Výklad karet

 
Je tomu již pár měsíců co jsem chtěl napsat docela pro mne v té době zajímavý příběh nebo vůbec povídání o výkladu karet, kartářích a kolech štěstí. Bylo to ještě v době, kdy jsme byli s Milenou spolu a řešili jsme spousty zajímavých věcí mezi nebem a zemí. Bylo to nepopsatelně milé období byť možná krátké zdálo by se, nuž přece mi osobně dalo mnoho. Posunul jsem se dopředu v té době vedle Mileny jako nikdy jindy ve svém životě. Nicméně jsem na to asi byl připraven a proto mi do života vstoupila. Samozřejmě, že připravena musela být i ona a svými myšlenkami jsme se přitáhli.
To je však na jiný článek a jiné povídání dnes se zde chci zabývat právě těmi kartami, kartáři a vším co k tomu přináleží.
Jak jsem se výše již zmínil tuhle potřebu jsem vnímal již před pár měsíci, nakonec z článku sešlo, protože mi bylo jasné, že by neprošel. Byl by z velké části právě o Mileně jako kartářce o jejich schopnostech a napojení a ona si nikdy nepřála, abych o ní psal.
Dnes jsou věci jinak a tak psát mohu a budu jak jsem se zmínil v úvodu této rubriky. Budu zde psát o všem co pochází nebo se týká onoho duchovního světa, tedy nás a můj duch a mé vyšší Já se neztotožní s tím s čím se setkali. Budu o tom psát, protože mohu a že věřím, že někdo se nad tím zamyslí a třeba něco v tom svém životě pozmění.
Milena měla ráda vše o Egyptě znala toho dost a vždy ji Egypt a tato stará kultura přitahovala. Měla ráda Thotha se kterým jsme se seznámili velmi podrobně na silvestra a milovala smaragdové desky. A já si dovolím proto jen jeden malý citát právě z těchto desek, abych také jaksi připomenul proč. Proč tohle dělám, když bych to vše mohl nechat plavat a řídit se tím, že je to každého věc.
Na jedné ze smaragdových desek se píše, cituji.

Já Thoth Atlanťan odevzdávám svou moudrost, své poznání, svou sílu. Svobodně to odevzdávám dětem lidí. Kéž by i oni takto dále odevzdávali, aby závoj tmy světla z jednoho konce na druhý mohl být prozářen moudrostí. Moudrost je silou a síla je moudrostí, jedna s druhou navzájem zdokonalují celek.

 

Nebuď pyšný ó člověče na svou moudrost. Rozmlouvej s nevědomým stejně jako s moudrým. Pokud někdo přijde k tobě pln poznání, naslouchej mu a dbej ho, neboť moudrost je vším.

Nebuď zticha když zlo je mluveno jako Pravda, jako že slunce svítí nade vším.

 

Ten, kdo překročil Zákon, bude potrestán, neboť jen skrze Zákon přichází svoboda lidí.

Následuj své srdce a dělej více než máš nařízeno.

 

Jen o těchto pár větách by se dalo dlouho diskutovat a rozjímat nad nimi jak je to vše myšleno. Nicméně i zde je jasně řečena jedna podstata věci a tou je, že není pravdou, že máme zavírat oči před tím, kde vnímáme, že je šířena nepravda a nemáme být k věcem lhostejní. Tudíž opět bychom se dostali k tématu, že není také pravdou, že nejsme odpovědni mimo samých sebe za nic. To je však opět jiný příběh a jiné povídání. Dnes zde máme karty. Chtěl jsem jen nastínit a uvést čitatele do obrazu, aby lépe porozuměl a vnímal, protože nakonec je to vše propletenec a vše souvisí se vším nejde oddělit jedno od druhého. A tak se mnohdy stává, že člověk začne jedním tématem a skončí někde úplně jinde, protože vše nakonec souvisí se vším.
A tak zpátky na počátek.
Článek jsem před pár měsíci měl potřebu napsat, protože jsem už tehdy k tomu byl veden z hora a věděl jsem, že tento kartářský svět ve kterém se dnes nacházíme není o ničem jiném než o opravdovém byznysu.
Článek jsem chtěl napsat, abych sdělil či upozornil co nám nebo mi v té době přicházelo a jak si na tom jako češi s kartářemi stojíme.
Máme zde v česku kolem jedenácti tisíc kartářů, kteří vykládají třeba jen příležitostně za peníze. Těch, kteří jsou skutečně dobří a nebo, kteří toto dostali opravdu jako dar a jakýmsi způsobem tedy i poslání a kdo neví kdo nám tento dar může předat měl by si doplnit duchovní nauku, protože andělé to nejsou. Takže těch kdo dostal dar, aby karty mohl vykládat je všeho všudy deset v celé české republice. A samozřejmě Míla k těmto lidem patřila v té době a patřila k těm nejlepším a neříkám to proto, že bych se potřeboval zavděčit jen konstatuji a předávám věci jak jsem je přijal a jak jsme se s nimi setkal. Jak je na tom samozřejmě Milena dnes nevím. Jak však říká Thoth, na vše je zákon. A abych se zde pro mnohé nezasvěcené neodvolával jen na Thotha, měl bych zde tedy zmínit, že jinými slovy nicméně výsledek je a bude stejný o tom se dočteme v Bibli, tudíž nám o tom hovoří Ježíš a tím pádem zde máme zákon Boha. Nevím tedy jak na tom je Milena dnes a nemám v úmyslu po tom ani pátrat či se na toto ptát těch nahoře. Jedno je jisté, každý může občas zakopnout a na chvíli či delší čas sejít z té své cesty. To však nemusí a neznamená, že mu hned bude dar, který mu byl dán odebrán. Jedno je zde však nepřehlednutelné a jisté. Pokud někdo a to kdokoliv na svůj web umístí výklad karet pomocí virtuálního světa, kde si můžete sami kolikráte chcete vybírat karty a to až do úplného zblbnutí, pak je zde něco špatně.
Tohle je jako ruleta,hrací automat a  já tomu říkám kolo štěstí a myslím si, že tento název je nejvýstižnější.
Pokud bychom připustili možnost, že by podobný výklad mohl fungovat a že by na něm mohlo něco být, pak by jsme vlastně již nepotřebovali „živé“ kartáře, protože je nahradili tyto nic neříkající stroje v mnohém jiném kolem nás.
Z toho tedy pak následně jasně vyplývá že kartář, kterému byl dán dar výkladu karet a bylo mu dáno toto napojení by neměl na svých stránkách něco podobného vůbec prezentovat, protože toto není v souladu s Boží vůlí ani náhodou. A protože mnozí kartáři jsou a nebo mají jiné schopnosti, je přece tak jednoduché se na to těch nahoře nebo toho na koho jsme vlastně napojeni pozeptat.
Pokud by toto fungovalo nepotřebovali bychom vládu ani ministry, protože bychom tam dali automat, aby nám odpověděl a předpověděl správnou odpověď. Pokud by toto fungovalo rád bych zaplatil za odpověď, jistě by to bylo levnější než třeba naše vláda.
Pokud se nad tím někdo opravdu zamyslí a nebude odsuzovat dříve než se to dostalo k jeho srdci a nebude se cítit dotčeným, pak jednoznačně musí dojít k názoru a tedy následně i k závěru, že dokonce je nemožné, aby ten, kdo přijal Ježíše a říká, že má napojení na andělský svět ten světelný a laskavý, aby prezentoval na svých stránkách jakékoliv kolo štěstí v podobě karetního automatu. Nemožné a nepřípustné, protože tím působí na lidi hledající a namísto toho, aby jim sděloval pravdu a vedl je ke světlu je tímto stahuje do bahna. A pokud bychom se tímto zabývali ještě dále pak bychom došli k tomu, že toto je velmi, velmi hrubé provinění, protože vědomě působím na lidi okolo a svádím je z cesty.
Jistě by stálo za zamyšlení, položit si otázku, proč vlastně takzvaní duchovní lidé, mají potřebu ona kola štěstí na svůj web umisťovat.
Pokud tomuto budeme věnovat opravdu pozornost a budeme se tím zabývat skutečně do hloubky dojdeme k zajímavým zjištěním a přijdeme následně také do bodu proč jsme klamaní od těchto duchovních bytostí co je k tomu vlastně vede.
Stačí, že zde máme různé weby, které jsou opravdu pro zábavu a zde se ona kola štěstí prezentují, pokud již sami nevytváříme takové prostředí, aby se toto vytratilo z našeho světa, pak bychom toto nemuseli alespoň podporovat tím, že ona kola štěstí na naše mnohdy zajímavé stránky umístíme. A nelze souhlasit s tím, že je každého věcí, zda tomu bude či nebude věnovat pozornost a zda si zatočí a bude se postupně stávat závislým nebo ne. Nelze obhájit názor, je to jeho volba, je to jeho rozhodnutí, protože nebýt nás možná by nikdy netočil.
Myslí si, že k automatům jako takovým tedy není v dané chvíli co dodat.
A nyní se tedy podívejme na výklad karet jako na peněžní byznys.
Neustále se zvyšuje počet těch, kteří propadli této magií, jako je věštění všeho druhu. V čím větší bídě se populace nachází tím více se tyto služby vždy vyhledávaly. V dnešní moderní době toto dávno došlo také těm podnikavcům, kteří ovládají média a tak je dnes praxí, že se karty vykládají v televizi. Jen na našich přijímačích nalezneme bezpočet stanic, které dokonce nepřetržite poskytují výklad karet. Na telefonech sedí desítky a stovky lidí jen v české republice a hraje se zde o docela velké peníze.
Beznaděj a zranitelnost přináší obrovské zisky, těm  kdo se uchylují k podvodům jakéhokoliv druhu a nebo těm kdo se nechají zaprodat a to jsou téměř všichni, kdo vystupují v televizi a podobně.
V Itálii se hovoří o byznysu, ve kterém se točí více jak 6,5 miliardy EUR. Toto když přepočteme na českou malou republiku a převedeme na české koruny dostaneme se k obratu kolem jedné miliardy korun ročně. Tolik jsme schopni zaplatit za naší nevědomost a to prosím jen v jednom jediném odvětví. Jen pro zajímat to jsou téměř tři miliony korun denně co vydáme za karty a jiné věštby podobného druhu. A my namísto toho, abychom jako vědomí napsali jak to ve skutečnosti je, dále toto podporujeme. Na to zda je toto správné si každý musí odpovědět sám.
Na googlu najdeme neuvěřitelných 367 000 stránek, které se zabývají magií a okultismem.
Toto vše zde může bujet a bude se to dále rozšiřovat, pokud se nestaneme vědomými. Pokud nepřekonáme naší vlastní lenost a nebudeme se sebevzdělávat v duchovní nauce a nebudeme mít zájem poznávat skutečnou pravdu.
Pokud se kartami budu zabývat a brát je pro sebe sama jako koníčka a bude v tomto smysluplně něco hledat , pak ano budiž s tím se dá souhlasit z jistého pohledu, pokud to nepřekročí učitou mez a  nebude na tom odvislý a závislý můj život.
Pokud si však nechávám vykládat karty za peníze a je zde mnoho z těch, kteří jsou na tom docela závislí je zde něco hodně špatně a to co je nakonec špatně je u samotných takzvaných kartářů.
Většinou se budeme ptát na vztah, pak přijdou na řadu finance a třetí bude zdraví jakéhokoliv druhu.
Pojďme se podívat na jen malý příklad proč to nemůže vyjít

Pojďme se podívat na příklad proč to může vyjít.
Na počátku, když se zde narodíme, máme k dispozici tisíce a tisíce cest a je mnohdy na nás kde a jak a na kterou se vydáme. Po čase s přibývajícím věkem a s nasbíranými zkušenostmi se mnoho našich cest uzavřelo, přesto jich zůstává stále tolik, že není možné, aby nám karty řekli jak věci budou, protože stačí jen malinko něco cokoliv pozměnit a věci se mají a budou mít jinak.
Budeme zde vycházet z případu, že se někdo obrátí opravdu na kartáře, který toto má jako dar a tudíž by věci „měly“ sedět, protože on to opravdu přijal shora a říká pravdu.
Obrátí se tedy na kartáře někdo s klasickým příběhem a tím je:

Chtěla bych se zeptat jak se bude vyvíjet můj vztah a zda to má budoucnost.
Kartářka vám udělá výklad a podotýkám opravdu přesný, jenže on je vyložen na situaci, že nic ve svém životě nezměníte, že bude vše dále tak jak bylo. Zde si však musíme uvědomit,  už jen tu skutečnost, že pokud jsem si nechal vyložit karty už jsem ovlivněn něčím, nějak a udělám nějakou věc ve svém životě jinak a stačí maličkost a již nebude výklad pravdivý, protože jsem to byl já kdo něco pozměnil.
Může se stát že si necháte udělat výklad a další týden tento člověk narazí na mé stránky a požádá o napojení na modrobílý plamen Květu života.
Co se asi tak stane. O tom by se dal napsat román na pokračování, který nebude mít konce, protože daná bytost bude plně očištěna od všech entit všeho druhu, budou odveden všechny přivtělené duše a zároveň odsekány všechna energetická vlákna a pouta. Tento člověk bude napojen na energie vnitřní země. A co že se stalo. Vždyť mluvíme v té chvíli o úplně jiné bytosti, která provedla tolik změn ve svém životě že si to ani neuvědomuje a výklad karet může rázem zahodit.
Pokud si nechá udělat nový výklad je to sice hloupost, jako ukázka je to však nutné. Nechal si po očištění udělat nový výklad, který samozřejmě bude jiný, bude o tom doma přemýšlet jak to tedy je a začne o všemožném pochybovat. A co že se stalo. Nic více a nic méně než že na sebe vztáhl přinejmenším nějaké myšlenkové entity a může si tedy nechat vyložit karty znovu protože už to nemůže souhlasit a také se může znovu nechat očistit od entit pokud to neumí sám, protože vlastním myšlením si je na sebe opět přitáhl.
To je v jednoduchosti celé a tak nějak to funguje a to byl případ podotýkám, kdy jste navštívili kartáře, který toto má skutečně jako dar.
Ve většině případů jednoznačně narazíte na ty kartáře, kteří sami nejsou čistí jsou obaleni entitami a napojení jistě jsou jen sami neví na koho. Kdo že to k nim mluví a kdo že jim radí. To bychom se zde však nyní museli zabývat tím na koho a jak se kdo napojuje a na koho kdy a jak může být napojen a to je na jiný druh povídání.
Viděl jsem spousty obrazů s anděly od nejstarších dob až po tu moderní, zatím jsem však nikde nenalezl žádné sezení andělů , kdy by se hráli nebo vykládali karty.
Nakonec jsme však všichni sami strůjci svého štěstí a tak zda si necháte vykládat karty a nebo se necháte oblbovat kolem štěstí je na každém z nás.
Samozřejmě, že i já jsem se osobně s výklady karet setkal a to několikráte a také to bylo v době kdy jsem nevěděl kudy kam a možná bych je navštěvoval tehdy dále, jen jsem na to jednoduše neměl a to co mi kdo v té době z karet vyčetl se nikdy nesplnilo.
A samozřejmě že zde máme onu otázku ono se mi to však plní většinou měli pravdu.
Samozřejmě , že se to plní a proč na to musíte přijít proč tomu tak je a proč se výklady i plní. Ono to zase není až tak složité. Budu se ptát na to jak dopadne operace a odpověď bude v podstatě kladná a moje mysl s touto kladnou odpovědí pracuje a v podstatě si nic jiného nepřipouští a v tom je ono kouzlo i té většiny kartářů, kteří jsou obaleni entitami a jsou napojeni na ty duše andělů, kteří neslouží Ježíši ani světlu jako takovému, jsou to ty nižší třídy, které se také chtějí prosadit a prosazují se díky naší nevědomosti čím dále tím více, protože také mají od nepaměti stejnou svobodou vůli jako my.
Automaty jako kola štěstí, rulety nebo to nazvěme jak chceme fungují jen tak, jak jsou naprogramované, námi lidmi, jen bohužel ne těmi s vysokým uvědoměním. Jsou to stejné stroje jako bagry, tramvaje či cokoliv jiného co sestrojil člověk a proto nemohou stát ve sněmovně a předpovídat co a jak bude, bylo to až příliš jednoduché.
S mnohými lidmi, kteří se výkladem zabývají je to stejné, protože pokud by to byla vše pravda a vedlo by to ke světlu, pak by to bylo jako s těmi stroji a koly štěstí. Mohli bychom se těchto lidí ptát jak dopadnou volby jak vytvořit zákon zda zítra bude svítit slunce a nebo zda nám krtek bude rýt na zahradě. Ne takto to nefunguje. Mimo jiné by tito lidé, kteří jak tvrdí nám řeknou co a jak s námi bude, by psali články ze svého napojení a vedli by nás do světla. Ani jednu z těch věcí nevnímám. Je to jinak a jak na to musíš člověče přijít sám.
Tohle je umělý růst a ten nemůže být Bohem ani žádnou jinou vyšší třídou světla podporován tak jak si mnozí myslí.
Každý umělý růst jednoho dne dosáhne stupně, který nemůže být již překročen, protože není přirozeným a nepochází od Boha. A tak i ti kdo vykládají karty dosáhli povětšinou svého umělého růstu a dále už nemohou porůst ani dozrát. Sešli z cesty a mnohé vedou stejným směrem.
Volba je na každém z nás čemu dáme přednost zda něčemu umělému, kde nás to každého vždy nakonec navrátí zpět a nebo půjdeme cestou přirozenou.
Pokud však chceme, aby výsledky byly trvalé a my šťastní, nezbývá než jít cestou přirozenou a která že to je o tom bylo toto povídání. Ne každý jej může v dané chvíli však pochopit.

Dalo by se o tom psát dále a dále, nicméně pro toho kdo je vědomý je to zbytečné a ten kdo je nevědomý a bude zde hledat jen útoky, nepravdu, neúctu, povyšování se nad někoho, nebo třeba jen poučování je také zbytečné psát dále, protože ten stejně neuslyší.
Nicméně přeji každému, aby zde to své našel a přeji si a věřím, že ona různá kola štěstí z těch stránek kde nemají co dělat postupně zmizí. Ona zmizí to je jisté jen je otázkou zda k tomu uvědomění ke kterému musíme dojít povede cesta jednoduchá a nebo složitá. Nicméně jsme jen lidé a každý máme právo někdy zakopnout to co je potřeba, je přiznat si to, uvědomit si, že tohle je jinak a opět tak zvítězit nad tím malým já a našim egem. Kdo z vás si pozorně přečetl a nebo nyní přečte povídání na pokračování, které je či bylo zveřejněno pod názvem správné myšlení v rubrice duchovní nauka, ten nepochybně pochopí proč nepotřebuje, aby mu život řídili karty a proč se jim má vyhnout.
Napojili jsme s Mílou třináct energetických míst na Jednotu. Na každém z nich jsme vytvořili slib a jako svědkové před námi stáli ti nejpovolanější a nejvyšší. Dodržím vždy co jsem na těchto místech slíbil, ať sám, nebo s ní a neporuším z toho nic. Pokud mi bude umožněno vždy půjdu za světlem ve světle a v Pravdě. Nejsem sám mám víru v něco co slovy popsat nelze. A pokud někdy upadnu nebo opustím směr na chvíli mne něco stáhne dolů a stát se mi to může bude věřit, že se najde někdo, kdo mi posvítí také znovu na mou cestu a podá mi pomocnou ruku. Bůh mi ji podá zcela jistě. Já však věřím, že mi ji podá i lidská duše tak jako se o to snažím JÁ.
Napsáno s Láskou k Tobě.
S Láskou a v Lásce Kája
2.7.2015