Desetiletí - pokračování

 

Závěr posledního povídán čí sdělení by se dal vnímat dvěma způsoby - jednak, že vám zde ještě něco sdělíme, že povídání nebylo ukončeno, ale také se na poslední povídání dá nahlížet tak, že je to otevřený konec a kdo přece jen vnímal pozorně všechna poslední sdělení, pak ví či velmi přesně tuší, co a proč přijde. Jsme ale jak je vidno zde a tak se vám zde ještě pokusíme pár posledních věcí pro toto nadcházející období sdělit. Buď v tomto pozorný, protože to vše, co bychom rádi sdělili, se v samé podstatě nedá dát do slov tak, abyste vy tomu správně porozuměli. Takže vám zde jen utvoříme jakýsi náhled na věci, které přichází, a kterým budete jako lidstvo vystaveni.

Bylo sděleno, že vesmír, celý vesmír Krista byl a je v dané chvíli uzavřen. Stalo se tak proto, aby se Zlo, které jste rozšířili a svým každodenním jednáním ve svém nuzném životě podporovali, nerozšířilo do jiných částí nekonečného vesmíru. Bylo sděleno, že jednou za dlouhý čas se dají do pohybu vesmírné zákony, aby se opět nastolil samotný řád a toto také nastalo.

Žiješ v naprostém nevědomí a celý tvůj život od prvního nádechu v daném čase již ovládá Zlo. Jsi v tak hlubokém úpadku, že si to ani neuvědomuješ, a proto jste tuhle planetu dostali do stavu, v jakém se dnes nachází, a nemáte zábrany před ničím, nad ničím se nezamýšlíte a jde vám v každém tady a teď jen a jen o sebe sama. Nejste žádným přínosem pro samotnou planetu, jen ji drancujete a každou svou činností poškozujete. Nejste tedy ani žádným přínosem pro samotného Stvořitele a vybrali jste si za svou stranu Zla, kterému sloužíte. Dostali jste se do stavu, kdy absolutně již nejste schopni Zlo, které jste celou dobu podporovali, sami nijak porazit a hrozilo, že tohle Zlo by nakonec zcela ovládlo i těch pár jedinců s Duší, co ještě mají nějaké poznání či víru. Nejsou slepí a hluší. Přišel čas, kdy dále nebylo a není možné tomuto vašemu chování už přihlížet a musíme zasáhnout.

Mohli bychom vás z povrchu Země vymazat během jednoho jediného okamžiku a ponechat tuhle planetu opět miliony let bez lidské rasy a pak ji možná obsadit rasou jinou. Pro vás samotné by to bylo velmi milosrdné a nebyli byste svědky všeho toho, co jste zde zasadili, co jste zapříčinili. Tímto směrem se vesmír nevydá a to ani přesto, že tu moc a sílu má. Musíte zakusit vše to, co jste způsobili, musíte pochopit, jak a proč tohle vše vzniklo, protože pokud by se tak nestalo, věci by se v budoucnu opakovaly a to nebude již na této planetě umožněno. Z toho můžeš usoudit kdo a kolik vás zde na konci zůstane, pokud vůbec někdo. Dnes už to skutečně není na tobě, přesto toho můžeš a budeš muset vykonat mnoho.

Co přijde, čemu budeš vystaven a co si matka Země vezme zpět, aby se v čase vyléčila z tvého pobytu zde, by se dalo shrnout do pár vět. Představ si cokoliv co dnes užíváš, co ti jak tomu říkáš, slouží, a polož si u toho jednoduchou otázku. Zeptej se sám sebe, zda to, co vlastníš, jak tomu říkáš, poškodilo tuhle planetu či zda to skutečně má sloužit a slouží k tvému duchovnímu růstu. Pokud budeš upřímný a to se zakrátko naučíš, protože tomu budeš vystaven. Budeš vnímat odpověď, že to či tamto poškozuje či poškodilo tuhle planetu, pak o toto vše přijdeš. Tohle vše bude v krátkém čase, který tobě se bude zdát nekonečný, zničeno. Jako jednoduchý příklad si můžeš představit jen věci, které každodenně používáš. Telefon – ne, nikdy jsi toto neměl mít, stejně jako počítače a mnoho jiných věcí každodenní potřeby. Tím vším jsi jen drancoval tuhle planetu, na kterou ti bylo umožněno se vtělit, pokud tedy je tvé tělo nositelem Duše, a měl jsi žít v souladu. Většina z vás dnes Duši ani nemá a i toto již bylo sděleno. Nechali jste se uměle oplodňovat, rodily jste jakési bytosti ze svého chtíče a nebyla tam nikde Láska a všechny tyto bytosti jsou bez Duše. Jsou mezi vámi však také miliony těch co Duši měli, ale vedli jste takový život, že to pro danou Duši bylo zcela neúnosné. Tihle všichni stejně jako mnoho z těch, co Duši ještě mají, tuhle planetu navždy opustí. Budete odcházet ne po stovkách, nýbrž po milionech. Přijdou dny, kdy vás tahle planeta Země během jednoho dne zničí miliony a i to bude Láska. Láska, kterou ty jsi nikdy nepoznal, vše tohle bude provedeno dle zákonů samotného Stvořitele a jeho řádu a vše tohle pochází ze skutečné Lásky i to vše ti však již bylo sděleno, avšak ty to stále nechápeš a nerozumíš tomu.

To, co dnes nazýváte přírodní katastrofou a vaši takzvaní vědci, kteří ani za mák nerozumí dění, se tohle budou snažit vědecky vysvětlit a svádět to na cokoliv, jen od Pravdy, té skutečné Pravdy, budou na hony vzdálení. Ano, v samé podstatě to budou podle vašich měřítek přírodní katastrofy, jen budou a již nyní jsou tvořeny právě podle oněch nezměnitelných zákonů samotného vesmíru.

Byl jsi informován, člověče, že tahle zima bude a je pro tebe poslední, kterou můžeš prožít v jakémsi relativním klidu. Mluvíte o jakési energetické krizi. To ovšem nebyla v dané chvíli a není pravda, vše bylo v daném čase vytvořeno Zlem za účelem ovládání a hromadění majetku na úkor tebe, tebe jako otroka, který již dnes nemůže zcela nic a tak mocní, které jsi podporoval a stále podporuješ, mohou cokoliv. Ona energetická krize však přijde, dočkáš se, je za dveřmi. Většina se nebude mít kde ohřát, na čem uvařit jídlo, nepustíš si televizi, protože nebude, jak to nazýváte, elektrický proud. Na tohle si však ještě chvíli počkáš, než to dosáhne stavu, kdy budou zničeny všechny elektrárny a to nejen ty atomové, ale i na uhlí, plyn či vodní. Nikdo ti nedal právo bránit řekám v jejich přirozenému toku. Nikdo ti nedal právo dělat z nádherné krajiny za účelem zisku krajinu měsíční nějakou těžbou uhlí.

Než tyhle věci však nastanou, projdeš již v letošním roce průpravou. Začne to nepokoji mezi vámi samotnými a promění se to v občanské války téměř na celé planetě. Potečou potoky krve a ty toho všeho budeš účasten. Nechal sis zde dovést, jak tomu říkáte, migranty, které dnes živíš a tihle se postaví v první fázi proti tobě. Již v tomto roce se setkáš ne přímo s hladem, ale s nedostatkem potravin a to těch nejzákladnějších a pak přijde následně boj o potraviny, protože nebudou, nebudeš je mít odkud vzít. Zhroutí se celý sociální systém a na základě všeho, co se již nyní děje, se taktéž zcela zhroutí zdravotní systém. Nebude to zase tak dlouho trvat a totéž budeš prožívat u celého systému školství, kdy děti do školy chodit nebudou. Tomu všemu budou samozřejmě předcházet právě všechny ty vzájemné nepokoje a již to nebudou žádné mírové manifestace, bude to válka. Před několika lety jsi zde byl informován, že pokud rychle něco neuděláte, čeká vás bratrovražedná válka, kdy bratr půjde proti bratrovi. Nyní stojíš na samotném prahu, zabránit tomu již nelze, tak hluboce jste upadli. Nelze se na to ani připravit, můžeš věci jen přijímat a uvědomovat si své pochybení.

Říkali jsme zde také, že přes všechnu tu techniku, kterou doma máš, nevíš zcela nic, co se děje ve vedlejší vesnici natož někde ve světě. Media tě budou dále obelhávat a klamat tě. Již dnes většina států přešla na zbrojení a staví se další linky na to, aby se masivně zbrojilo. Bude zastavena výroba spousty věcí včetně vašich oblíbených osobních automobilů, protože nebudou zdroje, nebude materiál. Vše půjde do zbrojního průmyslu. Celý svět se bude snažit několik let jen a jen zbrojit a vše tomu bude podřízeno a ty nezmůžeš zcela nic, až sem jsi to nechal dojít. Všechny evropské státy budou mobilizovat a posilovat své armády a vás zde to čeká velmi brzy. Nic z toho nezměníš, nic z toho nezastavíš, a přesto si můžeš stále vybrat, na které straně budeš v tomto nelítostném boji plného zmaru stát. A protože to vše stojí peníze a vlády nic nevlastní, budou potřebovat zdroje a jediným zdrojem jsi pro ně opět ty. Ty sám a to jen proto, že tohle jsi volil a zvolil.

Nebude to tak dlouho trvat, v samé podstatě se to již děje, ale jsou to jen malé ukázky toho, co se bude dít masivně a to po celé planetě Zemi, kterou jsi až doposud drancoval. Země se začne zachvívat zprvu pomalu a jen někde, ale bude to stále zesilovat. Je to nepředstavitelné a zcela neuvěřitelné, ale bude tomu tak, na planetě Zemi nezůstane stát ani jedna výšková budova, natož jakýsi mrakodrap, vše bude zničeno. Většinu si vezme k sobě matka Zem a těch pár budov, co zbudou, se v čase samo rozpadne. Mysleli jste si, že můžete cokoliv a dokonce jste si začali hrát na ochránce přírody a přišli jste s větrnými elektrárnami stejně jako s nějakými solárními. Vše z toho vám bude odejmuto. Nikdo z těch vašich moudrých a takzvaně vzdělaných vědců se nezamyslel a nepřišel s tím, že tohle jsou nesmysly. Planeta Země a celý vesmír byl stvořen jako naprosto dokonalý prvek, kdy vše má svůj význam. Vy jste množstvím svých větrných elektráren zcela narušili proudění vzduchu na planetě a vůbec vám to nevadí. Nejinak na tom jsou solární elektrárny a spousty jiných věcí, které považujete za pokrok, ale pokrok to nikdy nebyl a nikdy jste tímto směrem neměli jít. Tohle vše přinesli ti, co chtěli mít moc a vše stavěli na hromadění majetku a vám to dokázali vždy jen hezky podat a vy jste podlehli.

Celá planeta je dnes prošpikována potrubím nejrůznějšího druhu, ať to jsou ropovody, plynovody či cokoliv jiného. Vším jste tuhle planetu jen a jen drancovali a tohle vše se promění jen v hromady šrotu, nic více z toho nezbude.

Zlato stejně jako jiné drahé kovy či drahokamy. To vy jste jim dali jakýsi punc bohatství. Tohle vše jsou však přírodní zdroje, které vám stejně tak jako mnoho jiného nepatří, jejich těžbou a zkrášlování se jste opět jen přistoupili na hru Zla. Budete se pyšnit prsteny s drahokamy a nevadí vám, že pro tohle umírají malé děti. Zavíráte oči, jste hluší a slepí. I tohle vše se v průběhu desetiletí promění pro vás v nicotnost. Můžete hromadit zlato či drahé kameny, ale nic si za ně v nejbližší době již nekoupíte. Pochází ze Země a matka Zem si tohle vše vezme zpět. Dali jste moc penězům a jiným nesmyslům, které ve vaší dnešní společnosti ukazují či mají ukazovat, kde patříte, jak se s vámi bude jednat, jaké máte či budete mít ve vámi vytvořené společnosti moc. Pamatuj, člověče, že stejně tak jako mnohé, zhroutí se celý váš jakýsi finanční řád. Budeš mít peníze, hromady peněz na bankovních účtech, ale bude to jen číslem, větší hodnotu to mít nebude, až se rozpadnou všechny ty satelity nad vašimi hlavami.

O ano, satelity to je vymoženost, kterou mocní a Zlo potřebovalo ke kontrole a ovládání. Ovládání tebe. Polož si zde tedy onu otázku, zda je planeta Země potřebuje. Ne, nepotřebuje, k čemu by jí byly. Stejně tak tobě neslouží k ničemu a nikdy, nikdy ses touto cestou neměl vydat. Cožpak jsi někdy slyšel, že by sám Stvořitel či kdokoliv na jiné úrovni celého vesmíru, něco podobného měl či něco podobného používal? Nikoliv, celý vesmírný řád, všechny vesmírné zákony, se bez všeho toho, co zde na planetě vytvořilo Zlo k ovládání, obejde. Nepotřebuje je a přece funguje dokonale. To znamená, že jsou jiné možnosti a vymoženosti a tohle vše jsi dnes již mohl mít, pokud bys nehrál věčně a dokola tu hru onoho Zla, které tě dnes plně ovládá.

Dnešní svět, jak jej znáš, je tedy v celém jeho dění řízen právě satelity všeho druhu. Slouží vám i k ovládání zbraní hromadného ničení, jak to nazýváte. A jsme u vašich vojsk, u armád všeho druhu. Nemohu ti slíbit, že nebudou použity ony atomové zbraně. Pokud se tak stane, je to jen opět jen pro tvou představu a pochopení, co vše jsi zde stvořil a my jsme tomu až doposud více či méně přihlíželi, protože jsi měl svobodnou vůli. O tohle jsi však již přišel, dalo by se říci, protože přichází vůle samotného Stvořitele. Vaše satelity jako vše, co stvořilo samotné Zlo, anebo cokoliv, co mu slouží, bude zničeno. Zničíme nejprve satelity vojenské a vaše vojska budou slepé a hluché, budete se pak zabíjet navzájem jen pomocí ručních zbraní. To vám bude na nějaký čas ještě umožněno. Zničíme následně postupně všechny satelity nad vámi, protože nikdy tam neměly být a zde si představ, kde máš nyní své peníze. O ano, v bance, a jak ti je která banka vyplatí, když nebudou ony satelity, které vás řídí a ovládají? Ze tvých peněz tak zůstane jen číslo na kusu papíru, jak bylo řečeno. Zvažuješ nějakou dovolenou v exotických krajích, jak to nazýváš, dostaneš radu, nesedej do žádného letadla, protože nebudeš varován, kdy a kde se které zřítí až satelity, jež to řídí, nebudou fungovat. Podívej se na své moře, na to, jak je drancujete, na jakousi námořní dopravu, kdy z jedné části světa převážíte hromady nesmyslů na druhou stranu. I v této oblasti se připrav na radikální změny.

Válkou, jak to nazýváš, bude zasažen postupně celý svět. Dostane se i tam, kde ji nepamatují, zasáhne samotné centrum Zla a tou je jakási amerika. Pocítí a prožijí útrapy nepoznané, kdy sebrali půdu indiánům, zcela je vyhubili či si zbytek podmanili jako otroky. Amerika bude zcela na mnoho tisíc let potopena a čeká to celou řadu jiných přilehlých oblastí. Některé jen zaplaví smrtící vlny, které se navrátí zpět do moře či oceánů, ale smetou z povrchu naprosto vše.

Kolem všech pobřeží se zvednou jednoho dne, a nebude to zase tak dlouho, ony smrtící vlny. V životě jsi takové vlny neviděl. Tyhle vlny spláchnou do moří a oceánů největší počet vás. Budou to miliony v jednom jediném okamžiku, a setkáš se tváří v tvář s tím, jak jsi bezmocný, jak jsi malý a jak jsi byl malicherný. Zničena budou celá města, jak bylo již sděleno, nezůstane žádná vysokopodlažní stavba.

Planeta Země se začíná pomalu otřásat a přinese zkázu, setkáš se se vším, co jsi kdy zasel a to bezezbytku. Až tohle vše a mnoho jiného přejde, uplyne desetiletí. V tomto desetiletí bude zcela zničeno vše, co vytvořilo Zlo či tomuto Zlu sloužilo. Bude zcela zničeno vše, co poškozuje jakkoliv tuhle planetu Zemi. A bude zničeno zcela všechno, co neslouží či nemá sloužit k tvému duchovnímu růstu. Systém, který jsi spoluvytvářel, bude zbořen, bude odstraněn a pokud pak dostanete ještě příležitost obývat tuhle planetu Zemi, bude to již jen a výhradně podle pravidel a řádu samotného Stvořitele. Budete tvořit od počátku novou společnost, která bude již žít jen a jen v Jednotě a Lásce.

Mohli bychom zde sedět celé dny a týdny podle vašeho pozemského kalendáře, a stále by bylo o čem mluvit, stále by byly věci, které by jsme vám chtěli sdělit. Bohužel váš čas vypršel. Jako lidské bytosti, jejichž součástí tohoto těla je či by měla být Duše, jste selhaly. Nemůžeš již zcela nic, protože zákony vesmíru se daly do pohybu. Nemůžeš nic a přesto můžeš pro sebe udělat mnohé. Můžeš pochopit tuhle vaši pozemskou hru Zla, kterou jsi celu dobu spoluvytvářel. Můžeš z téhle hry vystoupit či se v maximální míře odpoutat. Můžeš a měl by sis vybrat stranu, na kterou se přidáš. Informací máš mnoho a tak bys měl vědět ,na kterou stranu se přidat. Nikdy nezapomeň, že vesmír neprohraje – neustoupí – zvítězí.

Já se zde s tebou v této podobě a formě v dané chvíli rozloučím, jakákoliv další slova by byla zbytečná. Mám také svou práci, jak to nazýváte, mám své povinnosti, protože ctím řád a zákony samotného Stvořitele. Sloužím jen a jen jemu a tobě doporučuji totéž.

To, že já se zde loučím, neznamená, že se zde ještě v čase někdy nesetkáme a pak je nás mnoho, kteří vám mají a mohou mnohé sdělit. Nestane se tak ovšem, pokud se neodpoutáš od oné hry Zla, ve které jsi zacyklován a jsi jí stále účasten. Nemůžeš tedy slyšet ani vidět, protože stojíš na jiné straně.

Bůh s tebou, příteli v lidské podobě.

7.2.2023

nakreslila Radka - pastelka

Předcházející text ................Desetiletí.

Následné povídání ...............Je to jen na tobě.

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi 2023