Příležitost pro tebe.

Je tomu právě týden, kdy jsem provedl poslední hromadné pročištění, těch, kteří jsou napojeni na modrobílý plamen květu života a současně jsem upozornil, že toto pročištění v této podobě bude poslední.

Pro mne samotného bylo toto pročištění jiné než ty předcházející a vše bylo umocněno ještě tím, že jsem den před tím čistil svou dceru od velmi zvláštní entity – druhu se kterým jsem se já ani ona ještě nesetkali.

Není důležité jak to vše bylo a proč se toto vše událo. Zmiňuji se o tom jen z důvodů, že toto vše se událo stejně tak jako mnoho jiných věcí a měli vliv na události následné.

 Dcera využila mých „služeb“ po velmi, velmi dlouhé době z čehož usuzuji, že ji opravdu nebylo dobře. Patří k těm, kteří dokážou velmi dobře vnímat a předávat i různé informace z jiných „svér“, takže mi následně byla schopna mnoho věcí popsat a sdělit.

Nic není náhoda a tak ani toto nebyla náhoda a velmi úzce toto vše souvisí s tím, čím jsem se v poslední době zabýval a to s rubrikou, kterou jsem založil a tím je právě rubrika „Vatikán a papežský stolec“.

Na pár dní jsem se odmlčel, to však neznamená, že práci nedokončím, jen jsem si potřeboval na chvíli také tak nějak odpočinout od všeho kolem. Osobně ještě nepovažuji věci kolem církve a dané rubriky za uzavřené, byť já mám v tom všem dnes naprosto již jasno. Chybí mi však ten poslední krok a to se zcela zříci této církve v zastoupení samotného Vatikánu a zrušit tak všechny vazby a „kletby“ učiněné touto mocenskou strukturou, která jako jedna z mála chce ovládnou svět a zřídit tak nový světový řád pod vedením jediného muže.

Článek se však dnes jmenuje „Příležitost pro tebe“ a tak se vrátím zpět přesně k tomu tématu, co vám zde dnes chci sdělit a s čím vás seznámit. Nicméně to vše výše byly více či méně jevy, které ovlivnily to, co se vám chystám nabídnout.

 Samozřejmě, že v této nabídce jsem opět jen prostředníkem a vše budou vykonávat opět jen všichni ti jako doposud.

V poslední době jsem se setkal na internetu s nabídkami, které opět využívají vánoce k osobnímu obohacení a to především tím, že se nezdráhají nabídnout „své služby“ formou dárkových poukázek. Už jsme opravdu klesli hodně hluboce, pokud někdo nabídne záležitosti kolem „duchovna“ touto formou a hluboce byť mnohdy v dobré víře klesá také každý kdo podobné služby využije.  Připadá mi to jako by to byla služba od kadeřníka a nebo něco podobného v tomto smyslu.

Nechápu jak může někdo klesnout tak hluboce a nabízet „služby“ ve formě výkladu karet, čištění od entit a jiné věci takzvaného duchovního směru touto formou.

 Nesouhlasím s tím co nám za svůj vývoj předvedla církev a nabídnout služby jako je čištění a podobně formou dárkových poukázek je jako prodávat odpustky.

Jen se nad tím zamyslete jak je toto ubohé a zdali s tím může někdo tam nahoře souhlasit a pak se dostanete k tomu na jaké že je asi cestě podobná bytost, která se takto sníží. Co prezentuje, koho zastupuje, nebo spíše komu že to vlastně slouží. Na koho asi tak může být napojena.

Zda je toto opravdu cesta lásky a cesta Ježíše na to si musí každý odpovědět sám.

To zda se někdo a to kdokoliv rozhodne pro jakoukoliv duchovní cestu a to jakoukoliv formou a co podstoupí či nikoliv je a musí být každého svodobné rozhodnutí.

Nelze tedy někomu dát poukázku a tím mu říci a vést jej třeba k výkladu karet, očištění či napojení na cokoliv.

I tato bytost, která v podstatě druhého k něčemu podobnému navádí a to právě formou jakéhosi dárku ve formě předplacené poukázky se dopouští stejného přestupku jako ten, kdo tyto poukázky nabízí. A že nejde o ledajaký přestupek pokud to takto nazveme je zde zcela jasné.

Možná právě proto vše co je zde opravdu výše uvedeno jsem vnímal u posledního pročištění, že mám zde udělat pro každého, kdo se sám za sebe rozhodne něco zcela mimořádného.

Přicházím zde tedy opět po čase s mimořádnou nabídkou.

Očistím každého a to zcela zdarma bez jakýchkoliv závazků k mé osobě, od všech entit, od všech přivtělených duší a nechám každému kdo se na tuto „akci“ sám přihlásí odsekat taktéž všechna energetická vlákna.

Jako závěrečnou tečku po tomto hromadném pročištění Vás provedu energií Jednoty a můžete to na sobě sama pociťovat a vnímat.

Jak to bude kdo pociťovat a vnímat je na každém z vás, tohle nedokážu ovlivnit. Je to naprosto individuální. Někdo nemusí vnímat nic a někdo bude mít silné prožitky různého druhu. Faktem zůstává a je, že každý kdo se sám přihlásí a bude se vědomě v daný termín tohoto naprosto mimořádného pročištění účastnit, bude očištěn od všech entit a přivtělených duší. Taktéž mu budou odsekána všechna energetická vlákna vedoucí od někoho k němu nebo naopak od něho samotného k někomu.

Jak s tím vším dále naložíte a zda se udržíte čistí nebo ne je už následně jen a jen na vás samotných.

S touto nabídkou přicházím také mimo jiné proto, že chci tímto zcela ojedinělým krokem takto také poděkovat všem těm nahoře stejně jako těm dole za vše čím pro mne do dnešního dne byli a co pro mne a nejen pro mne udělali.

Zvažte tedy každý sám za sebe, zda se tohoto mimořádného pročištění, které je zcela zdarma budete účastnit. Samozřejmě, že budu rád a to nejen já, nýbrž také všichni ti jak nahoře tak dole, pokud se o tomto zmíníte svým blízkým, příbuzným či známým. To zda se sami nakonec rozhodnou je však již jen na nich samotných.

Pokud se tohoto pročištění s prožitkem energie Jednoty chcete účastnit, pak potřebuji, vaše celé jméno a datum narození. Případně nejbližší okresní město kde v dané chvíli bydlíte. Toto není podmínka. Na jednom emailu může být  více jmen za předpokladu, že jde  například o vaše nezletilé děti. Stejně tak se to týká dětí adoptovaných či ve vaší přímé péči. U dětí není potřeba ani jejich souhlasu ani toho, aby se vědomě sami tohoto pročištění účastnili. Samozřejmě že mohou, pokud na to mají věk a chcete je o tomto informovat. Na seznamu se také může vyskytnout váš partner. Ten ovšem pouze za předpokladu, že je o věcech informován a vyslovil jasný souhlas a bude se tohoto osobně účastnit.

Pokud chcete na seznam připsat rodiče nebo prarodiče je i toto možné, ovšem platí stejná pravidla. Jsou informování, vyslovili souhlas a budou se tohoto osobně účastnit.

Nebude očištěn nikdo, kdo nevyslovil jasný souhlas a nebo se sám v daný čas tohoto pročištění osobně a vědomě neúčastní.

Tohle nedělám já, jsem opět jako vždy jen prostředník a takto jsem informace přijal a takto budu o toto také sám v daný termín žádat.

Co se od vás očekává a jak se máte v daném čase chovat:

Stačí se pohodlně usadit do křesla na místě kde je vám hezky a nikdo vás nebude rušit. Můžete si také lehnout a pokud u toho usnete nic se neděje za předpokladu, že jste se tohoto chtěli vědomě účastnit a jen jste usnuli u daného „děje“.

Nic více nemusíte dělat.

Uvědomte si, že jde opravdu o zcela mimořádnou nabídku a že vám ti všichni jak nahoře tak i dole tímto krokem dávají příležitost něco ve svém životě začít měnit, protože jsou věci, které za vás nikdy nikdo neudělá.

Jsem si osobně plně vědom toho, že toto bude pro mne docela energeticky náročné. Možný je však v dané chvíli jen jeden jediný termín a tak nemám v úmyslu toto jakýmkoliv způsobem v dané chvíli omezovat počtem míst. Tím nemohu v dané chvíli říci, že pokud by počet přesáhl pro mne únosnou mez příjem dalších bytostí nepozastavím. Vím co dělají energie a hromadné pročišťování, prožil jsem to při rituálu šesti křížů, kdy jsem očistil všechny, kteří se k tomu dostali nevědomě a mám v živé paměti jak jsem se následné dny dával dohromady a tímto stavem již opravdu nemám potřebu procházet.

Přihlásit se samozřejmě může také každý, kdo je již napojen na energie modrobílého plamene Květu života. Jednak bude opět pročištěn a pak je zde na závěr prožitek a energie Jednoty, která k vám bude zaslána a nepochybuji, že pro mnohé to bude něco zcela nového. Zvláště pro ty, kteří dokážou vnímat.

Počítejte s tím, že časově toto zabere asi jednu hodinu.

V dané chvíli máte  všechny potřebné informace a nezbývá než se s vámi v této podobě zde rozloučit a těším se na každého jednoho z vás.

S Láskou a v Lásce Kája

21.12.2015

 

 

Očištění s prožitkem energie Jednoty.

proběhne 9 ledna 2016

ve 22:00