co já zde napíšu a jak to vidím.
Takže nikdo nemusí mít strach že přijde o svůj „byznys“ ohledně karet či jiných věcí pokud zveřejní jiné než své stránky. Jen tím mnohdy bráníme těm, kdo hledají něco jiného, abychom jim to dali, protože vlastně vědomě a sami zadržujeme. To jsme pak jen my sami kdo rozhodujeme o tom zda někoho zveřejníme či nikoliv a co tím asi tak činíme nač tím poukazujeme co tím opravdu ukazujeme těm kdo jsou vědomí a co tím vyprávíme o sobě samých okolí. Samozřejmě tomu okolí, které se byť malinko zamyslí a uvědomí si.
Už jsem zde mnohokráte napsal, že není mým zájmem kohokoliv poškodit nebo jej kárat či poučovat. Sám se stále učím a hlavně se učím psát a sdělovat věci tak, aby to nebylo možné zaměnit.  Bohužel nemohu za to, když si to někdo vysvětluje jinak. v každém případě jsem si do dnešního dne nic z toho co jsem kdy zveřejnil nevymyslel a vše dokážu na požádání komukoliv vysvětlit nebo doložit fakty, což se o mnohých říci jak vnímáme nedá.
Nakonec jsem došel tedy k závěru, že nemusím nikoho žádat abychom společně meditovali za déšť byť jsem to tak jak již bylo řečeno dávno cítil, meditoval jsem raději sám a to již několik dní takto činím.
Nicméně jsem čekal, kdy se konečně někdo objeví, kdy oni proslulí kartáři, kteří mají tak dokonalé spojení na všechny ty světelné bytosti objeví a sdělí, kdy bude pršet. Možná tak jen neučinili, protože jim nikdo nedal pětistovku za výklad. Říkal jsem si v posledních dech mnohokráte kdy se dají dohromady a se svými schopnostmi by to přece na požádání museli zvládnout, jenže ono  nic . Nic se nestalo. Až dnes jsem zaznamenal na stránkách Míly žádost o meditaci za déšť. Z jedné strany to sice nemá hlavu ani patu, přesto je to alespoň něco, jenže a o to mi zde jde.
Nejde z textu rozpoznat co psala sama Míla a co je jaksi opravdová žádost někoho kdo se sám podepsal jen jako Eva M.
Píše se v článku a dole  celý text beze změn zveřejním jednak jako informaci, která se má šířit dále a pak, aby si každý kdo si toto zde přečte uměl udělat obrázek sám a jaký si jej udělá je opět jen na jeho stupni vývoje a jeho vnímání. Když už nic tak alespoň se na chvíli bude zase o něčem diskutovat a nepochybně se nad tím pár jedinců opravdu zamyslí.
V textu je napsáno mimo jiné , cituji „
Déšť, taková v našich končinách obyčejná a samozřejmá věc „ Alespoň se to donedávna zdálo. „
Zajímavá věta, velmi zajímavá věta a opravdu stojí za to se nad ní zamyslet  a ne jen toto vše přečíst a projít jak blesk oblohou.
Mohl bych k tomu jen dopsat jedno slovo a to by bylo „
A BUDE HUŘ
A proč, protože se podívejme sami na sebe a pak si připomeňme že toto vše vytvořil Bůh a ten stvořil tento svět dokonalý a nedělá chyby, takže nyní bychom se měli vrátit tedy zpět k oné první citované a nádherné větě a položit si otázku. Tak proč v našich končinách není dneska déšť stále obyčejná a samozřejmá věc. Nad tím bychom měli hloubat. Zde bych vyzval kartáře, aby nám odpověděli a slibuji, že pokud mi kterýkoli kartář odpoví tak, že jeho odpověď povede k jasnému a nezaměnitelnému sdělení pak mu zaplatím ne pětistovku. Dám mu desetinásobek. Obávám se však že jako vždy i toto zůstane bez reakce.
Podívejme se na sebe a pak se zamysleme nad karmou. Nad karmou ne jen naší, nýbrž naší země, místa, státu a nejen pak našeho státu a tak bych mohl pokračovat. Takže to co se zde nyní děje má svůj důvod a nejde o nic jiného než jen o dopad našich vlastních činů. Je to jen reakce na to jak jsme se my včera nebo předevčírem sami zachovali. A k čemu, no přece k naší zemi. K naší přírodě. Ta nám to nyní vrací a ukazuje a zvedá prst a kdo v tom umí číst a na to nepotřebuje vysokou školu tak ten chápe, že toto jsme způsobili my sami. Nikdo jiný a jen my sami si nyní v čase a ten bude hodně dlouhý budeme sklízet to co jsme sami zaseli. A je jedno zda já nebo ty, nebo on, byli jsme u toho mohli jsme zasáhnout mohli jsme poukázat že někdo nečiní jak by činit měl, nebo lépe řečeno vysvětlit že věci se mohou mít díky tomuto jednání tak a nebo tak. Jenže nám vadí, když ukazujeme že věci vidíme jinak a napadáme toho druhého a říkáme že by neměl „poučovat“ že by neměl ukazovat prstem, že každý na to přijde jednou sám. A tak to zde máme. Máme co jsme chtěli a nyní to chceme řešit meditací za déšť a myslíme si že toto nás spasí.
Vyhledejte si jen informace o tom, kolik tisíc hektarů prostor je zastavěno větrnými elektrárnami a dohledejte si jak na toto bylo a stále je poukazováno lidmi, kteří této problematice rozumí, jak toto poškozuje celou planetu zemi. Jak se míchá vzduch, který kdysi měl přírodní proudění a jak se toto vše odráží na počasí. A samozřejmě že je zde mnoho dalších faktorů, jen jsem zde nepřišel dneska proto, abych je zde vyjmenovával. Přišel jsem, abych z jedné strany poděkoval, za jiskřičku nějaké snahy. Z druhé strany, abych zároveň při té příležitosti na mnohé ukázal.
Dále se v článku píše a přijde mi to jako slova Míly, protože ji znám,
že už usychají stromy a tráva a sucho dělá problémy celé přírodě. Dále je napsáno, že by nás ráda nás ráda poprosila o pomoc, tak jak sama byla požádána.
Jsem velmi vděčný i za tuhle větu, protože z ní opravdu vyplývá, že toto až sem napsala právě Míla, byť se nepodepsala. A pokud tomu tak je, pak se podivuji nad tím, že doposud stále nezveřejnila na svých stránkách můj odkaz. Také jsem žádal a nejen žádal, prosil a vysvětloval proč by tomu tak mělo být. Možná že by bylo díky tomu dnes na samotnou vnitřní zem napojeno více lidí, kterým by toto pomohlo a oni tak pomohli samotné zemi. Možná by zde dnes ještě byli mezi námi ti, kteří zde nejsou protože se k nim nedostala informace o tom, že jsou rituálem šesti křížů postiženi a že toto jde odstranit. O ano, můžeme říci, že pokud by se k nim informace měla dostat tak se k nim dostane. Ne ani tak tomu není, jen to bychom již zacházeli v tomto jednom článku, který zde vznikl zcela spontánně daleko. jen se zde jasně projevuje to jak škatulkujeme a jak byť se nejen považujeme za duchovní bytosti, nábrž to o sobě i rádi mnozí zveřejňujeme a pyšníme se všemi možnými zasvěceními a duchovními tytuly a přesto nejsme mnohdy schopni a ochotni překročit svůj vlastní stín a věci mezi dvěmi se stávají jen osobními. nemyslím si že tohle si Bůh přeje ale jak máme ve zvyku říkat a šířit máme možnost volby a jsme svodobní a mnozí k tomu ještě dodávají a žijí v tom, že nejsou nikomu nic "dlužni". 
Nejde zde jen o meditace za déšť samotný. Vím jsem přesvědčen a věřím, že jde změnit a měnit mnoho věcí kolem nás samotných, které mají nebo mohou mít dopad na kohokoliv. Například opět vlakové neštěstí ve Studénce, cožpak se toto musí stávat a i po této tragédií se tak opět jezdí na červenou. A věřte že i toto jde změnit. Je vcelku jasné že to místo je postižené a jde jen o to toto očistit. A opět se zeptám kde máme všechny ty kartáře a jiné duchovní mudrce.
Nepochybuji, že jednoho dne budeme spolupracovat, protože nám nic jiného nezbude, jen budeme muset ještě na chvíli trpět, abychom pochopili.
Nedávno jsem viděl ve správách jak Putin nechal zlikvidovat potraviny a je za to kritizován, snad každým koho jsem potkal či viděl nebo jsem o tom něco jen četl. Kritizujeme odsuzujeme a přitom o tom nic nevíme, proč tomu tak bylo nebo je. Ne neříkám, že to je správné, jen se každý však nejprve podívejte na sebe sama a na to jak se chováme my. Jenže na sobě to nevidíme protože to je v malém.
Pamatuji si doby, kdy naše babičky sesbíraly každá jablko, které spadlo se stromu a nic se nevyhodilo. Dnes se na zahradách likvidují nebo zlikvidovaly stromy, které byly v plné síle a mohly rodit ještě dest nebo dvacet let, protože na to nemáme čas a hlavně chceme ta velká jablka ta která nejsou červivá a která jsou plná chemikálií ze supermarketu.
Dnes a vidím to denně pod stromy hromady ovoce a jediné co majitelé udělají je, že jednou za týden to pohrabou a vyhodí do kontejneru. Umíte si spočítat jaké toto musí být ztráty za rok.
A jiný příklad plýtvání, kdy se nám nelíbí Putin a sami se chováme stejně. Ne není to hezký pohled na buldozer, který válcuje potraviny, jenže si to spočítejte.
Každý z vás denně vyhodí jen deset deka potravin. Pak je to denně za celou jen naši republiku 850 ticíc kilo potravin což  je plných 35 kamionů. A při ceně řekněme 60kč za kilo se dostaneme na částku 50 milionů denně. A za měsíc je to pak 1,5 miliardy a za rok si to už spočtěte sami. A my kteří se takto stejně chováme chceme poukazovat na Putina o kterém absolutně nevíme jaký k tomu má důvod. A to ta uvedená čísla jsou velmi, velmi malá, nemáte zřejmě ani potuchy kolik jen jídla se vyhazuje. V každé restauraci, v každém obchodě se denně vyhazují všechny poháry které byly udělány na daný den a tak dále a tak dále. a že to nesouvisí s vodou nebo s počasím které zde máme a které se bude opakovat a poznáme to nepochybně i v jiných věcech. A v podstatě to vidíme jen jsme slepí a blbí, podívejme se na migranty, kteří zaplavují evropu. Ne to není o tom nepomoct je to jinak, protože pokud se z vás stanou na chvíli detektivové a dáte si věci dohromady pak tohle vzniklo před mnoha lety a byl to opět záměr a my ty lidí volíme my jim dáváme své hlasy, takže jsme stejní a následky si musíme nést.
Cožpak by mohla existovat nějaké organizace jako je IS (islámský stát) pokud by toto nebyl něčí záměr, to nemyslíte snad váženě, takže se začněte ptát komu a proč to vyhovuje.
A když jsme u vody malý stupidní příklad, na kropení silnic budeme používat pitnou vodu, kterou nakonec zaplatíte je to nerozum ale tak to je. Zemědělci jsou omezeni v polévání polí, vodou z řek, proč asi, že by se ona voda kterou na pole nelijou někde ztratila. O ano, ztratí se a přetvoří se na zeleninu a o to zde jde. Je lepší aby zemědělci nemohli zalévat pole a nebyla naše zelenina, abychom zase mohli dovést zvenčí kde asi mají vody dost. Co myslíte nebo ne.
Tak by se zde dalo pokračovat a vše souvisí se vším a nic není jen tak.
A zpátky k článku.
Za to, že se zde ukázala nějaké jiskřička v podobě meditace jsem rád a jistě se časem podobné věci pozmění a dostanou formu jakou by měli mít, přesto i tohle je krok kupředu.
Pro mne samotného to však má několik nedostatků a to zcela zásadních a tak se k této ani podobným meditacím nikdy nepřipojím.
Když pominu to, že předpověď je již jasná a všechny stanice hlásí již koncem týdne deště a bouřky tak jsou zde zásadní věci tedy pro mne.
Meditace za něco a je jedno za co, třeba za uzdravení musí mít hlavu a patu. Zůstaneme však u deště. To že toto nepochybně funguje je nepopíratelný fakt ovšem za jistých okolností. Když zde pominu karmu a podobné věci, pak tyto meditace ať chceme nebo ne musí být řízené.
Jeden si bude přát kolo druhý auto třetí koloběžku, čtvrtý motorku, pátý auto. A všichni měli meditovat za dopravní prostředek. Buď nám spadne tank a nebo nic. Jenže žádná energie se nevytratí a myšlenka je energie, tak se také může stát že se nebudeme stačit divit co se bude dít a zase si budeme klást otázku proč.

Osobně se nemohu připojit a účastnit meditace, kterou pořádá „nějaká“ EVA M.
Danou osobu neznám, není žádný odkaz na její stránky a nemám ani ponětí o koho jde a nevložím mou energií do něčeho co by jen mohlo být zneužito. Nevím kdo tohoto člověk ovládá nic jsem o této paní neslyšel ani nemám možnost se s ničím seznámit, takže byť bych rád, pokud nebudou uvedeny ještě jiné doplňující informace osobně se nepřidám. A jak se kdo jiný zachová je na něm samotném. Něco málo o energiích vím a tak je mi více než jasné že toto vše jde zneužít a využít a může jít tak jen o to získat více energie. Tak s tou mojí pro daný účel nepočítejte.
Pokud by meditaci řídila Míla šel bych do toho, protože pokud nic na svých postupech nezměnila, tak vím, že bychom se před tím všichni očistili a pak začali.
Budu si tedy dále v dané chvíli sám meditovat jak umím, byť jsem si vědom toho, že síla je v jednotě a k té máme dojít. Nicméně na to si ještě musíme nějaký čas počkat než se začneme jednotit v pravém slova smyslu, protože jednotní jsme opravdu dokonale.. Nepochybuji však, že k tomu dojde.
Všem nám přeji, abychom si začali plně uvědomovat, že co zasejeme to sklidíme. Co jsme zaseli doposud je nezvratné, tak si dejme pozor na to co sejeme od nynějška.
S Láskou vírou a pokorou Kája
11.srpna 2015

 

 
a zde jak jsem slíbil, vkládám celý nepozměněný text zveřejněný na stránkách moji andělé
 
Meditace za déšť
 

Byla jsem požádána o uveřejnění této výzvy 

a ráda se připojím

 

Déšť, taková v našich končinách obyčejná a samozřejmá věc. Alespoň se to donedávna zdálo. Už tomu tak ale není. Deště je málo a není to záležitostí jen tohoto léta. Půda vysychá a spodní voda mizí. Vědci se nás snaží přesvědčit, že je to důsledkem globálního oteplování. Cítím, že to není tak úplně pravda a že velký vliv má i naše myšlení, naše přání. Média sice o suchu a horku mluví, ale jen se honí za senzacemi - nejvyšší teplota, nejméně vody a v předpovědi počasí nám oznámí, že počasí se opět "nepokazí"… Vody už je přitom velký nedostatek. Usychá nejen tráva, ale v některých oblastech už i stromy. Horko a sucho dělá problémy celé přírodě.

Proto bych vás ráda poprosila o pomoc, jak jsem o to byla požádána já.

Ráda bych, abychom ve středu 12.8., v pátek 14.8. a v neděli 16.8. vždy v 21:00 společně 30 minut meditovali za déšť. Představujme si prosím krásnou zelenou krajinu, zurčící potůčky, studánky plné vody, vzduch vonící deštěm.. A pokud vám opravdu tak moc vadí zamračená obloha, tak si představte sebe, jak ležíte večer v posteli a posloucháte klidné šumění deště, jak ráno zasvítí sluníčko skrze kapky na listech stromů a stéblech trávy. A nebo prostě myslete na cokoli pro vás příjemného spojeného s deštěm :) Vše prosím doplňte prosbou, ať se vše děje KLIDNOU A MÍRUPLNOU CESTOU. Pokud nemáte čas celou půlhodinu, stačí, když se k nám připojíte na pár minut anebo na déšť budete v danou dobu jen myslet při jiné činnosti.

Věřím, že když se nás sejde dostatečné množství, podaří se nám přírodě pomoci.

Moc děkuji

Eva M

Na závěr dnešního dne, ještě jedno vlastní foto. Pořízeno v sobotu 8.8.2015. Před půlnocí jsem dlouho meditoval na balkoně. Mým přáním bylo, aby Ježíš neobýval jen mé tělo, ale aby vstoupil přímo do mého srdce. Mimo jiné jsem v tento večer také meditoval za déšť. A toto foto jsem pořídil po půlnoci  když jsem následně vstoupil do ložnice. Pro mne je unikátní, protože doposud jsem nikdy v uzavřeném prostoru takto velkou projekci nezachytil. Kdo to byl a co mi tím chtěl říci ? ,uvidíme  to ukáže čas.