Vděčnost a poděkování.

 

Vstoupili jsme do nového roku a bylo by možné zde položit spousty otázek jak tomu je s tím jakýmsi novým rokem a s koncem toho starého.

V samé podstatě nebylo a není co slavit, protože nic neskončilo a nic nového pro nás nezačalo. Vše v nás a stejně tak kolem nás pokračuje volným proudem dále a pokud se má cokoliv změnit a pokud očekáváme něco, cokoliv nového, pak nezbývá než jen změnit sebe sama.

 Bez toho aniž bychom pozměnili sami sebe se nemůže kolem nás vlastně nic změnit. Rok jako takový je jen jakýmsi mezníkem od něčeho k něčemu. Časový úsek, který jsme si zde na této planetě zemi opět my lidé vytvořili a historicky jsme jej několikráte jako mnoho jiných věcí pozměnili. Ne všude jak víme se nový rok slaví ve stejný den, stejně tak jako ony vánoce a mnoho jiných „svátků“ které jsme si kdy vytvořili.

Ne nepřicházím zde dnes proto, abych se zabýval vánocemi a svátky vůbec, které snad již konečně jsou za námi. Pro mne byly tyto dny jiné a pevně věřím a jsem přesvědčen, že příští takzvané vánoce budou jen jakousi vzpomínkou na doby, kdy jsem to také jaksi slavil a prožíval.

Dnes zde v tuhle chvíli přicházím, protože vnímám v sobě sama jakousi potřebu. Potřebu na chvíli zde sdílet sám se sebou ten čas, ten okamžik toho tady a teď. U toho si uvědomuji jaké to bylo v tom mém časovém období toho jednoho posledního roku a co vše mi přinesl a vzal.

Pro mne nebyl včerejší příchod nového roku v podstatě něčím vyjímečným a slavit nebylo co, přesto jsem se i já na chvíli pozastavil a rozpomenul se na věci jak šly tím posledním ročním obdobím a co vše se událo.

 Měl a mám docela mnoho důvodů, proč jsem se rozpomenul na mnoho z toho co přišlo a jaký byl poslední den starého roku a příchod onoho nového právě před rokem. Byl to pro mne velmi zvláštní prožitek a to v mnohém. Jednak jsem jej trávil mimo domov a navíc se ženou, kterou jsem miloval. Kdyby mi v té době někdo vyprávěl kde budu o rok později a že věci budou naprosto jinak než si je člověk v dané chvíli představoval, nevěřil bych a podobným „blábolům“ bych nevěnoval pozornost a jen se nad tím asi usmíval. A přesto rok s rokem se sešel a věci jsou zcela jinak než se tehdy z toho tady a teď mohlo zdát, že by tomu tak mohlo být. Pro mne to byl tehdy mimořádný den, strávili jsme s Mílou v podstatě celý den spolu a většinu času jsme věnovali pozorování obrazu, který ode mne dostala k vánocům a „věci“ v něm se neustále měnili. Nafotili jsme ten den stovky snímků a pozorovali je z různých úhlů pohledu. Byl to pro mne po dlouhé době tehdy mimořádně krásný prožitek a byl jsem vděčný. Vděčný za to vše čeho jsem byl součástí.

Naše společná cesta s Mílou se v daném roce dostala na křižovatku, kde jsem se najednou ocitl sám, protože Míla se rozhodla jít dále beze mne. Byla to její volba a já ji musel respektovat a tak jsem ji s Láskou opustil. Do dnešního dne stále nevím co přesně a proč se stalo. Nicméně fakt, že dále půjdeme každý sám jsem přijat musel a také přijal.

Rok s rokem se sešel a já se nacházím na zcela jiném místě.

Již nějaký čas trávím zde na jednom kouzelném a malebném místě v malinké vesničce. Uvědomuji si, že se tak naplňují mé sny. V dané chvíli alespoň některé. Vše je umocněno tím, že toto vše nemusím prožívat sám, ale po mém boku stojí pro mne mimořádná žena a její dvě děti. Je mi zde více než hezky a tak se toto místo stává jaksi mým novým domovem. Jak se věci budou ubírat v čase samozřejmě nevím. Ani na chvíli však nepochybuji že mnoho z toho co a jak bude je o mně a ve mně a tak udělám maximum, abych sám sobě prokázal, že to čemu věřím a o čem jsem přesvědčen jde skutečně žít a prožít.

Slovy je zde v danou chvíli nepopsatelné jak jsem vděčný za to vše co bylo. Jsem vděčný za každý jeden den svého života a za každý okamžik, který mi do něj vstoupil.

Jsem vděčný za každého jednoho svého patrona, kteří mne stále doprovázejí a jsou mi nápomocni.

Jsem vděčný za vše co pro mne všichni ti nahoře stejně jako ti dole kdy udělali a slibuji, že je nezklamu.

Dlouho, příliš dlouho jsem hledal cestu k sobě sama a stálo to mnoho vlastně jsem za toto poznání zaplatil vším co jsem kdy měl. Přesto nelituji a jsem vděčný.

Je zcela pochopitelné, že mnozí kdo si přečtou daná slova, plně nepochopí co vše tím chci říci a o co vše bych se chtěl podělit.

Každý máme svůj životní příběh a mnozí věříme v jiné věci než jiní. Nakonec přeje jen všichni budeme muset jednoho dne pochopit a uvědomit si skutečnou hodnotu tohoto našeho života a toho proč zde jsme.

Všichni se máme stále čemu učit, proto zde v podstatě jsme. Našim prvním nadechnutím jako bychom se propadli do zapomnění a po celý zbytek života pak hledáme cestu uvědomění a cestu zpět domů.

Osobně přeji každé jedné lidské bytosti, aby využila možnosti příchodu tohoto nového roku k tomu, aby našla a vstoupila na cestu vedoucí k Bohu. Tedy v podstatě k sobě. Nemůžeme změnit nic než jen sebe sama a sebe sama nezměníme, pokud si mnohé neuvědomíme. Věci nejsou tak složité jak si myslíme a sami si mnohé stále v tomto našem životě komplikujeme.

Na energie a anděly jsem věřil dlouho a ten kousek cesty, kdy jsem kráčel vedle Míly mi mnohé dal a jsem vděčný že tomu tak bylo. Dnes však vím, že andělé nás mohou popostrčit jen o malý kousek dále a pokud opravdu chceme vstoupit do světla pak není jiné cesty než jít cestou Ježíše. Nesmírně si vážím každého jednoho z andělů, kteří slouží Bohu a Ježíši, přesto si dnes plně uvědomuji, že nás může a vždy bude na naší cestě doprovázet jen ten na koho jsme připraveni. Přál, bych si, aby bylo více bytostí, kteří dojdou k uvědomění a opustí říši pohádek a udělají krok ke skutečné cestě ke Světlu a návratu domů. Přál bych si, aby bylo více těch, kteří v tomto dalším časovém úseku jednoho roku nastoupí skutečnou cestu k sobě sama, protože bez toho aniž bychom kráčeli po této cestě se nemůžeme dostat tam kam chceme.

Vážím si a jsem vděčný za každého i toho nejmenšího pomocníka bez nich i těch nejmenších by vesmírný řád nemohl fungovat. Přesto pokud si každý jedinec plně neuvědomí proč vzíváním andělů se nikdy nemůže dostat dále, bude jeho život jen jakýmsi kruhovým objezdem.   

Děkuji svým čtyřem patronům, za vše co pro mne kdy udělali, děkuji všem andělům stejně tak jako všem archandělům. Děkuji všem jak nahoře tak i dole. Děkuji mistru energie Jednoty. Děkuji za vše a všem.

A tobě milý člověče s Láskou a v Lásce přeji, abys našel.

 

S Láskou a v Lásce Kája

1.1.2016