Nemohu v dané chvíli jinak, než se ještě alespoň malinko navrátit k rituálu šesti křížů. Před chvíli jsme s Mílou ukončili poměrně dlouhý hovor a mně bylo líto, že zde nemám připraveno nějaké další povídání. Bohužel poslední týden, přesněji ode dne, kdy se nám nahrávka dostala do rukou, jsem nedělal nic jiného, než se stále zabýval a točil kolem toho. Bylo toho tolik, že by to vydalo na knihu. Nebylo mým úmyslem, se zde k tomuto tématu navrátit, nicméně nikam jinam, mne to v dané chvíli nepustí. Jednak vnímám silnou potřebu ještě alespoň na některé věci upozornit a pak je to jakousi naší společnou povinností, protože tyto informace si nemůžeme ponechat jen pro sebe, pokud víme, jak tomu je. Samozřejmě stále bude platit, že je každého volba čemu bude, nebo nebude věřit a jak se zachová.
 
Sama Míla si nemyslí, že je nutné se tomuto tématu dále věnovat, protože podstata byla sdělena.
 
Byť jsme se domluvili, že v dané chvíli toto sice opustíme a přijdeme s pokračováním až někdy v čase, možná, nejde to, jak jsem se již zmínil. K ničemu jinému mne to nepustí, abych psal,  takže doplním, možná pro někoho pár důležitých a podstatných informací.

Původní název článku jsme pozměnili, aby se v budoucnu dalo ve věcech, jako celku lépe orientovat, protože již dneska vím, že se k tomuto budeme navracet a zabývat se tím vším, poměrně dlouho. Proč tomu tak bude jistě v čase pochopíte sami, nejde zde napsat a popsat vše, protože to bych zde musel sedět stále. Věci kolem toho všeho, se neustále vyvíjí a mění. Jsme tomu všemu vystaveni v podstatě každodenně.

Věřit můžeme čemukoliv jen chceme, protože to je mimo jiné, naše svobodná vůle a já ani Míla, nemáme a nikdy nebudeme mít potřebu někoho, kohokoliv o čemkoli přesvědčovat, protože to se ani nedá. Pravdou však zde, na těchto stránkách je a zůstává, že si za sám za sebe, nedovolím napsat, nebo sdělit cokoliv, co není napsáno pod dohledem a nepochází ze Světla. Než usednu ke psaní, vždy požádám o vedení. Navíc, na těchto stránkách nenajdete nikdy nic, co by Míla zveřejnila a nebylo v podstatě v souladu se Světlem, protože každý takovýto text, který má být zveřejněn, je opět, pod řekněme kontrolou andělů. Tak jako já nenapíšu cokoliv, tak ona sama nezveřejní cokoliv a už se jí stalo, že ji to prostě nepustilo, když to řekneme velmi zjednodušeně.

Už vidím, jak je celá nadšená, že se zde s vámi dělím o podobné informace. Samozřejmě, že již zvedla svůj prst a řekla „tak to Kájo, ne, to jsme si nedomluvili, že budeš zveřejňovat všechno tohle. To je osobní." Já ji na to vždy odpovídám stejně, že se může zeptat, zda to má nebo nemá zveřejnit a ptám se ji co, že je osobní, když jsme přece všichni  jedno. O ano, už nějaké malinké úpravy provedla, kdy vynechala jednu nebo dvě věty, že prý byly moc osobní. Samozřejmě na obsahu článku jako takovém, se nic nezměnilo a tak ji vycházím s Láskou vstříc a věřím, že jednoho dne se nad tím vším jen usměje a vše ponechá jak jen je. No už vidím, že celý tento odstavec řádně okomentuje, jenže pokud by to zde nemělo takto být, tak to zde takto není a ona to ví, jen si pomalu zvyká, že to vše, není nic proti ničemu.
 
Nicméně pojdme zpátky k tématu.

Ano, bylo a nebylo toho zveřejněno dost, je to jen úhlem pohledu a pokud by mi stále něco neříkalo, že se zde mám ještě vyjádřit, nedělal bych to. Náš pohled, můj nebo Míly, není rozhodující, protože oba víme, že pracujeme pod napojením a tak oba víme, že pak věci takto mají být, byť já, nebo ona, bychom to v dané chvíli chtěli jinak.
 
Změnili jsme také název a napsali, že jde o rituál šesti křížů, protože tak tomu v podstatě je a budou zde bytosti, kterým nemusí být jasné, o jakou že nahrávku vlastně jde, protože nebyl zveřejněn, žádný odkaz. Pokud jste se s touto nahrávkou setkali, položte si dvě základní otázky: první je, proč daná bytost nemá sama tuto nahrávku na svých stránkách a druhá je, proč je v nahrávce na počátku sděleno,“ dostala se ke mne přes jednoho nejmenovaného nanebevzatého mistra „ . Osobně bych přistoupil k věcem tak, že jednak, pokud je to moje vlastní dílo a má skutečně šířit Světlo a pochází z Lásky, pak bych jej nejen prezentoval na svých stránkách, ale a to hlavně, bych přece sdělil od jakéhože nanebevzatého mistra mi toto přišlo. Pod jakým vedením a koho, jsem toto udělal.
 
Ne, v žádném případě nikoho neobviňuji, ani nesoudím, jen se sami zamyslete a možná pak objevíte to. To něco sami v sobě a pochopíte. Pokud se navíc do nahrávky pozorně zaposloucháte, pak zjistíte, že nahrávka není procítěná a více k tomu není v tuto chvíli, co dodat.

Podobných, jakoby mrtvých nahrávek, které se dobře poslouchají, je na internetu desítky, možná stovky a je na vás a jen na vás, čemu a jak budete věnovat pozornost. Je to váš život a je to vaše rozhodnutí.

Pokud zde půjde jen o vás samotné, pak je to v pořádku, protože to byla vaše volba. Pokud ovšem podobné praktiky budeme dělat vůči jiným, kteří o tom nemají ani ponětí, že k nám někdo něco vysílá a je jedno v jaké víře, pak si uvědomte že v tomto smyslu zde a v tomto okamžiku s touto nahrávkou, vůči dané osobě bez jejího vědomí, provádíte rituál. Rituál, který zde přišla šířit ta nejtemnější entita se kterou, věřte nebo ne, se nechcete na vlastní kůži ani oči, setkat. Mimo jiné, my jsme tu možnost měli a to právě vzhledem k nahrávce. O tom však opravdu někdy jindy, protože to je mimo dosah lidského chápání.
 
Už jsem se o tom, někde zmínil ve svých článcích, že nesu plnou odpovědnost vůči celému Vesmíru, co šířím a předávám, tak dále. A pokud to není v souladu se Světlem, tak si následky ponesu sám. Jsem si toho neustále plně vědom a tak věřte, že velmi dobře zvažujeme co, kdy a jak, zveřejníme.Totéž však platí, pro každého z vás, že nesete plnou odpovědnost za to, co a jak děláte a zvláště pak, pokud provádíte podobný rituál a poškození někomu jinému, kdo vám k tomu nedal souhlas a praktikujete to bez jeho vědomí. Uvědomte si, že měníte jeho život, jeho osud a na to nemáte právo.
 
Jak se na vás rituál projeví:

Zpočátku velmi příjemné pocity, které vás vedou k tomu, danou techniku opakovat. Získáváte důvěru, opouštíte jiné metody a praktikujete jen toto. Máte touhu a potřebu praktiky opakovat a to, do té doby, než se kolem vás plně uzavře oválný tvar, podobný vejci zlaté barvy. Protože jde o černou magií, tak každým pokusem k sobě natahujete černé entity, které v daném vejci jednoho dne, dříve či později plně uzavřete. Tyto ulpívají pak na vašich čakrách a jistě víte, co to znamená. Po nějakém čase, zaznamenáte změnu stavu ve vašem životě. Vždy půjde o stav k horšímu. Je zde jedno, zda půjde o nemoci a to jakéhokoliv druhu, včetně psychických poruch, nebo o změny ve stavu hojnosti. I toto se může projevit různě, ať už půjde o ztrátu zaměstnání, přes cokoliv jiného, týkající se vaší hojnosti. Toto vše, může vyvolávat potřebu dále a ještě intenzivněji a procítěněji posilovat daný rituál a tím se sebepoškozovat ještě více. Jednoho dne umíráte. Dříve, než bylo v plánu, nicméně, tohle byla vaše volba.

Uvědomte si tedy, oč zde jde a klidně toto můžete praktikovat, pokud to budete dělat jen sobě a na sobě. Nedopouštějte se ovšem toho, že podobné praktiky budete provádět k bytostem, které nemají ani tušení, z čeho mají najednou komplikace a proč. Nesete stejnou vinu a odpovědnost jako ten, kdo nahrávku vytvořil, přijal a nebo šíří. To, že jste nevěděli, vás neomlouvá.

V dané chvíli je na území naší republiky již stovky poškozených bytostí a to v různém stádiu. Číslo by však nemělo  být vyšší než tisíc. Bohužel, každým dnem toto číslo narůstá.
 
Nejhůře jsou na tom bytosti, které nemají ani potuchy, jak a co, se s nimi děje.

Nikoho zde nestraším, předávám jen informace, které se ke mně dostávají a protože jsem se zavázal prosvětlovat tmu, tak podle nejlepšího vědomí a svědomí, jen informuji jak, se věci mají. Pokud tyto informace a naše práce pomůže jen jedné jediné bytosti, k nalezení té správné cesty a procitnutí, pak tato práce není a nebyla zbytečná.
 
Tak jako dokáže temnota šířit tmu, dokážeme my šířit Světlo. Když říkám my, nemám tím na mysli mne osobně nebo Mílu, protože my jsme jen pouhými prostředníky, které Světlo samo potřebuje. Oni sami nezasáhnou do ničeho, protože máme volbu a možnost rozhodnutí. My neděláme nic více, než nám bylo dáno a než umíme, či můžeme.
 
Chtěl jsem v podstatě říci, že vše, co bylo vytvořeno, jde také zrušit a tak i rituál šesti křížů jde za určitých podmínek zrušit a to i tehdy, kdy se plně projevil a rozvinul.

Máme dnes v tuto chvíli dostatek informací, jak to provést, jen je musíme zpracovat tak, aby byly účinné a projevili se. V každém případě to jde. Dokážeme zjistit, kdo a do jaké míry je poškozen, jak silně je semknut a podobně.
 
V nejbližší době, až budeme toto vše mít zpracováno, očistíme všechny poškozené bytosti, ke kterým byl tento rituál praktikován bez jejich souhlasu a to zcela zdarma, protože toto je v souladu s Boží vůli. Tím nezasahujeme do života nikoho a neměníme jeho osud, ten pozměnili ti, co tento rituál k nim praktikovali.
 
Tobě Ježíši, v tuto chvíli děkuji, že jsi mne vedl a slibuji :
 
že budeme pravidelně, bytosti, ke kterým byla tato magie praktikována, bez jejich vědomí očisťovat s větší intenzitou, než dokáže temnota tuto tmu šířit. To zde za sebe slibuji.
S Láskou a v Lásce Kája