Nová podoba Rituálu šesti Křížů

R6K-Sám se rozhodni II
 

Včerejšího dne jsem zde zveřejnil povídání o tom, co a jak se odehrálo, když jsem zde napsal a popsal dění kolem nové zmutované podoby rituálu šesti křížů.

Dnes zde zveřejním další navazující fakta a opět ponechám na každém přicházejícím, aby se zamyslel, procítil věci svým srdcem a došel tak sám k víře toho co a jak je či bylo pravdou.

Aby překvapení nebylo málo tak jsem týž den, kdy mi došla ona písmenka, objevil další velmi zajímavé informace. Protože neznám ani jméno dané osoby, která se ukrývá za tím vším budu ji zde nazývat Athea.

Athea zveřejnila týž den na svých stránkách zajímavý text a zde předkládám celé původní znění:

 

Proč již nepoužívat ochranu zlatých křížů

by athea on  5.11.2015 in ČlánkyLéčivé obrazy • 1 Comment

S úspěchem jsem používala ochranu zlatými kříži podle úžasné Blanky Chakosphoure.  Byla to silná, jednoduchá a velmi účinná ochrana, o kterou se s nejlepším vědomím a s láskou Blanka podělila s veřejností prostřednictvím audionahrávky. Ochrana se  díky nepopiratelné účinnosti hojně rozšířila.

Bohužel toho někteří jednotlivci začali zneužívat a vytvořili si z této ochrany nečistý, avšak lukrativní obchod. Internetem začali šířit děsivé a zastrašující informace o škodlivosti této ochrany a za nemalý peníz nabízeli „očistu“ od zlatých křížů. V současné době ji nabízejí za 2 500 Kč. Nechci podporovat žádné takovéto vychytralce, kteří zneužívají důvěru lidí, aby na nich mohli parazitovat, a proto jsem tuto ochranu přestala lidem doporučovat. Ochrana s pomocí Archanděla Michaela je bezpečná a nezneužitelná.

Tímto děkuji z celého srdce Blance za ochranu, která spoustě lidem dlouhou dobu pomáhala.

Naučme se všichni naciťovat a používat svá srdce. Naše srdce je jediná správná mapa, která nás nikdy nepovede do temnoty. Láska je Světlo. Do temnoty nás vede pouze strach. A proto všichni musí pracovat se svými strachy. ZDE přikládám odkaz na videorozhovor s úžasnou bytostí jménem Inelia Benz, ve kterém můžete najít odpovědi na spoustu otázek.

 

S láskou  Athea

 

Se zájmem jsem si to celé přečetl a vnímal jsem najednou jakýsi klid a pohodu. Uvědomoval jsem si jak si Athea protiřečí a jak najednou sama začíná silně útočit. Bylo cítit jak je celou situací zaskočena a v podstatě neví co s tím.

Aby toho nebylo málo tak to vše mělo a má další pro mne docela nečekané pokračování. Něco mne vedlo k tomu, abych se podíval znovu na celý článek „Technika odstranění strachu“ a něco mne vedlo k tomu, abych jej podrobně prozkoumal.

Začetl jsem se do něj a když jsem se dostal do bodu kde se popisoval slovo od slova rituál šesti křížů, mající jen několik vět, tak jsem nevěřil vlastním očím.

Několikráte jsem se zhluboka nadechl a říkal si „to snad nemyslí vážně, to nemůže být pravda „ jenže to pravda byla, text byl pozměněn a místo zlatého kříže se zde uváděl text archanděla Michaela. To znamená, že text byl stejný jen slova „zlatý kříž“ byl nahrazen všude slovy „archanděl Michael“.

To znamená že se tam psalo archanděl Michael přede mnou , archanděl Michael za mnou, archanděl Michael po mé pravici a tak dále.

Byl jsem tím velmi zaskočen a byl jsem „zděšen“ co vše jsou schopni vymyslet a jak to jsou schopni ještě prezentovat jen, aby se to stále zde v nějaké podobě a formě objevovalo.

Nechápal jsem proč, by měl někdo žádat, aby byl archanděl Michael, před ním za ním po pravici levici a podobně. Toto už opravdu hraničilo a je doslova černá magie toho nejtěžšího kalibru.

Pokud chci žádat o cokoliv archanděla Michaela, jako kohokoliv jiného není potřeba, žádat takto aby stál všude přede mnou nade mnou a podobně.

Pokud cokoliv takto provádím pak nejenže v dané chvíli opět zneužívám v dané chvíli archanděla Michaela, ale pokud to takto provedu, pak uzavírám něco kolem sebe a není to nic světelného ani pozitivního a jméno archanděla zde bylo a je pouze zneužito.

Bylo mi nad slunce jasné, že toto zdaleka nekončí a kladl jsem si opět mnoho otázek proč to tito „lidé“ dělají. V poslední době se vyskytuje na internetu mnoho velmi zavádějících informací, které mají jediný úkol a tím je zmanipulovat poškodit a stáhnout nás dolů.

Ne že bych je přímo vyhledával na to nemám čas a ani se tím nechci vědomě zabývat jen občas mi samo od sebe něco přijde a nebo narazím jistě ne náhodou na nějaký ten text a tak mám docela dobrý přehled o tom v jakém bahně se v tom „duchovním“ světě zde pohybujeme.

Toto co se událo, by nikdy žádná duše která je napojena na světlo neudělala. Nikdy by nezměnila texty, nikdy by nezneužívala žádného skutečného pracovníka světla a tím jsou myšleni andělé a celý ten vesmírný řád. Ne já se nepovažuji za pracovníka světla, jen jdu vlastní cestou a nenechám se svést ani zmást a znovu zde musím připomenout, že pokud by paní Blanka byla oním šiřitelem a pracovníkem světla tak jako se za něj dozajista považuje také Athea pak by neměla ani jedna z nich potřebu cokoliv měnit.

Celé toto nechutné šíření rituálu v různých podobách a dnes již dokonce i pod hlavičkou nebo se jménem samotného archanděla Michaela jen ukazuje, že se temnota nezastaví naprosto před ničím a je jen otázkou času, kdy a jak toto použijí znovu a kde a jak to podstrčí. Je skutečně velmi potřebné, aby každý kdo hledá cokoliv v oblasti toho takzvaného duchovna si dal velmi dobrý pozor, co čte a čemu věnuje pozornost.

Vše o čem jsem do této chvíle psal, se odehrálo do pátku a dnes je sobota kdy píšu tyto texty a opět mne něco velmi silně vedlo zpět na stránky Athea, abych se přesvědčil jak to vše je a co se změnilo.

Zjistil jsem tak závažné změny, že jsem se rozhodl toto vlastně napsat na poslední chvíli na pokračování, protože do jednoho článku pokud jsem to chtěl alespoň malinko popsat a přiblížit vám v čem se to nacházíme a co se kolem nás děje nevešlo.

Stránky jsem navštívil a zaskočen jsem nebyl tím, co jsem zjistil ani jsem se vlastně nedivil, protože vím jak tito „lidé“ pracují, takže mne to v podstatě nepřekvapilo jen mi z toho bylo a je smutno. Smutno ve smyslu, že si stále neumíme uvědomit, jak máme k sobě sama přistupovat a že máme a pokud chceme, můžeme se naučit věci prociťovat srdcem a tak rozpoznáme kdo co a jak šíří. Kdo pomáhá a kdo poškozuje.

Bohužel mi to připomíná celou naší společnost, kdy media budou upozorňovat na co si máme dát pozor, co nemáme dělat a my to přesto děláme a podléháme stále a denně podvodníkům všeho druhu a pak si stěžujeme jak je systém špatný a podobně. Ne systém a společnost jako celek je jaké je, je přesně taková jakou si ji zasloužíme mít a bude ještě dlouho trvat než se něco změní.

A aby se něco změnilo, musí být nejprve hůře a to bude a opět to není strašení je to fakt, který si nechceme uvědomit a přiznat že tomu tak je a bude.

Ne to není pesimismus to jsou nepopíratelná fakta, která nechceme vidět a nechceme je slyšet a proto se zde mohou objevovat rituály jako je ten o šesti křížích. Dnes se to však pomalu vymyká jakékoliv kontrole a je prokázáno, že opravdu toto je možné nám podstrčit v různých formách a podobách.

Milý člověče, aby toho nebylo málo mělo a má to ještě další pokračování.

Článek, který je zveřejněn v úvodu tohoto mého povídání, byl najednou změněn a byl nahrazen jiným textem .

Opět celý článek stejný datum jiný text cituji.

Proč již nedoporučuji ochranu ze zlatých křížů

S úspěchem jsem používala ochranu zlatými kříži podle úžasné Blanky Chakosphoure.  Byla to ochrana silná, jednoduchá a velmi účinná, o kterou se s nejlepším vědomím a s láskou Blanka podělila s veřejností prostřednictvím audionahrávky. Ochrana se  díky nepopiratelné účinnosti hojně rozšířila.

Bohužel toho někteří jednotlivci začali zneužívat a vytvořili si z této ochrany nečistý, avšak lukrativní obchod. Internetem začali šířit děsivé a zastrašující informace o její škodlivosti a za nemalý peníz nabízeli „očistu“ od zlatých křížů. V současné době ji nabízejí za 2 500 Kč. Nechci podporovat žádné takovéto vychytralce, kteří zneužívají důvěru lidí, aby na nich mohli parazitovat, a proto jsem tuto ochranu přestala lidem doporučovat.

Nejde mi však a priori o to, že na vás tito vychytralci parazitují finančně – ale především o to, že vás připravují o vaši sílu. O sílu vaší opravdové vnitřní ženy, která se ve vás snaží probudit. Považuji to za největší zlo, které je na ženách pácháno.

Mnoho tisíciletí zde na Zemi vládla mužská energie. Žena byla pouze ženou na povrchu a svou skutečnou SILNOU ženu musela držet uvnitř sebe a nepustit ji ven. Tímto ženská síla slábla. Nyní je však čas, kdy je nutné vrátit se k sobě a svou vnitřní ženu znovuobjevit a umožnit jí se projevit ve vší síle a lásce. Zbořit tento program, který je založen především na strachu, na absenci sebeúcty, na absenci sebelásky. Je to cesta, která je nevyhnutelná pro celé lidstvo, cesta, kterou se již mnoho lidí vydalo a každým dnem, každou minutou se přidávají další a další. Jsou to takzvaní probouzející se a probuzení. Je to opouštění programů, kterými se nás systém snaží stále ovládat.

Ačkoliv je již zřejmé, že tento starý systém už nemá dlouhou životnost, skupiny i jednotlivci, kteří spí, či u nich stále převládá silná (agresivní) mužská energie, se této změně snaží bránit. Jsou to lidé, kteří jsou sami plni strachu a snaží se vědomě, či instinktivně, zasévat strach v probouzejících se lidech, zejména ženách.

A zde se hodí příklad výše zmiňované ochrany zlatých křížů. Jednalo se o nevinnou, avšak účinnou ochranu, která celkem dlouho fungovala. Jednoho dne však nějaký „osvícený“ pan Kája na svých pochybných stránkách vytvořil děsivou teorii o nebezpečnosti této ochrany. Nezdráhal se zastrašovat, že kdo tuto ochranu použije, čeká ho téměř jistě smrt. Pro větší důraz a účinnost tohoto zastrašování vyplodil několik příběhů, ve kterých se popisoval jako zachránce mnoha životů lidí (zejména žen). Jakýmsi rituálem tyto ženy očišťoval a de facto je tím zachránil před jistou smrtí. Za tuto nebezpečnou „práci lidstvu“ inkasoval 2500 Kč.

Podle mého názoru zde budou parazitovat takováto individua typu Guru Jára, či Kája, apod. (je jedno jaká mají jména, vzorec je stále stejný), dokud si my ženy nevezmeme svou sílu zpět. Svou sílu vnitřní ženy, která je odvážná, sebevědomá, sebemilující a milující, silná a stabilní sama v sobě.

Znovuobjevení své vnitřní ženy je každodenní práce na sobě. Aby takováto cesta (troufnu si říci mise) byla úspěšná, je nutné, abychom si my ženy pomáhaly a propustily jsme další zažitý vzorec chování a tím je soupeření. My ženy nejsme rivalky, my ženy jsme sestry. Soupeření nás rozdělovalo a rozděluje a tím nás oslabuje a drží ve starých energiích, ve starém systému.

Nechápejte to však jako nějaký útok na muže. Muži jsou skvělí, avšak pouze jako naši rovnocenní partneři, ne vládci. Žádná nadvláda není zdravá a prospěšná. Pouze jednota a láska. Pokud máte potřebu k někomu vzhlížet, je třeba vyléčit stará zranění, uzdravit se a najít sebe samu. A pak můžete vzhlížet k sobě i k druhým stejnou měrou, se stejnou láskou a pochopením.

Na závěr bych chtěla ještě poradit, jak nejlépe poznat, zda se rozhodujete na základě vložených programů od někoho, či v souladu se svou duší. Internet je plný různých článků od zasvěcenců, samozvaných spasitelů, apod. Také je však spousta krásných a pravdivých sdělení od bytostí Světla. Ale kdo je kdo, je někdy velmi těžké rozpoznat. Zejména na začátku cesty.

Po přečtení si sami vyhodnoťte, jaké pocity jste u čtení či poslechu měli. Vnímejte své tělo, které krásně signalizuje vaše pocity. Souzníte, nesouzníte? Vyhodnocujete si informace sami, nebo je již vyhodnotil pisatel a vás to mohlo ovlivnit? Cítíte strach a pisatel vám nabízí pomoc? Je to pomoc zištná, nebo nezištná? Tomuto zkoumání věnujte přinejmenším tolik času, jako článku samotnému. Vy stojíte za víc času, než nějaký článek  Hledejte pravdu.

Naučme se všichni naciťovat a používat svá srdce. Naše srdce je jediná správná mapa, která nás nikdy nepovede do temnoty. Láska je Světlo. Do temnoty nás vede pouze strach. A proto všichni musí pracovat se svými strachy. ZDEpřikládám odkaz na videorozhovor s úžasnou bytostí jménem Inelia Benz, ve kterém můžete najít odpovědi na spoustu otázek. Také doporučuji článek s poselstvím od Inelie Benz „O nástrahách duchovního probuzení“.

S láskou Jana Athea

Nemám v úmyslu zde celý tento prapodivný text nějak zvláště komentovat, protože to je již pro mne zcela zbytečné a každý ať si závěr udělá sám. A opravdu ať se řídí svým srdcem.

Na závěr toho všeho snad ještě malá zmínka o tom, že tohle stále nebylo vše co nám zde pracovník světla předvedl, protože původní článek, kde se text rituálu objevoval a na základě kterého jsem se já tímto vším zabýval, byl nejen opraven tak jak je výše uvedeno a text byl prvně nahrazen archandělem Michaelem. Následně celý tento článek byl odstraněn a jednoduše zmizel jako celek. Bohužel tito pracovníci světla jak se sami prezentují jsou schopni nám předkládat jiné stejně nebezpečné texty a rituály v jiných podobách a proto buďme opatrní čemu věnujeme pozornost.

S Láskou a v Lásce Kája

8.11.2015

 

Protože celý článek byl odstraněn tak zde je jeho celá původní podoba a začerněna je jen ona část, kde se hovoří a prezentuje ona ochrana zlatými kříži, která byla následně jak bylo popsáno nahrazena archandělem Michaelem a následně celý článek jako by nikdy nebyl a byl samým autorem zcela odstraněn. Texty jsou prověčené a jejich přečtením v podobě jak jsou se vám nic nemůže stát.


výše uvedený obrázek je jen pro zamyšlení zda opravdu by někdy nějaký pracovník světla zveřejnil něco takového jako je toto na svých stránkách. zadívejte se pozorně a jak sama Athea uvádí prociťte co vnímáte a zda obrázek na vás působí povzbudivě bez ohledu na to jaký je doprovodná text o tom, že někdy je nejbolestivější věcí otevřít oči. Osobně v tom vidím a vnímám mnohé jen ne světlo a lásku za kterou se mnozí takzvaní duchovní a pracovníci a šiřitele či nositele světla skrývají. 

přesný text, který jsem vložil Athei na feccebok a který byl jí samozřejmě odstraněn.

úvodní článek .............. Nová podoba šesti křížů

předchozí článek ......... Sám se rozhodni I.

pokračování ............        Sám se rozhodni III.