Úvod:
Byli jsme vedeni k tomu, abychom vám zde, sepsali přehledněji souhrn toho, co dnes, to je 7.března 2015,  víme o rituálu šesti křížů. Toto by vám mělo sloužit k jakémusi celkovému shrnutí toho, co rituál šesti křížů je a jaké jsou jeho samotné důsledky. Toto shrnutí slouží k tomu, abychom nemuseli mimo jiné odpovídat na stále se opakující otázky. Každý, kdo se s rituálem šesti křížů setkal, by tomuto měl věnovat náležitou pozornost. A pro ty, kteří se s tímto nesetkali, by toto mělo být náležitou výstrahou, aby se nikdy, podotýkám nikdy, o nic podobného již nesnažili.
 

Setkání s rituálem šesti křížů.
Rituál šesti křížů je šířen na internetu a to formou nahrávky, nezkoušejte ani ze zvědavosti tuto nahrávku poslouchat a už vůbec toto na sobě či k někomu aplikovat.
Rituál šesti křížů vnikl na území české republiky a jeho hlavní úlohou je, aby se v tělech bytostí, které jej na sobě aplikovaly, rozmnožily nové, na naší zemi doposud neznámé, entity.
Tyto entity jsou skutečně tím nejhorším, s čím jsme se jako lidstvo v novodobé historií setkali. Jejich prioritou není vás samotné poškodit. Potřebují pouze vaše těla k tomu, aby se zrodily, poté opouští vaše tělo, neboť jejich cíl je jiný.

 

Pokud tedy budete tento rituál na sobě, či k někomu praktikovat, můžete očekávat tento vývoj:

  • Posloucháte nahrávku a již samotným poslechem dochází k aktivaci
  • Pokud toto provádíte záměrně, je účinek mnohem větší, hlubší a rychlejší
  • Záleží na stavu dané bytosti, zjištěno, že čím je daná bytost jaksi dále na své duchovní cestě, to znamená čistší, tím rychleji se toto vše projevuje.

Nejčastější a nejpravděpodobnější rozmístění zlatých křížů kolem vás.

  • První zlatý kříž se tvoří před vámi tak, jak je uvedeno na nahrávce a to na především na úrovni srdeční čakry
  • Druhý zlatý kříž se tvoří především za vámi a to opět především na úrovni srdeční čakry
  • Třetí zlatý kříž se tvoří převážně po vaší pravici a i zde jde o úroveň srdeční čakry
  • Čtvrtý zlatý kříž je tvořen převážně po vaší levici a opět jde o úroveň srdeční čakry
  • Pátý zlatý kříž je tvořen pod vámi na úrovni 1. čakry a to převážně zepředu
  • Šestý zlatý kříž je tvořen pod vámi a to především zezadu, též na úrovni 1.čakry

Poznámky k rozmístění:
Zlaté kříže se v podstatě mohou tvořit různě a nemusí to vždy odpovídat tomuto popisu. Tento popis je však nejpravděpodobnější a mělo by tomu tak být, pokud jsou splněny všechny podmínky nahrávky, což se vám osobně, ne vždy podaří. Věta na nahrávce, než začnete toto praktikovat zní „ a nyní rázným hlasem opakujte po mně „ . A zde se již může stát to, že než se do meditace vžijete, tak uplyne nějaký krátký čas a první kříž se tak může vytvořit jinde. Je však úplně jedno kde a kdy se který vytvoří. V případě, že toto aplikujete k jiným bytostem a zvláště pak dětem, jsou první kříže rozmístěny vždy na úrovni srdeční čakry a to právě z důvodů, že to bylo pácháno k vašim nejbližším, milovaným a prováděli jste to nepochybně zcela procítěně a to v dobré víře. Toto vás samozřejmě neomlouvá a proto je toto a to právě u dětí, ke kterým to pácháte,  takto rozmisťováno, abyste si následně jednoho dne uvědomili, co jste to provedli. Jejich celkový průběh je pak podstatně rychlejší. Kříže nejsou umístěny na čakrách, ale v auře, to znamená ve vašich energetických tělech, takže vás obepínají naprosto celé.


A ještě jedna důležitá poznámka a to nejen k rituálu šesti křížů a velmi dobře si toto pro vždy zapamatujte. Na nahrávce se hovoří o tom, že pátý kříž se utvoří nad vámi. Toto není nikdy možné. Nad pátou čakrou, to znamená na šesté a sedmé čakře, se vám nemůže nikdy nic negativního objevit. To znamená, že se zde ani v auře nemůže objevit žádná přivtělená duše. Kdo vám tedy bude někdy tvrdit, že máte něco na šesté či dokonce sedmé čakře, neříká pravdu a vyhledejte si někoho jiného. Na úrovni šesté a sedmé čakry můžete vnímat pouze vysoce světelné bytosti.

Příznaky v první fází.
Nejsou ihned rozpoznatelné, protože se cítíte dobře, mnohdy dokonce ještě lépe a tak tento rituál dále praktikujete. Pak již mohou být příznaky různé. Od slabších forem únavy a vyčerpanosti až ke vzniku různých běžných nemocí. Tímto vším se ještě vaše tělo má snahu čistit, protože má ještě dost energie. Může však docházet k závažnějším formám a zde se projevují strachy a to všeho druhu. Může jít o sny, které nejsou příjemné. Může se také stát a to je již velmi vážný stav, nicméně se s ním můžete setkat a to, že vnímáte hlasy, které vás nutí tento rituál dělat k jiným bytostem. A zde je jedno, zda k těm, kteří vám někdy ublížili nebo naopak k těm, které milujete. Bohužel, i toto je jedna z forem, se kterou se můžete setkat, aniž si to v dané chvíli plně uvědomujete. Na mysl vám přicházejí slova a počátek meditace a vy nejste mnohdy schopni toto zastavit a propadáte strachům a úzkostem. Toto vše, můžete na cestě rituálu šesti křížů nalézt a s tímto vším se můžete opravdu setkat.

Doba kdy se vytvoří poslední šestý kříž od počátku.
Celý proces od seznámení se s rituálem šesti křížů až po vytvoření šestého kříže a tím v podstatě zdárnému dokončení toho, oč zde šlo, může trvat od několika dní až po několik měsíců. Zde záleží na mnoha faktorech. Nejde jen o častost, jak často rituál provádíme, ale hraje zde roli také již zmiňované procítění celého rituálu a nemalou roli zde hraje psychický, duševní a hlavně duchovní stav dané bytosti. Našim pozorováním bylo zjištěno, že čím byla danná bytost jaksi duchovně dále a řekli bychom čistší, tím rychleji se celý průběh realizuje.

Co se děje po vytvoření šestého kříže.
Po zdárném vytvoření šestého kříže, se kolem dané bytosti vytvoří takzvané zlaté vejce a v tomto vejci se utváří to, oč v celém rituálu vlastně jde. Vznikne ve vás nový druh entit, který zde opravdu v novodobé historii nikdy nebyl. Tento druh opravdu můžeme nazývat a považovat za entity „zabijáky“, protože pokud nevyhledáte pomoc, bude nejpravděpodobnější vývoj jednoho dne, váš „předčasný“ odchod z tohoto světa a pokud ne, pak skončíte na samotném dně společnosti nebo spíše ještě hluboce pod ní. Bude vysvětleno níže.
Po uzrání nového druhu entit, vás tyto opustí a z těla odcházejí pryč. Mají naprosto jasný cíl a vy jste sloužili jen k vývoji. O vás skutečně zájem nemají. Toto období od vzniku zlatého vejce kolem vás, které se tedy tvoří po vytvoření šestého kříže do jakéhosi vylíhnutí a tedy opuštění vašeho těla, trvá zhruba čtyři až pět týdnů.


Příznaky v tomto stavu .
Podstatná část je stejná jako v případě první fáze, kdy ještě není rituál plně aktivován, nicméně samotné formy jsou horší. Další příznaky jsou již zřejmé a mohou se projevovat v různých formách. Protože se tento druh přiživuje na vašich červených krvinkách, nepochybně by jste v krevním rozboru jejich úbytek již našli. Stejně tak, by jste při laboratorním vyšetření objevili ve své moči krev. Únava se projevuje častěji a vás přestává mnoho věcí bavit. Ztrácíte pomalu chuť k práci. Přestáváte mít rádi a to i sebe sama, jste podrážděnější než kdykoliv dříve a nevíte co a čím, to je.

Odchod entit z vašeho těla a důsledky.
Pokud entity opustí vaše tělo, tak se zlaté vejce nerozpadá, jak jsme se domnívali, ale jeho obal se jaksi loupe. Oloupává se tedy ze zlatého vejce zlatá barva a entity opouštějí své hnízdo. Vejce jako takové, kolem vás i nadále zůstává a jen změnilo svou barvu a to ze zlaté na černou. Vaše tělo je tak tedy i nadále jaksi uzavřeno, nebo sevřeno v obalu temnoty a ta dokoná své dílo. Na vás se nalepí různé entity všeho druhu, protože vaše tělo je již tak poškozeno že jste lehkou a dobrou kořistí pro tento účel. Tyto různé entity z vás postupně vysávají veškerou energií, až jednoho dne vlastně nemáte naprosto žádnou a důsledek si umíte představit, k čemu toto vede. Smrt je v podstatě jakési vysvobození. V tomto průběhu se na vašem těle a ve vašem životě již odehrávají, pokud nevyhledáte pomoc, nezvratné změny. Především se to projeví na fyzické a psychické rovině. To vede pochopitelně ke ztrátě zaměstnání a projevuje se to ve všech oblastech vašeho života. Lidé kolem vás, vám přestávají rozumět a dokonce ti duchovnější se vám začínají vyhýbat, protože z vás cítí, aniž by přesně věděli co, onu negativitu, která je prorostlá celým vaším tělem.

Jak z celé této situace ven
Vše, co bylo vytvořeno musí jít také zrušit a tak, ne jinak, je tomu i zde. Hledali, pátrali a zkoušeli jsme tak, dlouho až jsme na to přišli. Naši průvodci nám to nijak neulehčovali a potvrdili nám vždy jen to, na co jsme opravdu přišli. Následně nám to ukázali v našich vizích a obrazech. Naváděli nás, ale nikdy neřekli, udělej toto nebo tam to. Toto jsme si totiž zde vytvořili sami a jsme sami zodpovědní za to, že se něco podobného zde šíří. Nikdo za nikoho není odpovědný a pokud toto kdokoliv a to z jakéhokoliv důvodu na sobě prováděl, dělal to zcela při vědomí a ve vlastní vůli. A protože to byla jeho vůle a jeho rozhodnutí, pak si každý musí také následky za cokoliv, pramenící z jeho života, nést sám.
Nepomohou zde žádné jiné rituály, nepomohou modlitby ani vzývání čehokoliv nebo ke komukoliv. Dokonce nepomohou ani šamani a to ani temní ani ti světlí. Na tento druh entit nic podobného, co dnes používáme, neplatí. Naopak, jsou zde již případy, kdy se pokoušeli tyto entity odvést a byli sami napadeni.


V dané chvíli nám není známo, že by se zde nacházel někdo, kdokoliv, kdo by si s tímto uměl poradit. Možná časem se někdo objeví, jak tomu bylo vždy a už vůbec z toho nemáme jaksi radost, ale to je vedlejší. Jak bylo na jiných místech již sděleno, jsou zde dnes na zemi dva jiné druhy energií, ke kterým máme přístup a bez kterých toto nejde odstranit a těla pak následně očistit, pročistit a léčit. Jedna z energií, která je potřebná, je modrobílý plamen Květu života a po celkovém zrušení celého rituálu musí být nebo je daná bytost na tento zdroj napojena. Toto napojení je trvalé a je to to nejlepší, co se dnes na této planetě zemi nachází. Každému toto napojení jen doporučuji. Druhá energie, která zde již proudí a je nám dostupná a opět ji k tomuto potřebujeme, je energie Jednoty. K této energií se zde nebudeme v dané chvíli rozepisovat, buude o tom však někdy samostatný článek.

Když to tedy shrneme a budete očištěni a zatím jsme se nesetkali s tím, že by toto vesmír někomu nepovolil, pak zároveň jste napojeni na to nejlepší, co zde na zemi nachází.

Závěr
Jak s těmito informacemi naložíte je už jen a jen na vás. Čemu budete a nebo nebudete věřit je opět jen a jen na vás. Snažili jsme se, udělat maximum a to jsme v dané chvíli udělali. Nedělali jsme to pro nás, abychom se v tomto směru zviditelnili, protože sami se chceme přece jen věnovat věcem jiným. Dělali jsme to  pro vás a nepochybujeme, že toto celé řadě z vás může a změní život od základu. Nedělali jsme to aby nás někdo plácal po zádech, ale dělali a děláme to s Lásky a s Láskou k nám stejně jako k vám. Uvědomte si však prosím, že nejsme ničím a k nikomu povinnováni. Doposud jsme toto dělali všem zdarma a nepožadovali jsme žádnou finanční odměnu. I zde však dochází ke změně, protože jsme k tomu byli mimo jiné, také vyzváni.
Všechny články týkající se rituálu šesti křížů, jsou v současné době již převedeny do samostatné kategorie, aby vše bylo přehlednější a pokud se někdo s tímto tématem nechce zabývat, aby jej mohl zcela minout.
V dané chvíli jsme zde v podstatě shrnuli vše, co je pro vás důležité a než nás za jakýmkoliv účelem kolem šesti křížů budete kontaktovat, tak žádáme, aby jste si vše o tomto přečetli. Nemůžeme a nebudeme odpovídat na žádné dotazy k věcem, které jsou zde v danou chvíli již přehledně a dostatečně zpracovány. Na to opravdu nemáme čas.
Potřebovali jsme toto vše nějakým způsobem uzavřít v dané chvíli, abychom se mohli plně věnovat naší hlavní činnosti a tou je, má být a bude, napojování na modrobílý plamen Květu života. To neznamená, že se zde již nesetkáme v tomto tématu, nicméně to podstatné již sděleno bylo a více není potřeba se v tom babrat.
Pár věcí však ještě uděláme. Jednak založíme samostatnou kolonku pod názvem „ z Vaší pošty“ bude součástí tohoto samostatného oddílu rituálu šesti křížů a budeme zde zveřejňovat různé ukázky z vašich emailů, které obdržíme. Další věcí, kterou se v daném ještě chystáme udělat, že pokud se objeví nějaké dotazy, na které zde nejsou odpovědi, nebo a nám samotným přijdou ještě nějaké informace, bude zda opět založena samostatná stránka „otázky a odpovědik rituálu šesti křížů“  a zde opět výhradně a jen k tomuto rituálu se tímto budeme zabývat. Pokud se tedy tímto z jakéhokoliv důvodů zabýváte, doporučujeme se zde občas podívat, zda nepřibyly nějaké nové informace. Opravdu nemáme již zájem ani potřebu se něčím podobným dále zabývat, máme nyní k tomuto všichni dostatek potřebných informací, aby si každý mohl udělat závěr a řídit se jak sám uzná za vhodné, podle toho, jak to cítí.
Na úplný závěr chceme sdělit, že splníme, co jsme slíbili a zastavíme a zrušíme rituál šesti křížů k těm, ke kterým toto bylo vysíláno bez jejich svolení a vědomí. Dnes už víme jak, o tomto ještě budeme informovat v samostatném článku, jak a kdy to proběhlo.

Vše podstatné tedy v tomto okamžiku bylo sděleno a my se zde v této podobě s vámi loučíme a přejeme vám, abyste se raději obraceli do svého nitra,, než aby jste vyhledávali různě meditace, které nepotřebujete, protože vše nakonec je jen a jen ve vás samotných.

S Láskou a v Lásce Kája a Míla

Napsáno pod vedením čtyř „patronů“, kteří dohlíží nad každým očisťováním od rituálu šesti křížů.
Archanděl Michael – Ježíš Kristus – Thovt – Panna Marie


PS:
Tento jako všechny ostatní naše články jsou plně šiřitelné, samozřejmě, že uvítáme pokud bude uveden zdroj.