CENA A KOMENTÁŘ K RITUÁLU ŠESTI KŘÍŽŮ

 

Upozorňujeme, že nejde v pravém slova smyslu o cenu jako takovou, protože bychom tím, v té chvíli určili, jakou cenu má váš lidský život. Jde jen a pouze o jakýsi minimální poplatek a po připsání na náš účet, vám za pomocí Vesmíru a Jednoty, zrušíme plně rituál šesti křížů, který jste k sobě sami a dobrovolně páchali.Taktéž budete napojeni na modrobílý plamen Květu života, což je v dané chvíli nutné pro zdárné zrušení celého dopadu tohoto rituálu. Zároveň je to to nejlepší, co kdo pro sebe může v dané chvíli udělat.


Co vše, poplatek zahrnuje a co pro vás za pomocí Vesmíru Jednoty a středu Země uděláme:

 

 • Zjištění vašeho stavu, kolik je kolem vás křížů a podobně
 • Zrušení a vymazání všech křížů kolem vás
 • Odstranění zlatého vejce, nebo černého vejce, pokud již tyto byly vytvořeny
 • Odpoutání všech entit z čaker a jejich plné zrušení
 • Odvedení a rozpuštění všeho ostatního negativního z čaker a aury, co se tam nachází
 • Odvedení přivtělených duší, pokud se v auře nacházejí
 • Proléčení celého těla – čaker a aury
 • Trvalé napojení na modrobílý plamen Květu života


Poplatek za všechny výše uvedené služby činí…....
2 500,- Kč …93 EUR


Poznámky k ceně:

 

 • V případě,že jste tento rituál vedli k jiným osobám a to bez jejich souhlasu, je poplatek stejný, již se nanavyšuje, platíte jen za sebe je však nutné uvést ke komu jste toto prováděli, abychom věci ověřili a dali do pořádku
 • V danou chvíli jsou všechny takto postižené bytosti již očištěny, přesto pro váš klid, prověříme stav, zda tomu tak je.
 • Pokud jste tento rituál použili je jisté, že poškození, v podobě byť nejmenšího počtu křížů, se kolem vás nachází.
 • Automatickou kresbu k rituálu šesti křížů nezasíláme žádnou formou, je výhradně již pro naší informaci.
 • Stav a průběh si můžete představit podle zveřejněných nákresů
 • Co vše, obsahuje napojení na modrobílý plamen Květu života, najdete v samostatném článku, v rubrice napojení na modrobílý  plamen Květu života.

 

!!!!!!! všechny naše služby a činnosti provádíme na dálku a ne jinak je tomu zde u tohoto čištění a následném napojení na modrobílý plamen Květu života, nikam nemusíte - vše je o energiích a vše stejně provádějí ti nahoře stejně jako ti dole.

 

V případě potřeby a zájmu o tuto službu nás kontaktujete na
kvet.zivota.jednota@seznam.cz  - do předmětu prosím uveďte „ rituál šesti křížů „