Už to není na tobě.

 

Dlouhou dobu, vlastně od nepaměti, vás upozorňujeme, že systém, který tvoříte, na kterém se každý jeden z vás podílí, je špatný systém a lidstvo se nikdy tímto směrem nemělo vydat. Dnes máte zcela jasně celý svůj systém postaven výhradně na posilování moci, ovládání a hromadění majetku. Za celou dobu, co obýváš tuhle planetu v tomto lidském těle, jsi nepochopil, že tohle vše, co se kolem tebe děje, je dokonale řízená hra těmi, kdo mají moc a tebe v různých formách a podobách od prvního nádechu, co jsi zde vstoupil, ovládali tak, že sis toho ani nevšiml a na jejich hru více či méně přistoupil. Jak šla doba a jedna či druhá strana posilovala svou moc dali ti na výběr mezi větším a menším Zlem. Vždy to však nakonec bylo a je jen Zlo, které jsi posiloval a stále posiluješ.

Planeta Země stejně jako celý nekonečný vesmír má také svůj řád, své zákony. Každá jedná planeta ve vesmíru má také své správce a ochránce a jiné potřebné mechanismy k tomu, aby celek, který ty nazýváš jednotným jménem vesmír, fungoval tak, jak má, k čemu a jak byl stvořen. Na rozdíl od obyvatel této planety Země, kde jste jen a jen hosty a tvoříte si v každém jakémsi společenství své vlastní zákony, je celý tento vesmír včetně té planety, kterou obýváte, řízen jednotnými zákony. Zákony, které ti zcela nic neříkají, protože pokud bys je znal, pak bys nikdy nevstoupil na onu šachovnici pozemské hry a neposiloval bys jednu či druhou stranu Zla. Stvořitel, ze kterého vše a všechno pochází, dal vesmíru jednotný řád a pokud byste tento řád, tyhle zákony dodržovali, pak byste zde pobývali stovky, možná tisíce let v jednom jediném těle a žili byste z Lásky a v Lásce, ale tohle jsou dnes pro vás cizí slova, protože slovu jako je Láska jste vy zde na Zemi dali jiný význam.

Tuhle planetu nikdy nemělo obývat toliko lidských entit jako je tomu dnes. Počet Duší byl dopředu dán stejně jako vše ostatní a přesto jste se začali množit jako kobylky, jako inverzní druh. Tohle vše se však mohlo stát jen tvým vlastním zapříčiněním, pro neznalost všeho toho, čemu ses měl učit. V téhle chvíli již není důležité odkud zde samotné Zlo, které se začalo šířit po této planetě, díky tvé podpoře vzalo. Byl to však tento druh Zla, který začal hromadit majetky, těžit zlato a myslel si, že bude šťastnější, a že může vše. Jednoho dne jste začali porušovat zákony natolik, že započali přicházet na tuhle planetu lidské bytosti bez Duše. To vám v čase nestačilo, protože v počátku pro větší bohatství samotného Zla bylo potřeba více lidských entit a tak jste vymysleli, jak je tvořit v daleko větším měřítku a přišli jste s umělým oplodněním a jinými mnohými dalšími způsoby, jak vytvářet větší a větší populaci, protože tohle vše byl a je nakonec byznys. Podporovali jste ta nejchudší území a nazývali jste to humanitární pomocí. Ve skutečnosti i tohle byl a je jen a jen byznys pro ty, kteří to řídí. V těchto oblastech, kde se neměl člověk, člověk s Duší, rozmnožovat, jste dosáhli díky potravinovým dodávkám nekontrolovatelného přemnožování. I tohle byl však cíl a byznys, abyste tohle jednoho dne v čase mohli rozvést po celé planetě Zemi a vytvořit tak postupný chaos. Vše byl a je jen a jen byznys a posilování moci. Ty, milý člověče, pokud čteš tahle slova a sdělení v nich obsažená, se musíš nad tím vším dlouze zamýšlet, abys pochopil co, jak a proč se ve tvém životě a kolem událo. Nic z toho, čeho jsi byl kdy přítomen, nebyla a není náhoda. I tohle ti bylo velmi, velmi podrobně vysvětleno, že jsi po celý svůj život pod vlivem jedné či druhé strany. Myšleno tím strany Zla nebo strany dobra, bohužel jsi došel do takového úpadku, že jsi dnes především pod vlivem strany Zla a je zcela jedno, které a jaké Zlo zde máme v dané chvíli na mysli, protože Zlo je a zůstane Zlem, ať je malé nebo velké, protože pokud by z nějakých důvodů ono velké Zlo zaniklo, pak jeho místo zaujme to Zlo menší a mezi tím se opět vytvoří další Zlo.

Měl jsi život zde na planetě Zemi pojmout jako hru, jen sis měl správně vybrat stranu a ne hrát hru stále dokola se Zlem. Propadl jsi této hře tak hluboce, že si již ani neuvědomuješ, s kým stále onu hru hraješ.

Postavili jste celý váš prohnilý systém na jakési ekonomice peněz, ale tohle byla jen hodnota, aby se rozlišilo, kdo je v oné hře Zla úspěšný, a kdo je na samotném konci a není tedy již soupeřem pro ty, co mají větší bohatství, které jim v této hře zaručuje větší moc. Je to však hra Zla proti Zlu a tak se stává, že i tito bohatí a mocní si mění své pozice právě podle toho, kolik lidských otroků jim důvěřuje a kolik svými sliby dostali na svou stranu, že pokud zrovna oni zvítězí, tak se i ten otrok bude mít lépe. Ne, není tomu tak, protože kdokoliv posílí svou moc a dostane se na místo, odkud může ovládat a vládnout, tak musí poslouchat zase ty větší a silnější, kdo jsou ještě o stupínek výše.

Vytvořili jste tuhle mocenskou hru před mnoha a mnoha lety, říkali jste, že se musí rodit více dětí, protože jinak nebude, jak říkáte, na důchody a populace, jak to nazýváte, bude stárnout. A tak se vlastně na základě této hlouposti množíte jak kobylky bez toho aniž byste jako jeden z druhů, který obývá tuhle planetu, měli svého predátora. Můžeš být na samotném dně svého vědomí, ale tohle bys měl i přesto pochopit, že není možné, aby se to, co nazýváte lidstvem, takto množilo. To není přece možné. Za posledních pár let jste vydrancovali planetu Zemi tak, jako dříve za sto let. Tohle si začalo uvědomovat i samotné Zlo, že cíle, aby bylo jednoho dne dosaženo vítězství nad těmi, co mají Duši a nad samotnou planetou Zemí, bylo zčásti dosaženo, a že je třeba vytvořit predátory pro snížení téhle přemnožené populace entit, ať už s Duší či bez Duše. Dnes při vší té technice, kterou vytvořili, již nepotřebují živit takovouto masu. A přišli tedy predátoři v podobě uměle vytvořených virů. Těch virů, před kterými jsi také byl varován, že nemáš podlehnout a to za žádnou cenu. Bohužel většina z vás podlehla a to, že přímé následky mnozí ještě nepociťují, je v tuhle chvíli jedno. Dovolili jste vytvořit predátory v podobě vakcín a potravin všeho druhu, kteří vás již ničí, ale ještě před tím je potřeba na tom vydělat a toho se zase chytá a chytla ona jiná strana či skupina Zla, která tím taktéž opět posiluje či posilovala svou moc v podobě hromadění majetku na vás samotných.

Dlouho, velmi dlouho, by se zde dalo hovořit o tom, jak s tebou Zlo od prvního tvého nádechu manipulovalo a vedlo tě k poslušnému otroctví, protože ti slibovalo vždy něco, čeho až na jedince nemohl nikdy nikdo dosáhnout. Další slova zde by byla zbytečná, stejně tak jako jsi dnes zbytečný ty na této planetě, protože nesloužíš Bohu, nejdeš cestou samotného Stvoření, neslyšel jsi a neslyšíš přes svůj vlastní dobrovolný úpadek slova, která k tobě přichází. Neumíš číst ani v obrazech, které ti ukazujeme.

Před pár dny ses účastnil opět, jak tomu říkáte, voleb, výsledek je alarmující. Ne proto, že jsi zvolil Zlo, protože na výběr pokud ses přece jen rozhodl volit, jsi měl Zlo na obou stranách. Ty jsi ovšem zvolil Zlo, které volí válku. Slovo válka stejně jako mír znáš a má to zde pro tebe na Zemi význam, jaký jste tomu sami dali. Budeme se tedy těchto slov v tomto vašem významu držet. Většina z vás zvolila tedy naprosto neuváženě válku. Touto volbou jste uzavřeli kruh, který již nelze rozdělit. Je uzavřený a tahle obruč je velmi pevná. Po dlouhou dobu se přesně o toto tohle Zlo, které je součástí této železné obruče, snažilo. Dnes ovládající zlo, které je součástí tohoto malého území, by se mohlo z pohledu celku zdát zanedbatelné, přesto hraje a bude hrát pro další vývoj události na této planetě klíčovou roli. Zlo, které jste zvolili, završilo svou moc -prezident, parlament, senát, soudy, tohle je moc, která nyní vládne a nikdy tomu tak nemělo být. Pozor, tohle není vše zcela největší zlo, které tě od této chvíle stejně jako doposud bude ovládat, jsou to média, která k této železné obruči přináleží. Nakonec to byla právě ona media, která tě ovlivnila a ty jsi podlehl. Stále dokola jedno a totéž, stále dokola stejná hra a stále dokola ti je to opakováno. Vystup, člověče, z této hry. Nehraj jejich hru, protože dokud ji budeš hrát, pak neuslyšíš nic, co ti přichází z druhé strany, protože jsi pod vlivem Zla, ať to přijmeš nebo ne, je tomu tak. Odpojit se od toho Zla a něco málo možná ještě pro sebe udělat, je stále možné, je to jednoduché, přestaň sledovat jakákoliv média, protože nikde, naprosto nikde, ti neřeknou pravdu. Vystup ze všech sociálních sítí, protože pokud tam jsi a sdílíš cokoliv, pak opět hraješ jejich hru a neuslyšíš nic, co ti přichází od těch, co se stále snaží tě zachránit.

Nevěř ani žádným současným esoterickým či duchovním bludům, protože až na výjimku jsou všichni pod vlivem Zla a je jedno, které frakce, či pro kterou pracují, anebo které slouží. Je zcela jedno, zda si to plně uvědomují či to dělají ze svého nevědomí, protože i za to, že jsou nevědomí, jsou si vinni a to, že šíří Zlo, je neomlouvá. Jedna ukázka, která hovoří za vše, může být asi tato. Říkají ti, že se máš zklidnit a věci procítit srdcem a pak se rozhodnout. Záměrně tě vedou ke lži, vedou tě do propasti a opět je to jen byznys pro ně. Není možné jen tak věci procítit srdcem. To dokážou dnes jen jedinci, kteří jsou zcela odpojeni od mocenských her a systému, ve kterém žijete. Když něco chci, když po něčem toužím, pak se mohu zklidnit někde v křesle, jak chci, a vždy mi ono srdce nakonec potvrdí to, po čem jsem toužil, co jsem chtěl. Není možné, aby to bylo jinak. Prociťovat srdcem je dlouhodobý bolestný proces, přes který člověk musí projít, aby to uměl, aby tomu rozuměl.

Ještě stále můžeš udělat pro sebe mnohé, přesto vše jste došli svou vlastní volbou do bodu, odkud není návratu. Prožívej každý svůj další den jako by byl tvým posledním, to je to nejlepší, co v daném čase, který vám zbývá, můžeš udělat. Než se s tebou zde v této podobě na nějaký čas rozloučím, sdělím ti ještě, čeho budeš svědkem, co budeš prožívat v nadcházejícím desetiletí. To však až v dalším, posledním povídání. Nic z toho, co ti až doposud bylo sděleno, nebylo a není strašení, byť většina z vás kdo, se k těmto textům dostane, to tak bude a může vnímat. Není divů, že tomu v daném čase neporozumíte, a proto by bylo zcela zbytečné sdělovat a popisovat další a další věci, které přijdou, protože tak je zákony vesmíru dáno.

Už to není na tobě, milý člověče, zvolili jste válku a tak tomu tedy bude. Nebude to válka, jak ji znáš z vyprávění, knih či kina. Nic z toho, s čím ses mohl kdykoliv a kdekoliv seznámit, to nebude. Přichází válka, kterou tahle planeta ani samotný vesmír Krista ještě nezažil. Bude to válka vesmírných zákonů, tedy vesmírného řádu se vším Zlem nejen na této planetě Zemi, kterou obýváš, ale v celém vesmíru Krista. Od tohoto okamžiku končí svět, jak jej ty sám nazýváš, jak jsi jej znal či poznal. Svět, jak to nazýváš, není jen tahle obydlená planeta a my nemůžeme dopustit, aby se Zlo, které se zde rozšířilo jako mor, ovládlo zcela tuhle planetu a plně a nenávratně zotročilo lidské bytosti s Duší. Na planetě budou zcela a to bezezbytku zničeny všechny bytosti bez Duše a naprostá většina z Těch, jejichž těla obývá Duše, bude odvedena a nikdy, nikdy se zde již nenavrátí. Už to není na tobě, protože již nemáš v této chvíli jakoukoliv možnost tohle Zlo sám, myšleno jako lidé s Duší, porazit. Do této války od této chvíle plně vstupuje vesmír, jeho zákony a řád. Chtělo by se zde nakonec říci, že se máš či můžeš připravit, ale není to možné, protože to, co přichází, na to se připravit nedá. Co můžeš udělat je přijmout to vše, co přijde, protože tak tomu musí být a bude, pro záchranu této planety, pro záchranu tohoto vesmíru, aby se tohle Zlo nemohlo nikdy nikam rozšířit, musí a bude zcela zničeno. Bude zcela vymazáno, bude zničen každý byť jeho stín a s ním vše, co kdy tohle Zlo vytvořilo. To, co přichází, nelze již zastavit a nelze se na to nijak připravit, prožívej každé tvé tady a teď jako by bylo tím posledním. To je jediná dobře míněná rada pramenící ze srdce. Neznáš minuty ani dne, kdy budeš odejmut. Poznáš moc a sílu vesmírných zákonů, stejně jako moc a sílu samotné matky Země, která se řídí stejnými zákony. Vezme si nakonec zpět vše, co jí patří a odstraní vše, co ji poškozuje. Nazvat by se tvými slovy to, co přichází, dalo Válkou Světů. Na jedné straně je svět Zla, který má spousty podob a forem, a na druhé svět dobra, svět Lásky, svět stvořen samotným Stvořitelem.Stranu dobra jak již bylo také sděleno v dané chvíli na planetě Zemi, zastupuje Vladimír a jeho lid. Zda tomu tak bude, až do konce se ještě uvidí. Vyber si stranu na které budeš v této rozhodné bitvě stát. Je a bude to tvá volba a podle toho z tebou bude zacházeno. Měj však stále na paměti, že vesmír – Neprohraje – Neustoupí – Zvítězí.

31.1.2023

 

Předcházející text ................Zlo proti Zlu.

Následné povídání ................Desetiletí.

Prostor pro diskuzi ...............Prostor pro diskuzi 2023