Pár slov k pročištění

Pár slov k novému zveřejněnému pročišťování pod názvem

„Pročištění a Navýšení Vibrací.“

Toto pročišťování může provádět k sobě sama a nejen k sobě sama, kdokoliv, kdo má zájem posunout se výše. Kdo chce být zbaven jakýchkoliv entit a to všeho druhu, které na nás ulpívají, a není o tom pochyb. Pomocí tohoto pročištění se pročistí taktéž všechny vaše životní a užívané prostory. Pomocí tohoto pročišťování můžete také pročišťovat své blízké a to nejen rodinné příslušníky. Jednoduše kohokoliv, kdo vám k tomuto dal souhlas a sám se pročišťování vědomě a osobně alespoň jednou v posledních sedmi dnech účastní.

Kyvadlo a žádné znalosti kyvadla zde nejsou potřeba, pokud text nebudete jen číst jako slova, ale hluboce se do textu ponoříte. Nepochybujte o tom, že toto pročišťování jako celek zcela a plně funguje.

Z toho také pak vyplývá, že opět zde máte možnost pracovat sami na sobě a nemusíte utratit ani jednu korunu za žádná jiná pročišťování, která více či méně budou stejně nefunkční, pokud se nebudete sami a vědomě účastnit.

Pročišťování není jednorázová záležitost, osobně zde s Radkou provádíme a účastníme se pročišťování každodenně, a přesto se vždy vyskytne něco, co je potřeba pročistit. Po pročištění můžete být čistí, ale to neznamená, že již další den na vás opět něco neulpívá, proto nemá žádný hluboký smysl nechat pročistit své domy či sebe sama u kohokoliv jednorázově. Je to a vždy to bude jen tahání peněz z vaší kapsy. Esoterika jak ji dnes známe a v podobě, jak se rozšířila, není dnes ničím jiným než jen byznysem jako cokoliv jiného.

Zabývám se pročišťováním několik let a dnes to v žádném případě nedělám pro peníze, ale z důvodů, že jsem to slíbil. Vždy to však bude jen vaše volba, jak budete se svým životem a žitím zde nakládat. Nikdo nemá právo vás k čemukoliv nutit a je zcela zbytečné také kohokoliv o čemkoliv přesvědčovat. Nevíme téměř nic o sobě sama a tak se nesnažme pochopit či dokonce změnit kohokoliv kolem nás, ať se jedná o kohokoliv. Jediné co můžeme udělat je změnit sebe sama. Lépe řečeno změnit ony špatné a staré vzorce chování, které jsme si ve svém životě osvojili.

Nikde není nic zadarmo, ani vesmír nám nedá svou energii zadarmo, byť je jí kolem spousty a je nevyčerpatelná. Vždy bude platit „něco za něco“ a zde to platí u pročišťování stejně tak. Budeš pročištěn, bude se ti v čase lépe dýchat a přijímat vše, co k tobě přichází a podobně, ale budeš muset na sobě pracovat. Osobně bych tě mohl pročišťovat, člověče, každý den a třeba dvakráte za den a nic se v podstatě ve tvém životě nezmění, pokud ty sám se nezměníš a k věcem nepřistoupíš jinak.

Předkládám ti zde tedy možnost, a jak s ní naložíš, je a bude jen a jen na tobě.

Přeji všem, kteří využijí této cesty a možnosti, jen to co přeji sám sobě, protože sobě přeji jen to nejlepší.

Můžeš využít - vyzkoušek - Pročišťování a navyšování vibrací.

Pokud chcete mít prožitek z prvního či jednoho pročišťování – nabízím možnost komukoliv, kdo se přihlásí, provést pročištění na dálku v daném čase 21:30 v podstatě podle nabízeného pročištění. Přihlásit se může naprosto kdokoliv, kdo uvede jméno – příjmení – datum narození. Na počtu osob, které se přihlásí, nezáleží.  Denně mohu pročistit do třiceti bytostí. Pročisťovat vás budu podle pořadí, jak se kdo případně přihlásí. Přihlásit se můžete nejpozději do 5.5.2020 včetně.

K tomuto datu pročistím tedy jednorázově kohokoliv, kdo se přihlásí, zcela zdarma. Pročišťovat vás započnu 27.4.2020 vždy ve 21:30. Podle pořadí, jak jste se přihlásili, vám poskytnu dopředu informaci, který datum se vás týká.

Než se přihlásíš přečti si alespoň text samotného pročišťování zde: .....Pročištění a navýšení vibrací

Nikoho nebudu pročišťovat vícekrát, máte k tomuto zde nyní sami možnost a příležitost pracovat na sobě. Pokud však máte zájem o 30-ti denní pročišťování, pak můžete využít stále nabízenou placenou službu „30 dní pročištění se Shambhalou“. Nicméně opakuji, vše jste dnes schopni zvládnout sami, protože i po placené službě za pročištění, pokud nebudete na sobě sami pracovat, nic se ve vašem životě nezmění.

Založím zde stránku s prožitky a byl bych rád, pokud by zde ti, kdo budou pročištěni zdarma, zanechali alespoň pár písmenek o tom, co a jak vnímali. Nemusíte samozřejmě vnímat nic, to neznamená, že jste nebyli pročištěni, vždy to bude od stavu, ve kterém se nacházíte. O vašich osobních vibracích a podobně. Budu však rád, pokud zde zanecháte nějaký vzkaz, protože tím můžete pomoci jiným příchozím a hledajícím.

Založím zde ještě pravděpodobně v dané rubrice stránku Otázky a odpovědi, která by pak mohla sloužit pro vaše případné otázky k osobnímu pročišťování.

Celý tento text, stejně jako samotné Pročišťování s navýšením vibrací je možné šířit dále, dle vlastního uvážení - komu a proč. Našim společným zájmem musí být, nejen naše pročišťování, ale i navýšení našich vibrací "vědomí" u každé jedné bytosti, která je připravena na sobě sama pracovat.Nestyďte se, že na sobě sama pracujete a šiřte klidně dále tento text. vysměje se vám jen ten jehož vědomí je v dané chvíli již tak nízké, že nepochopil. Není potřeba nikoho přesvědčovat, přesto šířit by to měla každá jedna bytost, která ví.

 

Předchozí povídání .....Pročištění a navýšení vibrací

Můžeš se ptát ..............Otázky a odpovědi

Můžeš zaznamenat.....Prožitky z pročištění

Následné povídání ..... Obtěžující anonym

Kontaktovat nás můžete přes vložený formulář nebo přímo na uvedené adrese vše naleznete zdeKontakty