Nová podoba Rituálu šesti Křížů

 

Přicházím zde milý člověče, abych se podělil o informace a prožitky, které jsem posbíral za posledních pár dnů. Včera jsem se vrátil po pár dnech které jsem strávil se svou partnerkou tentokráte u ní doma v kouzelném prostředí. Domníval jsem se, že se budu zde věnovat zcela jiným věcem a dostanu tak prostor napsat něco „světelnějšího“ něco co každého z nás může tak nějak hezky jemně a příjemně pohladit. Bohužel věci se mají trochu jinak a já to co by zde bylo pro mne příjemnější „musím“ odložit, abych vás zde informoval o velmi závažných věcech se kterými jsem se opět setkal.

Je tomu již pár dnů, kdy mne oslovila jedna žena a požádala mne zda bych ji neočistil od nechutného rituálu šesti křížů. Byl jsem tím docela zaskočen, protože opravdu pár měsíců byl od podobných čištění klid a já se věnoval příjemnějším věcem než je rituál šesti křížů. To že byl klid však neznamenalo a neznamená, že by kolem nás nebyla řada z těch, kteří jsou rituálem šesti křížů z nahrávky postiženi. Jen se k nim do této chvíle nedostaly patřičné informace a oni tak nemohli do této chvíle svou situaci nějak řešit.

Paní, která mne kontaktovala mi napsala, že nikdy nahrávku neslyšela a že tento rituál prováděla i ke svým dvěma dětem a požádala mne, abych se i na ně podíval.

Celá ta situace byla pro mne opravdu docela zvláštní a když jsem se na věci podíval, tak její děti byly čisté ovšem ona paní měl na sobě známky rituálu šesti křížů.

Neuměl jsem se v tom plně orientovat v té době a něco mi na tom všem nesedělo. Požádal jsem ji tedy o bližší informace a sdělení kde a jak se s tím seznámila. Po několika dnech očekávání mi přišla od ní odpověď a podrobným popisem toho jak věci vnímá co prožívá a vše se tak potvrzovalo, že jednoznačně jde o rituál šesti křížů. Nesdělila sice odkud a kde se s tím seznámila, jen slovo od slova byla schopna napsat jakou formulaci pro spuštění rituálu použít. Nechápal jsem to jak je to možné, když tvrdí že nahrávku neslyšela a zná text a navíc na sobě, nebo spíše kolem sebe má již rozestavěny kríže. Bylo jasné, že se tedy s tímto setkala jedině někde v písemné podobě a nebo mne zde někdo zkouší, jenže to by mi nebylo zase potvrzováno zhora, že rituál nebo kříže kolem sebe již má.

V dané chvíli se tvořil pátý a bylo jasné že je to otázkou pár dní a bude rituál úspěšně dokončen a to i v případě že by mu již dále nevěnovala pozornost.

Opět jsem ji napsal s tím, že na pár dní odjíždím, ovšem beru si vše potřebné sebou protože s rituálem šesti křížů není jednoduché fungovat a to zvláště když vám toto někdo již potvrdí a tak jsem ji nabídl, že i přesto že jsem nebo budu pryč rád ji očistím.

Čekal jsem na její odpověď opět dva nebo tři dny a připadalo mi to docela zvláštní že člověk, kterému prokazatelně není dobře a má jaksi potvrzeno z čeho toto pochází neřeší tuto situaci neprodleně. Nebyl to však již můj „problém“ protože jsem udělal vše proto  abych dané paní od tohoto svinstva pomohl.

Když přišla odpověď opět byla takové všelijaká a já tomu docela rozuměl protože tito lidé jsou pod různými tlaky a prožívají různé formy psychického vypětí se kterým se do té doby nesetkali. Vše je jiné. Odpověděl jsem ji tedy znovu popsal vše co potřebuje vědět a ponachal jsem již vše jen na ní samotné jak se rozhodne.

Včera večer když jsem se vrátil domů tak první kroky mne vedly opět k počítači zda se paní ozvala a jak se rozhodla. Nebyla zda žádná zpráva od ní a já si opět kladl různé otázky co toto vše má znamenat. Jednoduše jsem tomu celému nerozuměl.

Bylo něco po osmé večer, když se zde objevily její písmenka s prosbou o očištění a časem kdy by o to stála. Byl jsem na vše připraven takže mi nevadilo že to proběhne ještě týž večer. Opět zde však nebyla žádná bližší informace ve smyslu kde k tomu všemu přišla.

Bylo přesně půl desáté večer když jsem danou paní pročistil očistil od rituálu šesti krížů a samozřejmě napojil na modrobílý plamen Květu života, bez čehož by toto vše nebylo možné provést.

Nevzpomínám si, že bych prožíval podobný stav při očišťování, nebylo mi samotnému v tom dobře a to jsem si provedl ty nejlepší ochrany, které jsme běžně u tohoto rituálu používali. Několikráte v průběhu očišťování mi bylo na zvracení a přidávaly se i jiné pro mne u podobného čištění neznámé projevy.

Bylo mi více než jasné již v té chvíli, že se zde setkávám s něčím neznámým co je možná silnější než původní forma rituálu šesti křížů.

Chtěl jsem do celého procesu také zapojit Radku pokud by o to stála a mohla být alespoň přes skype jakýmsi tichým pozorovatelem. Věděl jsem, že dokážu udělat i pro ní dokonalé ochrany a mohla věci vnímat a pozorovat. Když jsem se však pozeptal zda ji k tomuto mohu pozvat bylo mi toto rázně zamítnuto. Zvláštní bylo, že dcera se v dané chvíli nacházela se mnou doma a tu jsem k tomuto přizvat směl, ale to jsem nakonec sám zase já nechtěl a neudělal. I tohle byla pro mne nová informace a zjištění proč tomu všemu takto bylo a zatím to nevím.

Daná paní, kterou jsem očišťoval měla na sobě 6 přivtělených duší což není nijak zarážející, měla samozřejmě jako každý docela dost silných energetických vláken a ani to nebylo neobvyklé. Měla však na sobě 12 entit různého druhu a to docela silných. Z čeho pocházeli nevím a ani jsem po tom nijak blíže nepátral. Měla kolem sebe již opravdu všech šest křížů takže byla to otázka pár dnů dokud by se nezrodily ve zlatém vejci nové entity. Byly by tři podle zjištění. Jak by věci probíhaly bez pročištění přesně nevím, protože byť je zde podstata stejná jde o něco malinko a přesto zásadně jiného.

Toto je jakási zmutovaná podoba rituálu šesti křížů a text v písemné podobě nebyl zveřejněn a nevznikl náhodou.

Původní rituál šesti křížů jako takový v podstatě splnil co měl a státy a osoby, které měly být tímto druhem „napadeny“ napadeny byly. Co je tedy přesně dneska cílem tohoto zmutovaného rituálu a koho a proč má poškodit v dané chvíli přesně nevím a v podstatě to není ani tak důležité, protože k poškození každého kdo se s rituálem seznámí a používá jej dojde stejně jako kdysi. Pár otázek však zodpovězených ještě nemám jen opravdu nehrají pro vás samotné v podstatě žádnou roli.

Tento nový zmutovaný druh je však v mnohém daleko nebezpečnější v samotném důsledku než jeho prví verze.

Důvodů je zde hned několik a pokusím se zde v krátkosti na ně nyní odpovědět snad nejlépe formou otázek a odpovědí, které si sami můžete nakonec prozkoumat zda tomu tak je.Mnozí ovládáte kyvadlo a nebo jiné formy. Klidně vyzkoušejte a pokud dojdete k jiným závěrům můžete mne kontaktovat s výsledky.

Otázky a odpovědi.

Objevila se nová podoba R6K ….ANO

Šíří se tato nová forma a podoba v písemné podobě…. ANO

Je tato nová zmutovaná podoba v písemné podobě horší než samotná nahrávka….ANO

Je přenositelná na jinou osobu …..ANO…i…NE

Mohu tento rituál páchat k někomu dalšímu bez jeho svolení …….ANO...i…NE

Mohu jej páchat ke svým dětem jakéhokoliv věku …..ANO

Mohu jej páchat ke svým rodičům …..NE

Mohou jej děti páchat k někomu jinému …..NE

Mohou si děti tento rituál po přečtení spustit samy….NE

Mohu text rituálu někomu podsunout a tento rituál se následně také spustí….Ano

Je možné aby se rituál spustil již po prvním přečtení….ANO

Musím samotný text rituálu nějak prožívat a prociťovat, aby se spustil….NE

Spustí se vždy a u každé osoby….NE

Jsou tedy lidé, kteří jsou dnes imunní vůči této zmutované formě….ANO

Je to každá bytost, která je napojena na modrobílý plamen Květu života…..ANO

U každé jiné bytosti se tedy tento rituál již po prvním přečtení může spustit…..ANO

Spustí se tento rituál vždy pokud jej použiju vůči svým dětem…..NE

Musím mít sám na sobě alespoň tři kříže, aby se tento rituál vůči dětem spustil….ANO

Výše je tedy uvedeno jen pár základních otázek kolem této nové podoby zmutované formy rituálu šesti křížů a velmi pozorně si vše přečtěte a seznamte se s tím. Otázky a odpovědi v této podobě a formě zde uvádím proto, abyste si opravdu sami mohli na základě stejných otázek zjistit odpovědi jak tomu opravdu je.

Nyní se ještě pokusím některé věci vysvětlit blíže.

Ano osobně jsem se setkal a seznámil s textem této nové zmutované podoby rituálu šesti křížů a mohu tak potvrdit že již koluje na internetu. Zveřejním každé stránky a plné odkazy na každé stránky, kde se vyskytuje jakýkoliv text s tímto rituálem a nebo každou informaci které mi přijde od vás a osobně si ji prověřím. Nebudu se chovat tak jako v první variantě, kdy jsem do poslední chvíle nezveřejnil nikdy kde je zdroj a kdo toto vše šíří. Tehdy byla doba jednoduše jiná a nešlo to z nějakých důvodů, které nejsou dnes již důležité.

Toto nové podoba, která se zde tedy šíří je mnohem horší než byla před časem samotná nahrávka. Větší a nebezpečnější je v mnohém a to především, že nahrávka byla nahrávkou a nemohla se šířit jinak a jednodušeji. Dnešní písemná podoba je mnohem agresivnější a jednouší protože ty dvě nebo tři důležité věty, které to vše spouštějí se dnes dají dát do jakéhokoliv textu nebo emailu a pokud si je přečtete lítáte v tom aniž by jste chtěli. Vložit je kdekoliv není tedy problém. Dále je toto již písemný text a je tedy zřejmé že se dá jednuše přeložit a poslat jej do kteréhokoliv státu a tak je možné zamořit obrovské území. Již kdysi jsem napal, že rituál jako takový neskončil tím že se nám podařilo odstranit nahrávku a že se s tím budeme setkávat po desetiletí a možná staletí a dnes se to jen potvrzuje. Vytvořili jsme něco a následky si jednoduše poneseme. Je to jako s migranty a také to není náhoda že zde jsou a také jsme si to vytvořili a následky si poneseme a budou „katastrofální“. Ze všech možných stran jsme však dnes již o tom různě informováni a to opět není náhoda jde zase jen o to abychom si přivykli a přijali to, že takto to bude a není zbytí. To je však jiný příběh nicméně je až příliš provázaný a opět nám to jen samotný čas ukáže že nakonec je skutečný zdroj jen jeden, vše ostatní je již jen podružné.

Původní rituál splnil co měl a proč tedy nevyužít nyní to co jednou bylo vytvořeno abychom zamořili zbytek. Je to jako s výzkumy pro vesmír. Až splní co měly tak pak, teprve pak jsou uvolněny pro civilní sektor. Zde to bylo obdobné a vlastně se to dalo očekávat že tomu tak jednoho dne bude. Jen nechápu proč to se toto svinstvo musí zase objevit zde u nás a šíří to naši lidé a to zcela vědomě a záměrně. Nic naprosto nic je neomlouvá.

Před časem kdy zde byla původní verze jsem se snažil ji zastavit a informovat lidi. Snažil jsem se aby se to objevilo na různých stránkách u těch, kteří se duchovnem zabývají. Bohužel se tak nestalo nikdo nechtěl spolupracovat a dneska se o něco podobného snažit již ani nebudu. Informace zde je a kdo chce ať ji šíří. Mnozí nevěří a věřit nebudou tak jako dříve. Věřit bude nepochybně ten kdo toto prožil na vlastní kůži a setkal se s tím osobně. Ti kdo nevěří a chtějí nebo budou mne považovat za „blázna“ mají opět stejnou možnost. Mohou se přihlásit a osobně dohlédnu nad tím jak budou text používat a pozorovat je co to s jejich životy bude tvořit. Tehdy se nepřihlásil nikdo a nemyslím si že by se našel šílenec kdo by toto podstoupil dnes a přesto jeden druhému nepodáme pomocnou ruku a nebudeme šířit informace potřebné k nápravě. Pokud tedy někdo má zájem sám šířit tyto informace a chce zveřejnit odkazy na tento text jistě to uvítám, jen dnes nikoho již nepřesvědčuji a na nikoho se nezlobím že tak neučiní, protože vždy platí platilo a platit bude, že co jsme si zaseli to budeme muset jednoho dne sklidit. Nepochybuji tedy že každý kdo odmítl zveřejnění a nebo sám dokonce propagoval nahrávku na stránkách něco zasel a bude sklízet.

Nová forma je nebezpečnější v tom, že ji je možné šířit bez vědomí další osoby a pokud u otázky vychází ano i ne je vysvětlení jednoduché.

Tento rituál nemohu použít ke komukoliv avšak mohu jej použít ke svým vlastním dětem a to jakéhokoliv věku a bude fungovat. Bude fungovat za určitých předpokladů a to, že sám mám již kolem sebe minimálně tři kříže.

To je také odpověď na to proč děti u dané paní nebyly tímto zasaženy a přesto toto k nim prováděla. V době kdy to dělala neměla pravděpodobně kolem sebe ještě tři kříže. Samozřejmě že ji budu nějaký čas bedlivě sledovat protože i pro mne je to něco nového.

Takže ke svým dětem to můžete páchat toto je nám ze strany světla dovoleno. k jiným to možné podle současných informací možné není zde to bylo a bude zastaveno.

K dětem to můžeme páchat abychom si v čase uvědomili co jsme to vytvořili a měli to stále na očích k jiným osobám to možné tedy není a to ani k rodičům. Přesto bych to  nezkoušel.

Děti se s textem jako takové setkat mohou ale samy si to nespustí a stejně tak to nemohou tedy podsunout jiným a vědomě je poškodit. Nicméně je možné aby to podsunuli vlastním rodičům a když si přečtete je to jako by jste to našli někde sami. I v tomto je ono nebezpečí mnohem horší než doposud.

Nová forma rituálu se nespustí u každého a ti kdo mají a jsou napojeni na modrobílý plamen Květu života jsou vůči této formě jaksi imunní a text jako takový by je neměl poškodit. U každí jiné bytosti se tento rituál spouští již po prvním přečtení a nemusí jit o ždáný vědomý prožitek nebo soustředění a i v tomto je prokazatelně tato forma nepopsatelně a neuvěřitelně horší. U nahrávky jste to dělali vědomě a soustředili jste se , přijímali jste. Zde si budete číst něco a mezi tím něčím se objeví ona kouzelná formulace a aniž by jste chtěli toto číst tak už jste to přečetli.

Je mnoho dalších otázek a je jich docela dost i pro mne samotného na které v dané chvíli neznám odpovědi a budu se muset opět docela učit a věnovat se něčemu co jsem myslel že již nikdy nebude. dokonce samotné otázky nebo odpovědi nemusí v dané chvíli být naprosto přesné, ale to ukáže až čas a to velmi velmi krátký.

Co je nesporné a nezpochybnitelné že tento rituál zde je. Je na stránkách v písemné podobě a šíří se. Je nezpochybnitelné že to funguje, protože jsem to osobně  řešil. A jak to bude dále uvidíme je to na každém z nás co s tím budeme dělat a jak k tomu budeme přistupovat.

S Láskou a v Lásce Kája

1.11.2015

Důležité Info:

Slíbil jsem, že zveřejním stránky na kterých jsem našel tento nový zmutovaný rituál šesti křížů. Pokud se na stránky podíváte zjistíte, že byly založeny teprve nedávno. Stejně tak byla založena stránka na focceboku. Nikde na webových stránkách se nedozvíte o koho se vlastně jedná, kdo tyto stránky založil. Na stránky se samozřejmě klidně podívejte, abyste měli představu. Nedoporučuji však číst článek pod názvem Techniky odstranění strachu. Jde vlastně o první článek, který byl na těchto stránkách napsán a tím stránky založeny.

Jak se zachová kdo z vás je každého volba osobně a to odpovědně mohu sdělit, že bych si nikdy nic od podobného člověka neobjednal ani se s ním nesnažil udržovat jakýkoliv kontakt. Jiné články na těchto stránkách jsem nečetl a nemám v dané chvíli ani potřebu tak činit, protože kdo zveřejní a napíše něco podobného je pro mne osobně nevěrohodný.

Pokud víte o jiných stránkách kde se vyskytuje v textu popis o šesti křížích budu rád pokud mi je sdělíte. Každé podobné stránky ihned po ověření že text se tam nachází zveřejním. A jak se zachová kdokoliv z vás je už jen na vás samotných.


přímý odkaz na stránky  https://www.athea-art.eu/ 

Dodatek:

    Po zveřejnění výše uvedeného článku a odkazu na stránky, kde najdete článek, kde byla použita přesná formulace rituálu šesti křížů, došlo ze strany majitelky těchto stránek k jeho odstranění a tak je výše uvedený odkaz na článek " Techniky odstranění strachu" neplatný.

  Z tohoto důvodu jsem pro věrohodnost, že tomu tak bylo jak je mnou popisováno vložil celý původní text článku na který odkazuji zde . 

  Najdete jej na samém konci pod článkem Sám se rozhodni II ve formě fotografií.

povídání o tom jak to bylo dále co následovalo a jaké byly reakce najdete 

zde v článku ......       .  R6K - Sám se rozhodni I.  

                            R6K - Sám se rozhodni II.

                            R6K - Sám se rozhodni III.