Novodobá historie

 

Planetu jste rozkouskovali na státy a nejrůznější uskupení. Žiješ tedy na jednom místě a nepoznáš historii ani toho jediného místa, natož pak historii všech, nazvěme to společenství, které jsou součástí této planety. Nevíš zcela nic, a pokud přece jen si myslíš, že něco znáš, pak jsou to jen ty věci, které ONI chtějí, abys znal. V ničem z toho, co víš či znáš, nenalezneš Pravdu ani pravou Lásku prvotního Zdroje.

Abychom se dostali pro tvé pochopení věci k tomu, čeho jsi dnes ve svém žití svědkem, nebudeme mluvit o tom, jak vznikla tahle planeta, či jak ses zde ocitl. Jen pár věcí bys měl pochopit, a zda je přijmeš či nikoliv, je jen na tobě. Přijde však čas, kdy se setkáš se skutečnou Pravdou a Láskou samotného Stvořitele. Pokud je tvé fyzické tělo nositelem Duše, pak to pro většinu bude čas tvého posledního nádechu zde na této planetě Zemi. Ta většina, která dnes obývá tuhle planetu a není nositelem Duše, se Pravdu nikdy nedoví a to proč, zde nejde pro tebe známými slovy vysvětlit tak, aby ses vůbec přiblížil k jakémusi pochopení.

Již dříve bylo uvedeno, že z tvého pohledu je zde ZLO a Dobro. Za ono Zlo budeme zde vždy považovat ty, kteří chtějí a vždy chtěli ovládnout tuhle planetu a věděli, že nejdříve musí ovládnout ty, kteří jsou nositelé Duše. Za stranu druhou, kterou nazýváš Dobrem, a mohu zde jen znovu zopakovat, že ani strana, kterou považuješ za dobro, nebude činit věci, které sám nebudeš považovat za ZLO. Tohle přijmi, tohle tak je a tak to bude, protože ono dobro bude z tvého pohledu mnohdy konat ZLO, které však vychází a pochází z Lásky prvotního Zdroje. Pochopit to není a nebude pro tebe jednoduché, a proto to v daném čase, ve kterém se nacházíš, jen přijmi.

Dlouho, velmi dlouho, je to více času než si sám umíš představit, se tahle planeta nachází ve stavu míru a válek a jak jsi již měl pochopit, je to jedno a totéž, protože mír je jen předzvěstí další mnohem horší války. Po celou tu dobu hledá a připravuje vesmír bytosti zde na planetě, které se postaví onomu ZLU a jednou pro vždy jej smete z povrchu zemského, jak to nazýváte. V současném dění jste již v takovém úpadku, že není možné zvítězit na této planetě nad ZLEM, které jste sami podporovali, bez pomocí těch, kteří řekněme jsou správci této planety a plně slouží právě tomu Jedinému. Popravdě jste zde již neměli být, a přesto stále tuhle planetu obýváte. Ne, nedostali jste v ničem výjimku, protože jednotné zákony vesmíru jsou od slova jednotné pro všechny a všechno, co přichází či pochází od samotného Zdroje. Nacházíte se ve stavu, kdy byl správci podle zákona již spuštěn záchranný a ochranný mechanismus této planety. To je ten čas, který je onou poslední příležitostí probudit se, to je ten čas, jak bylo již zmíněno, že jej můžete vnímat, jako že byl vymodlen. Může to být poslední tvé stádium pobytu zde, pokud nezaujmete ten správný postoj a tím není mír a není tím ani válka. Tím jediným správným postojem není nic menšího než Láska samotná. Ovšem ona Láska samotného Stvořitele a té se budete muset velmi rychle učit, pokud chcete tuhle planetu obývat. Na tvé straně a také to již bylo sděleno, máš však nejmocnějšího spojence ze všech, a tím je samotný vesmír, jeho řád a zákony, které jsou neměnné.

Po celý čas se vesmír snažil najít a podpořit ty, kteří se postaví ZLU. Takové bytosti zde byly a stále jsou. Některé v čase selhaly a nechaly se zmást vlastní mocí, kterou svým postojem proti ZLU získávaly. Jiné podporované bytosti zvládly svůj úkol, ale dále zde nechtěly pobývat a vrátily se na svou rodnou planetu. Nepamatuješ si, co jsi dělal před dvěma dny, takže si nebudeš vzpomínat ani na to, co se odehrávalo podle vašeho pozemského kalendáře v roce 2015. Byl to docela mimořádný rok, kdy stačilo málo a dnes bys již neměl ani šanci tohle vše číst, protože s největší pravděpodobností by dílo ZLA bylo dokončeno. Dnes je to však věštění z křišťálové koule, jak to nazýváš, protože s jistotou to nemůže říci nikdo, co a jak by bylo, kdyby. Dokážeme přesně sdělit, co vás čeká, co vás nemine a jak věci budou. To možné je. Má to však háček, nesmělo by se do té doby již nic pozměnit.

To, co prožíváš každým okamžikem, je totiž současnost, utvořená v minulosti a to, co přijde, tedy jakási budoucnost, je to, co tvoříš právě nyní. Proto se věci mění, proto nelze říci zcela přesně, jak to bude, anebo kdy přesně se to stane. Neztratí se však nic, co bylo vytvořeno, to změnit nelze. To, co tedy můžeš měnit je to, co přijde, protože to se tvoří na tvém současném postoji, na tvé současné energii, kterou vysíláš. A pokud máš pocit, že přece jsi tvořil něco zcela jiného, tak proč tomu jinak dnes není, pak si uvědom, že tohle vše se míchá dohromady a podle zákona, že sklidíš, co jsi kdy zasel a to bezezbytku. Mimo jiné to proto zde stále ještě jsi, že se vždy v každém tvém tady a teď našlo dostatek těch, co tvořili opak toho, co samotné ZLO. Jenže v dané chvíli vás ubývá, každým dnem je vás méně a méně a proto tohle ZLO posiluje svou moc a tobě se zdá, že je to stále horší. Je a proto je zde ten čas, můžeš jej také nazvat časem posledního soudu.

V onom již zmíněném roce došlo ke zcela zásadní věci. Zřejmě si nevzpomeneš na to, že se hledal tehdejší prezident Ruska, který se najednou na nějaký čas ztratil a nikdo nevěděl, kde je. Temné síly na straně ZLA se pokusily odstranit všechny nepohodlné, kteří mohli v budoucnu stát na straně dobra. Tomu však bylo zabráněno a podařilo se navrátit zpět Duši této bytosti, kterou můžeš nazývat Vladimírem. Vesmír věřil, že tato bytost po té, co se navrátila, jednoho dne povstane proti ZLU na této planetě a přinese tak možnost všem bytostem s Duší připojit se, povstat a vybojovat tak pro lidstvo jako celek možnost dále pobývat na této planetě Zemi.

Různé věci a souvislosti ti jednak nemusí dávat smysl a jednak nejsou pro tebe v daný čas ani důležité. To, co je pro tuhle planetu, přesněji řečeno pro tebe, důležité je, že přišel čas, kdy Vladimír přesto, že jeho země a lid není a nebyl zcela připraven, povstal a dal tak jednoznačný a jasný signál globalistům a všem šiřitelům ZLA, že ta chvíle rozhodujícího boje je zde. V dané chvíli záleží na tobě, na kterou stranu se přidáš a zda ono dobro bude mít dostatek odvahy jít do tohoto boje, protože tento střet mezi dobrem a zlem přinese z tvého pohledu mnoho utrpení a zmaru. Jiná cesta pro tebe však není, pokud chceš dále obývat tuhle planetu.

Před pár lety to byl z vašeho pohledu sovětský svaz, který osvobodil tuhle planetu od ZLA a přinesl mír. Přinesl však ten mír, který je právě jen přestávkou k tomu, aby přišla jiná válka a tak se to stále opakuje. Dnes je zde čas, kdy je třeba se z minulosti poučit a nevolat po míru, ale po Lásce, která bude vládnout na planetě Zemi. To vše se v průběhu několika let budete muset ve zrychlené podobě naučit. Ti, kteří zachránili svět před skutečným otroctvím, a kterým jste stavěli pomníky a děkovali jim celá desetiletí za osvobození a mír, tihle jsou dnes nazýváni tyrany.

Opět, jako tomu je a bylo po celou dobu, co obýváte tuhle planetu, měníte a přepisujete historii. Tak tomu bylo doposud vždy, protože vždy vítěz sám psal dějiny a historii. Nikdy tomu nebylo jinak a je to z vašeho pohledu pochopitelné a vůbec se tomu nebráníte, protože vás zlo pomalu ovládalo, polehoučku a pomaloučku, až jste se dostali do bodu, kde se nacházíte dnes.

Z celé vaší jakési pozemské historie pak vyplývá jedna zásadní věc, kterou si dobře, velmi dobře, milý člověče, pamatuj. Nevěř ničemu, naprosto ničemu, co je kde napsáno, a věř jen z poloviny tomu, co sám vidíš. Tohle tě nakonec dovede k poznání a pravdě, kterou stále hledáš v knihách a naukách všeho druhu a nechápeš, že tohle vše je lež, lež kterou v časech dávných napsali ti, co měli moc vládnout, a tyto lži byly napsány k ovládání a manipulaci.

Všechny knihy můžeš dát na jednu hranici a spálit je, toliko pravdy v nich nalezneš, tak pravdivé ony jsou.

Cožpak nechápeš, že vše, co je jakékoliv veřejnosti volně k dispozici, je jen lží a falší? Nechápeš, že pokud by v nich byla pravda, byly by dávno zničeny a zakázány? A věř, že je zcela jedno, zda jde o tuhle či jinou literaturu. Pokud jsi dočetl až sem, pak doufám, že nejsi tak naivní, že bys chtěl věřit nějaké bibli, která je ti k dispozici. Pravdu bys z části nalezl v dokumentech a spisech, které jsou hluboce v podzemí, jsou ve tvém slova smyslu nazývány tajnými. Cožpak pravda, skutečná pravda, může být tajná? Stvořitel ani vesmír ti nic netají, nikdy jsi neslyšel, to ti nepovím, to je tajné, a přesto vy máte stále archívy plné tajností. Zamysli se, milý člověče, proč tomu tak je.

Pokud se nepostavíš na stranu dobra a nebude tvá síla dostatečná, pak se část lidských Duší navrátí na svou původní planetu a ty zhyneš. Ať se nakonec postavíš na kteroukoliv stranu, věř, že neujdeš tomu, co jsi vytvořil v minulosti, která tvoří tvou současnost. Správci této planety již dávno započali, co jim vesmírné zákony přikazují, jen to bylo pozvolné a pro tebe tiché. Na jejich straně byla vždy víra, že se probudíš dříve, nestalo se tak, a tak stojíš na samotném prahu kataklyzmatu, který přichází. Je zde a je stále silnější, jen ty jej stále nevnímáš a myslíš si, že bez tvého přičinění bude líp, že tohle nebo tamto přejde a vše se navrátí do starých kolejí. Tohle je jen další tvá mylná představa, sundej brýle ze svých očí a podívej se, co jsi za svůj život zde vytvořil, čeho jsi byl součástí, a co budeš muset sklízet, než zase vyjde slunce a přijde ne mír, jak to nazýváš, nýbrž zavládne Láska na této planetě Zemi. Ona Láska, skutečná Láska, zde nakonec zavládne, jen je otázkou, zda vy, zůstavší bytosti s Duší, budete součástí této planety, či budete smeteni se vším tím zlem, kterému jste se přes všechna varování nepostavili.

Jsem si jistý, že tohle vše nechápeš, přesto ti nezbývá nic jiného, než to vše přijat, řídit se tím a v čase pak pochopit. Na úplný závěr si zkus položit otázky. Proč Rusko, které by dokázalo zcela zničit Ukrajinu během jednoho dne, to neudělá? Proč vesmír, který by dokázal tuhle planetu zcela očistit od všeho ZLA během okamžiku, to neudělá? Napovím ti, milý člověče, jsou to mimo jiné zákony vesmíru, které tobě jsou cizí, které ty jednoduše nechápeš, tohle je mimo jiné zákon Lásky, který v sobě nese a obsahuje Pravdu. Skutečnou a jedinou Pravdu samotného Stvoření.

S Láskou a v Lásce

12.1.2023

Předcházející text ................Převalovaná historie

Následné povídání ...............Tvá volba - volby.

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi 2023