Pokud i vy směřujete či pocházíte ze Světla a máte ve svém srdci Lásku, pak vás zde vítám, pro ostatní tento článek opravdu není, protože jim způsobí jak další trauma a pocítí zlobu. Zlobu nad tím, že Světlo, Láska a Vnitřní Země, opět jednou zvítězili. A to vše, by se nemohlo zde stát, pokud by zde na zemi již neproudila energie modrobílého plamene Květu života a energie Jednoty.

Máme za sebou s Mílou neskutečně náročný prodloužený víkend a já jsem veden k tomu, abych zde pár věcí zveřejnil, protože jsou pro další vývoj velmi, velmi důležité. Ne každému toto něco poví, ale těm co má, tak ti toto jistě pochopí.
Včera v noci Míla doupravila a zveřejnila jeden velmi důležitý článek a byla založena, jak jste si jistě již povšimli, nová rubrika a to  „ Modrobílý plamen Květu života“ . Tento článek je tak významný, že si zaslouží, aby byl šířen každým, kdo s tímto souzní, rozumí a chápe, o čem to vlastně je.

Nicméně, dnes zde přicházím opravdu ze zcela jiného důvodů. Popravdě bych nejraději spal, jen jsem k tomuto článku z nějakých důvodů silně veden a tak odpočinek opět odkládám.

O tomto víkendu se toho opravdu událo mnoho a podařilo se nám dojít do bodu a splnit něco, co jsme vám zde již před časem slíbili. Vezměme to ale tak trochu popořádku, jak to vše bylo.

Míla přijela v pátek již docela brzo, já měl volno a tak jsme následně spolu zajeli do Opavy, do katedrály Panny Marie, kde vzniklo první energetické propojení mezi vnitřní Zemí a Vesmírem, jako takovým. Chtěli jsme vnímat to, co se tam odehrává a také jsme to vnímali.

Když jsme přijeli domů, tak jsme se intenzivně zabývali stále jen a jen rituálem šesti křížů, protože jsme toto chtěli již nějak uzavřít, abychom se mohli věnovat našim jiným článkům. Spát jsme šli hodně po půlnoci a ráno opět brzy vstali a samozřejmě od rána nebylo na stole nic jiného, než opět jen rituál šesti křížů. Očistili jsme celou řadu lidí a byli jsme z toho všeho, docela unaveni. Dopsali jsme článek a Míla jej zveřejnila. Jen chvíli po zveřejnění začala něco vnímat a já pozoroval že, ji není dobře. Pak se jisté druhy nevolnosti začali projevovat i u mne a zjistili jsme, že k nám někdo opět vědomě posílá a aplikuje na nás rituál šesti křížů. Samozřejmě, že víme kdo, přesto nemáme potřebu toto zveřejňovat, protože každý si je sám strůjcem svého štěstí. Přestože, naše ochrany jsou velmi silné, vnímáme toto na energetické úrovni. Toto mne však docela již nazvedlo ze židle a tak jsem se rozhodl, že tomuto počínání je potřeba udělat již opravdu přítrž. Jen jsme stále nevěděli jak a tak jsme hledali, ptali se dávali si vše dohromady a zpracovávali informace, které přicházely. Uvědomovali jsme si, že k dispozici máme už vše, že nic jiného a lepšího se zde již nemůže objevit a že to nebyly náhody, aby se nám tyto dveře otevřeli. Dali jsme se do práce a když bylo vše připraveno, opět jsem vnímal, že toto bych měl udělat sám. Míla je bytost, která byla po celý svůj život napojena výhradně jen na vesmírné energie a tyto zemské energie, které musíme používat, ji zpočátku moc nesvědčíly. Nicméně si pomalu zvyká. Snad to někdy popíše sama, jak to vše probíhalo, když jsem ji na toto napojil. Její tělo to nechtělo přijímat a tak ji dokonce Thovt učil, jak to má dělat. Dneska už to samozřejmě přijímá, jen stále je to na ní velmi silné. Říká, že ty vesmírné energie jsou teplé, hladivé, nadnášející a že, toto je studené a těžké. Ne každý, to ovšem takto vnímá a jsme si dnes jistí, že jisté komplikace s tím mají nebo budou mít jen ty bytosti, které jsou od mala napojeny jen na vesmírné energie.

Rozhodl jsem se tedy, že to provedu sám, protože nikdo nevěděl, co to bude dělat. Míla si lehla a kdybych řekl, že odpočívala, tak to nebyla tak docela pravda, byla v uvolněném stavu vědomí, kdy na jiné úrovni vnímá a vidí věci jinak.
Bylo něco málo kolem půlnoci a v našem pozemském čase se psala stále sobota a to 7 března 2015.

Je a bude to den, který ne že vejde, ale tam nahoře již vešel, do jakési historie. Byl to den, kdy Světlo spolu s vnitřní Zemí a za pomocí energie Jednoty, opět jednou ukázalo, že je zde s námi, že chtějí pro nás jen to nejlepší a touží, abychom se Jednotou stali.

Za tento den bychom všichni měli projevit všem jak nahoře tak i dole vděčnost, protože věci se změnily a stalo se toto:

  • Za prvé …….7.3.2015. jsme úplně zastavili šíření rituálu šesti křížů k jiným osobám.

Od tohoto data a této chvíle je možné, aby rituál šesti křížů byl prováděn jen a výhradně k sobě sama. Není možný žádný jeho dopad přenést k nikomu a na nikoho.  Kdo se o toto byť jen myšlenkou pokusí, tak se tato vždy a vše v plné síle odrazí od toho, ke komu bylo toto vysíláno zpět a zasáhne jej to v plné a nezměněné síle. 

  • Za druhé …….7.3.2015 . bylo zastaveno, aby se entity ze zlatých vajec dostali ven .

to znamená, že kolem každé bytosti, která kdy rituál k sobě sama páchala – jsou v dané chvíli již vytořeny a plně aktivní takové energetické a ochranné kruhy, aby se nemohlo nic, co nepochází ze Světla, dostat ven, do volného prostoru Vesmíru. Jejich těla jsou tak uzavřena, že nemohou narušit ani poškodit byť jen jeho malou část. Stejně tak nemohou poškodit nebo uškodit naší Zemi a to jak na povrchu, tak ani uvnitř. Žádné dopady se nemohou projevit ani v nově vzniklé energií Jednoty.

  • Za třetí …….7.3. 2015. Bylo to, co je uvedono v bodě druhém také rozšířeno a to

Tak, že pokud kdokoliv nový bude tento rituál k sobě sama zakoušet, budou ihned kolem něj vytvořeny taktéž všechny ochranné a energetické kruhy jako v bodě dvě.

  • Za čtvrté ….. bylo vytvořeno Vesmírem Zemí a Jednotou takové opatření, že

Pokud kdokoliv tento rituál k sobě samému prováděl či jej kdykoliv v budoucnu k sobě samému provádět bude, zaznamená ihned projevy a negativní používání tohoto rituálu
Co z výše uvedeného tedy vyplývá

Celá síla rituálu se nyní bude dít jen a jen u toho kdo sám a dobrovolně o své vůli toto k sobě sama vykonává, nebo vykonával. Od sobotní půlnoci již nejde rituál provádět bez vědomí a souhlasu ke komukoliv a kdo se o toto pokusí tak se mu toto vrátí v plné síle, aniž by se toto dotklo toho, ke komu toto bylo vysíláno.
Jaké to bude mít dopady a co jsme možná nezmínili
Dopady pro každého, kdo toto k sobě sama prováděl, to bude mít pro jeho život fatální, pokud tento rituál jako celek se všemi jeho dopady, nevyruší. Možná, že jsme v posledním článku jasně znovu nezmínili a nezdůraznili, že tyto entity napadají mimo jiné měkké tkáně.Toto má v samém důsledku ten dopad, že tito lidé onemocní a budou je lékaři léčit na rakovinu různého druhu. Toto vše budou podstupovat v podstatě bez možnosti uzdravení, protože naopak jakékoliv léky či ozařování dále rozvíjí živnou půdu pro entity různého druhu, které toto budou vyhledávat. Toto jsou fakta,  která přichází zhora. V jednom z našich článků byla výzva, že kdo nevěří, že tomuto tak je a bude, ať se přihlásí a rádi budeme s ním spolupracovat a sledovat celkový vývoj v jeho těle, až do samotného konce. Doposud se nikdo nepřihlásil.

Závěr 1:

Po tomto všem, co se oné noci odehrálo a když bylo vše hotovo, Míla se otočila ke mně a vyprávěla mi, co vše vnímala, co cítila a jak to prožívala. Říkala, že na pomoc nám zde přišlo mimo jiné i sedm vysoce postavených duchovních bytostí z Egypta a vyprávěla celou řadu jiných věcí. Také se zmínila, že zde byl samozřejmě i Thovt a že v podstatě to bylo vedeno tak, aby se tohoto čištění tentokráte přímo neúčastnila, protože by to energeticky nezvládla. Její tělo by se pod tou tíhou jaksi složilo.
To co jsme si prožili, se vlastně ani nedá popsat. Spát jsme šli téměř nad ránem , přesto jsme vstali poměrně brzy a já si začal uvědomovat, co vše, se vlastně stalo. Bolelo mne celé tělo. Uvnitř jako by hořelo, bolely mne nohy, neuměl jsem sedět, ani ležet, stejně tak jsem neuměl chodit. Nic se mi nechtělo a to vše byly dopady a stále jsou celého tohoto průběhu. Uvědomte si, pokud si to jen malinko umíte představit, že za všechny ty bytosti, přes nás proudila energie a v podstatě stále proudí. Vnímáme, když tento rituál někdo k někomu chce stále vysílat a odráží se to zpět k němu, i tato energie proudí přes nás. Ti nahoře, i ti dole dělají, co mohou, aby nám to ulehčili, protože pokud by tomu tak nebylo, tak by se z toho jeden musel „zbláznit“. Dnes jsem zachytil ještě u tohoto psaní otázku, zda bych ještě dnes opět se snažil cenu stále snižovat. Zodpovědně mohu za sebe prohlásit, že ne a nikdo si neuvědomuje, co toto vše obnáší. Snažíme se spolu s celým Vesmírem pomoci těm, kteří si toto vše způsobili sami a dobrovolně, byla to jejich volba. Je to jako si vezmete úvěr a zničíte si život tím, že nemůžete splácet a dostanete se do kola, z kterého není cesta. Přijdete o vše a máte potřebu hledat viníka, ale je jen jeden viník a pokud nevíte, kdo jím je, pak se podíváte do zrcadla a máte odpověď na vše, na každou otázku ve vašem životě, pokud vás napadne, se někdy zeptat, kdo že je vinen. Ne, moji drazí, není to systém, není to banka, není to soused, ani jeden ani druhý, vždy jsme to jen my sami. Nezapomeňme, že jsme tvůrci svého života.

Závěr 2

V dané chvíli jsem se několikráte znovu a znovu ptal, zda máme zveřejnit, jaký že je skutečný stav a kolika bytostí se toto dnes týká. Dostávám stále odpověď, že ano.

  • 1 . rituál byl v plné míře zrušen 1 980 bytostem, ke kterým byl vyslán a tyto bytosti se nacházely v různém stavu dopadu tohoto rituálu. Tyto bytosti byly samozřejmě napojeny na modrobílý plamen Květu života a to trvale, protože bez tohoto to nejde. Dostali od těch všech, nahoře i dole, tak druhou šanci, aniž si to možná uvědomují. Pokud jste ale tento rituál k někomu sami páchali a víte ke komu, můžete změnu na jejich chování, pozorovat.
  • 2. v době zastavení a to je řekněme datum mezi 7. – 8. březnem, bylo v různém stádiu poškození celkem 1035 bytostí, které si toto k sobě vědomě a dobrovolně aplikovali. Toto číslo bohužel, velmi rychle roste, protože do této chvíle narostlo o 123 a to je jen několik dnů poté. I nadále toto číslo bude narůstat, protože jsme nevědomí a stále trpíme, aby se tato nahrávka šířila po internetu.
  • 3. a je zde několik desítek bytostí, ke kterým byl tento rituál vysílán jinou osobou a přesto jim toto nebylo zrušeno. Proč, to přesně nevíme, protože nejsme ti, kdo rozhodují o tom, koho můžeme a koho nemůžeme očistit. O tomto vždy rozhodují jiní, stejně tak, nejsme ti, kdo léčí nebo něco ruší. Pokud se kdykoliv takto vyjádříme, pak je to jen špatné slovní spojení, protože vždy toto dělají, pod jedním názvem ANDĚLÉ.

To je vše, co jsem měl potřebu dnes napsat a k čemu jsem byl veden a rituálu se opravdu budeme věnovat co nejméně, protože jsme již udělali maximum a máme zde „práci“ jinou, která nás baví, naplňuje a posiluje.
S Láskou a v Lásce Kája a Míla


·         Vše bylo očištěno pod vedením našich čtyř patronů archanděla Michaela, Ježíše Krista, Thovta, Panny Marie. Povolán byl také Mistr energie Jednoty. Povoláni byli také všechny ostatní světelné bytosti, stejně tak jako všechny bytosti potřebné k tomuto celému a obývající naši vnitřní Zemi. Povoláni byli všichni jiní světelní pomocníci, které ani sami neznáme a povolali si je naši patroni tak, aby se vše uskutečnilo v souladu s Vesmírem vnitřní Zemí a Jednotou.
Všem těmto a jiným bytostem jsme mnohokráte poděkovali a děkuji jim tímto, na tomto místě znovu a uvědomuji si, že samotná slova nestačí a to mne vede k tomu, abychom dále pracovali na věcech, které nás jednoho dne přivedou do Jednoty ke všemu a se všemi.
Všem děkujeme

Úterý 10 března 2015